Uygulamanızın teknik kalitesini Android vitals ile izleme

Android vitals, uygulamanızın kararlılığını, performansını, pil kullanımını ve diğer konuları anlayıp iyileştirmenize yardımcı olur.

Uygulamanızın verilerine nasıl erişeceğinizi seçme

Android vitals'ı, Play Console ve Play Developer Reporting API aracılığıyla olmak üzere iki şekilde kullanabilirsiniz.

API, Android vitals verilerini diğer veri kümeleriyle entegre etmek veya iş akışlarına dahil etmek isteyen geliştiriciler için Android vitals'a programatik erişim sağlar. Android vitals'a API kullanarak erişme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Google Play Developer Reporting API sayfasına gidin.

Play Console'da uygulamanızın Android vitals verilerini bulmak ve incelemek için:

 1. Play Console'u açın.
 2. Bir uygulama seçin.
 3. Soldaki menüde Kalite > Android vitals > Genel Bakış'ı seçin.
 4. Sağ üstteki tarih aralığı seçiciyi kullanarak görmek istediğiniz veri aralığını seçin.

Önemli: Herhangi bir veri mevcut değilse uygulamanızda sorunları tanımlamak için, belirtilen filtreler dahilinde yeterli veri noktası yoktur.

Uygulamanızın önemli verilerini izleme

Genel bakış sayfasının üst kısmında uygulamanızın önemli verileriyle ilgili bilgileri görebilirsiniz. Bunlar Google Play'de uygulamanızın keşfedilebilirliğini etkileyen en önemli teknik metriklerdir. Önemli veriler şunları kapsar:

Google Play bu metrikler üzerinde kötü davranış eşikleri tanımlar. Bu eşikleri aşan uygulamaların Google Play'de keşfedilebilirliği daha düşük olabilir. Bazı durumlarda, kullanıcıların beklentilerini belirlemek amacıyla uygulamanızın mağaza girişinde bir uyarı gösterilebilir.

"Kritik sorunlar" bölümünü kullanarak, uygulamanızı iyileştirebileceğiniz alanları hızla belirleyebilirsiniz. İki tür kritik sorun vardır:

 • Kötü davranışlar: Kötü davranış eşiğini aşan metriklerdir.
 • Anormallikler: Verilerde oluşan belirgin değişikliklerdir (örneğin, kullanıcı tarafından algılanan ANR oranında ani bir artış).

E-posta bildirimleri almak için Kurulum > Bildirimler'i ziyaret edin veya "Önemli veriler" bölümünün köşesindeki Bildirimleri yönet'i tıklayın (Kalite > Android vitals > Genel bakış). Bildirimler şu anda yalnızca anormallikler için kullanılabilir.

Tüm önemli verilere göz atma

Genel bakış sayfasının ortasına doğru, tüm önemli verilerin kalitesiyle ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Tabloda şimdiki ve önceki dönemlere ait metriklerinizi inceleyebilirsiniz. Ayrıca, uygulamanızın Google Play'deki diğer uygulamalara oranla nasıl performans gösterdiğini görebilirsiniz.

Ayrıntılı metrikleri görüntüleme

Bir metrikle ilgili ek ayrıntılar için Ayrıntıları görüntüle'yi () seçin. Bir sonraki ekranda şunları inceleyebilirsiniz:

 • Kötü davranış eşikleri
 • Kategori karşılaştırmaları
 • Ayrıntılı karşılaştırmalı değerlendirmeler
  • Sayfanın üst kısmında, benzerler karşılaştırma kartında özel bir benzer grubunu düzenlemek için Özel benzer grubunu düzenle seçeneğini belirleyin. Özel bir benzerler grubu oluşturduktan sonra, uygulamanızın Google Play'de seçtiğiniz diğer uygulamalarla karşılaştırmasını görebilirsiniz.
 • Metriğin zaman içindeki trendi
Verileri boyutlarla analiz etme

Verilerinizi düzenlemenize, segmentlere ayırmanıza ve analiz etmenize yardımcı olmak için metrikleriniz çeşitli boyutlara göre ayrılmıştır. Tüm metrikler için aşağıdaki dökümler mevcuttur:

 • Yapı: Sorunun meydana geldiği uygulama sürümünüz
 • Android sürümü (SDK): Kullanıcının cihazından bildirilen Android OS sürümü
 • Form faktörü: Uygulamanın çalıştırıldığı cihaz türü (ör. telefon, tablet, televizyon, giyilebilir)
 • Cihaz modeli: Benzersiz bir marka ve cihaz tanımlayıcısından oluşan üst düzey bir cihaz açıklaması (ör. Google Oriole). Bir cihaz modelinin farklı Android sürümü, RAM, depolama veya çip üzerinde sistem (SoC) özelliklerine sahip varyantları olabilir.
 • Ülke/bölge: Sorun sırasında kullanıcının cihazı tarafından bildirilen konum

İpucu: Cihaz donanımı veya yazılımının belirli özelliklerine göre (örneğin, cihaz modeli veya Android sürümü) dökümler görmek için tabloda ilgili öğenin yanındaki simgeyi () tıklayabilirsiniz.

Bazı metriklerin ek dökümleri vardır:

 • Uyanık kalma kilidi adı: Uygulamanızda PowerManager API'sini kullanırken programlı biçimde tanımlanan etiketler
 • Uyandırma adı: Uygulamanızda AlarmManager API'sini kullanırken programlı biçimde tanımlanan etiketler
 • ANR etkinliği adı: ANR'nin gerçekleştiği etkinlik sınıfının tam adı (varsa)
 • ANR türü: ANR'nin gerçekleşme zamanı (ör. bir hizmet yürütülürken) (varsa)

Mevcut olan ayrıntıları (örneğin, bu dökümle ilişkili kilitlenme veya ANR kümeleri) görmek için öğenin yanında Ayrıntıları göster'i () tıklayın.

İpucu: Sayfanın üst kısmındaki açma/kapatma düğmesini kullanarak tek bir kategori içinde metrikler arasında geçiş yapabilir ve sayfayı filtreleyebilirsiniz.

Veri türleri ve metrikleri

Play Console'da önceki 90 günün, Play Developer Reporting API'de ise önceki üç yılın Android vitals verileri kullanılabilir.

Veriler, kullanım ve teşhis verilerini otomatik olarak paylaşma seçeneğini etkinleştirmiş kullanıcıların Android cihazları ve OS sürümleri alt kümesinden toplanmıştır. Android kullanıcılarının veri paylaşmayı nasıl etkinleştirdikleriyle ilgili daha fazla bilgi için Hesaplar Yardım Merkezi'ne gidin.

Android vitals günlük olarak güncellenir. Android 10 ve üstü cihazların verileri bazen Android 10 öncesi cihazların verilerinden önce ulaşabilir. Böyle bir durumda Android 10 ve üstü cihazların verilerini yalnızca mevcut oldukları günler için kullanabilirsiniz.

Not: Android vitals metrikleri, sertifikalandırılmamış cihaz modellerinde veya uygulamanızın Google Play üzerinden yüklenmemiş sürümlerinde oluşan teknik sorunları kapsamaz.

Tümünü Daralt Tümünü Genişlet

Kararlılık

ANR oranı metrikleri

ANR oranı metrikleri, uygulamanızın kalitesine genel bir bakış sunar. Bu metriklerin hesaplanması için ANR'si olan kullanıcılarınızın sayısı bulunur ve bu kullanıcılar uygulama kullanımınız doğrultusunda normalleştirilir. Bu metrikler, günlük etkin kullanıcı sayısına oranla yüzdelik değer olarak raporlanır. Günlük etkin kullanıcı ifadesi bu bağlamda, uygulamayı tek bir gün içinde tek bir cihazda kullanan bir kullanıcıyı ifade eder. Tek bir günde uygulamanızı birden çok cihazda kullanan bir kullanıcı, o günün etkin kullanıcı sayısına her cihaz için bir kullanıcı olarak eklenir. Birden fazla kullanıcı tek bir gün içinde aynı cihazı kullanırsa bunlar tek bir etkin kullanıcı olarak sayılır.

Üç ANR oranı metriği vardır:

 • Kullanıcı tarafından algılanan ANR oranı: Günlük etkin kullanıcılarınız arasında, kullanıcı tarafından algılanan en az bir ANR yaşayanların yüzdesidir. Kullanıcı tarafından fark edilmiş olması muhtemel ANR'ler, kullanıcı tarafından algılanan ANR olarak adlandırılır. Bu aşamada yalnızca "giriş görev dağıtımı zaman aşımına uğradı" ANR'leri sayılmaktadır. Bu metrik, günlük kullanım doğrultusunda normalleştirildiği halde tüm ANR'leri hesaba katmaması nedeniyle her zaman genel ANR oranınızdan düşük olur.
  Kullanıcı tarafından algılanan ANR oranı önemli bir metriktir. Yani Google Play'de uygulamanızın keşfedilebilirliğini etkiler. Kullanıcı tarafından algılanan ANR oranı önemli bir metriktir. Yani Google Play'de uygulamanızın keşfedilebilirliğini etkiler.
 • ANR oranı: Günlük kullanıcılarınız arasında en az bir ANR yaşayanların yüzdesidir. Bu metrik, kullanıcı tarafından algılanan statüsünde sınıflandırılmayan ANR'leri kapsasa da bu ANR'lerin kullanıcıları etkilemediğini garanti edemeyiz.
 • Çoklu ANR oranı: Günlük kullanıcılarınız arasında en az iki ANR yaşayanların yüzdesidir. Bu metrik, sorun döngülerinin vurgulanmasına yardımcı olur.

Sorun düzeltme

ANR oranı metriklerinize eklenen ANR'ler, Kilitlenmeler ve ANR'ler sayfasında raporlanır. Bu sayfayı kullanıcı tarafından algılanan ANR'leri gösterecek şekilde filtreleyebilirsiniz.

ANR'lerin teşhis edilmesi ve düzeltilmesi hakkında kılavuzlara Android Developers sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kilitlenme oranı metrikleri

Kilitlenme oranı metrikleri, uygulamanızın kalitesine genel bir bakış sunar. Bu metriklerin hesaplanması için, kilitlenme yaşamış olan kullanıcılarınızın sayısı bulunur ve bu kullanıcılar uygulama kullanımınız doğrultusunda normalleştirilir. Bu metrikler, günlük kullanıcı sayısına oranla yüzdelik değer olarak raporlanır. Günlük kullanıcı ifadesi bu bağlamda, uygulamayı tek bir gün içinde tek bir cihazda kullanan bir kullanıcıyı ifade eder. Birden çok cihazı olan kullanıcılar bir kereden fazla sayılır. Örneğin, iki kullanıcının her biri bir cihaz üzerinde iki gün süresince uygulamayı kullanması dört adet günlük oturum oluşturur.

Üç kilitlenme oranı metriği vardır:

 • Kullanıcı tarafından algılanan kilitlenme oranı: Günlük kullanıcılarınız arasında, kullanıcı tarafından algılanan en az bir kilitlenme yaşayanların yüzdesidir. Kullanıcı tarafından fark edilmiş olması muhtemel kilitlenmeler, kullanıcı tarafından algılanan kilitlenme olarak adlandırılır. Uygulamanızın bir etkinlik görüntülediği veya ön plan hizmeti olarak çalıştığı anlarda gerçekleşen kilitlenmeler buna örnek gösterilebilir. Bu metrik, günlük kullanım doğrultusunda normalleştirildiği halde tüm kilitlenmeleri hesaba katmaması nedeniyle her zaman genel kilitlenme oranınızdan düşük olur.
  Kullanıcı tarafından algılanan kilitlenme oranı önemli bir metriktir. Yani Google Play'de uygulamanızın keşfedilebilirliğini etkiler. Bu metriğin saydığı kilitlenmelerin her zaman kullanıcılar uygulamayla etkileşim halindeyken gerçekleşerek çok fazla aksamaya yol açması, bu metriği önemli kılar. Bu nedenle, uygulamanızın bu metrik için kötü davranış eşiğini geçmediğinden emin olmanız gerekir.
 • Kilitlenme oranı: Günlük kullanıcılarınız arasında, en az bir kilitlenme yaşayanların yüzdesidir. Bu metrik, kullanıcı tarafından algılanan statüsünde sınıflandırılmayan kilitlenmeleri kapsasa da bu kilitlenmelerin kullanıcıları etkilemediğini garanti edemeyiz.

 • Çoklu kilitlenme oranı: Günlük kullanıcılarınız arasında en az iki kilitlenme yaşayanların yüzdesidir. Bu metrik, sorun döngülerinin vurgulanmasına yardımcı olur.

Sorun düzeltme

Kilitlenmelerin teşhis edilmesi ve düzeltilmesi hakkında kılavuzlara Android Developers sitesinden ulaşabilirsiniz.

Açılma ve yükleme süreleri

Açılma süresi (ilk ekran görüntülenene kadar geçen süre)

Uygulama başlatma süresi sayfasında uygulamanızın baştan başlatma, hazır durumda başlatma ve çalışır durumda başlatma durumlarında ne zaman yavaş başladığıyla ilgili ayrıntıları görebilirsiniz. Açılma süresi, kullanıcının uygulamanızı açması ile ilk karelerin ekranda görünmesi arasında geçen süreyi ifade eder. "İlk ekran görüntülenene kadar geçen süre" olarak da bilinir.

Uygulamanız bu sürenin ardından kullanıcının etkileşimine hazır olmayabilir. Örneğin, ek yükleme ekranları olan uygulamalar için bu durum geçerlidir.

Veri toplama ile ilgili ayrıntılar

 • Başlatma süreleri, yalnızca bir kullanıcı bir etkinliği tetiklediğinde kaydedilir.
  • Örnek: Klavye uygulamaları için başlatma süresi, tamamlayıcı uygulamanın başlatma süresine eşittir.
 • Bir uygulama aynı sistem durumundan aynı günde birden çok kez başlarsa günün maksimum başlatma süresi kaydedilir.
 • Başlatma süreleri, kullanıcıların etkileşimde bulunduğu bir ekran olmasa bile uygulamanın ilk çerçevesi tamamen yüklendiğinde izlenir.
  • Örnek: Uygulama bir açılış ekranı ile başlıyorsa başlatma süresi, açılış ekranını görüntülemek için gereken süreye eşittir.

