Sovelluksen teknisten suorituskykytietojen tarkkailu Android Vitalsissa

Play Consolen avulla näet dataa, jotka auttavat sinua ymmärtämään ja parantamaan sovelluksesi vakautta, renderöintiä ja akun käyttöä.

Seuraavaa dataa kerätään Android-laitteiden ja käyttöjärjestelmäversioiden alajoukosta käyttäjiltä, jotka ovat valinneet käyttö- ja diagnostiikkadatan automaattisen jakamisen. Jos haluat lisätietoja siitä, miten Android-käyttäjät sallivat datan jakamisen, siirry tilien ohjekeskukseen.

Tiivistä kaikki Laajenna kaikki

Datatyypit 

Akun käyttö
 • Jatkuvasti toistuvat aktivoinnit
 • Jumittuneet osittaiset lepotilan estot
 • Jumittuneet osittaiset lepotilan estot (taustalla)
 • Liialliset Wi-Fi-haut taustalla 
 • Verkon liiallinen käyttö taustalla
Vakaus
 • ANR-prosentti
 • Useiden ANR:ien prosentti
 • Kaatumisprosentti
 • Useiden kaatumisten prosentti
Sovelluksen käynnistymisaika
 • Hidas alusta käynnistyminen
 • Hidas osittain muistista käynnistyminen
 • Hidas muistista käynnistyminen
Renderöintiaika
 • Erittäin hitaat kehykset
 • Jatkuvasti jumittuvat kehykset
Käyttöluvat
 • Lupien epäämiset

Sovelluksen tietojen löytäminen ja katselu

Android Vitals ‑sivulla merkitty ajanjakso sisältää kaikki sovelluksesi saatavilla olevat tiedot, eikä sitä voi muokata. Android Vitals ‑data näytetään Tyynenmeren ajassa (PT).

Tärkeää: Jos dataa ei ole saatavilla, se tarkoittaa, että sovelluksellasi ei ole tarpeeksi valittuja suodattimia vastaavia datapisteitä mahdollisten ongelmien havaitsemiseksi. 

Näin löydät sovelluksesi Android Vitals ‑datan ja tarkistat sen:

 1. Avaa Play Console.
 2. Valitse sovellus.
 3. Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta Laatu > Android Vitals > Yleiskatsaus.
 4. Valitse, miten haluat nähdä sovelluksesi datan.
Voit katsoa yleiskatsauksen hallintapaneelista tai yksityiskohtaisia mittarikohtaisia sivuja.

Vitals-perustiedot

Yleiskatsaus-sivun yläreunassa näet sovelluksesi Vitals-perustietoja. Nämä ovat tehokkuusmittareita, jotka voivat vaikuttaa sovelluksesi näkyvyyteen ja sijoitukseen Google Playssa. Vitals-perustietoja ovat esim. seuraavat:

 • ANR-prosentti
 • Kaatumisprosentti
 • Jumittuneet osittaiset lepotilan estot (taustalla)
 • Jatkuvasti toistuvat aktivoinnit

Jos sovelluksessasi on kriittisiä, huomiotasi vaativia toimintaongelmia, esim. haitallisuuskynnyksen ylittäviä tilastoja ja suuria muutoksia toimintadatassa (eli poikkeavuuksia), tämän sivun avulla voit tunnistaa nopeasti alueita, joilla sovelluksesi voi parantaa suoritustaan. Jos haluat sähköposti-ilmoituksia, kun ANR-, kaatumisryhmä- tai Android Vitals ‑tiedoissa havaitaan merkittäviä muutoksia, siirry kohtaan Asetukset > Ilmoitukset.

Tärkeää: Paras käyttökokemus saavutetaan, kun kaikkien sovellusten ongelmat etsitään ja korjataan niin, että sovellukset pysyvät haitallisuuskynnysten alapuolella.

Kaikkien Vitals-tietojen selaaminen

Yleiskatsaus-sivun keskikohdassa voit katsoa kaiken Vitals-datasi datatyypin mukaan. Suodata taulukkoa valitsemalla haluamasi raporttiluokat ja ajanjakso.

Jokaisen mittarin kohdalla voit nähdä sovelluksen prosenttiosuuden käyttökerroista, joihin tämä mittari on vaikuttanut, sekä nykyisen että aiemman ajanjakson osalta. Jos haluat vertailla sovelluksesi kehitystä muihin Google Playn sovelluksiin, voit myös nähdä sovelluksesi ja vertailuryhmän mediaanien eron.

