Overvåg din apps tekniske ydeevne med vitale Android-oplysninger

Med Play Console kan du se data, der gør det nemmere for dig at forstå og forbedre din apps batteriforbrug, stabilitet og gengivelseshastighed.

Følgende data indsamles fra brugere, der har valgt automatisk at dele data for brug og diagnostik fra en delmængde af Android-enheder og OS-versioner. Gå til Hjælp til Google Konti for at få flere oplysninger om, hvordan Android-brugere tilvælger deling af data.

Skjul alle Udvid alle

Datatyper 

Batteriforbrug
 • Overdreven brug af skærmaktivering
 • Delvise aktiveringslåse, der sidder fast
 • Delvise, faste aktiveringslåse (i baggrunden)
 • Overdreven brug af Wi-Fi-scanninger i baggrunden 
 • Overdreven brug af netværk i baggrunden
Stabilitet
 • ANR-fejlfrekvens
 • Frekvens for gentagne ANR-fejl
 • Nedbrudsfrekvens
 • Frekvens for flere nedbrud
Appens opstartstid
 • Langsom kold opstart
 • Langsom varm opstart
 • Langsom hot opstart
Gengivelseshastighed
 • Meget langsomme billeder
 • Mange fastfrosne billeder
Tilladelser
 • Nægtede tilladelser

Find og gennemgå din apps data

Det datointerval, der er angivet på siden Vitale Android-oplysninger, omfatter alle tilgængelige data om din app og kan ikke tilpasses. Vitale Android-oplysninger er angivet i Pacific Time (PT).

Vigtigt! Hvis der ikke er nogen tilgængelige data, har din app ikke nok datapunkter inden for de angivne filtre til at identificere problemer med din app. 

Sådan finder og gennemgår du vitale Android-oplysninger for din app:

 1. Åbn Play Console.
 2. Vælg en app.
 3. I menuen til venstre skal du vælge Kvalitet > Vitale Android-oplysninger > Oversigt.
 4. Vælg, hvordan du vil se data for din app.
Gennemgå kontrolpanelet med oversigten og siderne med oplysninger om metrics

Vitale Android-oplysninger

Øverst på siden Oversigt kan du se din apps vitale Android-oplysninger. Disse data er metrics for ydeevnen, som kan påvirke din apps synlighed og rangering i Google Play. Vitale Android-oplysninger omfatter:

 • ANR-fejlfrekvens
 • Nedbrudsfrekvens
 • Delvise, faste aktiveringslåse (i baggrunden)
 • Overdreven brug af skærmaktivering

Hvis din app har kritiske problemer med ydeevnen, som du skal løse, bl.a. metrics, der overskrider tærsklen for problematisk adfærd, og større ændringer i dataene for ydeevnen (også kaldet afvigelser), kan du bruge denne side til hurtigt at identificere områder, hvor din app kan forbedres. Hvis du vil have notifikationer via mail, når der registreres væsentlige ændringer i ANR-fejl, nedbrudsklynger eller vitale Android-oplysninger, skal du gå til Indstillinger > Præferencer.

Vigtigt! Du får den bedste brugeroplevelse, når alle apps identificerer og løser problemer, så tærsklen for problematisk adfærd ikke overskrides.

Gennemse alle vitale Android-oplysninger

Midt på oversigtssiden kan du se dataene for alle vitale Android-oplysninger efter datatype. Du kan filtrere tabellen ved at vælge de dimensioner og det tidsrum, du vil se.

For hver metric kan du gennemgå, hvor stor en procentdel af appens sessioner, der er berørt i det aktuelle og det forrige tidsrum. Du kan også se, hvordan din app klarer sig i forhold til andre apps i Google Play, ved at kigge på forskellen i medianværdi for din app og lignende apps.

