Kiểm tra phiên bản ứng dụng bằng trình khám phá gói ứng dụng


Từ tháng 8 năm 2021, tất cả ứng dụng mới đều phải xuất bản bằng định dạng Android App Bundle trên Google Play. Nếu lớn hơn 200 MB, các ứng dụng mới có thể sử dụng chế độ Play Asset Delivery hoặc Play Feature Delivery.

Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2023, Google Play không còn hỗ trợ bản cập nhật ứng dụng cho TV dùng tệp APK nữa. Mọi bản cập nhật ứng dụng cho TV đều phải được xuất bản bằng định dạng Android App Bundle (AAB).

Để biết thêm, hãy đọc bài viết Tương lai của Android App Bundle tại đây trên Blog dành cho nhà phát triển Android.

Android App Bundle là định dạng phát hành trên Google Play. Việc sử dụng gói ứng dụng để phát hành sẽ giúp bạn giảm kích thước ứng dụng, đơn giản hóa các bản phát hành và dùng được các tính năng phân phối nâng cao.

Việc sử dụng trình khám phá gói ứng dụng trên Play Console giúp bạn dễ dàng quản lý các gói ứng dụng và phiên bản ứng dụng ở cùng một nơi. Bạn cũng có thể khai thác các siêu dữ liệu, nội dung tải xuống và thông tin chi tiết hữu ích về những dữ liệu Google Play tạo ra để phân phối tài sản.

Cách thức hoạt động và lợi ích của gói ứng dụng

Google Play dùng các gói ứng dụng để tạo và phân phối các tệp APK được tối ưu hóa cho từng cấu hình thiết bị, từ đó cung cấp cho người dùng các ứng dụng có mức hiệu quả cao hơn. Nghĩa là bạn chỉ cần xây dựng, ký và tải một gói ứng dụng duy nhất lên để hỗ trợ các tệp APK đã tối ưu hóa cho nhiều cấu hình thiết bị. Sau đó, Google Play sẽ giúp bạn quản lý và phân phối các tệp APK của ứng dụng.

Tính năng và lợi ích của gói ứng dụng
 • Phát hành các ứng dụng có kích thước nhỏ hơn, giúp quá trình cài đặt nhanh hơn và chiếm ít dung lượng hơn, từ đó có thể giảm số lượt gỡ cài đặt.
 • Đơn giản hóa hoạt động quản lý bản phát hành, giảm độ phức tạp của quá trình phát hành và quản lý nhiều APK.
 • Bạn có thể sử dụng tính năng Play Feature Delivery để mô-đun hóa ứng dụng và đưa vào các mô-đun tính năng. Bạn có thể phân phối các mô-đun tính năng theo nhiều cách:
  • Phân phối tại thời điểm cài đặt: Các mô-đun tính năng được phân phối tại thời điểm cài đặt. Bạn có thể chọn cách này để tận dụng thời gian xây dựng nhanh hơn hoặc chọn phân phối tại thời điểm cài đặt. Sau đó, bạn có thể gỡ cài đặt để tránh chiếm dung lượng không cần thiết trên đĩa. 
  • Phân phối có điều kiện: Các mô-đun tính năng được phân phối tại thời điểm cài đặt dựa trên những điều kiện như quốc gia của người dùng, tính năng của thiết bị và phiên bản SDK tối thiểu.
  • Phân phối theo yêu cầu: Cài đặt và gỡ cài đặt các mô-đun tính năng khi cần thiết, chứ không phân phối những mô-đun này cho tất cả người dùng trong suốt thời gian hoạt động của ứng dụng.
  • Trải nghiệm tức thì: Bạn có hỗ trợ phiên bản tức thì cho các mô-đun tính năng để có thể cung cấp trải nghiệm tức thì qua các đường liên kết và nút Thử ngay tại trang thông tin của ứng dụng trên Cửa hàng Play mà không cần người dùng cài đặt ứng dụng trước.
 • Bạn có thể sử dụng tính năng Play Asset Delivery để phân phối các gói tài sản lớn. Bạn có thể tùy chỉnh việc phân phối gói tài sản theo nhiều cách:
  • Phân phối tại thời điểm cài đặt: Các gói tài sản được phân phối trong quá trình cài đặt ("trước") và có ngay khi mở ứng dụng.
  • Phân phối tiếp nối nhanh: Các gói tài sản được phân phối tự động sau khi ứng dụng được cài đặt. Người dùng không cần mở ứng dụng để tải nội dung xuống. Trong khi đang tải nội dung xuống, người dùng vẫn có thể mở ứng dụng.
  • Phân phối theo yêu cầu: Gói tài sản được tải xuống theo yêu cầu khi ứng dụng đang chạy.
 • Nếu ứng dụng có bộ chọn ngôn ngữ riêng, thì bạn có thể sử dụng API Ngôn ngữ bổ sung để cho phép người dùng truy cập và tải nội dung xuống bằng ngôn ngữ bổ sung theo nhu cầu.

Sử dụng trình khám phá gói ứng dụng

Bạn có thể sử dụng trình khám phá gói ứng dụng để kiểm tra phiên bản ứng dụng, tài sản tải xuống và xem thông tin chi tiết về dữ liệu Google Play tạo ra để phân phối. 

Trang Trình khám phá gói ứng dụng cung cấp một bộ lọc phiên bản ở trên cùng bên phải của trang. Bạn có thể sử dụng bộ lọc này kết hợp với ba thẻ ở bên dưới để khám phá các phiên bản và cấu hình của tệp APK phân phối cho ứng dụng tùy theo loại thiết bị. Bộ lọc phiên bản này có chức năng tương đương với chức năng của "Thư viện cấu phần phần mềm" trong phiên bản trước của Google Play Console.

Trình khám phá gói ứng dụng có ba thẻ:

 • Chi tiết: Xem xét thông tin chi tiết cho từng phiên bản của ứng dụng.
 • Tải xuống: Tạo đường liên kết cài đặt cho mỗi phiên bản ứng dụng, tải APK dành riêng cho thiết bị xuống để thử nghiệm hoặc cài đặt trước trên thiết bị, tải APK chung xuống và quản lý các tài sản khác có liên quan tới từng phiên bản.
 • Phân phối: Xem lại dữ liệu mà Google Play tạo ra từ gói ứng dụng của bạn và xem điều kiện để phân phối tất cả cấu phần phần mềm phân phối.

Điều kiện tiên quyết và đề xuất

Xem thông tin chi tiết về APK

Cách xem các APK được Google Play tạo ra từ gói ứng dụng của bạn:

 1. Mở trang Trình khám phá gói ứng dụng (Bản phát hành > Trình khám phá gói ứng dụng).
 2. Trên thẻ Thiết bị, hãy chọn bộ lọc phiên bản ở gần phía trên cùng bên phải của trang.
 3. Trên bảng "Chọn một phiên bản", hãy chọn mũi tên phải trên phiên bản bạn muốn xem.
 4. Xem lại thông tin về phiên bản.
  • Tùy chọn: Trong phần "Thiết bị Android được hỗ trợ", bạn có thể chọn Xem danh mục thiết bị để xem và quản lý thiết bị tương thích với phiên bản này của ứng dụng.

Chia sẻ đường liên kết cài đặt

Dưới đây là cách chia sẻ đường liên kết để cài đặt APK dành riêng cho thiết bị mà Google Play tạo từ gói ứng dụng của bạn:

 1. Mở trang Trình khám phá gói ứng dụng (Bản phát hành > Trình khám phá gói ứng dụng).
 2. Chọn bộ lọc phiên bản ở gần phía trên cùng bên phải của trang.
 3. Trên bảng "Chọn một phiên bản", hãy chọn mũi tên phải trên phiên bản bạn muốn xem.
 4. Chọn thẻ Nội dung tải xuống.
 5. Cách chia sẻ đường liên kết để cài đặt một APK dành riêng cho thiết bị: Trong phần "Đường liên kết chia sẻ ứng dụng nội bộ", hãy chọn Sao chép đường liên kết có thể chia sẻ.
 6. Chia sẻ đường liên kết.
  • Mẹo: Bạn có thể chọn Quản lý quyền truy cập để truy cập vào trang Chia sẻ ứng dụng nội bộ và nhanh chóng chia sẻ cho nhóm của mình các đường liên kết đến gói ứng dụng và tệp APK. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào Chia sẻ nội bộ gói ứng dụng và APK.

Tải xuống tệp APK dành riêng cho thiết bị

Bạn có thể tải xuống tệp APK dành riêng cho thiết bị và APK cài đặt trước dành riêng cho thiết bị để chia sẻ với các OEM (nhà sản xuất thiết bị gốc) nhằm cài đặt trước trên thiết bị của họ (sao cho sau đó Google Play có thể cập nhật những tệp APK này).

Cách tải xuống các tệp APK dành riêng cho thiết bị được Google Play tạo ra từ gói ứng dụng của bạn:

 1. Mở trang Trình khám phá gói ứng dụng (Bản phát hành > Thiết bị và phiên bản > Trình khám phá gói ứng dụng).
 2. Chọn bộ lọc phiên bản ở gần phía trên cùng bên phải của trang.
 3. Trên bảng "Chọn một phiên bản", hãy chọn mũi tên phải trên phiên bản bạn muốn xem.
 4. Chọn thẻ Nội dung tải xuống.
 5. Trong bảng "APK dành riêng cho thiết bị", hãy chọn biểu tượng tải xuống bên cạnh tệp APK bạn muốn lưu hoặc chia sẻ.

Tải tệp APK chung và đã được ký

Tệp APK chung và đã được ký là một tệp APK đơn, dễ dàng cài đặt và được ký bằng chính khóa ký ứng dụng dùng trong Tính năng ký ứng dụng của Play cho ứng dụng của bạn. Bạn có thể phân phối tệp APK này trên các cửa hàng ứng dụng và kênh phân phối khác (chẳng hạn như trên website) để đảm bảo ứng dụng luôn được ký bằng một khóa, bất kể ứng dụng được phân phối qua kênh nào.

Cách tải APK chung và đã được ký:

 1. Mở trang Trình khám phá gói ứng dụng (Bản phát hành > Trình khám phá gói ứng dụng).
 2. Chọn bộ lọc phiên bản ở gần phía trên cùng bên phải của trang.
 3. Trên bảng "Chọn một phiên bản", hãy chọn mũi tên phải trên phiên bản bạn muốn xem.
 4. Chọn thẻ Nội dung tải xuống.
 5. Trong bảng "Tài sản", chọn biểu tượng tải xuống bên cạnh tệp "APK chung, đã được ký".

Tải tệp tài sản và tệp gỡ rối mã nguồn

Cách tải tệp tài sản, tệp gỡ rối mã nguồn và biểu tượng gỡ lỗi gốc cho các tệp APK mà Google tạo ra qua gói ứng dụng của bạn:

 1. Mở trang Trình khám phá gói ứng dụng (Bản phát hành > Trình khám phá gói ứng dụng).
 2. Chọn bộ lọc phiên bản ở gần phía trên cùng bên phải của trang.
 3. Trên bảng "Chọn một phiên bản", hãy chọn mũi tên phải trên phiên bản bạn muốn xem.
 4. Chọn thẻ Nội dung tải xuống.
 5. Trong bảng "Tài sản", hãy chọn biểu tượng tải xuống bên cạnh những tệp bạn muốn lưu hoặc chia sẻ.

Xem thông tin phân phối của các mô-đun tính năng và gói tài sản.

Nếu bạn sử dụng tính năng Play Feature Delivery để tùy chỉnh hoạt động phân phối các mô-đun tính năng hoặc tính năng Play Asset Delivery để tùy chỉnh hoạt động phân phối gói tài sản, thì thông tin hữu ích sẽ được điền sẵn trong thẻ Phân phối trên trang Trình khám phá gói ứng dụng. Cách xem thông tin này:

 1. Mở trang Trình khám phá gói ứng dụng (Bản phát hành > Trình khám phá gói ứng dụng).
 2. Chọn bộ lọc phiên bản ở gần phía trên cùng bên phải của trang.
 3. Trên bảng "Chọn một phiên bản", hãy chọn mũi tên phải trên phiên bản bạn muốn xem.
 4. Chọn thẻ Phân phối.
 5. Xem thông tin về hoạt động phân phối trong những bảng liệt kê sẵn tên, điều kiện phân phối và kích thước của tài sản tải xuống:
  • Mô-đun: Hiển thị thông tin mô-đun tính năng. Bảng này luôn có sẵn và chứa mô-đun cơ sở của ứng dụng.
  • Gói tài sản: Hiển thị thông tin gói tài sản của ứng dụng của bạn. Bạn chỉ dùng được bảng này nếu bạn có các gói tài sản liên kết với ứng dụng của mình.
 6. Nhấp vào một hàng trong bảng để xem mọi nội dung Google tạo ra từ gói ứng dụng của bạn liên quan đến các mô-đun tính năng hoặc gói tài sản cụ thể, bao gồm:
  • Điều kiện phân phối chi tiết (nếu có)
  • Thông tin chi tiết về mọi APK phân tách được tạo
  • Thông tin chi tiết về mọi APK độc lập được tạo
   • Lưu ý: Các tệp APK độc lập luôn chứa mô-đun cơ sở và mọi mô-đun tính năng hoặc gói tài sản phân phối tại thời điểm cài đặt. Các tệp APK độc lập cũng chứa mọi mô-đun theo yêu cầu đã bật tính năng hợp nhất.

Nội dung liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính