Overvåk appens tekniske ytelse med Android-nøkkelstatistikk

Med Play-konsollen kan du se data for å få hjelp til å forstå og forbedre stabiliteten, gjengivelsestiden og batteribruken for appen din.

Følgende data samles inn fra brukere som har valgt å dele bruks- og diagnostikkdata automatisk fra et utvalg av Android-enheter og OS-versjoner. Mer informasjon om hvordan Android-brukere velger å dele data, er tilgjengelig i brukerstøtten for Google-kontoer.

Skjul alle Vis alle

Datatyper 

Batteribruk
 • Overdreven vekking
 • Delvise oppvekkingslåser som står fast
 • Delvise oppvekkingslåser som står fast (i bakgrunnen)
 • Uforholdsmessig mye Wi-Fi-skanning i bakgrunnen 
 • Uforholdsmessig høy nettverksbruk i bakgrunnen
Stabilitet
 • ANR-frekvens
 • Frekvens for mer enn én ANR-feil
 • Krasjfrekvens
 • Frekvens for mer enn ett krasj
App-oppstartstid
 • Treg kald oppstart
 • Treg lunken oppstart
 • Treg varm oppstart
Gjengivelsestid
 • For mange trege bilder
 • For mange fryste skjermbilder
Tillatelser
 • Avvisning av tillatelser

Finn og gjennomgå dataene for appen din

Datoperioden som er oppført på siden Android-nøkkelstatistikk, inneholder alle tilgjengelige data for appen din og kan ikke tilpasses. Dataene i Android-nøkkelstatistikk er basert på Pacific Time (PT).

Viktig: Hvis ingen data er tilgjengelig, har ikke appen nok datapunkter i de angitte filtrene til å identifisere eventuelle problemer med appen din. 

Sånn finner og gjennomgår du appens data fra Android-nøkkelstatistikk:

 1. Åpne Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. I menyen til venstre velger du Kvalitet > Android-nøkkelstatistikk > Oversikt.
 4. Velg hvordan du vil se appdataene.
Gå gjennom oversikten og sidene med detaljerte beregninger

Kjernestatistikk

Øverst på Oversikt-siden ser du data om appens kjernestatistikk, som er ytelsesmål som kan påvirke synligheten og rangeringen for appen på Google Play. Kjernestatistikken omfatter følgende:

 • ANR-frekvens
 • Krasjfrekvens
 • Delvise oppvekkingslåser som står fast (i bakgrunnen)
 • Overdreven vekking

Hvis appen din har noen kritiske ytelsesproblemer du må løse, deriblant ytelsesmål som overskrider grensene for dårlig funksjonalitet, og store endringer i ytelsesdataene (kjent som avvik), kan du bruke denne siden til raskt å identifisere områder der appen din kan forbedres. For å bli varslet på e-post når betydelige endringer i ANR-feil, krasjgrupper eller Android-nøkkelstatistikk oppdages, gå til Konfigurering > Varsler.

Viktig: For å skape en optimal brukeropplevelse må problemer identifiseres og løses for alle apper for at de skal holde seg under terskelen for dårlig funksjonalitet.

Bla gjennom all nøkkelstatistikk

Omtrent midt på Oversikt-siden kan du se data om alle typer nøkkelstatistikk, sortert etter datatype. For å filtrere tabellen, velg dimensjonene og tidsperioden du vil se.

For hver beregning kan du gå gjennom prosentandelen av berørte økter for appen din for den nåværende tidsperioden og tidligere tidsperioder. For å se resultatene for appen din sammenlignet med andre apper på Google Play kan du se forskjellen mellom appen din og medianen for lignende apper.

