Lietotnes tehniskās veiktspējas pārraudzība, izmantojot Android vitals

Izmantojot rīku Play Console, varat skatīt datus, kas ļaus izprast un uzlabot lietotnes stabilitāti, renderēšanas laiku un akumulatora lietojumu.

Tālāk norādītie dati ir apkopoti no lietotājiem, kas izvēlējušies automātiski kopīgot lietojuma un diagnostikas datus no Android ierīču un operētājsistēmu versiju apakškopas. Plašāku informāciju par to, kā Android lietotāji izvēlas kopīgot datus, skatiet kontu palīdzības centrā.

Sakļaut visu Izvērst visu

Datu veidi 

Akumulatora lietojums
 • Daudz aktivizēšanas gadījumu
 • Nereaģējošas daļējas aktivizēšanas slēdži
 • Nereaģējošas daļējas aktivizēšanas gadījumi (fonā)
 • Pārāk bieža Wi-Fi meklēšana fonā 
 • Pārmērīgs tīkla lietojums fonā
Stabilitāte
 • ANR rādītājs
 • Vairāku ANR rādītājs
 • Avāriju rādītājs
 • Vairāku avāriju rādītājs
Lietotnes palaišanas laiks
 • Lēna nesaglabātas lietotnes palaišana
 • Lēna saglabātas lietotnes palaišana
 • Lēna saglabātas lietotnes un darbības palaišana
Renderēšanas laiks
 • Pārmērīgi lēni kadri
 • Pārmērīgi sastinguši kadri
Atļaujas
 • Atļauju noraidījumi

Lietotnes datu atrašana un pārskatīšana

Jūsu Android vitals lapā norādītajā datumu diapazonā ir iekļauti visi pieejamie lietotnes dati, un šo diapazonu nevar pielāgot. Android vitals dati ir norādīti pēc Klusā okeāna piekrastes laika.

Svarīgi! Ja nav pieejami nekādi dati, jūsu lietotnei nav pietiekami daudz datu punktu norādīto filtru robežās, lai noteiktu lietotnes darbības problēmas. 

Lai atrastu un pārskatītu savas lietotnes Android vitals datus, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Atveriet rīku Play Console.
 2. Atlasiet lietotni.
 3. Kreisās puses izvēlnē atlasiet Kvalitāte > Android vitals > Kopsavilkums.
 4. Izvēlieties lietotnes datu skatīšanas veidu.
Skatiet kopsavilkuma informācijas paneļa un detalizētu metrikas datu lapas.

Vitals pamatrādītāji

Lapas Kopsavilkums augšdaļā varat skatīt savas lietotnes Vitals pamatrādītājus — tā ir veiktspējas metrika, kas var ietekmēt jūsu lietotnes redzamību un rangu pakalpojumā Google Play. Vitals pamatrādītāji ietver tālāk norādītos datus.

 • ANR rādītājs
 • Avāriju rādītājs
 • Nereaģējošas daļējas aktivizēšanas gadījumi (fonā)
 • Daudz aktivizēšanas gadījumu

Ja jūsu lietotnei ir nozīmīgas veiktspējas problēmas, tostarp rādītāji, kas pārsniedz nepieņemamas darbības sliekšņvērtības, kā arī būtiskas izmaiņas veiktspējas datos (dēvētas arī par novirzēm), šajā lapā varat ātri noteikt aspektus, kuri lietotnē ir jāuzlabo. Lai saņemtu e-pasta paziņojumus, ja tiek konstatētas būtiskas ANR, avāriju kopas vai Android vitals izmaiņas, pārejiet uz sadaļu Iestatīšana > Paziņojumi.

Svarīgi! Lai nodrošinātu lietotājiem labāko pieredzi un lietotnes nepieņemamas darbības rādītāji arvien saglabātos mazāki par sliekšņvērtībām, visās lietotnēs ir jābūt iespējai konstatēt un novērst problēmas.

Visu Vitals rādītāju pārlūkošana

Lapas Kopsavilkums vidusdaļā ir redzami visi Vitals rādītāju dati (pēc datu veida). Lai filtrētu tabulas datus, izvēlieties kategorijas un laika periodu, ko vēlaties skatīt.

Katram rādītājam varat pārskatīt to lietotnes sesiju procentuālo rādītāju, kuras pašreizējā un iepriekšējā laika periodā tika ietekmētas. Lai uzzinātu savas lietotnes veiktspēju salīdzinājumā ar citām lietotnēm pakalpojumā Google Play, varat arī skatīt atšķirību starp savu lietotni un līdzīgu lietotņu vidējo vērtību.