Yksityiskohtaisten muuttujien katselu

Jos haluat lisätietoja tietystä muuttujasta, valitse Näytä tiedot. Seuraavalla näytöllä voit nähdä seuraavat:

 • Kehitysdatasta löydetyt poikkeamat
 • Haitallisuuskynnykset
 • Kategorioiden vertailuarvot
 • Yksityiskohtaiset vertailuarvot
  • Jos haluat muokata omaa vertailuryhmää, valitse sivun ylälaidasta vertailuryhmän kortista Muokkaa vertailuryhmää. Kun olet luonut oman vertailuryhmän, voit verrata sovellustasi muihin valitsemiisi Google Playn sovelluksiin.
 • Mittarit artefaktin, laitteen, Android-version, vertailuarvon tai ajanjakson mukaan
  • Jos haluat nähdä lisää tietoja, voit laajentaa taulukon eri rivit oikean puolen alanuolella.
Haitallisuuden mukaan suodattaminen

Yleiskatsaus-sivun yläosassa joidenkin mittareiden kohdalla voi olla punainen virhekuvake . Tämä tarkoittaa sitä, että näytetty luku on korkea verrattuna muihin sovelluksiin, mikä on merkki haitallisuudesta.

Valitse Näytä tiedot ‑kortista, jossa on kuvake, niin näet mitkä sovelluksesi APK:ista ovat haitallisia.

Mittarin lisätiedot

Jumittuneet lepotilan estot ja jumittuneet osittaiset lepotilan estot (taustalla)

Jumittuneet osittaiset lepotilan estot ja Jumittuneet osittaiset lepotilan estot (taustalla) ‑sivuilla näkyy osittaiset lepotilan estot, jotka sovelluksesi on saanut PowerManager‑luokan kautta. Osittainen lepotilan esto pitää CPU:n käynnissä, mutta näytön ja näppäimistön taustavalot voivat sammua.

Lisätietoja datankeruusta

 • Yksityisyyden vuoksi osittaisten lepotilan eston tunnistetagit on anonymisoitu.
 • Osittaisista lepotilan estoista kerätään tietoja, kun laite ei ole latauksessa ja näyttö on pois päältä.
 • Tietoja juuttuneista osittaisista lepotilan estoista (taustalla) kerätään vain sovelluksen ollessa käynnissä taustalla.
 • Google laskee osittaisen lepotilan eston enimmäiskeston akun käyttökertaa kohti näyttääkseen, kuinka moneen käyttökertaan pitkä lepotilan esto vaikuttaa. Jos käyttäjä käynnistää esimerkiksi kahden tunnin mittaiset lepotilan estot, Google käyttää lepotilan eston enimmäisarvona yhtä tuntia.
 • Jos sovellus määrittää sharedUserId-arvon luettelotiedostossa: Näet dataa vain, jos korkeintaan yksi saman sharedUserId-arvon sisältävä sovellus on asennettu.

Vitals-tiedot

 • Käyttökerrat, joihin tämä vaikuttaa: Niiden akun käyttökertojen prosenttiosuus, joiden aikana käyttäjä koki vähintään yhden lepotilan eston, joka kesti yli tunnin
 • Käyttökertojen lukumäärä: Tallennettujen käyttökertojen arvioitu lukumäärä
 • 90./99. prosenttipiste: 10/1 % käyttöpäivistä, joiden aikana käyttäjä koki näytettyä arvoa suuremman määrän osittaisia lepotilan estoja
 • Haitallisuuskynnys: Jos esiintymistiheys sovelluksessasi on vähintään näytetyn raja-arvon suuruinen, se sijoittuu Google Playn tuhannen (asennusten määrällä mitattuna) suosituimman sovelluksen alimpaan neljännekseen.

Ongelman korjaaminen

Jos sovelluksessasi on paljon juuttuneita osittaisia lepotilan estoja, voit lukea ratkaisuehdotuksia Android-kehittäjien sivustolta.

Jatkuvasti toistuvat aktivoinnit

Jatkuvasti toistuvat aktivoinnit ‑sivulla näkyy sovelluksesi käynnistämät Alarm Manager ‑aktivoinnit. Näet ELAPSED_REALTIME_WAKEUP- tai RTC_WAKEUP-luokkien aktivoitumisdatan.