Vital ayrıntıları

 • Etkilenen oturumlar: Kullanıcıların, her bir göreli sistem durumu için yavaş bir başlatma süresiyle karşılaştığı oturumların yüzdesi:
  • Yavaş gerçekleşen baştan başlatma: 5 saniye veya daha fazla
  • Yavaş gerçekleşen hazırda başlatma: 2 saniye veya daha fazla
  • Yavaş gerçekleşen çalışır durumda başlatma: 1 saniye veya daha fazla
 • Oturum sayısı: Kaydedilen oturumların yaklaşık sayısı.
 • 90./99. yüzde birlik dilim: Kullanıcıların uygulamanız için yavaş uygulama başlatma süresiyle karşılaştığı günlük oturumların %10/%1 kadarı.

Sorun düzeltme

Uygulamanızın yavaş uygulama başlatma süresi sayısı yüksekse önerilen çözümleri görmek için Android Developers sitesine gidin.

Oluşturma

Tüm oluşturmalar

Yavaş oturum oranı (30 FPS veya 20 FPS) [yalnızca oyunlar]

Bu neden önemli?

Yavaş oturumlar özelliğini kullanarak, oyununuzun sorunsuz ve akıcı çalışması üzerinde büyük etkide bulunan kare hızı performansı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Uygulamanızın verilerini anlama

Yavaş oturumlar sayfasında, seçtiğiniz karşılaştırmaya göre kullanıcıların karelerin %25'inden fazlasının 30 FPS veya 20 FPS'den yavaş çalıştığını deneyimlediği günlük oturumların yüzdesiyle ilgili ayrıntıları görürsünüz. Ayrıca oyununuzun kare hızına göre oturumların dağılımını da görebilirsiniz. (Oturum düzeyinde kare hızı, 75. yüzde birlik dilimde ölçülür. Başka bir deyişle, en azından karelerin %75'i bu kare hızına ulaşır.)

Google Play'deki oyunların çoğu 30 FPS veya daha yüksek hızları hedeflemelidir. Bu, kullanıcılar için her tür oyunda makul bir deneyim sunar (ancak bazı kullanıcılar özellikle ileri teknoloji cihazlarda en az 60 FPS tercih ederler). Bu çubuğa ulaştığınızdan emin olmak için yavaş oturum oranı (30 FPS) metriğini izleyin. Bu metriğin yalnızca, karelerin %25'inden fazlasının 30 FPS'de olmadığı oturumları içerdiğini unutmayın. Bu nedenle kare hızı değişkenliğine tolerans gösterir.

30 FPS makul bir deneyim sunsa da kare hızını bunun altına düşürmenin mantıklı olacağı durumlar veya bazı oyun türleri de vardır. Kullanıcıların oyununuzu oynamak için kullanacakları telefon 30 FPS'yi desteklemiyor da olabilir. Bu senaryolarda, bir oturumdaki karelerin en az %75'inin yine 20 FPS veya daha yüksek hıza ulaşması gerekir. Bu sınıra ulaştığınızdan emin olmak için yavaş oturum oranı (20 FPS) metriğini izleyin.

Android vitals, (30 FPS) yavaş oturumları her bir cihaz için, (20 FPS) yavaş oturumları tüm cihazlar ve oturumlar için raporlar. Genel kullanıcı deneyiminizi anlamak için genel metriği kullanın, ancak cihaz başına performansa da dikkat edin. Play zamanla kullanıcıları telefonlarında 20 FPS'ye ulaşamayan oyunlardan uzaklaştırmaya başlayacaktır.

Android vitals yalnızca oyununuz 1 dakika çalıştıktan sonra kare hızını izlemeye başlar.

Veri toplama ile ilgili ayrıntılar

Yavaş oturumlar metriği, SurfaceFlinger'dan toplanan verilerle hesaplanır. Daha somut bir şekilde anlatmak gerekirse bir oturumun kare hızı, uygulamanın sahip olduğu yüzeylere çizilen kareler arasındaki süreye göre tahmin edilir ve OpenGL ile Vulkan'ın yanı sıra Android kullanıcı arayüzü araç seti tarafından oluşturulan kareleri içerir. Bu metrik şu anda yalnızca oyunlarda kullanılabilir.

Yavaş Oturumların kare hızı verileri Android 9 ve sonraki sürümleri çalıştıran cihazlar için toplanır.

Kontrol paneli ekranı

 • Temsili kare hızı: Oyununuzun, Android 9 veya sonraki sürümleri çalıştıran cihazlarda 75. yüzde birlik dilimde hesaplanan kare hızı performansı. Bu da oturumların %75'inin, izlenen sürenin %75'inde bu kare hızına sahip olduğu veya üzerine çıktığı anlamına gelir.
 • Zaman içinde yavaş oturum oranı: Yavaş oturum olduğu belirlenen oturumların yüzdesinin gösterildiği zaman serisi.
 • Kare hızının dağılımı: Oturumlardaki 75. yüzdelik dilim kare hızını gösteren histogram. Bu da oturumdaki karelerin %75'inin, oturumu gruplandırmak için kullanılan kare hızından daha hızlı olduğu anlamına gelir.

Sorun düzeltme

Uygulamanızın yavaş oturum sayısı yüksekse önerilen çözümleri görmek için Android Developers sitesine gidin.