Detalizētu metrikas datu skatīšana

Lai skatītu plašāku informāciju par metriku, atlasiet vienumu Skatīt detalizētu informāciju. Nākamajā ekrānā varat pārskatīt tālāk norādītos datus.

 • Veiktspējas datos konstatētās novirzes
 • Nepieņemamas darbības sliekšņvērtības
 • Kategoriju etaloni
 • Detalizēti etalonsalīdzinājumi
  • Līdzīgu lietotņu salīdzinājuma kartītes lapas augšdaļā atlasiet Rediģēt līdzīgu lietotņu grupu, lai rediģētu pielāgotu līdzīgu lietotņu grupu. Pēc pielāgotas līdzīgu lietotņu grupas izveides varat skatīt savas lietotnes salīdzinājumu ar citām jūsu atlasītām lietotnēm pakalpojumā Google Play.
 • Metrika pēc artefakta, ierīces, Android versijas, etalona vai laika perioda
  • Lai skatītu plašāku informāciju, varat izvērst katru tabulas rindu, labajā malā atlasot lejupvērsto bultiņu.
Filtrēšana pēc nepieņemamas darbības

Daži metrikas dati lapas Kopsavilkums augšdaļā var būt atzīmēti ar kļūdas ikonu sarkanā krāsā . Tas nozīmē, ka attiecīgais rādītājs ir augsts salīdzinājumā ar citām lietotnēm (tā tiek saukta par nepieņemamu darbību).

Atlasiet Skatīt detalizētu informāciju kartītē ar ikonu, lai skatītu, kurā lietotnes APK failā ir konstatēta nepieņemamā darbība.

Metrikas dati

Nereaģējošas aktivizēšanas gadījumi un nereaģējošas daļējas aktivizēšanas gadījumi (fonā)

Lapās Nereaģējošas aktivizēšanas gadījumi un Nereaģējošas daļējas aktivizēšanas gadījumi (fonā) tiek rādīti daļējas aktivizēšanas gadījumi, ko jūsu lietotne ieguva, izmantojot klasi PowerManager. Daļējas aktivizēšanas gadījums nodrošina, ka centrālais procesors turpina darboties, taču ekrāna un tastatūras izgaismojums var tikt izslēgts.

Informācija par datu vākšanu

 • Konfidencialitātes nolūkos daļējas aktivizēšanas gadījuma (“wake lock”) identificēšanas tagi ir padarīti anonīmi.
 • Dati par daļējas aktivizēšanas gadījumiem tiek vākti, kad nenotiek ierīces uzlāde un ekrāns ir izslēgts.
 • Dati par nereaģējošas daļējas aktivizēšanas gadījumiem (fonā) tiek vākti tikai tad, ja lietotne darbojas fonā.
 • Lai norādītu, cik sesiju ietekmē ilgās aktivizēšanas gadījumi, Google aprēķina maksimālo daļējas aktivizēšanas gadījuma ilgumu akumulatora sesijas laikā. Piemēram, ja lietotājs aktivizēja divu stundu ilgu aktivizēšanas gadījumu, Google izmantos maksimālo aktivizēšanas gadījuma vērtību (viena stunda).
 • Lietotnēm, kuru manifesta failā ir iestatīts sharedUserId: dati tiks rādīti tikai tad, ja būs instalēta tikai viena lietotne ar šo sharedUserId.

Vital dati

 • Ietekmētās sesijas: to akumulatora sesiju procentuālā daļa, kad lietotājiem radās vismaz viens aktivizēšanas gadījums, kura ilgums pārsniedza vienu stundu.
 • Sesiju skaits: ierakstīto sesiju aptuvenais skaits.
 • 90./99. procentile: 10%/1% jūsu dienas sesiju, kad lietotājiem radās daļējas aktivizēšanas gadījums, kura ilgums pārsniedza tālāk norādīto vērtību.
 • Nepieņemamas darbības slieksnis: ja lietotnei rodas koeficients, kas ir vienāds ar norādīto slieksni vai augstāks par to, tā atrodas Google Play 1000 populārāko lietotņu saraksta apakšdaļā (pēdējo 25% daļā; pēc instalēšanas reižu skaita).

Problēmas novēršana

Ja jūsu lietotnē ir daudz nereaģējošas daļējas aktivizēšanas gadījumu, skatiet ieteicamos risinājumus Android izstrādātāju vietnē.

Daudz aktivizēšanas gadījumu

Lapā Daudz aktivizēšanas gadījumu tiek rādīti lietotnes aktivizētie signālu pārvaldnieka aktivizēšanas gadījumi. Tiks rādīti aktivizēšanas dati par klasēm ELAPSED_REALTIME_WAKEUP vai RTC_WAKEUP.

Informācija par datu vākšanu

 • Konfidencialitātes nolūkos aktivizēšanas identificēšanas tagi ir padarīti anonīmi.
 • Dati par aktivizēšanas gadījumiem tiek vākti, kad nenotiek ierīces uzlāde.
 • Lai iegūtu standartizētu rādītāju, aktivizēšanas gadījumu skaits tiek salīdzināts ar laiku, kad ierīce darbojas ar akumulatoru. Lai norādītu, cik daudz lietotāju ietekmē augsts aktivizēšanas rādītājs, Google aprēķina, cik aktivizēšanas gadījumu vienam lietotājam ir vienā stundā.
 • Lietotnēm, kuru manifesta failā ir iestatīts sharedUserId: dati tiks rādīti tikai tad, ja būs instalēta tikai viena lietotne ar šo sharedUserId.

Vital dati

 • Ietekmētās sesijas: to akumulatora lietošanas sesiju procentuālā daļa, kad lietotājiem stundas laikā radās vairāk nekā 10 aktivizēšanas gadījumu. Akumulatora lietošanas sesija ir visu to akumulatora ziņojumu apkopojums, kas saņemti konkrētā 24 stundu periodā. Operētājsistēmā Android 10 akumulatora ziņojums attiecas uz intervālu starp divām akumulatora uzlādes reizēm no 20% līdz 80% vai no jebkuras vērtības līdz 100%. Operētājsistēmā Android 11 un jaunākās versijās akumulatora ziņojums attiecas uz fiksētu 24 stundu periodu. Google šos datus apkopo tikai tad, kad nenotiek ierīces uzlāde.
 • Sesiju skaits: ierakstīto sesiju aptuvenais skaits.
 • 90./99. procentile: 10%/1% jūsu dienas sesiju, kad lietotājiem stundas laikā radās vairāk aktivizēšanas gadījumu, nekā norādīts.
 • Nepieņemamas darbības slieksnis: ja lietotnei rodas koeficients, kas ir vienāds ar norādīto slieksni vai augstāks par to, tā atrodas Google Play 1000 populārāko lietotņu saraksta apakšdaļā (pēdējo 25% daļā; pēc instalēšanas reižu skaita).

Problēmas novēršana

Ja jūsu lietotnē bieži notiek aktivizēšanas gadījumi, skatiet ieteicamos risinājumus Android izstrādātāju vietnē.

Pārāk liels Wi-Fi tīkla meklēšanas (fonā) reižu skaits

Lapā Pārāk liels Wi-Fi tīkla meklēšanas (fonā) reižu skaits tiek rādīti gadījumi, kad Wi-Fi meklēšana patērē daudz akumulatora enerģijas. 

Informācija par datu vākšanu

Dati par Wi-Fi meklēšanu tiek apkopoti, kad nenotiek ierīces uzlāde un kad lietotne darbojas fonā.

Vital dati

 • Ietekmētās sesijas: to akumulatora sesiju procentuālā daļa, kad lietotājiem stundas laikā radās vairāk nekā 4 Wi-Fi meklēšanas gadījumi.
 • Sesiju skaits: ierakstīto sesiju aptuvenais skaits.
 • 90./99. procentile: 10%/1% dienas sesiju, kad lietotājiem stundas laikā radās vairāk Wi-Fi meklēšanas gadījumu fonā, nekā norādīts.

Problēmas novēršana

Ja lietotnei ir liels Wi-Fi meklēšanas gadījumu skaits fonā, skatiet ieteicamos risinājumus Android izstrādātāju vietnē

Pārmērīgs tīkla lietojums

Lapā Pārmērīgs tīkla lietojums tiek rādīti dati par liela tīkla datu apjoma saistījumu ar fona pakalpojumu. Ja fonā tiek lietoti mobilā tīkla dati, lietotājiem nav ērtas piekļuves vadīklām, lai apturētu datu pārsūtīšanu. 