Lisätietoja datankeruusta

 • Yksityisyyden vuoksi osittaisten aktivointien tunnistetagit on anonymisoitu.
 • Aktivoinnit kerätään, kun laite ei ole latauksessa.
 • Normalisoitu arvo lasketaan vertaamalla aktivointien määrää laitteen akkukäytössä olevan ajan määrään. Google laskee aktivointien käyttäjä- ja tuntikohtaisen määrän näyttääkseen, kuinka moneen käyttäjään aktivointien korkea määrä vaikuttaa.
 • Jos sovellus määrittää sharedUserId-arvon luettelotiedostossa: Näet dataa vain, jos korkeintaan yksi saman sharedUserId-arvon sisältävä sovellus on asennettu.

Vitals-tiedot

 • Käyttökerrat, joihin tämä vaikuttaa: Niiden akun käyttökertojen prosenttiosuus, joiden aikana käyttäjä koki yli 10 aktivointia tunnin aikana. Akun käyttöaika on kooste kaikista akun käyttöraporteista tietyltä 24 tunnin jaksolta. Android 10:llä akun käyttöraportti kattaa kahden latauksen (joko alle 20 %:sta yli 80 %:iin tai mistä tahansa lukemasta 100 %:iin) välisen jakson. Android 11:llä ja uudemmilla akun käyttöraportti kattaa kiinteän 24 tunnin jakson. Google kerää tätä dataa vain, kun laite ei ole latauksessa.
 • Käyttökertojen lukumäärä: Tallennettujen käyttökertojen arvioitu lukumäärä
 • 90./99. prosenttipiste: 10/1 % käyttöpäivistä, joiden aikana käyttäjä koki näytettyä arvoa suuremman määrän aktivointeja tunnissa
 • Haitallisuuskynnys: Jos esiintymistiheys sovelluksessasi on vähintään näytetyn raja-arvon suuruinen, se sijoittuu Google Playn tuhannen (asennusten määrällä mitattuna) suosituimman sovelluksen alimpaan neljännekseen.

Ongelman korjaaminen

Jos sovelluksen aktivointien määrä on merkittävä, voit etsiä ratkaisuehdotuksia Android-kehittäjien sivustolta.

Liialliset Wi-Fi-haut (taustalla)

Liialliset Wi-Fi-haut (taustalla) ‑sivulla näet Wi-Fi-haut, jotka kuluttavat akkua runsaasti. 

Lisätietoja datankeruusta

Tietoja Wi-Fi-hauista kerätään, kun laite ei ole latauksessa ja sovellus toimii taustalla.

Vitals-tiedot

 • Käyttökerrat, joihin tämä vaikuttaa: Niiden akun käyttökertojen prosenttiosuus, joiden aikana käyttäjä koki yli neljä Wi-Fi-hakua tunnissa
 • Käyttökertojen lukumäärä: Tallennettujen käyttökertojen arvioitu lukumäärä
 • 90./99. prosenttipiste: 10/1 % käyttöpäivistä, joiden aikana käyttäjä koki näytettyä arvoa enemmän Wi-Fi-hakuja taustalla tunnissa

Ongelman korjaaminen

Jos sovelluksesi taustalla tapahtuvien Wi-Fi-hakujen määrä on suuri, katso ratkaisuehdotuksia Android Developers ‑sivustolta

Verkon liiallinen käyttö

Verkon liiallinen käyttö ‑sivu näyttää tilanteet, joissa taustalla toimiva palvelu käyttää suuren osan verkkotiedonsiirrosta. Kun mobiiliverkon käyttö tapahtuu taustalla, käyttäjät eivät voi lopettaa datansiirtoa helposti käyttöliittymästä. 

Lisätietoja datankeruusta

Tietoja mobiiliverkon käytöstä kerätään, kun laite ei ole latauksessa ja sovellus toimii taustalla.

Vitals-tiedot

 • Käyttökerrat, joihin tämä vaikuttaa: Niiden akun käyttökertojen prosenttiosuus, joiden aikana verkkoa käytettiin taustalla päivän aikana yli 50 Mt
 • Käyttökertojen lukumäärä: Tallennettujen käyttökertojen arvioitu lukumäärä
 • 90./99. prosenttipiste: 10/1 % käyttöpäivistä, joiden aikana verkon käytettiin taustalla näytettyä arvoa enemmän

Ongelman korjaaminen

Jos sovelluksesi käyttää paljon verkkoa taustalla, katso ratkaisuehdotuksia Android Developers ‑sivustolta.