Android kullanıcı arayüzü araç kiti oluşturma süresi

Aşırı sayıda yavaş kare [yalnızca uygulamalar]

Uygulamanızın verilerini anlama

Aşırı sayıda yavaş kare sayfasında, karelerin %50'sinden fazlasının cihazın çizim zaman sınırını aştığı günlük oturumların yüzdesiyle ilgili ayrıntıları görürsünüz. Uygulamanızla kullanıcı etkileşimleri, herhangi bir atlanmış veya gecikmiş kare olmadan saniyede 60 kare hızında gerçekleşmelidir.

Veri toplama ile ilgili ayrıntılar

Google, Kullanıcı Arayüzü Araç Seti çerçevesi kullanılırken uygulamanız tarafından oluşturulan her karenin oluşturma süresini toplar. Doğrudan OpenGL veya Vulkan kullanılarak oluşturulan kareler toplanmaz.

Kontrol paneli ekranı

Bir satır seçtiğinizde verileri yüzdelik dilimlere ayrılmış olarak görürsünüz.

 • Etkilenen oturumlar: Günlük oturumlar içinde, karelerin %50'sinden fazlasının oluşturulmasının 16 ms.den uzun sürdüğü oturumların yüzdesi. Günlük oturum, uygulamanızın bir cihazda kullanıldığı bir günü belirtir. Örneğin, iki kullanıcı uygulamayı iki gün boyunca kullanırsa dört tane günlük oturum gerçekleştirilir.
 • Oturum sayısı: Kaydedilen oturumların yaklaşık sayısı.
 • 90./99. yüzde birlik dilim: Toplam karelerin %90/%99'u, gösterilen sayıdan daha kısa sürede oluşturulmuştur. Bu sayılar toplanan tüm karelere dayalıdır.

Tablodaki bir girişi tıkladığınızda, "Kullanıcı arayüzü oluşturma süresinin dağılımı" grafiğini görürsünüz. Grafiği incelerken uygulamanızın karelerinin çoğunun 16 ms.nin altında bir sürede oluşturulduğundan emin olmanız gerekir.

Grafiğin altındaki veriler uygulamanın oluşturma performansını bildirir ve oluşturma süresiyle ilgili olası sorunların asıl nedenini bulmanıza yardımcı olabilir. Örneğin, "Yüksek giriş gecikmesi" yüzdeniz yüksekse uygulamanızın kullanıcı girişinden sorumlu koduna bakmanız gerekebilir. Bu metrikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanıcı arayüzü performansı test etme bölümüne gidin.

 • Eksik Vsync'ler: 16 ms.den yüksek bir değerde oluşturulan tüm kareler için eksik Vsync etkinlikleri sayısının kare sayısına bölümü.
 • Yüksek giriş gecikmesi: 16 ms.den yüksek bir değerde oluşturulan tüm kareler için 24 ms.den uzun süren giriş etkinlikleri sayısının kare sayısına bölümü.
 • Yavaş kullanıcı arayüzü iş parçacığı: 16 ms.den yüksek bir değerde oluşturulan tüm kareler için 8 ms.den uzun süren kullanıcı arayüzü iş parçacıklarının sayısının kare sayısına bölümü.
 • Yavaş gerçekleşen çizim komutu sayısı: 16 ms.den yüksek bir değerde oluşturulan tüm kareler için GPU'ya çizim komutu göndermenin 12 ms.den uzun sürdüğü işlem sayısının kare sayısına bölümü.
 • Yavaş bit eşlem yüklemeleri: 16 ms.den yüksek bir değerde oluşturulan tüm kareler için bit eşlemin GPU'ya yüklenmesinin 3,2 ms.den uzun sürdüğü işlem sayısının kare sayısına bölümü.

Sorun düzeltme

Uygulamanızda oluşturma süresinin 16 ms.den yüksek olduğu çok sayıda kare varsa önerilen çözümler için Android Developers sitesine gidin.

Aşırı sayıda donmuş kare [yalnızca uygulamalar]

Uygulamanızın verilerini anlama

Aşırı sayıda yavaş kare sayfasında, karelerin %50'sinden fazlasının cihazın çizim zaman sınırını aştığı günlük oturumların yüzdesiyle ilgili ayrıntıları görürsünüz. Uygulamanızla kullanıcı etkileşimleri, herhangi bir atlanmış veya gecikmiş kare olmadan saniyede 60 kare hızında gerçekleşmelidir.

Veri toplama ile ilgili ayrıntılar

Google, Kullanıcı Arayüzü Araç Seti çerçevesi kullanılırken uygulamanız tarafından oluşturulan her karenin oluşturma süresini toplar. Doğrudan OpenGL veya Vulkan kullanılarak oluşturulan kareler toplanmaz.

Kontrol paneli ekranı

Bir satır seçtiğinizde verileri yüzdelik dilimlere ayrılmış olarak görürsünüz.