Se detaljerte beregninger

For å få mer informasjon om et mål, velg Se detaljer. På neste skjermbilde kan du se gjennom

 • avvik i resultatdatene
 • terskler for dårlig funksjonalitet
 • kategorireferansemålinger
 • detaljerte sammenligninger av referansemålinger
  • Velg Endre gruppen med lignende apper nær toppen av siden, på kortet for sammenligning med lignende apper, for å endre en egendefinert gruppe med lignende apper. Når du har opprettet en egendefinert gruppe, kan du se resultatene for appen din sammenlignet med andre apper på Google Play som du velger.
 • Beregninger sortert etter artefakt, enhet, Android-versjon, referansemåling eller tidsperiode
  • For å se flere detaljer kan du vise hver rad i tabellene ved å velge nedoverpilen til høyre.
Filtrér etter dårlig funksjonalitet

Øverst på Oversikt-siden kan enkelte beregninger være merket med et rødt feilikon . Dette betyr at tallet som vises, er høyt sammenlignet med andre apper – også kjent som dårlig funksjonalitet.

Velg Se detaljer på kortet med ikonet for å se hvilke av APK-ene i appen din som har dårlig funksjonalitet.

Beregningsdetaljer

Oppvekkingslåser som står fast og delvise oppvekkingslåser som står fast (i bakgrunnen)

På sidene Delvise oppvekkingslåser som står fast og Delvise oppvekkingslåser som står fast (i bakgrunnen) ser du delvise oppvekkingslåser som er utløst av appen din gjennom PowerManager-klassen. Delvise oppvekkingslåser sikrer at prosessoren kjører, men at skjermen og bakgrunnslyset for tastaturet kan slås av.

Informasjon om dataregistrering

 • Av personvernhensyn blir ID-merker for delvise oppvekkingslås-hendelser anonymisert.
 • Data om delvise oppvekkingslåser samles inn når enheten ikke lades og skjermen er av.
 • Data for delvise oppvekkingslåser (i bakgrunnen) samles bare inn når appen kjører i bakgrunnen.
 • Google beregner den maksimale varigheten for delvise oppvekkingslåser per batteriøkt for å vise hvor mange økter som berøres av en lang oppvekkingslås. Hvis en bruker for eksempel utløser to oppvekkingslås-hendelser på én time, bruker Google en maksimal oppvekkingslås-verdi på én time.
 • For apper som angir sharedUserId i manifestfilen: Du ser bare data hvis maksimalt én app med samme sharedUserId er installert.

Nøkkelstatistikk

 • Berørte økter: prosentandelen av batteriøkter der brukerne opplevde minst én oppvekkingslås på mer enn én time.
 • Antall økter: omtrentlig antall registrerte økter.
 • 90./99. persentil: 10 %/1 % av daglige økter der brukerne opplevde delvise oppvekkingslåser som varte lenger enn tallet som vises.
 • Terskel for dårlig funksjonalitet: Hvis appen din viser en forekomstfrekvens som er lik eller høyere enn terskelen som er vist, er den blant de nederste 25 % av de 1000 mest populære appene på Google Play (etter antall installasjoner).

Løs problemer

Hvis appen din har mange delvise oppvekkingslåser som står fast, går du til nettstedet for Android-utviklere for å se anbefalte løsninger.

Overdreven vekking

Overdreven vekking-siden ser du Alarm Manager-vekkingene som er utløst av appen din. Du ser vekkingsdata for klassene ELAPSED_REALTIME_WAKEUP eller RTC_WAKEUP.

Informasjon om dataregistrering

 • Av personvernhensyn blir ID-merker for vekking anonymisert.
 • Vekkinger samles inn når enheten ikke lades.
 • For å generere en normalisert beregning blir antall vekkinger sammenlignet med tiden enheten går på batteri. Google beregner antall oppvekkingshendelser per bruker per time for å vise hvor mange brukere som berøres av en høy oppvekkingsfrekvens.
 • For apper som angir sharedUserId i manifestfilen: Du ser bare data hvis maksimalt én app med samme sharedUserId er installert.