ANR-prosentti ja useiden ANR:ien prosentti

Sovellusdatan tulkitseminen

ANR-prosentti ja Useiden ANR:ien prosentti ‑sivuilla on samankaltaista dataa kuin sovelluksesi ANR:t ja kaatumiset ‑sivuilla. Android Vitals ‑sivun ANR-data yhdistetään käyttödataan ja niistä luodaan normalisoitu mittari.

Lisätietoja ANR-prosentista

 • Käyttökerrat, joihin tämä vaikuttaa: Niiden käyttöpäivien prosenttiosuus, joiden aikana käyttäjä koki vähintään yhden ANR:n. Käyttöpäivä tarkoittaa päivää, jona sovellustasi käytettiin. Jos esimerkiksi kaksi käyttäjää käyttää sovellusta kahtena päivänä, lopputulos on neljä käyttöpäivää.
 • Käyttökerrat, joilla ei ollut ANR:iä: Niiden käyttöpäivien prosenttiosuus, joiden aikana käyttäjät eivät kokeneet yhtään ANR:ää. Käyttöpäivä tarkoittaa päivää, jona sovellustasi käytettiin.
 • Käyttökertojen lukumäärä: Tallennettujen käyttökertojen arvioitu lukumäärä
 • Haitallisuuskynnys: Jos esiintymistiheys sovelluksessasi on vähintään näytetyn raja-arvon suuruinen, se sijoittuu Google Playn tuhannen (asennusten määrällä mitattuna) suosituimman sovelluksen alimpaan neljännekseen.

Useiden ANR:ien prosentin tiedot

 • Käyttökerrat, joihin tämä vaikuttaa: Niiden käyttöpäivien prosenttiosuus, joiden aikana käyttäjä koki vähintään kaksi ANR:ää. Käyttöpäivä tarkoittaa päivää, jona sovellustasi käytettiin. Jos esimerkiksi kaksi käyttäjää käyttää sovellusta kahtena päivänä, lopputulos on neljä käyttöpäivää.
 • Käyttökerrat, joihin tämä ei vaikuttanut: Niiden käyttöpäivien prosenttiosuus, joiden aikana käyttäjä koki enintään yhden ANR:n. Käyttöpäivä tarkoittaa päivää, jona sovellustasi käytettiin.
 • Käyttökertojen lukumäärä: Tallennettujen käyttökertojen arvioitu lukumäärä

Ongelman korjaaminen

Jos sovelluksen ANR:ien määrä on merkittävä, voit etsiä ratkaisuehdotuksia Android-kehittäjien sivustolta.

Kaatumisprosentti ja useiden kaatumisten prosentti

Sovellusdatan tulkitseminen

Kaatumisprosentti ja Useiden kaatumisten prosentti ‑sivuilla on samankaltaista dataa kuin sovelluksesi ANR:t ja kaatumiset ‑sivuilla. Android Vitals ‑sivun kaatumisdata yhdistetään käyttödataan ja niistä luodaan normalisoitu mittari.

Lisätietoja kaatumisprosentista

 • Käyttökerrat, joihin tämä vaikuttaa: Niiden käyttöpäivien prosenttiosuus, joiden aikana käyttäjä koki vähintään yhden kaatumisen. Käyttöpäivä tarkoittaa päivää, jona sovellustasi käytettiin. Jos esimerkiksi kaksi käyttäjää käyttää sovellusta kahtena päivänä, lopputulos on neljä käyttöpäivää.
 • Käyttökerrat, joilla ei ollut kaatumisia: Niiden käyttöpäivien prosenttiosuus, joiden aikana käyttäjät eivät kokeneet yhtään kaatumista. Käyttöpäivä tarkoittaa päivää, jona sovellustasi käytettiin.
 • Käyttökertojen lukumäärä: Tallennettujen käyttökertojen arvioitu lukumäärä
 • Haitallisuuskynnys: Jos esiintymistiheys sovelluksessasi on vähintään näytetyn raja-arvon suuruinen, se sijoittuu Google Playn tuhannen (asennusten määrällä mitattuna) suosituimman sovelluksen alimpaan neljännekseen.