Informācija par datu vākšanu

Dati par mobilā tīkla datu lietojumu tiek apkopoti, kad nenotiek ierīces uzlāde un lietotne darbojas fonā.

Vital dati

 • Ietekmētās sesijas: to akumulatora sesiju procentuālā daļa, kad lietotājiem dienas laikā fonā tika izmantots vairāk nekā 50 MB tīkla datu.
 • Sesiju skaits: ierakstīto sesiju aptuvenais skaits.
 • 90./99. procentile: 10%/1% dienas sesiju, kad lietotājiem radās lielāks tīkla datu lietojums fonā dienā, nekā norādīts.

Problēmas novēršana

Ja jūsu lietotnei ir liels fona tīkla datu lietojums, skatiet ieteicamos risinājumus Android izstrādātāju vietnē.

ANR rādītājs un vairāku ANR rādītājs

Lietotnes datu izprašana

Lapās ANR rādītājs un Vairāku ANR rādītājs tiek rādīti dati, kas ir līdzīgi lietotnes lapā ANR ziņojumi un avārijas redzamajiem datiem. Lai iegūtu standartizētu rādītāju, lapā Android vitals ANR dati tiek rādīti kopā ar lietojuma datiem.

ANR rādītāja dati

 • Ietekmētās sesijas: to dienas sesiju procentuālā daļa, kad lietotājiem radās vismaz viena ANR kļūda. Dienas sesija apzīmē dienu, kurā tika izmantota jūsu lietotne. Piemēram, ja divi lietotāji izmanto lietotni divas dienas, radīsies četras dienas sesijas.
 • Sesijas bez ANR: to dienas sesiju procentuālā daļa, kad lietotājiem neradās neviena ANR kļūda. Dienas sesija apzīmē dienu, kurā tika izmantota jūsu lietotne.
 • Sesiju skaits: ierakstīto sesiju aptuvenais skaits.
 • Nepieņemamas darbības slieksnis: ja lietotnei rodas koeficients, kas ir vienāds ar norādīto slieksni vai augstāks par to, tā atrodas Google Play 1000 populārāko lietotņu saraksta apakšdaļā (pēdējo 25% daļā; pēc instalēšanas reižu skaita).

Vairāku ANR rādītāja dati

 • Ietekmētās sesijas: to dienas sesiju procentuālā daļa, kad lietotājiem radās vismaz divas ANR kļūdas. Dienas sesija apzīmē dienu, kurā tika izmantota jūsu lietotne. Piemēram, ja divi lietotāji izmanto lietotni divas dienas, radīsies četras dienas sesijas.
 • Neietekmētās sesijas: to dienas sesiju procentuālā daļa, kad lietotājiem radās ne vairāk kā viens ANR ziņojums. Dienas sesija apzīmē dienu, kurā tika izmantota jūsu lietotne.
 • Sesiju skaits: ierakstīto sesiju aptuvenais skaits.

Problēmas novēršana

Ja jūsu lietotnē ir daudz ANR kļūdu, skatiet ieteicamos risinājumus Android izstrādātāju vietnē.

Avāriju rādītājs un vairāku avāriju rādītājs

Lietotnes datu izprašana

Lapās Avāriju rādītājs un Vairāku avāriju rādītājs tiek rādīti dati, kas ir līdzīgi lietotnes lapā ANR un avārijas redzamajiem datiem. Lai iegūtu standartizētu rādītāju, lapā Android vitals avāriju dati tiek rādīti kopā ar lietojuma datiem.

Avāriju rādītāja dati

 • Ietekmētās sesijas: to dienas sesiju procentuālā daļa, kad lietotājiem radās vismaz viena avārija. Dienas sesija apzīmē dienu, kurā tika izmantota jūsu lietotne. Piemēram, ja divi lietotāji izmanto lietotni divas dienas, radīsies četras dienas sesijas.
 • Sesijas bez avārijām: to dienas sesiju procentuālā daļa, kad lietotājiem neradās neviena avārija. Dienas sesija apzīmē dienu, kurā tika izmantota jūsu lietotne.
 • Sesiju skaits: ierakstīto sesiju aptuvenais skaits.
 • Nepieņemamas darbības slieksnis: ja lietotnei rodas koeficients, kas ir vienāds ar norādīto slieksni vai augstāks par to, tā atrodas Google Play 1000 populārāko lietotņu saraksta apakšdaļā (pēdējo 25% daļā; pēc instalēšanas reižu skaita).

Vairāku avāriju rādītāja dati

 • Ietekmētās sesijas: to dienas sesiju procentuālā daļa, kad lietotājiem radās vismaz divas avārijas. Dienas sesija apzīmē dienu, kurā tika izmantota jūsu lietotne. Piemēram, ja divi lietotāji izmanto lietotni divas dienas, radīsies četras dienas sesijas.
 • Neietekmētās sesijas: to dienas sesiju procentuālā daļa, kad lietotājiem radās ne vairāk kā viena avārija. Dienas sesija apzīmē dienu, kurā tika izmantota jūsu lietotne.
 • Sesiju skaits: ierakstīto sesiju aptuvenais skaits.

Problēmas novēršana

Ja jūsu lietotnē ir daudz avāriju, skatiet ieteicamos risinājumus Android izstrādātāju vietnē.

Pārmērīgi lēni kadri

Lietotnes datu izprašana

Lapā Pārmērīgi lēni kadri tiek rādīta to dienas sesiju procentuālā daļa, kad lietotājiem vairāk nekā 50% kadru renderēšanas laiks pārsniedza 16 ms. Lietotāja mijiedarbībai ar jūsu lietotni ir jānotiek ar ātrumu 60 kadri sekundē un bez atmestiem un aizkavētiem kadriem.

Informācija par datu vākšanu

Google apkopo katra tā kadra renderēšanas laiku, kuru jūsu lietotne renderēja, izmantojot lietotāja saskarnes rīkkopas struktūru, nevis tieši izmantojot OpenGL.

Informācijas paneļa attēlojums

Atlasot rindu, dati tiks rādīti, iedalīti procentilēs.

 • Ietekmētās sesijas: to dienas sesiju procentuālā daļa, kad lietotājiem radās vairāk nekā 50% kadru ar renderēšanas laiku, kas ilgāks par 16 ms. Dienas sesija attiecas uz dienu, kurā tika izmantota jūsu lietotne. Piemēram, ja divi lietotāji izmanto lietotni divas dienas, radīsies četras dienas sesijas.
 • Sesiju skaits: ierakstīto sesiju aptuvenais skaits.
 • 90./99. procentile: 90%/99% no visiem kadriem renderēšanas laiks bija mazāks par norādīto laiku. Šis rādītājs tiek iegūts no visiem apkopotajiem kadriem.

Noklikšķinot uz kāda tabulas ieraksta, tiks parādīta diagramma “Lietotāja saskarnes renderēšanas laika sadalījums”. Pārskatiet šo diagrammu, lai pārbaudītu, vai lielākajai daļai jūsu lietotnes kadru ātrums nepārsniedz 16 ms.

Zem diagrammas redzamie dati norāda uz lietotnes renderēšanas veiktspēju un var palīdzēt atrast renderēšanas laika problēmu galveno iemeslu. Piemēram, ja rādītāja “Augsts ievades latentums” procentuālā vērtība ir liela, ieteicams aplūkot lietotnes kodu, kas apstrādā lietotāju ievadīto saturu. Lai iegūtu plašāku informāciju par šiem rādītājiem, pārejiet uz lapu Lietotāja saskarnes veiktspējas testēšana.

 • Izlaistie Vsync notikumi: visiem kadriem, kas renderēti ilgāk nekā 16 ms, izlaisto Vsyns notikumu skaits, dalīts ar kadru skaitu.
 • Augsts ievades latentums: visiem kadriem, kas renderēti ilgāk nekā 16 ms, to ievades notikumu skaits, kuri bija ilgāki nekā 24 ms, dalīts ar kadru skaitu.
 • Lēns lietotāja saskarnes pavediens: visiem kadriem, kas renderēti ilgāk nekā 16 ms, to reižu skaits, kad lietotāja saskarnes pavediena izpildei bija nepieciešams vairāk par 8 ms, dalīts ar kadru skaitu.
 • Lēnas zīmēšanas komandas: visiem kadriem, kas renderēti ilgāk nekā 16 ms, to reižu skaits, kad zīmēšanas komandas nosūtīšanai grafiskajam procesoram bija nepieciešams vairāk par 12 ms, dalīts ar kadru skaitu.
 • Lēna bitkartes augšupielāde: visiem kadriem, kas renderēti ilgāk nekā 16 ms, to reižu skaits, kad bitkartes ielāde grafiskajā procesorā aizņēma vairāk nekā 3,2 ms, dalīts ar kadru skaitu.

Problēmas novēršana

Ja jūsu lietotnei ir liels kadru skaits, kuru renderēšanas ilgums pārsniedz 16 ms, skatiet ieteicamos risinājumus Android izstrādātāju vietnē.

Pārmērīgi sastinguši kadri

Lapā Pārmērīgi sastinguši kadri tiek rādīta to dienas sesiju procentuālā daļa, kad lietotājiem vairāk nekā 0,1% kadra renderēšanas laiks pārsniedza 700 ms. Lietotāja mijiedarbībai ar jūsu lietotni ir jānotiek ar ātrumu 60 kadri sekundē un bez atmestiem un aizkavētiem kadriem.

Informācija par datu vākšanu

Google apkopo katra tā kadra renderēšanas laiku, kuru jūsu lietotne renderēja, izmantojot lietotāja saskarnes rīkkopas struktūru, nevis tieši izmantojot OpenGL.

Informācijas paneļa attēlojums

Izvēršot kādu kategorijas rindu, dati tiks rādīti, iedalīti procentilēs.

 • Ietekmētās sesijas: to dienas sesiju procentuālā daļa, kad lietotājiem radās vairāk nekā 0,1% kadru ar renderēšanas laiku, kas ilgāks par 700 ms. Dienas sesija attiecas uz dienu, kurā tika izmantota jūsu lietotne. Piemēram, ja divi lietotāji izmanto lietotni divas dienas, radīsies četras dienas sesijas.
 • Sesiju skaits: ierakstīto sesiju aptuvenais skaits.
 • 90./99. procentile: 90%/99% no visiem kadriem renderēšanas laiks bija mazāks par norādīto laiku. Šis rādītājs tiek iegūts no visiem apkopotajiem kadriem.

Noklikšķinot uz kāda tabulas ieraksta, tiks parādīta diagramma “Lietotāja saskarnes renderēšanas laika sadalījums”. Pārskatiet šo diagrammu, lai pārbaudītu, vai lielākajai daļai jūsu lietotnes kadru ātrums ir mazāks par 700 ms.

Zem diagrammas redzamie dati norāda uz lietotnes renderēšanas veiktspēju un var palīdzēt atrast renderēšanas laika problēmu galveno iemeslu. Piemēram, ja rādītāja “Augsts ievades latentums” procentuālā vērtība ir liela, ieteicams aplūkot lietotnes kodu, kas apstrādā lietotāju ievadīto saturu. Lai iegūtu plašāku informāciju par šiem rādītājiem, pārejiet uz lapu Lietotāja saskarnes veiktspējas testēšana.

 • Izlaistie Vsync notikumi: visiem kadriem, kas renderēti ilgāk nekā 16 ms, izlaisto Vsyns notikumu skaits, dalīts ar kadru skaitu.
 • Augsts ievades latentums: visiem kadriem, kas renderēti ilgāk nekā 16 ms, to ievades notikumu skaits, kuri bija ilgāki nekā 24 ms, dalīts ar kadru skaitu.
 • Lēns lietotāja saskarnes pavediens: visiem kadriem, kas renderēti ilgāk nekā 16 ms, to reižu skaits, kad lietotāja saskarnes pavediena izpildei bija nepieciešams vairāk par 8 ms, dalīts ar kadru skaitu.
 • Lēnas zīmēšanas komandas: visiem kadriem, kas renderēti ilgāk nekā 16 ms, to reižu skaits, kad zīmēšanas komandas nosūtīšanai grafiskajam procesoram bija nepieciešams vairāk par 12 ms, dalīts ar kadru skaitu.
 • Lēna bitkartes augšupielāde: visiem kadriem, kas renderēti ilgāk nekā 16 ms, to reižu skaits, kad bitkartes ielāde grafiskajā procesorā aizņēma vairāk nekā 3,2 ms, dalīts ar kadru skaitu.

Problēmas novēršana

Ja jūsu lietotnei ir liels kadru skaits, kuru renderēšanas ilgums pārsniedz 700 ms, skatiet ieteicamos risinājumus Android izstrādātāju vietnē.

Lietotnes palaišanas laiks

Lapā Lietotnes palaišanas laiks varat skatīt detalizētu informāciju par lēnu nesaglabātas lietotnes palaišanu, saglabātas lietotnes palaišanu un saglabātas lietotnes un darbības palaišanu atkarībā no sistēmas stāvokļa.