Nøkkelstatistikk

 • Berørte økter: prosentandelen av batteriøkter der brukerne opplevde mer enn ti vekkinger per time. En batteriøkt er en aggregering av alle batterirapporter som er mottatt i løpet av en periode på 24 timer. I Android 10 refererer batterirapport til intervallet mellom to batteriladinger, enten fra under 20 % til over 80 %, eller fra hvilken som helst verdi og opp til 100 %. I Android 11 eller nyere refererer batterirapport til en fast periode på 24 timer. Google samler inn data bare når enheten er koblet fra laderen.
 • Antall økter: omtrentlig antall registrerte økter.
 • 90./99. persentil: 10 % / 1 % av daglige økter der brukerne opplevde flere vekkinger per time enn tallet som vises.
 • Terskel for dårlig funksjonalitet: Hvis appen din viser en forekomstfrekvens som er lik eller høyere enn terskelen som er vist, er den blant de nederste 25 % av de 1000 mest populære appene på Google Play (etter antall installasjoner).

Løs problemer

Hvis appen din har mange vekkinger, går du til nettstedet for Android-utviklere for å se anbefalte løsninger.

Uforholdsmessig mye Wi-Fi-skanning (i bakgrunnen)

På siden Uforholdsmessig mye Wi-Fi-skanning (i bakgrunnen) ser du når Wi-Fi-skanninger resulterer i høyt batteriforbruk. 

Informasjon om dataregistrering

Data om Wi-Fi-skanning samles inn når enheten ikke lades og appen kjører i bakgrunnen.

Nøkkelstatistikk

 • Berørte økter: prosentandelen av batteriøkter der brukerne opplevde mer enn fire Wi-Fi-skanninger per time.
 • Antall økter: omtrentlig antall registrerte økter.
 • 90./99. persentil: 10 % / 1 % av daglige økter der brukerne opplevde flere Wi-Fi-skanninger i bakgrunnen per time enn tallet som vises.

Løs problemer

Hvis appen din har mye Wi-Fi-skanning i bakgrunnen, går du til nettstedet for Android-utviklere for å se anbefalte løsninger. 

Overdreven nettverksbruk

På siden Overdreven nettverksbruk ser du når mye nettverksdata er tilknyttet en bakgrunnstjeneste. Når mobilnettverksbruk skjer i bakgrunnen, har ikke brukerne enkel tilgang til kontroller for å stoppe dataoverføringen. 

Informasjon om dataregistrering

Data om mobilnettverksbruk samles inn når enheten ikke lades og appen kjører i bakgrunnen.

Nøkkelstatistikk

 • Berørte økter: prosentandelen av batteriøkter der brukerne opplevde mer enn 50 MB med nettverksbruk i bakgrunnen per dag.
 • Antall økter: omtrentlig antall registrerte økter.
 • 90./99. persentil: 10 % / 1 % av daglige økter der brukerne opplevde mer nettverksbruk i bakgrunnen per dag enn tallet som vises.

Løs problemer

Hvis appen din har høy nettverksbruk i bakgrunnen, går du til nettstedet for Android-utviklere for å se anbefalte løsninger.

ANR-frekvens og multi-ANR-frekvens

Forstå dataene for appen din

På sidene ANR-frekvens og Multi-ANR-frekvens ser du data som tilsvarer det som vises på ANR-feil og krasj-siden for appen din. På Android-nøkkelstatistikk-siden er ANR-dataene kombinert med bruksdata for å generere en normalisert beregning.

Informasjon om ANR-frekvens

 • Berørte økter: prosentandelen av daglige økter der brukerne opplevde minst én ANR-feil. En daglig økt er en dag appen din brukes. Hvis for eksempel to brukere bruker appen i to dager, fører det til fire daglige økter.
 • Økter uten ANR-feil: prosentandelen av daglige økter der brukerne ikke opplevde noen ANR-feil. En daglig økt er en dag appen din brukes.
 • Antall økter: omtrentlig antall registrerte økter.
 • Terskel for dårlig funksjonalitet: Hvis appen din viser en forekomstfrekvens som er lik eller høyere enn terskelen som er vist, er den blant de nederste 25 % av de 1000 mest populære appene på Google Play (etter antall installasjoner).

Informasjon om multi-ANR-frekvens

 • Berørte økter: prosentandelen av daglige økter der brukerne opplevde minst to ANR-feil. En daglig økt er en dag appen din brukes. Hvis for eksempel to brukere bruker appen i to dager, fører det til fire daglige økter.
 • Uberørte økter: prosentandelen av daglige økter der brukerne opplevde maksimalt én ANR-feil. En daglig økt er en dag appen din brukes.
 • Antall økter: omtrentlig antall registrerte økter

Løs problemer

Hvis appen din har mange ANR-feil, kan du gå til nettstedet for Android-utviklere for å få se anbefalte løsninger.

Krasjfrekvens og frekvens for mer enn ett krasj

Forstå dataene for appen din

På sidene Krasjfrekvens og Krasjfrekvens for flere enn ett krasj ser du data som tilsvarer det som vises på ANR-feil og krasj-siden for appen din. På Android-nøkkelstatistikk-siden er krasjdataene kombinert med bruksdata for å generere en normalisert beregning.

Informasjon om krasjfrekvens

 • Berørte økter: prosentandelen av daglige økter der brukerne opplevde minst ett krasj. En daglig økt er en dag appen din brukes. Hvis for eksempel to brukere bruker appen i to dager, fører det til fire daglige økter.
 • Økter uten krasj: prosentandelen av daglige økter der brukerne ikke opplevde noen krasj. En daglig økt er en dag appen din brukes.
 • Antall økter: omtrentlig antall registrerte økter.
 • Terskel for dårlig funksjonalitet: Hvis appen din viser en forekomstfrekvens som er lik eller høyere enn terskelen som er vist, er den blant de nederste 25 % av de 1000 mest populære appene på Google Play (etter antall installasjoner).

Informasjon om krasjfrekvens for flere enn ett krasj

 • Berørte økter: prosentandelen av daglige økter der brukerne opplevde minst to krasj. En daglig økt er en dag appen din brukes. Hvis for eksempel to brukere bruker appen i to dager, fører det til fire daglige økter.
 • Uberørte økter: prosentandelen av daglige økter der brukerne opplevde maksimalt ett krasj. En daglig økt er en dag appen din brukes.
 • Antall økter: omtrentlig antall registrerte økter.

Løs problemer

Hvis appen din har mange krasj, går du til nettstedet for Android-utviklere for å se anbefalte løsninger.

For mange trege bilder

Forstå dataene for appen din

På siden For mange trege bilder ser du informasjon om prosentandelen av daglige økter der brukerne opplevde at mer enn 50 % av skjermbildene hadde en gjengivelsestid på mer enn 16 ms. Brukerinteraksjoner med appen din skal kjøre med 60 bilder per sekund uten at skjermbilder hoppes over eller er forsinket.

Informasjon om dataregistrering

Google registrerer reaksjonstiden for hvert skjermbilde som gjengis av appen din når UI Toolkit-rammeverket brukes, ikke når OpenGL brukes direkte.

Dataene i oversikten

Når du velger en rad, ser du dataene inndelt i persentiler.

 • Berørte økter: prosentandelen av daglige økter der brukerne opplevde at minst 50 % av bildene hadde en gjengivelsestid på mer enn 16 ms. En daglig økt er en dag når appen din blir brukt. Hvis for eksempel to brukere bruker appen i to dager, fører det til fire daglige økter.
 • Antall økter: omtrentlig antall registrerte økter.
 • 90./99. persentil: 90 % / 99 % av det totale antallet skjermbilder hadde en gjengivelsestid under tallet som vises. Disse tallene er basert på alle innsamlede skjermbilder.

Når du klikker på en oppføring i tabellen, ser du diagrammet «Fordeling av UI-gjengivelsestid». Når du går gjennom diagrammet, må du sørge for at gjengivelsestiden for de fleste bildene i appen er 16 ms eller mindre.

Dataene under diagrammet viser gjengivelsesytelsen til appen din og kan hjelpe deg med å finne rotårsaken til eventuelle problemer med gjengivelsestiden. Hvis for eksempel prosentandelen «Høy inngangsforsinkelse» er høy, kan det være lurt å se på appkoden som håndterer inndata fra brukerne. Gå til testing av UI-ytelsen for å få mer informasjon om disse beregningene.