Useiden kaatumisten prosentin tiedot

 • Käyttökerrat, joihin tämä vaikuttaa: Niiden käyttöpäivien prosenttiosuus, joiden aikana käyttäjä koki vähintään kaksi kaatumista. Käyttöpäivä tarkoittaa päivää, jona sovellustasi käytettiin. Jos esimerkiksi kaksi käyttäjää käyttää sovellusta kahtena päivänä, lopputulos on neljä käyttöpäivää.
 • Käyttökerrat, joihin tämä ei vaikuttanut: Niiden käyttöpäivien prosenttiosuus, joiden aikana käyttäjä koki enintään yhden kaatumisen. Käyttöpäivä tarkoittaa päivää, jona sovellustasi käytettiin.
 • Käyttökertojen lukumäärä: Tallennettujen käyttökertojen arvioitu lukumäärä

Ongelman korjaaminen

Jos sovelluksen kaatumisten määrä on merkittävä, voit etsiä ratkaisuehdotuksia Android-kehittäjien sivustolta.

Erittäin hitaat kehykset

Sovellusdatan tulkitseminen

Erittäin hitaat kehykset ‑sivulla on tietoja sellaisten käyttöpäivien osuudesta, joiden aikana renderöintinopeus oli 16 ms yli 50 %:ssa kehyksistä. Käyttäjien toimien nopeus sovelluksessasi pitäisi olla 60 kehystä sekunnissa ilman yhtään puuttuvaa tai viivästynyttä kehystä.

Lisätietoja datankeruusta

Google kerää tietoja kehysten piirtonopeudesta vain, jos sovellus käyttää piirtämiseen käyttöliittymän työkalupakkia, ei suoraan OpenGL:ää.

Hallintapaneelinäyttö

Kun valitset rivin, näet tiedot jaoteltuina prosenttiosuuksiin.

 • Käyttökerrat, joihin tämä vaikuttaa: Niiden käyttöpäivien prosenttiosuus, joiden aikana piirtonopeus oli 16 ms yli 50 %:ssa kehyksistä. Käyttöpäivä tarkoittaa päivää, jona sovellustasi käytettiin. Jos esimerkiksi kaksi käyttäjää käyttää sovellusta kahtena päivänä, lopputulos on neljä käyttöpäivää.
 • Käyttökertojen lukumäärä: Tallennettujen käyttökertojen arvioitu lukumäärä
 • 90:n/99:n prosenttiosuus: 90/99 %:lla kerättyjen kehysten kokonaismäärästä näytöllepiirtämisaika oli näytettyä arvoa pienempi. Nämä luvut perustuvat kaikkiin kerättyihin kehyksiin.

Kun klikkaat jotain taulukon arvoa, näet Käyttöliittymän näytöllepiirtämisajan jakautuminen ‑kaavion. Kun katsot kaaviota, kannattaa varmistaa, että suurin osa sovelluksesi kehyksistä on 16 ms tai vähemmän.

Kaavion alla olevissa tiedoissa näkyy sovelluksen renderöinnin suorituskyky. Tämä tieto saattaa auttaa löytämään renderöintiaikaan liittyvien ongelmien syyn. Jos esimerkiksi Korkea syöttöviive ‑prosenttiosuus on suuri, tutustu sovelluksen koodin käyttäjätoimia käsittelevään osioon. Jos haluat lisätietoja näistä mittareista, siirry UI:n suorituskyvyn testaukseen.

 • Ohitetyt Vsyncit: Jos kehyksen piirtäminen kesti enemmän kuin 16 ms, ohitetut Vsync-tapahtumat jaettuna kehysten lukumäärällä
 • Korkea syöttöviive: Jos kehyksen piirtäminen kesti yli 16 ms, yli 24 ms kestäneet syöttötapahtumat jaettuna kehysten lukumäärällä
 • Hidas UI-ketju: Jos kehyksen piirtäminen kesti yli 16 ms, yli 8 ms kestäneet syöttötapahtumat jaettuna kehysten lukumäärällä
 • Hitaat piirtokomennot: Jos kehyksen piirtäminen kesti yli 16 ms, yli 12 ms kestäneet piirtokomennon lähetyskerrat grafiikkasuorittimeen jaettuna kehysten lukumäärällä
 • Hitaat bittikartan lähetykset: Jos kehyksen piirtäminen kesti yli 16 ms, yli 3,2 ms kestäneet bittikartan latauskerrat grafiikkasuorittimeen jaettuna kehysten lukumäärällä

Ongelman korjaaminen

Jos sovelluksessasi on paljon kehyksiä, joiden piirtonopeus on yli 16 ms, voit etsiä ratkaisuehdotuksia Android-kehittäjien sivustolta.

Jatkuvasti jumittuvat kehykset

Jatkuvasti jumittuvat kehykset ‑sivulla on tietoja sellaisten käyttöpäivien osuudesta, joiden aikana renderöintinopeus oli 700 ms yli 0,1 %:ssa kehyksistä. Käyttäjien toimien nopeus sovelluksessasi pitäisi olla 60 kehystä sekunnissa ilman yhtään puuttuvaa tai viivästynyttä kehystä.

Lisätietoja datankeruusta

Google kerää tietoja kehysten piirtonopeudesta vain, jos sovellus käyttää piirtämiseen käyttöliittymän työkalupakkia, ei suoraan OpenGL:ää.

Hallintapaneelinäyttö

Kun laajennat ulottuvuusrivin, näet tiedot jaoteltuna prosenttiosuuksiin.

 • Käyttökerrat, joihin tämä vaikuttaa: Niiden käyttöpäivien prosenttiosuus, joiden aikana piirtonopeus oli 700 ms yli 0,1 %:ssa kehyksistä. Käyttöpäivä tarkoittaa päivää, jona sovellustasi käytettiin. Jos esimerkiksi kaksi käyttäjää käyttää sovellusta kahtena päivänä, lopputulos on neljä käyttöpäivää.
 • Käyttökertojen lukumäärä: Tallennettujen käyttökertojen arvioitu lukumäärä
 • 90:n/99:n prosenttiosuus: 90/99 %:lla kerättyjen kehysten kokonaismäärästä näytöllepiirtämisaika oli näytettyä arvoa pienempi. Nämä luvut perustuvat kaikkiin kerättyihin kehyksiin.

Kun klikkaat jotain taulukon arvoa, näet Käyttöliittymän näytöllepiirtämisajan jakautuminen ‑kaavion. Kun katsot kaaviota, kannattaa varmistaa, että suurin osa sovelluksesi kehyksistä on alle 700 ms.

Kaavion alla olevissa tiedoissa näkyy sovelluksen renderöinnin suorituskyky. Tämä tieto saattaa auttaa löytämään renderöintiaikaan liittyvien ongelmien syyn. Jos esimerkiksi Korkea syöttöviive ‑prosenttiosuus on suuri, tutustu sovelluksen koodin käyttäjätoimia käsittelevään osioon. Jos haluat lisätietoja näistä mittareista, siirry UI:n suorituskyvyn testaukseen.

 • Ohitetyt Vsyncit: Jos kehyksen piirtäminen kesti enemmän kuin 16 ms, ohitetut Vsync-tapahtumat jaettuna kehysten lukumäärällä
 • Korkea syöttöviive: Jos kehyksen piirtäminen kesti yli 16 ms, yli 24 ms kestäneet syöttötapahtumat jaettuna kehysten lukumäärällä
 • Hidas UI-ketju: Jos kehyksen piirtäminen kesti yli 16 ms, yli 8 ms kestäneet syöttötapahtumat jaettuna kehysten lukumäärällä
 • Hitaat piirtokomennot: Jos kehyksen piirtäminen kesti yli 16 ms, yli 12 ms kestäneet piirtokomennon lähetyskerrat grafiikkasuorittimeen jaettuna kehysten lukumäärällä
 • Hitaat bittikartan lähetykset: Jos kehyksen piirtäminen kesti yli 16 ms, yli 3,2 ms kestäneet bittikartan latauskerrat grafiikkasuorittimeen jaettuna kehysten lukumäärällä

Ongelman korjaaminen

Jos sovelluksessasi on paljon kehyksiä, joiden piirtonopeus on yli 700 ms, voit etsiä ratkaisuehdotuksia Android-kehittäjien sivustolta.

Sovelluksen käynnistymisaika

Sovelluksen käynnistymisaika ‑sivulla näet, milloin sovelluksesi käynnistyy hitaasti alusta, osittain muistista ja muistista.