Informācija par datu vākšanu

 • Palaišanas laiks tiek reģistrēts tikai tad, ja lietotājs aktivizē kādu darbību.
  • Piemērs: tastatūras lietotņu palaišanas laiks ir vienāds ar palīglietotnes palaišanas laiku.
 • Ja lietotne vienā dienā no viena sistēmas stāvokļa tiek palaista vairākas reizes, tiek reģistrēts maksimālais palaišanas reižu skaits attiecīgajā dienā.
 • Palaišanas laiks tiek reģistrēts, kad pilnībā tiek ielādēts lietotnes pirmais ietvars, pat ja tas nav ekrāns, kurā lietotājs veic darbības.
  • Piemērs: ja, palaižot lietotni, ir redzams uzplaiksnījuma ekrāns, palaišanas laiks ir vienāds ar laiku, kas ir nepieciešams uzplaiksnījuma ekrāna attēlošanai.

Vital dati

 • Ietekmētās sesijas: to sesiju procentuālā daļa, kad lietotāja ierīcē katram sistēmas stāvoklim tika konstatēta lēna palaišana.
  • Lēna nesaglabātas lietotnes palaišana: 5 sekundes vai ilgāk.
  • Lēna saglabātas lietotnes palaišana: 2 sekundes vai ilgāk.
  • Lēna saglabātas lietotnes un darbības palaišana: 1 sekunde vai ilgāk.
 • Sesiju skaits: ierakstīto sesiju aptuvenais skaits.
 • 90./99. procentile: 10%/1% dienas sesiju, kad jūsu lietotnes palaišana lietotāja ierīcē bija lēna.

Problēmas novēršana

Ja jūsu lietotnei raksturīgs liels lēnas palaišanas reižu skaits, skatiet ieteicamos risinājumus Android izstrādātāju vietnē.

Atļauju noraidījumi

Lapā Atļauju noraidījumi varat skatīt detalizētu informāciju par dienas atļauju sesiju procentuālo daļu, kad lietotājs noraidīja atļaujas. Dienas atļauju sesija ir diena, kuras laikā jūsu lietotne lietotājam pieprasīja vismaz vienu atļauju.

Informācija par datu vākšanu

Dati par atļauju noraidījumiem tiek apkopoti, kad lietotājs atbild uz atļauju pieprasījumiem jūsu lietotnē.

Vital dati

 • Noraidījumi: to dienas atļauju sesiju procentuālā daļa, kad lietotājs noraidīja atļaujas.
 • Vairs nejautāt: to dienas atļauju sesiju procentuālā daļa, kad lietotājs noraidīja atļaujas, atlasot opciju “Vairs nejautāt”.
 • Kopējais sesiju skaits: ierakstīto sesiju aptuvenais skaits.

Problēmas novēršana

Ja jūsu lietotnei ir liels atļauju noraidījumu skaits, skatiet ieteicamos risinājumus Android izstrādātāju vietnē.

Datu analīze, izmantojot kategorijas

Lai palīdzētu jums sakārtot, segmentēt un analizēt savus datus, visi lietotnes dati tiek rādīti, iedalīti norādītajās kategorijās.

 • Artefakts: jūsu lietotnes versija.
 • Android versija (SDK): lietotāja ierīces Android OS versija.
 • Ierīces veids: tās ierīces veids, kura tiek izmantota lietotnes palaišanai (piemēram, tālrunis, planšetdators, televizors, valkājamā ierīce).
 • Ierīces modelis: lietotāju ierīces modeļa nosaukums un ierīces nosaukums (piemēram, Google Nexus 7/Flo).
 • Aktivizēšanas gadījuma nosaukums: tagi, kas tika programmiski iestatīti, kad lietotnē tika izmantots PowerManager API.
 • Aktivizējošais vārds: tagi, kas tika programmiski iestatīti, kad lietotnē tika izmantots AlarmManager API.
 • ANR darbības nosaukums: kvalificēts darbības klases nosaukums, kurā konstatēts ANR gadījums (ja pieejams).
 • ANR veids: ANR gadījuma laiks (piemēram, pakalpojuma izpildes laikā), ja pieejams.

Saistīts saturs

Skatiet paraugpraksi par Android Vitals rādītāju lietošanu, lai uzlabotu lietotnes veiktspēju un stabilitāti.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
92637
false