 • Tapte Vsync-hendelser: antall tapte Vsync-hendelser delt på antall skjermbilder, for alle skjermbilder som gjengis på mer enn 16 ms.
 • Høy inngangsforsinkelse: antall inndatahendelser som tar mer enn 24 ms, delt på antall skjermbilder, for alle skjermbilder som gjengis på mer enn 16 ms.
 • Treg UI-tråd: antall ganger UI-tråden bruker mer enn 8 ms på å fullføres, delt på antall skjermbilder, for alle skjermbilder som gjengis på mer enn 16 ms.
 • Trege gjengivelseskommandoer: antall ganger det tok mer enn 12 ms å sende gjengivelseskommandoer til GPU-en, delt på antall skjermbilder, for alle skjermbilder som gjengis på mer enn 16 ms.
 • Trege punktgrafikkopplastinger: antall ganger det tok mer enn 3,2 ms å laste opp punktgrafikk til GPU-en, delt på antall skjermbilder, for alle skjermbilder som gjengis på mer enn 16 ms.

Løs problemer

Hvis appen din har et høyt antall skjermbilder med gjengivelsestid på mer enn 16 ms, går du til nettstedet for Android-utviklere for å se anbefalte løsninger.

For mange fryste skjermbilder

På siden For mange fryste skjermbilder ser du informasjon om prosentandelen av daglige økter der brukerne opplevde at mer enn 0,1 % av skjermbildene hadde en gjengivelsestid på mer enn 700 ms. Brukerinteraksjoner med appen din skal kjøre med 60 bilder per sekund uten at skjermbilder hoppes over eller er forsinket.

Informasjon om dataregistrering

Google registrerer reaksjonstiden for hvert skjermbilde som gjengis av appen din når UI Toolkit-rammeverket brukes, ikke når OpenGL brukes direkte.

Dataene i oversikten

Når du viser en dimensjonsrad, ser du dataene inndelt i persentiler.

 • Berørte økter: prosentandelen av daglige økter der brukerne opplevde at minst 0,1 % av bildene hadde en gjengivelsestid på mer enn 700 ms. En daglig økt er en dag når appen din blir brukt. Hvis for eksempel to brukere bruker appen i to dager, fører det til fire daglige økter.
 • Antall økter: omtrentlig antall registrerte økter.
 • 90./99. persentil: 90 % / 99 % av det totale antallet skjermbilder hadde en gjengivelsestid under tallet som vises. Disse tallene er basert på alle innsamlede skjermbilder.

Når du klikker på en oppføring i tabellen, ser du diagrammet «Fordeling av UI-gjengivelsestid». Når du sjekker diagrammet, bør du sørge for at de fleste skjermbildene til appen din ligger på under 700 ms.

Dataene under diagrammet viser gjengivelsesytelsen til appen din og kan hjelpe deg med å finne rotårsaken til eventuelle problemer med gjengivelsestiden. Hvis for eksempel prosentandelen for «Høy inngangsforsinkelse» er høy, bør du sjekke koden i appen som håndterer inndata fra brukerne. Gå til testing av UI-ytelsen for å få mer informasjon om disse beregningene.

 • Tapte Vsync-hendelser: antall tapte Vsync-hendelser delt på antall skjermbilder, for alle skjermbilder som gjengis på mer enn 16 ms.
 • Høy inngangsforsinkelse: antall inndatahendelser som tar mer enn 24 ms, delt på antall skjermbilder, for alle skjermbilder som gjengis på mer enn 16 ms.
 • Treg UI-tråd: antall ganger UI-tråden bruker mer enn 8 ms på å fullføres, delt på antall skjermbilder, for alle skjermbilder som gjengis på mer enn 16 ms.
 • Trege gjengivelseskommandoer: antall ganger det tok mer enn 12 ms å sende gjengivelseskommandoer til GPU-en, delt på antall skjermbilder, for alle skjermbilder som gjengis på mer enn 16 ms.
 • Trege punktgrafikkopplastinger: antall ganger det tok mer enn 3,2 ms å laste opp punktgrafikk til GPU-en, delt på antall skjermbilder, for alle skjermbilder som gjengis på mer enn 16 ms.