Se detaljerede metrics

Vælg Se info for at få flere oplysninger om en metric. På den næste skærm kan du gennemgå:

 • Afvigelser i data om ydeevne
 • Tærskler for problematisk adfærd
 • Benchmarks for kategorier
 • Detaljerede benchmark-sammenligninger
  • Vælg Rediger referencegruppe øverst på siden på kortet med sammenligningen af lignende apps for at redigere en tilpasset referencegruppe. Når du har oprettet en tilpasset referencegruppe, kan du sammenligne din app med andre apps i Google Play, som du vælger.
 • Metrics efter artefakt, enhed, Android-version, benchmark eller tidsrum
  • Du kan se flere oplysninger ved at udvide hver række i tabellerne. Du udvider rækkerne ved at vælge den nedadvendte pil i højre side.
Filtrer efter problematisk adfærd

Øverst på siden Oversigt er nogle metrics muligvis markeret med et rødt fejlikon . Det betyder, at det viste tal er højt i forhold til andre apps – også kaldet problematisk adfærd.

Vælg Se info på kortet med ikonet for at se, hvilke af din apps APK-filer der indeholder problematisk adfærd.

Oplysninger om metrics

Delvise aktiveringslåse, der sidder fast og delvise, faste aktiveringslåse (i baggrunden)

Siderne Delvise aktiveringslåse, der sidder fast og Delvise, faste aktiveringslåse (i baggrunden) viser delvise aktiveringslåse, som din app har hentet via klassen PowerManager. En delvis aktiveringslås sikrer, at CPU'en kører, men skærmen og tastaturets baggrundslys kan slukkes.

Oplysninger om dataindsamling

 • Identifikationstags for delvise aktiveringslåse anonymiseres for at give bedre privatlivsbeskyttelse.
 • Data om delvise aktiveringslåse indsamles, når enheden ikke oplades, og skærmen er slukket.
 • Data om delvise, faste aktiveringslåse (i baggrunden) indsamles kun, når appen kører i baggrunden.
 • Google beregner den maksimale varighed af delvise aktiveringslåse pr. batterisession for at vise, hvor mange sessioner der påvirkes af en langvarig aktiveringslås. Hvis en bruger f.eks. udløser to aktiveringslåse, der varer én time, anvender Google en maksimal værdi for aktiveringslåse på én time.
 • Ved apps, hvor sharedUserId er angivet i manifestfilen, vises der kun data, hvis der som maksimum er installeret én app med det samme sharedUserId.

Vitale oplysninger

 • Påvirkede sessioner: Procentdelen af batterisessioner, hvor brugerne oplevede mindst én aktiveringslås, der varede i mere end én time.
 • Antal sessioner: Omtrentligt antal registrerede sessioner.
 • 90./99. percentil: 10 %/1 % af daglige sessioner, hvor brugerne oplevede delvise aktiveringslåse, der varede længere end det viste tal.
 • Tærskel for problematisk adfærd: Hvis din app udviser en frekvens af forekomster, der er lig med eller højere end den viste tærskel, vises den i de nederste 25 % af de 1.000 mest populære apps i Google Play (efter antal installationer).

Løs et problem

Hvis din app har mange delvise aktiveringslåse, der sidder fast, kan du gå til websitet for Android-udviklere for at se anbefalede løsninger.

Overdreven brug af skærmaktivering

Siden Overdreven brug af skærmaktivering viser skærmaktiveringer i Alarm Manager, der udløses af din app. Du får vist data om skærmaktivering for klasserne ELAPSED_REALTIME_WAKEUP eller RTC_WAKEUP.

Oplysninger om dataindsamling

 • Identifikationstags for skærmaktivering anonymiseres for at give bedre privatlivsbeskyttelse.
 • Der indsamles skærmaktiveringer, når enheden ikke er under opladning.
 • Antallet af skærmaktiveringer sammenlignes med antallet af gange, hvor enheden bruger batteriet, for at angive en normaliseret metric. Google beregner antallet af skærmaktiveringer pr. bruger pr. time for at vise, hvor mange brugere der påvirkes af mange skærmaktiveringer.
 • Ved apps, hvor sharedUserId er angivet i manifestfilen, vises der kun data, hvis der som maksimum er installeret én app med det samme sharedUserId.