 • Etkilenen oturumlar: Günlük oturumlar içinde, karelerin %50'sinden fazlasının oluşturulmasının 16 ms.den uzun sürdüğü oturumların yüzdesi. Günlük oturum, uygulamanızın bir cihazda kullanıldığı bir günü belirtir. Örneğin, iki kullanıcı uygulamayı iki gün boyunca kullanırsa dört tane günlük oturum gerçekleştirilir.
 • Oturum sayısı: Kaydedilen oturumların yaklaşık sayısı.
 • 90./99. yüzde birlik dilim: Toplam karelerin %90/%99'u, gösterilen sayıdan daha kısa sürede oluşturulmuştur. Bu sayılar toplanan tüm karelere dayalıdır.

Tablodaki bir girişi tıkladığınızda, "Kullanıcı arayüzü oluşturma süresinin dağılımı" grafiğini görürsünüz. Grafiği incelerken uygulamanızın karelerinin çoğunun 16 ms.nin altında bir sürede oluşturulduğundan emin olmanız gerekir.

Grafiğin altındaki veriler uygulamanın oluşturma performansını bildirir ve oluşturma süresiyle ilgili olası sorunların asıl nedenini bulmanıza yardımcı olabilir. Örneğin, "Yüksek giriş gecikmesi" yüzdeniz yüksekse uygulamanızın kullanıcı girişinden sorumlu koduna bakmanız gerekebilir. Bu metrikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanıcı arayüzü performansı test etme bölümüne gidin.

 • Eksik Vsync'ler: 16 ms.den yüksek bir değerde oluşturulan tüm kareler için eksik Vsync etkinlikleri sayısının kare sayısına bölümü.
 • Yüksek giriş gecikmesi: 16 ms.den yüksek bir değerde oluşturulan tüm kareler için 24 ms.den uzun süren giriş etkinlikleri sayısının kare sayısına bölümü.
 • Yavaş kullanıcı arayüzü iş parçacığı: 16 ms.den yüksek bir değerde oluşturulan tüm kareler için 8 ms.den uzun süren kullanıcı arayüzü iş parçacıklarının sayısının kare sayısına bölümü.
 • Yavaş gerçekleşen çizim komutu sayısı: 16 ms.den yüksek bir değerde oluşturulan tüm kareler için GPU'ya çizim komutu göndermenin 12 ms.den uzun sürdüğü işlem sayısının kare sayısına bölümü.
 • Yavaş bit eşlem yüklemeleri: 16 ms.den yüksek bir değerde oluşturulan tüm kareler için bit eşlemin GPU'ya yüklenmesinin 3,2 ms.den uzun sürdüğü işlem sayısının kare sayısına bölümü.

Sorun düzeltme

Uygulamanızda oluşturma süresinin 16 ms.den yüksek olduğu çok sayıda kare varsa önerilen çözümler için Android Developers sitesine gidin.

Pil kullanımı

Takılı kalan uyanık kalma kilitleri ve takılı kalan kısmi uyanık kalma kilitleri (arka plan)

Takılı kalan kısmi uyanık kalma kilitleri ve Takılı kalan kısmi uyanık kalma kilitleri (arka plan) sayfaları, PowerManager sınıfında uygulamanızın aldığı kısmi uyanık kalma kilitlerini gösterir. Kısmi bir uyanık kalma kilidi, CPU çalışırken ekran ve klavye arka ışığının kapatılabilmesini sağlar.

Veri toplama ile ilgili ayrıntılar

 • Gizliliği korumak amacıyla kısmi uyanık kalma kilitlerini tanımlama etiketleri anonim hale getirilir.
 • Kısmi uyanık kalma kilitleri ile ilgili veriler, cihaz şarj edilmiyorken ve ekran kapalıyken toplanır.
 • Takılı kalan kısmi uyanık kalma kilidi verileri (arka plan) yalnızca uygulama arka planda çalışırken toplanır.
 • Google, uzun bir uyanık kalma kilidinden etkilenen oturum sayısını göstermek için pil oturumu başına maksimum kısmi uyanık kalma kilidi süresini hesaplar. Örneğin, bir kullanıcı iki saatlik uyanık kalma kilitlerini tetiklerse Google bir saatlik bir maksimum uyanık kalma kilidi değerini kullanır.
 • manifest dosyasında sharedUserId öğesini tanımlayan uygulamalar için: Verileri ancak aynı sharedUserId öğesine sahip en çok bir uygulama yüklendiği takdirde görebilirsiniz.

Vital ayrıntıları

 • Etkilenen oturum sayısı: Kullanıcıların bir saatten uzun süren en az bir uyanık kalma kilidi deneyimi yaşadığı pil oturumlarının yüzdesi.
 • Oturum sayısı: Kaydedilen oturumların yaklaşık sayısı.
 • 90./99. yüzdelik dilim: Kullanıcıların gösterilen sayıdan uzun süren kısmi uyanık kalma deneyimi yaşadığı günlük oturumların %10/%1 kadarı.
 • Kötü davranış eşiği: Uygulamanız gösterilen eşiğe eşit veya bu eşikten yüksek bir oluşum oranı gösteriyorsa (yükleme sayısına göre) Google Play'deki ilk 1.000 uygulamanın son %25'lik kısmı içinde yer almaktadır.

Sorun düzeltme

Uygulamanızın kısmi uyanık kalma kilidi sayısı yüksekse önerilen çözümleri görmek için Android Developers sitesine gidin.

Aşırı sayıda uyandırma

Aşırı sayıda uyandırma sayfası, uygulamanız tarafından tetiklenen Alarm Manager uyandırma sayısını gösterir. ELAPSED_REALTIME_WAKEUP veya RTC_WAKEUP sınıfına ait uyandırma verilerini görürsünüz.

Veri toplama ile ilgili ayrıntılar

 • Gizliliği korumak amacıyla uyandırma tanımlama etiketleri anonim hale getirilir.
 • Uyandırmalar cihaz şarj edilmediği zamanlarda toplanır.
 • Normalleştirilmiş bir metrik sağlamak için uyandırmaların sayısı cihazın pille çalıştığı süre ile karşılaştırılır. Google, yüksek uyandırma oranından etkilenen kullanıcı sayısını göstermek için kullanıcı başına her saat için uyandırma sayısını hesaplar.
 • manifest dosyasında sharedUserId öğesini tanımlayan uygulamalar için: Verileri ancak aynı sharedUserId öğesine sahip en çok bir uygulama yüklendiği takdirde görebilirsiniz.

Vital ayrıntıları

 • Etkilenen oturumlar: Kullanıcıların saat başına 10'dan fazla uyandırma deneyimi yaşadığı pil oturumlarının yüzdesi. Pil oturumu, belirli bir 24 saatlik süre içinde alınan tüm pil raporlarının toplamıdır. Android 10'da pil raporu, %20'nin altından %80'in üstüne veya herhangi bir değerden %100'e kadarki iki pil şarjı arasındaki zaman aralığını ifade eder. Android 11 ve sonraki sürümlerde pil raporu, 24 saatlik sabit bir süreyi ifade eder. Google, verileri yalnızca cihaz şarj cihazına bağlı değilken toplar.
 • Oturum sayısı: Kaydedilen oturumların yaklaşık sayısı.
 • 90./99. yüzde birlik dilim: Kullanıcıların saat başına gösterilen değerden daha fazla uyandırma deneyimi yaşadığı günlük oturumların %10/%1 kadarı.
 • Kötü davranış eşiği: Uygulamanız gösterilen eşiğe eşit veya bu eşikten yüksek bir oluşum oranı gösteriyorsa (yükleme sayısına göre) Google Play'deki ilk 1.000 uygulamanın son %25'lik kısmı içinde yer almaktadır.

Sorun düzeltme

Uygulamanızda sık sık uyandırma tecrübe ediyorsanız önerilen çözümler için Android Developers sitesine gidin.

Aşırı düzeyde kablosuz ağ taraması (arka plan)

Aşırı düzeyde kablosuz ağ taraması (arka plan) sayfası, kablosuz ağ taramalarının yüksek pil kullanımına neden olduğu zamanları gösterir.

Veri toplama ile ilgili ayrıntılar

Kablosuz ağ taramasıyla ilgili veriler cihaz şarj edilmiyorken ve uygulama arka plandayken toplanır.

Vital ayrıntıları

 • Etkilenen oturumlar: Kullanıcıların bir saat içinde 4'ten fazla kablosuz ağ taraması deneyimi yaşadığı pil oturumlarının yüzdesi.
 • Oturum sayısı: Kaydedilen oturumların yaklaşık sayısı.
 • 90./99. yüzdelik dilim: Kullanıcıların gösterilen sayıdan daha fazla kablosuz ağ taraması deneyimi yaşadığı günlük oturumların %10/%1 kadarı.

Sorun düzeltme

Uygulamanızın arka plan kablosuz ağ tarama sayısı yüksekse önerilen çözümler için Android Geliştiricileri sitesine gidin.

Aşırı düzeyde ağ kullanımı (arka plan)

Aşırı düzeyde ağ kullanımı sayfası, büyük miktarda ağ verisinin arka plandaki bir hizmetle ilişkili olduğu zamanları gösterir. Mobil ağ kullanımı arka planda gerçekleştiğinde, kullanıcılarınızın veri aktarımını durdurmak için kontrollere erişimi kolay olmaz.

Veri toplama ile ilgili ayrıntılar

Mobil ağ kullanımıyla ilgili veriler cihaz şarj edilmiyorken ve uygulama arka plandayken toplanır.

Vital ayrıntıları

 • Etkilenen oturumlar: Kullanıcıların gün başına 50 MB'tan fazla arka planda ağ kullanımı deneyimi yaşadığı pil oturumlarının yüzdesi.
 • Oturum sayısı: Kaydedilen oturumların yaklaşık sayısı.
 • 90./99. yüzdelik dilim: Kullanıcıların gösterilen sayıdan fazla günlük arka planda ağ kullanımı deneyimi yaşadığı günlük oturumların %10/%1 kadarı.

Sorun düzeltme

Uygulamanızın arka planda ağ kullanımı yüksekse önerilen çözümler için Android Developers sitesine gidin.

İzinler

Reddedilen izinler

Reddedilen izinler sayfasında, kullanıcıların izinleri reddettiği günlük izin oturumlarının yüzdesiyle ilgili ayrıntıları görebilirsiniz. Günlük izin oturumu, uygulamanızın kullanıcıdan en az bir izin istediği bir günü belirtir.

Veri toplama ile ilgili ayrıntılar

Kullanıcılar uygulamanızdaki izin isteklerine yanıt verdiğinde reddedilen izinlerle ilgili veriler toplanır.

Vital ayrıntıları

 • Reddedilenler: Kullanıcının izinleri reddettiği günlük izin oturumlarının yüzdesi.
 • Bir daha sorma: Kullanıcının Bir daha sorma seçeneğini belirleyerek izinleri reddettiği günlük izin oturumlarının yüzdesi.
 • Toplam oturum sayısı: Kaydedilen oturumların yaklaşık sayısı.

Sorun düzeltme

Uygulamanızın izin reddi sayısı yüksekse önerilen çözümler için Android Developers sitesine gidin.

Önemli veriler için kötü davranış eşikleri

Google Play, uygulamanızın önemli verilerinde kötü davranış eşiklerini belirlemiştir.

Kötü davranış eşiklerini aşan uygulamaların Google Play'de keşfedilebilirliği daha düşük olabilir. Belirli cihaz modellerinde kötü davranışlar sergileyen uygulamalar olduğunda Google Play, bu cihazlardaki kullanıcıları söz konusu içeriklerden uzaklaştırıp kendilerine daha uygun içeriklere yönlendirir. Bazı durumlarda, kullanıcıların beklentilerini belirlemek ve teknik kalitesi daha yüksek alternatifler aramaları için seçenek sunmak amacıyla uygulamanızın mağaza girişinde bir uyarı gösterilebilir.

Google Play, uygulamanızın kalitesini değerlendirirken genellikle son 28 günün verilerini dikkate alsa da, ani artışlar olduğunda daha erken işlem yapabilir.

Tümünü Daralt Tümünü Genişlet

Kararlılık

Kullanıcı tarafından algılanan ANR oranı eşikleri

Google Play, kullanıcı tarafından algılanan ANR oranı ile ilgili kötü davranış eşiklerini belirlemiştir.

 • Genel olarak kötü davranış: Tüm cihaz modellerinde, günlük etkin kullanıcıların en az %0,47'si, kullanıcı tarafından algılanan ANR yaşamıştır.

 • Cihaz bazında kötü davranış: Günlük etkin kullanıcıların en az %8'i tek bir cihaz modeliyle ilişkili, kullanıcı tarafından algılanan ANR yaşamıştır.

ANR oranınızı iyileştirmek için, Kilitlenmeler ve ANR'ler sayfasında raporlanan kaynak ANR kümelerini düzeltin. Bir kümenin ANR oranınızdaki payı, ilgili kümeden etkilenen kullanıcı sayısı kadar büyüktür.

Cihaz donanımı veya yazılımıyla ilgili belirli özelliklerin ANR oranınıza etki etmesi halinde Android vitals sizi bilgilendirir. Siz de bu ilişkileri Erişim ve cihazlara genel bakış sayfasında (Sürüm > Erişim ve cihazlar > Genel bakış) inceleyebilirsiniz.

Kullanıcı tarafından algılanan kilitlenme oranı eşikleri

Google Play, kullanıcı tarafından algılanan kilitlenme oranı ile ilgili kötü davranış eşiklerini belirlemiştir.

 • Genel olarak kötü davranış: Tüm cihaz modellerinde, günlük etkin kullanıcıların en az %1,09'u, kullanıcı tarafından algılanan kilitlenme yaşamıştır.

 • Cihaz bazında kötü davranış: Günlük kullanıcıların en az %8'i tek bir cihaz modeliyle ilişkili, kullanıcı tarafından algılanan kilitlenme yaşamıştır.

Kilitlenme oranınızı iyileştirmek için, Kilitlenmeler ve ANR'ler sayfasında raporlanan kaynak kilitlenme kümelerini düzeltin. Bir kümenin kilitlenme oranınızdaki payı, ilgili kümeden etkilenen kullanıcı sayısı kadar büyüktür.

Cihaz donanımı veya yazılımıyla ilgili belirli özelliklerin kilitlenme oranınıza etki etmesi halinde Android vitals sizi bilgilendirir. Siz de bu ilişkileri Erişim ve cihazlara genel bakış sayfasında (Sürüm > Erişim ve cihazlar > Genel bakış) inceleyebilirsiniz.

İlgili içerik

Uygulamanızın performansını ve kararlılığını iyileştirmek için Android vitals'ı kullanmayla ilgili en iyi uygulamaları keşfedin.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
15765946709207081168
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
92637