Løs problemer

Hvis appen din har et høyt antall skjermbilder med gjengivelsestid på mer enn 700 ms, går du til nettstedet for Android-utviklere for å se anbefalte løsninger.

App-oppstartstid

På siden App-oppstartstid kan du se detaljer om når appen din starter tregt fra kald, lunken og varm systemtilstand.

Informasjon om dataregistrering

 • Oppstartstider registreres bare når en bruker utløser en aktivitet.
  • Eksempel: For tastaturapper er oppstartstiden lik oppstartstiden for følgeappen.
 • Hvis en app starter flere ganger på samme dag fra den samme systemtilstanden, registreres den høyeste oppstartstiden for den dagen.
 • Oppstartstider registreres når det første skjermbildet i appen er lastet inn fullstendig, selv om det ikke er en skjerm der brukeren gjør noe aktivt.
  • Eksempel: Hvis en app starter med en splash-skjerm, er oppstartstiden lik tiden som kreves for å vise splash-skjermen.

Nøkkelstatistikk

 • Berørte økter: prosentandelen av økter der brukerne har opplevd en treg oppstart for hver systemtilstand:
  • Treg kald oppstart: fem sekunder eller mer
  • Treg lunken oppstart: to sekunder eller mer
  • Treg varm oppstart: ett sekund eller mer
 • Antall økter: omtrentlig antall registrerte økter.
 • 90./99. persentil: 10 % / 1 % av daglige økter der brukerne har opplevd en treg oppstart av appen din.

Løs problemer

Hvis appen din har et høyt antall trege oppstartstider, kan du gå til nettstedet for Android-utviklere for å få anbefalte løsninger.

Avvisning av tillatelser

Avvisning av tillatelser-siden kan du se detaljer om prosentandelen av daglige tillatelsesøkter der brukerne avviste tillatelser. En daglig tillatelsesøkt er en dag der appen din har bedt om minst én tillatelse fra brukeren.

Informasjon om dataregistrering

Data om avvisning av tillatelser registreres når brukeren svarer på forespørsler om tillatelser i appen din.

Nøkkelstatistikk

 • Avslag: prosentandelen av daglige tillatelsesøkter der brukere avslo å gi tillatelser.
 • Ikke spør igjen: prosentandelen av daglige tillatelsesøkter der brukerne avslo å gi tillatelser ved å velge Ikke spør igjen.
 • Totalt antall økter: omtrentlig antall registrerte økter.

Løs problemer

Hvis appen din har svært mange avvisninger av tillatelser, kan du gå til nettstedet for Android-utviklere for å få anbefalte løsninger.

Analysér dataene dine med dimensjoner

For å hjelpe deg med å organisere, segmentere og analysere dataene dine er alle dataene for appen din inndelt etter de følgende dimensjonene:

 • Artefakt: versjon av appen din
 • Android-versjon (SDK): Android OS-versjon rapportert fra brukerens enhet
 • Enhetstype: enhetstypen som brukes til å kjøre appen din (f.eks. telefon, nettbrett, TV, hapå-teknologi)
 • Enhetsmodell: merke- og modellnavnene for brukernes enheter (f.eks Google Nexus 7/Flo)
 • Navn på oppvekkingslås: etiketter som er angitt programmatisk ved bruk av PowerManager API i appen din
 • Vekkingsnavn: etiketter som ble angitt programmatisk ved bruk av AlarmManager API i appen din
 • ANR-aktivitetsnavn: det fullstendige navnet på aktivitetsklassen der ANR-feilen oppsto (om tilgjengelig)
 • ANR-type: når ANR-feilen oppsto (f.eks. under kjøring av en tjeneste) (om tilgjengelig)

Relatert innhold

Se anbefalte fremgangsmåter for bruk av Android-nøkkelstatistikk for å forbedre ytelsen og stabiliteten til appen din.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
92637
false