Vitale oplysninger

 • Påvirkede sessioner: Procentdel af batterisessioner, hvor brugerne oplevede mere end 10 skærmaktiveringer i timen. En batterisession er samlingen af alle batterirapporter, der er modtaget inden for en specifik periode på 24 timer. I Android 10 henviser en batterirapport til intervallet mellem to batteriopladninger enten fra under 20 % til over 80 % eller fra alle værdier til 100 %. I Android 11 og nyere versioner henviser en batterirapport til en fastsat periode på 24 timer. Google indsamler kun dataene, når enheden ikke er under opladning.
 • Antal sessioner: Omtrentligt antal registrerede sessioner.
 • 90./99. percentil: 10 %/1 % af de daglige sessioner, hvor brugerne oplevede flere skærmaktiveringer i timen end den viste værdi.
 • Tærskel for problematisk adfærd: Hvis din app udviser en frekvens af forekomster, der er lig med eller højere end den viste tærskel, vises den i de nederste 25 % af de 1.000 mest populære apps i Google Play (efter antal installationer).

Løs et problem

Hvis din app har hyppige skærmaktiveringer, kan du gå til websitet for Android-udviklere for at se anbefalede løsninger.

Overdreven brug af Wi-Fi-scanninger (i baggrunden)

Siden Overdreven brug af Wi-Fi-scanninger (i baggrunden) vises, når der er et højt batteriforbrug på grund af Wi-Fi-scanninger. 

Oplysninger om dataindsamling

Data om Wi-Fi-scanninger indsamles, når enheden ikke oplader, og appen kører i baggrunden.

Vitale oplysninger

 • Påvirkede sessioner: Procentdelen af batterisessioner, hvor brugerne oplevede mere end fire Wi-Fi-scanninger i timen.
 • Antal sessioner: Omtrentligt antal registrerede sessioner.
 • 90./99. percentil: 10 %/1 % af daglige sessioner, hvor brugerne oplevede flere Wi-Fi-scanninger i baggrunden pr. time end det viste antal.

Løs et problem

Hvis din app har et højt antal Wi-Fi-scanninger i baggrunden, kan du gå til websitet for Android-udviklere for at se anbefalede løsninger. 

Overdreven brug af netværk

Siden Overdreven brug af netværk vises, når en større mængde netværksdata er tilknyttet en tjeneste i baggrunden. Når brugen af mobilnetværk sker i baggrunden, har dine brugere ikke nem adgang til indstillinger til standsning af dataoverførslen. 

Oplysninger om dataindsamling

Data om brug af mobilnetværk indsamles, når enheden ikke oplader, og appen kører i baggrunden.

Vitale oplysninger

 • Påvirkede sessioner: Procentdelen af batterisessioner, hvor brugerne oplevede en netværksbrug i baggrunden på mere end 50 MB om dagen.
 • Antal sessioner: Omtrentligt antal registrerede sessioner.
 • 90./99. percentil: 10 %/1 % af de daglige sessioner, hvor brugerne oplevede en højere daglig netværksbrug i baggrunden end det viste tal.

Løs et problem

Hvis din app har en høj netværksbrug i baggrunden, kan du gå til websitet for Android-udviklere for at se anbefalede løsninger.

ANR-fejlfrekvens og frekvens for gentagne ANR-fejl

Forstå din apps data

På siderne Antal ANR-fejl og Frekvens for gentagne ANR-fejl kan du se data, der svarer til det, der vises på siden ANR-fejl og nedbrud for din app. På siden Vitale Android-oplysninger kombineres data om ANR-fejl med brugsdata for at oprette en normaliseret metric.

Oplysninger om ANR-fejlfrekvens

 • Påvirkede sessioner: Procentdelen af daglige sessioner, hvor brugerne oplevede mindst én ANR-fejl. En daglig session er en dag, hvor din app blev brugt. Hvis to brugere f.eks. bruger appen i to dage, genererer den fire daglige sessioner.
 • Sessioner uden ANR-fejl: Procentdel af daglige sessioner, hvor brugerne ikke oplevede nogen ANR-fejl. En daglig session er en dag, hvor din app blev brugt.
 • Antal sessioner: Omtrentligt antal registrerede sessioner.
 • Tærskel for problematisk adfærd: Hvis din app udviser en frekvens af forekomster, der er lig med eller højere end den viste tærskel, vises den i de nederste 25 % af de 1.000 mest populære apps i Google Play (efter antal installationer).

