Övervaka appens tekniska prestanda med Android-diagnos

Med Play Console kan du ta fram data som hjälper dig att analysera och förbättra appens batteriförbrukning, stabilitet och renderingstid.

Uppgifterna nedan samlas in från användare som har valt att dela användnings- och diagnostikdata automatiskt från en delmängd av alla Android-enheter och operativsystemversioner. Du kan läsa mer om hur Android-användare väljer att dela data i hjälpcentret för Google-konton.

Komprimera alla Utöka alla

Datatyper 

Batteriförbrukning
 • Överdrivet antal väckningar
 • Partiella processlås som har fastnat
 • Partiella processlås som har fastnat (i bakgrunden)
 • Överdriven wifi-sökning i bakgrunden 
 • Överdriven nätverksanvändning i bakgrunden
Stabilitet
 • Antal ANR-fel
 • Antal upprepade ANR-fel
 • Antal krascher
 • Antal upprepade krascher
Appens starttid
 • Lång starttid när appen inte redan fanns i minnet
 • Lång starttid när appen redan fanns i minnet
 • Lång starttid när appen och aktiviteten redan fanns i minnet
Renderingstid
 • För många långsamma bildrutor
 • För många frusna bildrutor
Behörigheter
 • Nekade behörigheter

Hitta och granska appens data

Datumintervallet på sidan Android-diagnos innehåller all tillgänglig data för appen och går inte att anpassa. Uppgifterna i Android-diagnos utgår från stillahavstid (PT).

Viktigt! Om ingen information visas finns det inte tillräckligt många datapunkter för att det ska gå att identifiera problem med appen med de aktuella filtren. 

Så här hittar du och granskar Android-diagnosdata om appen:

 1. Öppna Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Kvalitet > Android-diagnos > Översikt i menyn till vänster.
 4. Välj hur appens data ska visas.
Titta i översikten och på detaljsidorna om de olika mätvärdena.

Diagnos av huvudvärden

Högst upp på sidan Översikt visas de viktigaste diagnostikuppgifterna för appen. Detta är resultatstatistik över aspekter som kan påverka appens synlighet och rankning på Google Play. De viktigaste diagnostikuppgifterna omfattar

 • antal ANR-fel
 • antal krascher
 • partiella processlås som har fastnat (i bakgrunden)
 • överdrivet antal väckningar.

Om appen har allvarliga prestandaproblem som du behöver åtgärda, till exempel mätvärden som överskrider gränsvärden för oönskat beteende och stora förändringar i resultatdata (så kallade avvikelser), kan du snabbt identifiera vilka aspekter av appen som du kan förbättra med hjälp av den här sidan. Öppna Konfiguration > Aviseringar om du vill bli aviserad via e-post när viktiga ändringar i ANR-fel, kraschkluster eller andra centrala Android-diagnosvärden upptäcks.

Viktigt! Användarupplevelsen blir bäst om du identifierar och åtgärdar problem så att alla appar ligger under gränsvärden för oönskat beteende.

Bläddra bland alla diagnostikuppgifter

Ungefär mitt på sidan Översikt visas alla diagnostikuppgifter efter datatyp. Om du vill filtrera tabellen väljer du de dimensioner och den tidsperiod som du vill visa.

För varje mätvärde kan du se hur stor procentandel av appens sessioner som berörs för den aktuella och föregående tidsperioden. Om du vill se hur appen står sig jämfört med andra appar på Google Play kan du även jämföra appen med medianvärdet för jämförbara appar.

Visa utförlig information om mätvärden

Om du vill veta mer om ett mätvärde väljer du Visa information. På nästa skärm kan du granska följande:

 • Avvikelser i resultatdata
 • Gränsvärden för oönskat beteende
 • Benchmarkvärden för kategorin
 • Utförliga jämförelser utifrån benchmarkvärden
  • Du kan redigera en anpassad grupp med jämförbara appar genom att välja Redigera grupp med jämförbara appar upptill på sidan, på jämförelsekortet. När du har skapat en sådan grupp kan du se hur appen står sig jämfört med andra appar på Google Play som du har valt.
 • Mätvärden sorteras efter artefakt, enhet, Android-version, benchmark eller tidsintervall
  • Du kan utöka raderna i tabellen med nedåtpilen till höger så att mer information visas.
Filtrera efter brister

Vissa mätvärden högst upp på sidan Översikt kan ha en röd felikon . Den betyder att det angivna antalet är högt jämfört med andra appar, vilket identifierar ett oönskat beteende.