Lisätietoja datankeruusta

 • Käynnistysajat tallennetaan vain, kun käyttäjä käynnistää toiminnon.
  • Esimerkki: Näppäimistösovelluksen käynnistysaika on sama kuin sen kumppanisovelluksen käynnistysaika.
 • Jos sovellus käynnistyy useita kertoja saman päivän aikana samasta järjestelmän tilasta, tallennetaan päivän pisin käynnistysaika.
 • Käynnistysaika tallennetaan, kun sovelluksen ensimmäinen kehys latautuu kokonaan, vaikka se olisi näyttö, jolla käyttäjä ei tee mitään.
  • Esimerkki: Jos sovelluksen käyttö aloitetaan sen aloitusnäytöltä, käynnistysaika on sama kuin aloitusnäytön näyttämiseen tarvittava aika.

Vitals-tiedot

 • Käyttökerrat, joihin tämä vaikuttaa: Prosenttiosuus käyttökerroista, joiden aikana käynnistyminen oli hidasta kaikista järjestelmän tiloista:
  • Hidas alusta käynnistyminen: Vähintään 5 sekuntia
  • Hidas osittain muistista käynnistyminen: Vähintään 2 sekuntia
  • Hidas muistista käynnistyminen: Vähintään 1 sekunti
 • Käyttökertojen lukumäärä: Tallennettujen käyttökertojen arvioitu lukumäärä
 • 90./99. prosenttipiste: 10/1 % käyttöpäivistä, joiden aikana käyttäjän sovellus käynnistyi hitaasti

Ongelman korjaaminen

Jos sovelluksen hitaiden käynnistysten määrä on merkittävä, voit etsiä ratkaisuehdotuksia Android-kehittäjien sivustolta.

Käyttöoikeuksien epäämiset

Käyttöoikeuksien epäämiset ‑sivulla näet prosenttiosuuden päivittäisistä käyttöoikeusistunnoista, joiden aikana käyttäjät epäsivät käyttöoikeudet. Päivittäinen käyttöoikeusistunto tarkoittaa päivää, jolloin sovelluksesi pyysi käyttäjältä vähintään yhtä käyttöoikeutta.

Lisätietoja datankeruusta

Käyttöoikeuksien epäämiseen liittyvää dataa kerätään, kun käyttäjät vastaavat käyttöoikeuspyyntöihin sovelluksen sisällä.

Vitals-tiedot

 • Epäämiset: Prosenttiosuus päivittäisistä käyttöoikeusistunnoista, joiden aikana käyttäjät epäsivät käyttöoikeudet
 • Älä kysy tätä enää: Prosenttiosuus päivittäisistä käyttöoikeusistunnoista, joiden aikana käyttäjät epäsivät käyttöoikeudet valitsemalla Älä kysy tätä enää
 • Käyttökerrat yhteensä: Tallennettujen käyttökertojen arvioitu lukumäärä

Ongelman korjaaminen

Jos sovelluksen käyttöoikeuksien epäämisten määrä on merkittävä, voit etsiä ratkaisuehdotuksia Android-kehittäjien sivustolta.

Datan analysointi ulottuvuuksien avulla

Jotta tietoja on helpompi järjestää, segmentoida ja analysoida, sovelluksesi tiedot on jaoteltu seuraaviin ulottuvuuksiin.

 • Artefakti: Sovelluksesi versio
 • Android-versio (SDK): Käyttäjän laitteen Android-käyttöjärjestelmän versio
 • Laitetyyppi: Sovellustasi käyttäneen laitteen tyyppi (esim. puhelin, tabletti, TV, puettava)
 • Laitemalli: Käyttäjän laitteen markkinointinimi ja laitenimi – esim. Google Nexus 7 (Flo)
 • Lepotilan eston nimi::Tagit, jotka on asetettu ohjelmallisesti käytettäessä PowerManager-käyttöliittymää sovelluksessasi
 • Aktivoinnin nimi: Tagit, jotka on asetettu ohjelmallisesti käytettäessä AlarmManager-käyttöliittymää sovelluksessasi
 • ANR-toiminnon nimi: Sen toimintaluokan kelvollinen nimi, jossa ANR esiintyi (jos saatavilla)
 • ANR-tyyppi: ANR:n esiintymisaika (esim. suorittaessa palvelua) (jos saatavilla)

Lisää aiheesta

Tutustu parhaisiin käytäntöihin, jotka liittyvät sovelluksen toiminnan ja vakauden parantamiseen Android Vitalsin avulla.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
92637
false