Oplysninger om flere ANR-fejl

 • Påvirkede sessioner: Procentdelen af daglige sessioner, hvor brugerne oplevede mindst to ANR-fejl. En daglig session er en dag, hvor din app blev brugt. Hvis to brugere f.eks. bruger appen i to dage, genererer den fire daglige sessioner.
 • Sessioner, der ikke er berørt: Procentdelen af daglige sessioner, hvor brugerne har oplevet en eller færre ANR-fejl. En daglig session er en dag, hvor din app blev brugt.
 • Antal sessioner: Omtrentligt antal registrerede sessioner

Løs et problem

Hvis din app har mange ANR-fejl, kan du gå til websitet for Android-udviklere for at se anbefalede løsninger.

Antal nedbrud og frekvens for flere nedbrud

Forstå din apps data

På siderne Antal nedbrud og Frekvens for flere nedbrud kan du se data, der svarer til det, der vises på siden ANR-fejl og nedbrud for din app. På siden Vitale Android-oplysninger kombineres nedbrudsdata med brugsdata for at oprette en normaliseret metric.

Oplysninger om nedbrudsfrekvens

 • Påvirkede sessioner: Procentdelen af daglige sessioner, hvor brugerne oplevede mindst ét nedbrud. En daglig session er en dag, hvor din app blev brugt. Hvis to brugere f.eks. bruger appen i to dage, genererer den fire daglige sessioner.
 • Sessioner uden nedbrud: Procentdel af daglige sessioner, hvor brugerne ikke oplevede nogen nedbrud. En daglig session er en dag, hvor din app blev brugt.
 • Antal sessioner: Omtrentligt antal registrerede sessioner.
 • Tærskel for problematisk adfærd: Hvis din app udviser en frekvens af forekomster, der er lig med eller højere end den viste tærskel, vises den i de nederste 25 % af de 1.000 mest populære apps i Google Play (efter antal installationer).

Oplysninger om frekvens for flere nedbrud

 • Påvirkede sessioner: Procentdelen af daglige sessioner, hvor brugerne oplevede mindst to nedbrud. En daglig session er en dag, hvor din app blev brugt. Hvis to brugere f.eks. bruger appen i to dage, genererer den fire daglige sessioner.
 • Sessioner, der ikke er berørt: Procentdelen af daglige sessioner, hvor brugerne har oplevet et nedbrud eller færre. En daglig session er en dag, hvor din app blev brugt.
 • Antal sessioner: Omtrentligt antal registrerede sessioner.

Løs et problem

Hvis din app har mange nedbrud, kan du gå til websitet for Android-udviklere for at se anbefalede løsninger.

Meget langsomme billeder

Forstå din apps data

På siden Meget langsomme billeder kan du se oplysninger om procentdelen af daglige sessioner, hvor brugerne oplevede, at over 50 % af billederne havde en gengivelseshastighed på mere end 16 millisekunder. Brugerinteraktioner med din app bør køre ved 60 billeder pr. sekund uden afbrudte eller forsinkede billeder.

Oplysninger om dataindsamling

Google indhenter gengivelseshastigheden for hvert billede, der gengives af din app ved hjælp af rammen for brugerfladeværktøjet, men ikke hvis det gengives direkte via OpenGL.

Visning i kontrolpanelet

Når du vælger en række, vises dataene opdelt i percentiler.

 • Påvirkede sessioner: Procentdel af daglige sessioner, hvor brugerne oplevede, at over 50 % af billederne havde en gengivelseshastighed på mere end 16 millisekunder. En daglig session er en dag, hvor din app blev brugt. Hvis to brugere f.eks. bruger appen i to dage, genererer den fire daglige sessioner.
 • Antal sessioner: Omtrentligt antal registrerede sessioner.
 • 90./99. percentil: 90 %/99 % af det samlede antal billeder havde en gengivelseshastighed, der var lavere end det viste tal. Disse tal baseres på alle indsamlede billeder.

Når du klikker på en post i tabellen, vises diagrammet "Fordeling af gengivelseshastighed for brugerflade". Når du gennemgår diagrammet, bør du sikre dig, at størstedelen af din apps billeder har en gengivelseshastighed på højst 16 millisekunder.

Dataene under diagrammet viser appens gengivelseseffektivitet og kan gøre det nemmere for dig at finde årsagen til problemer med gengivelseshastighed. Hvis procentdelen for "Stor forsinkelse på input" f.eks. er høj, bør du se på din apps kode, der håndterer brugerinput. Du kan få flere oplysninger om disse metrics ved at gå til test af brugerfladeeffektivitet.