Välj Visa information på kortet med ikonen för att se vilka av appens APK-filer som innehåller oönskat beteende.

Mer information om mätvärden

Processlås som har fastnat och partiella processlås som har fastnat (i bakgrunden)

På sidorna partiella processlås som har fastnat och partiella processlås som har fastnat (i bakgrunden) visas partiella processlås som appen fått från klassen PowerManager. Partiella processlås ser till att CPU:n körs men att skärmen och tangentbordets bakgrundsbelysning kan stängas av.

Information om datainsamling

 • Av integritetsskäl är identifieringstaggarna för partiella processlås anonyma.
 • Data om partiella processlås samlas in när enheten inte laddas och skärmen är avstängd.
 • Data om partiella processlås som har fastnat (i bakgrunden) samlas bara in när appen körs i bakgrunden.
 • Google beräknar den längsta partiella processlåsperioden per batterisession för att visa hur många sessioner som påverkas av en långvarig processlåsperiod. Om en användare till exempel utlöser två timslånga processlåsperioder använder Google en timme som högsta processlåsvärde.
 • För appar där sharedUserId har konfigurerats i manifestfilen: Data visas endast om högst en av apparna med samma sharedUserId har installerats.

Information i analysen

 • Berörda sessioner: Andelen batterisessioner där användarna drabbades av minst ett processlås som varade i mer än en timme.
 • Antal sessioner: Ungefärligt antal registrerade sessioner.
 • 90:e/99:e percentilen: 10 respektive 1 procent av de dagliga sessionerna där användarna drabbades av partiella processlåsperioder som varade längre än det angivna värdet.
 • Gränsvärde för oönskat beteende: Om värdet för appen är lika med eller högre än det angivna gränsvärdet hör den till de lägsta 25 procenten av de 1 000 populäraste apparna på Google Play (enligt antal installationer).

Åtgärda ett problem

Om appen har ett högt antal låsta partiella processlås öppnar du webbplatsen för Android-utvecklare där du hittar rekommenderade lösningar.

Överdrivet antal väckningar

På sidan Överdrivet antal väckningar visas väckningar med Alarm Manager som utlösts av appen. Där kan du se data om väckningar för klasserna ELAPSED_REALTIME_WAKEUP eller RTC_WAKEUP.

Information om datainsamling

 • Av integritetsskäl är identifieringstaggarna för väckningar anonyma.
 • Väckningar registreras när enheten inte laddas.
 • Mätvärdet normaliseras genom att antalet väckningar jämförs med tiden då enheten drivs med batteriet. Google beräknar antalet väckningar per användare och timme för att visa hur många användare som påverkas av ett högt antal väckningar.
 • För appar där sharedUserId har konfigurerats i manifestfilen: Data visas endast om högst en av apparna med samma sharedUserId har installerats.

Information i analysen

 • Berörda sessioner: Andelen batterisessioner där användarna drabbades av fler än tio väckningar per timme. En batterisession är en sammanställning av alla batterirapporter som har tagits emot inom en viss 24-timmarsperiod. I Android 10 är en batterirapport intervallet mellan två batteriladdningar, antingen från under 20 % till över 80 % eller från valfritt värde till 100 %. I Android 11 och senare är en batterirapport en fast 24-timmarsperiod. Google samlar endast in data när enheten inte är ansluten till en laddare.
 • Antal sessioner: Ungefärligt antal registrerade sessioner.
 • 90:e/99:e percentilen: 10 respektive 1 procent av de dagliga sessionerna där antalet väckningar per timme överskred det angivna värdet.
 • Gränsvärde för oönskat beteende: Om värdet för appen är lika med eller högre än det angivna gränsvärdet hör den till de lägsta 25 procenten av de 1 000 populäraste apparna på Google Play (enligt antal installationer).

Åtgärda ett problem

Om appen har regelbundna väckningar hittar du rekommenderade lösningar på webbplatsen för Android-utvecklare.

Överdrivet antal wifi-sökningar (i bakgrunden)

På sidan Överdrivet antal wifi-sökningar (i bakgrunden) ser du när wifi-sökningar leder till hög batteriförbrukning. 

Information om datainsamling

Data om wifi-sökningar samlas in när appen körs i bakgrunden och enheten inte laddas.

Information i analysen

 • Berörda sessioner: Andelen batterisessioner där användarna drabbades av fler än fyra wifi-sökningar per timme.
 • Antal sessioner: Ungefärligt antal registrerade sessioner.
 • 90:e/99:e percentilen: 10 respektive 1 procent av de dagliga sessionerna där antalet wifi-sökningar i bakgrunden överskred det angivna värdet.

Åtgärda ett problem

Om wifi--sökningar i bakgrunden förekommer ofta i appen hittar du rekommenderade lösningar på webbplatsen för Android-utvecklare

Överdriven nätverksanvändning

På sidan Överdriven nätverksanvändning visas när en stor mängd nätverksdata är kopplad till en bakgrundstjänst. När mobilnätverket används i bakgrunden har användarna ingen enkel möjlighet att stoppa dataöverföringen. 

Information om datainsamling

Data om användningen av mobilnätverket samlas in när appen körs i bakgrunden och enheten inte laddas.

Information i analysen

 • Berörda sessioner: Andelen batterisessioner där nätverksanvändningen i bakgrunden var över 50 MB per dag.
 • Antal sessioner: Ungefärligt antal registrerade sessioner.
 • 90:e/99:e percentilen: 10 respektive 1 procent av de dagliga sessionerna där nätverksanvändningen i bakgrunden per dag överskred det angivna värdet.

Åtgärda ett problem

Om nätverket ofta används i bakgrunden i appen hittar du rekommenderade lösningar på webbplatsen för Android-utvecklare.

Antal ANR-fel och antal upprepade ANR-fel

Tolka appens data

På sidorna Antal ANR-fel och Antal upprepade ANR-fel visas liknande data som på sidan ANR-fel och krascher. På sidan Android-diagnos normaliseras mätvärdet genom att ANR-data kombineras med användningsdata.

Information om ANR-fel

 • Berörda sessioner: Andelen dagliga sessioner då användare drabbades av minst ett ANR-fel. En daglig session är en dag då appen användes. Om till exempel två användare använder appen i två dagar räknas det som fyra dagliga sessioner.
 • Sessioner utan ANR: Andelen dagliga sessioner då användarna inte drabbades av något ANR-fel. En daglig session är en dag då appen användes.
 • Antal sessioner: Ungefärligt antal registrerade sessioner.
 • Gränsvärde för oönskat beteende: Om värdet för appen är lika med eller högre än det angivna gränsvärdet hör den till de lägsta 25 procenten av de 1 000 populäraste apparna på Google Play (enligt antal installationer).

Information om antal upprepade ANR-fel

 • Berörda sessioner: Andelen dagliga sessioner då användare drabbades av minst två ANR-fel. En daglig session är en dag då appen användes. Om till exempel två användare använder appen i två dagar räknas det som fyra dagliga sessioner.
 • Oberörda sessioner: Andelen dagliga sessioner då användare drabbades av högst ett ANR-fel. En daglig session är en dag då appen användes.
 • Antal sessioner: Ungefärligt antal registrerade sessioner

Åtgärda ett problem

Om appen har ett högt antal ANR:er öppnar du webbplatsen för Android-utvecklare och läser om rekommenderade lösningar.

Antal krascher och antal upprepade krascher

Tolka appens data

På sidorna Antal krascher och Antal upprepade krascher visas liknande data som på sidan ANR-fel och krascher. På sidan Android-diagnos normaliseras mätvärdet genom att kraschdata kombineras med användningsdata.

Information om krascher

 • Berörda sessioner: Andelen dagliga sessioner då användare drabbades av minst en krasch. En daglig session är en dag då appen användes. Om till exempel två användare använder appen i två dagar räknas det som fyra dagliga sessioner.
 • Sessioner utan krascher: Andelen dagliga sessioner då användarna inte drabbades av någon krasch. En daglig session är en dag då appen användes.
 • Antal sessioner: Ungefärligt antal registrerade sessioner.
 • Gränsvärde för oönskat beteende: Om värdet för appen är lika med eller högre än det angivna gränsvärdet hör den till de lägsta 25 procenten av de 1 000 populäraste apparna på Google Play (enligt antal installationer).

Information om antal upprepade krascher

 • Berörda sessioner: Andelen dagliga sessioner då användare drabbades av minst två krascher. En daglig session är en dag då appen användes. Om till exempel två användare använder appen i två dagar räknas det som fyra dagliga sessioner.
 • Oberörda sessioner: Andelen dagliga sessioner då användare drabbades av högst en krasch. En daglig session är en dag då appen användes.
 • Antal sessioner: Ungefärligt antal registrerade sessioner.

Åtgärda ett problem

Om appen har ett högt antal krascher öppnar du webbplatsen för Android-utvecklare och läser om rekommenderade lösningar.

För många långsamma bildrutor

Tolka appens data

På sidan För många långsamma bildrutor visas information om andelen dagliga sessioner då mer än 50 % av bildrutorna hade en renderingstid på över 16 ms. Användarinteraktioner med appen bör kunna köras vid 60 bildrutor per sekund utan avbrutna eller fördröjda bildrutor.

Information om datainsamling

Google samlar in renderingstiden för de bildrutor som har renderats av appen när den använder ramverket UI Toolkit, men inte när OpenGL används direkt.

Översiktsvisning

När du väljer en rad visas data som delats in i percentiler.

 • Berörda sessioner: Andelen dagliga sessioner då mer än 50 % av bildrutorna hade en renderingstid på över 16 ms. En daglig session avser en dag då appen användes. Om till exempel två användare använder appen i två dagar räknas det som fyra dagliga sessioner.
 • Antal sessioner: Ungefärligt antal registrerade sessioner.
 • 90:e/99:e percentilen: 90/99 procent av det totala antalet bildrutor med en renderingstid som är kortare än värdet som visas. Värdena baseras på alla insamlade bildrutor.

När du klickar på en post i tabellen visas diagrammet Distribution av renderingstid för användargränssnitt. När du granskar diagrammet bör du kontrollera att majoriteten av appens bildrutor ligger på 16 ms eller lägre.

Den data som visas under diagrammet anger appens renderingsprestanda och kan vara till hjälp när du vill hitta orsaken till eventuella problem med renderingstiden. Om till exempel procentandelen Hög inmatningsfördröjning är hög kan du titta på appkoden som hanterar indata från användaren. Läs mer om dessa mätvärden i artikeln Testing UI performance (Testa användargränssnittets prestanda).

 • Missade Vsync-händelser: För alla bildrutor som renderades på över 16 ms delas antalet missade Vsync-händelser med antalet bildrutor.
 • Hög inmatningsfördröjning: För alla bildrutor som renderades på över 16 ms delas antalet inmatningshändelser som tog över 24 ms med antalet bildrutor.
 • Långsam gränssnittstråd: För alla bildrutor som renderades på över 16 ms delas antalet gånger användargränssnittstråden tog över 8 ms med antalet bildrutor.
 • Långsamma uppritningskommandon: För alla bildrutor som renderades på över 16 ms delas antalet gånger det tog över 12 ms för uppritningskommandon att skickas till grafikprocessorn med antalet bildrutor.
 • Långsamma bitmappsuppladdningar: För alla bildrutor som renderades på mer än 16 ms delas antalet gånger det tog över 3,2 ms för en bitmapp att laddas upp till grafikprocessorn med antalet bildrutor.

Åtgärda ett problem

Om appen har ett stort antal bildrutor med en renderingstid över 16 ms hittar du rekommenderade lösningar på webbplatsen för Android-utvecklare.

För många frusna bildrutor

På sidan För många frusna bildrutor ser du information om procentandelen dagliga sessioner då mer än 0,1 % av bildrutorna hade en renderingstid på över 700 ms. Användarinteraktioner med appen bör kunna köras vid 60 bildrutor per sekund utan avbrutna eller fördröjda bildrutor.

Information om datainsamling

Google samlar in renderingstiden för de bildrutor som har renderats av appen när den använder ramverket UI Toolkit, men inte när OpenGL används direkt.

Översiktsvisning

När du utökar en dimensionsrad visas data som delats in i percentiler.

 • Berörda sessioner: Andelen dagliga sessioner då mer än 0,1 % av bildrutorna hade en renderingstid över 700 ms. En daglig session avser en dag då appen användes. Om till exempel två användare använder appen i två dagar räknas det som fyra dagliga sessioner.
 • Antal sessioner: Ungefärligt antal registrerade sessioner.
 • 90:e/99:e percentilen: 90/99 procent av det totala antalet bildrutor med en renderingstid som är kortare än värdet som visas. Värdena baseras på alla insamlade bildrutor.

När du klickar på en post i tabellen visas diagrammet Distribution av renderingstid för användargränssnitt. Kontrollera att majoriteten av appens bildrutor ligger under 16 ms när du granskar diagrammet.

Den data som visas under diagrammet anger appens renderingsprestanda och kan vara till hjälp när du vill hitta orsaken till eventuella problem med renderingstiden. Om till exempel procentandelen för Hög inmatningsfördröjning är hög kanske du vill titta på appens kod för användarinmatning. Läs mer om dessa mätvärden i artikeln Testing UI performance (Testa användargränssnittets prestanda).

 • Missade Vsync-händelser: För alla bildrutor som renderades på över 16 ms delas antalet missade Vsync-händelser med antalet bildrutor.
 • Hög inmatningsfördröjning: För alla bildrutor som renderades på över 16 ms delas antalet inmatningshändelser som tog över 24 ms med antalet bildrutor.
 • Långsam gränssnittstråd: För alla bildrutor som renderades på över 16 ms delas antalet gånger användargränssnittstråden tog över 8 ms med antalet bildrutor.
 • Långsamma uppritningskommandon: För alla bildrutor som renderades på över 16 ms delas antalet gånger det tog över 12 ms för uppritningskommandon att skickas till grafikprocessorn med antalet bildrutor.
 • Långsamma bitmappsuppladdningar: För alla bildrutor som renderades på mer än 16 ms delas antalet gånger det tog över 3,2 ms för en bitmapp att laddas upp till grafikprocessorn med antalet bildrutor.

Åtgärda ett problem

Om appen har ett stort antal bildrutor med en renderingstid över 700 ms hittar du rekommenderade lösningar på webbplatsen för Android-utvecklare.

Appens starttid

På sidan Appens starttid visas information om när appen har lång starttid om appen inte redan fanns i minnet, appen redan fanns i minnet och appen och aktiviteten redan fanns i minnet.

Information om datainsamling

 • Starttider registreras endast när användare utlöser en aktivitet.
  • Exempel: Starttiden för tangentbordsappar är densamma som starttiden för den tillhörande appen.
 • Om en app startar flera gånger samma dag med samma systemstatus registreras den längsta starttiden den dagen.
 • Starttider registreras när appens första bildruta är inläst, även om användaren inte interagerar med skärmen.
  • Exempel: Om en app startar med en välkomstskärm är starttiden densamma som tiden som krävs för att visa välkomstskärmen.

Information i analysen

 • Berörda sessioner: Andel sessioner där användarna upplevde lång starttid för respektive systemstatus:
  • Lång starttid när appen inte redan fanns i minnet: 5 sekunder eller mer
  • Lång starttid när appen redan fanns i minnet: 2 sekunder eller mer
  • Lång starttid när appen och aktiviteten redan fanns i minnet: 1 sekund eller mer
 • Antal sessioner: Ungefärligt antal registrerade sessioner.
 • 90:e/99:e percentilen: 10 respektive 1 procent av de dagliga sessionerna där appen startade långsamt.

Åtgärda ett problem

Om appen har ett högt antal långa starttider hittar du rekommenderade lösningar på webbplatsen för Android-utvecklare.

Nekade behörigheter

På sidan Nekade behörigheter visas information om andelen dagliga sessioner med behörighetsbegäranden då användarna nekat behörighet. En daglig session med behörighetsbegäranden avser en dag då appen begärde minst en behörighet från användaren.

Information om datainsamling

Data om nekade behörigheter samlas in när användare besvarar begäranden om behörighet i appen.

Information i analysen

 • Nekade behörigheter: Andel dagliga sessioner med behörighetsbegäranden då användarna nekat behörighet.
 • Fråga aldrig igen: Andel dagliga sessioner med behörighetsbegäranden då användarna nekade behörigheterna genom att välja Fråga aldrig igen.
 • Totalt antal sessioner: Ungefärligt antal registrerade sessioner.

Åtgärda ett problem

Om appen har ett stort antal nekade behörigheter hittar du rekommenderade lösningar på webbplatsen för Android-utvecklare.

Analysera data med hjälp av dimensioner

I syfte att hjälpa dig ordna, segmentera och analysera data delas all appdata in i följande dimensioner:

 • Artefakt: Version av appen.
 • Android-version (SDK): Version av operativsystemet Android som har rapporterats från användarens enhet.
 • Enhetstyp: Typen av enhet som användes för att köra appen (t.ex. telefon, surfplatta, tv, smart accessoar)
 • Enhetsmodell: Marknadsnamn och enhetsnamn på användarens enhet (t.ex. Google Nexus 7/Flo).
 • Processlåsnamn: Taggar som konfigurerades programmatiskt när du använde PowerManager API i appen.
 • Väckningsnamn: Taggar som konfigurerades programmatiskt när du använde AlarmManager API i appen.
 • ANR-aktivitetsnamn: Fullständigt kvalificerat namn på aktivitetsklassen som ANR-felet uppstod i (om tillgängligt).
 • ANR-typ: När ANR-felet uppstod (t.ex. när en tjänst kördes), om tillgängligt.

Relaterat innehåll

Ta reda på bästa sättet att förbättra appens prestanda och stabilitet med hjälp av Android-diagnos.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
92637
false