 • Ikke-registrerede Vsync-hændelser: For alle billeder, der gengives i mere end 16 millisekunder, er det antallet af ikke-registrerede Vsync-hændelser divideret med antallet af billeder.
 • Stor forsinkelse på input: For alle billeder, der gengives i mere end 16 millisekunder, er det antallet af inputhændelser, der tog mere end 24 millisekunder, divideret med antallet af billeder.
 • Langsom tråd i brugerfladen: For alle billeder, der gengives i mere end 16 millisekunder, er det antallet af gange, det tog brugerfladetråden mere end 8 millisekunder at blive færdig, divideret med antallet af billeder.
 • Langsomme tegnekommandoer: For alle billeder, der gengives i mere end 16 millisekunder, er det antallet af gange, det tog mere end 12 millisekunder at sende tegnekommandoer til grafikprocessoren, divideret med antallet af billeder.
 • Langsomme bitmap-uploads: For alle billeder, der gengives i mere end 16 millisekunder, er det antallet af gange, det tog mere end 3,2 millisekunder at uploade bitmap-filen til grafikprocessoren, divideret med antallet af billeder.

Løs et problem

Hvis din app har mange billeder med en gengivelseshastighed på mere end 16 millisekunder, kan du gå til websitet for Android-udviklere for at se anbefalede løsninger.

Mange fastfrosne billeder

På siden Mange fastfrosne billeder kan du se oplysninger om procentdelen af daglige sessioner, hvor brugerne oplevede, at over 0,1 % af billederne havde en gengivelseshastighed på mere end 700 millisekunder. Brugerinteraktioner med din app bør køre ved 60 billeder pr. sekund uden afbrudte eller forsinkede billeder.

Oplysninger om dataindsamling

Google indhenter gengivelseshastigheden for hvert billede, der gengives af din app ved hjælp af rammen for brugerfladeværktøjet, men ikke hvis det gengives direkte via OpenGL.

Visning i kontrolpanelet

Når du udvider en dimensionsrække, vises dataene opdelt i percentiler.

 • Påvirkede sessioner: Procentdel af daglige sessioner, hvor brugerne oplevede, at over 0,1 % af billederne havde en gengivelseshastighed på mere end 700 millisekunder. En daglig session er en dag, hvor din app blev brugt. Hvis to brugere f.eks. bruger appen i to dage, genererer den fire daglige sessioner.
 • Antal sessioner: Omtrentligt antal registrerede sessioner.
 • 90./99. percentil: 90 %/99 % af det samlede antal billeder havde en gengivelseshastighed, der var lavere end det viste tal. Disse tal baseres på alle indsamlede billeder.

Når du klikker på en post i tabellen, vises diagrammet "Fordeling af gengivelseshastighed for brugerflade". Når du gennemgår diagrammet, bør du sikre dig, at størstedelen af din apps billeder har en gengivelseshastighed på mindre end 700 millisekunder.

Dataene under diagrammet viser appens gengivelseseffektivitet og kan gøre det nemmere for dig at finde årsagen til problemer med gengivelseshastighed. Hvis procentdelen for "Stor forsinkelse på input" f.eks. er høj, bør du se på din apps kode, der håndterer brugerinput. Du kan få flere oplysninger om disse metrics ved at gå til test af brugerfladeeffektivitet.

 • Ikke-registrerede Vsync-hændelser: For alle billeder, der gengives i mere end 16 millisekunder, er det antallet af ikke-registrerede Vsync-hændelser divideret med antallet af billeder.
 • Stor forsinkelse på input: For alle billeder, der gengives i mere end 16 millisekunder, er det antallet af inputhændelser, der tog mere end 24 millisekunder, divideret med antallet af billeder.
 • Langsom tråd i brugerfladen: For alle billeder, der gengives i mere end 16 millisekunder, er det antallet af gange, det tog brugerfladetråden mere end 8 millisekunder at blive færdig, divideret med antallet af billeder.
 • Langsomme tegnekommandoer: For alle billeder, der gengives i mere end 16 millisekunder, er det antallet af gange, det tog mere end 12 millisekunder at sende tegnekommandoer til grafikprocessoren, divideret med antallet af billeder.
 • Langsomme bitmap-uploads: For alle billeder, der gengives i mere end 16 millisekunder, er det antallet af gange, det tog mere end 3,2 millisekunder at uploade bitmap-filen til grafikprocessoren, divideret med antallet af billeder.

Løs et problem

Hvis din app har mange billeder med en gengivelseshastighed på mere end 700 millisekunder, kan du gå til websitet for Android-udviklere for at se anbefalede løsninger.

Appens opstartstid

På siden Appens opstartstid kan du se oplysninger om, når din app starter langsomt op fra systemtilstandene kold, varm og hot.

Oplysninger om dataindsamling

 • Opstartstiderne registreres kun, når en bruger udløser en aktivitet.
  • Eksempel: Opstartstiden for tastaturapps svarer til opstartstiden for den medfølgende app.
 • Hvis en app starter op flere gange på samme dag fra samme systemtilstand, registreres dagens længste opstartstid.
 • Opstartstiderne registreres, når appens første billede indlæses helt, selv hvis det er en skærm, som brugerne ikke interagerer med.
  • Eksempel: Hvis en app starter op med en splash-skærm, svarer opstartstiden til den tid, det tager at vise splash-skærmen.

Vitale oplysninger

 • Påvirkede sessioner: Procentdelen af sessioner, hvor brugerne oplevede en langsom opstartstid for hver respektiv systemtilstand:
  • Langsom kold opstart: 5 sekunder eller mere
  • Langsom varm opstart: 2 sekunder eller mere
  • Langsom hot opstart: 1 sekund eller mere
 • Antal sessioner: Omtrentligt antal registrerede sessioner.
 • 90./99. percentil: 10 %/1 % af de daglige sessioner, hvor brugerne oplevede langsomme opstartstider for din app.

Løs et problem

Hvis din app har et højt antal forekomster af langsom opstartstid, kan du gå til websitet for Android-udviklere for at se anbefalede løsninger.

Nægtede tilladelser

På siden Nægtede tilladelser kan du se oplysninger om procentdelen af daglige tilladelsessessioner, hvor brugerne afviste tilladelser. En daglig tilladelsessession henviser til en dag, hvor din app anmodede brugeren om mindst én tilladelse.

Oplysninger om dataindsamling

Data om nægtede tilladelser indsamles, når brugerne handler på anmodninger om tilladelser i din app.

Vitale oplysninger

 • Afviste tilladelser: Procentdelen af daglige tilladelsessessioner, hvor brugerne afviste tilladelser.
 • Spørg mig ikke igen: Procentdel af de daglige tilladelsessessioner, hvor brugerne afviste tilladelser ved at vælge Spørg mig ikke igen.
 • Samlet antal sessioner: Det omtrentlige antal registrerede sessioner.

Løs et problem

Hvis din app har mange nægtede tilladelser, kan du gå til websitet for Android-udviklere for at se anbefalede løsninger.

Analysér dine data ved hjælp af dimensioner

Alle dine apps data opdeles i følgende dimensioner for at gøre det nemmere for dig at organisere, inddele og analysere dine data.

 • Artefakt: Version af din app
 • Android-version (SDK): Den Android OS-version, der rapporteres fra brugerens enhed
 • Enhedstype: Den type enhed, der bruges til at køre din app (f.eks. telefon, tablet, fjernsyn eller wearable)
 • Enhedsmodel: Markedsføringsnavnet og enhedsnavnet (f.eks. Google Nexus 7/Flo) på brugerens enhed
 • Navn på aktiveringslås: Tags, som blev programmatisk angivet, da PowerManager API blev brugt i din app
 • Navn på skærmaktivering: Tags, der blev programmatisk angivet, da AlarmManager API blev brugt i din app
 • Navn på ANR-aktivitet: Fuldt kvalificeret navn på den klasse af aktivitet, hvor ANR-fejlen opstod (hvis det er relevant)
 • ANR-type: Hvornår ANR-fejlen opstod (f.eks. ved udførelse af en tjeneste), hvis det er relevant

Relateret indhold

Find optimale løsninger til brug af vitale Android-oplysninger, så du kan forbedre din apps ydeevne og stabilitet.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet