Inspiser appversjoner med utforskeren for appsamlinger


Fra og med august 2021 må nye apper publiseres med Android App Bundle på Google Play. Nye apper som er større enn 200 MB, kan bruke enten Play Asset Delivery eller Play Feature Delivery.

Fra og med 30. juni 2023 støttes ikke TV-appoppdateringer som bruker APK-er, av Google Play lenger. Alle TV-appoppdateringer må publiseres med Android App Bundles (AAS).

Du kan finne ut mer i «The Future of Android App Bundles is here» på Android-utviklerbloggen.

Android App Bundle er publiseringsformatet på Google Play. Når du publiserer ved hjelp av appsamlinger, kan du redusere størrelsen på appen, forenkle utgivelser og bruke avanserte funksjoner for distribusjon.

Med utforskeren for appsamlinger i Play-konsollen kan du enkelt administrere appsamlingene og versjonene dine på ett sted. Du kan også få nyttige metadata, nedlastinger og statistikk om hva Google Play genererer for elementlevering.

Appsamlingenes funksjoner og fordeler

Google Play bruker appsamlinger til å bygge og levere APK-er som er optimalisert for hver enhetskonfigurasjon, slik at brukerne får mer effektive apper. Dette betyr at du bare trenger å bygge, signere og laste opp én appsamling for å støtte optimaliserte APK-er for en rekke enhetskonfigurasjoner. Deretter administrerer og leverer Google Play distribusjons-APK-ene for appen for deg.

Funksjoner og fordeler for appsamlinger
 • Publiser mindre apper, og legg til rette for raskere installasjoner og mindre lagringsstørrelser. Dette kan føre til færre avinstalleringer.
 • Gjør administrering av utgaver enklere, slik at du slipper kompleksitetene tilknyttet å publisere og administrere flere APK-er.
 • Du kan bruke Play Feature Delivery for å modularisere appen din og ta med funksjonsmoduler. Du kan levere funksjonsmoduler på forskjellige måter:
  • Levering ved installering: Funksjonsmoduler leveres ved installering. Gjør dette for å dra nytte av raskere kodebyggingstid eller for å levere moduler på installasjonstidspunktet. Deretter kan du avinstallere dem senere for å unngå å ta opp unødvendig diskplass. 
  • Betinget levering: Funksjonsmodulene leveres på installasjonstidspunktet basert på betingelser som brukerens land, enhetsfunksjoner og laveste SDK-versjon.
  • Levering på forespørsel: Funksjonsmodulene installeres og avinstalleres etter behov, i stedet for at de leveres til alle brukere og lagres på enhetene i hele levetiden til appen.
  • Instant-opplevelser: Funksjonsmodulene kan være instant-kompatible for å gi instant-opplevelser fra linker og Prøv nå-knappen i butikkoppføringen til appen din, som ikke krever at brukeren installerer appen din først.
 • Du kan bruke Play Asset Delivery til å levere store elementpakker. Du kan tilpasse levering av elementpakker på ulike måter:
  • Levering ved installasjon: Elementpakkene leveres sammen med installasjonen («på forskudd») og er tilgjengelige for appen ved lansering.
  • Levering rett etter installasjon: Elementpakkene leveres automatisk når appen er installert. Brukeren trenger ikke å åpne appen for at nedlastingen skal starte. Nedlastingen hindrer heller ikke brukeren i å åpne appen.
  • Levering på forespørsel: Elementpakker lastes ned etter behov når appen kjører.
 • Hvis appen din har sin egen språkvelger, kan du bruke Additional Languages API til å la brukerne laste ned ekstra språkressurser på forespørsel.

Bruk av utforskeren for appsamlinger

Du kan bruke utforskeren for appsamlinger til å inspisere appversjoner, laste ned ressurser og få statistikk om hva Google Play genererer for levering. 

Utforsker for appsamlinger-siden finner du et versjonsfilter øverst til høyre på siden. Dette kan du bruke sammen med de tre fanene nedenfor for å utforske ulike versjoner og konfigurasjoner av distribusjons-APK-ene for appen din på forskjellige enheter. Dette versjonsfilteret er funksjonelt sett likt «artefaktbiblioteket» i den gamle versjonen av Google Play-konsollen.

Utforskeren for appsamlinger har tre faner:

 • Detaljer: Gå gjennom detaljert informasjon for hver versjon av appen din.
 • Nedlastinger: Generer installasjonslinker for hver versjon av appen din, last ned enhetsspesifikke APK-er for testing eller forhåndsinstallering på enheter, last ned en universell APK og administrer andre elementer relatert til hver versjon.
 • Levering: Gjennomgå hva Google Play genererer fra appsamlingen din, og under hvilke betingelser alle distribusjonsartefakter leveres.

Forhåndskrav og anbefalinger

Gå gjennom APK-detaljene dine

Slik kan du se APK-ene Google Play genererer på grunnlag av appsamlingen din:

 1. Åpne siden for Utforsker for appsamlinger (Utgivelse > Utforsker for appsamlinger).
 2. I Enheter-fanen velger du versjonsfilteret oppe til høyre på siden.
 3. Velg høyrepilen i versjonen du vil se, i «Velg en versjon»-tabellen.
 4. Gjennomgå detaljene om versjonen.
  • Valgfritt: Under «Støttede Android-enheter» kan du velge Se enhetskatalogen for å se og administrere enhetene som er kompatible med denne versjonen av appen din.

Del en installeringslink

Slik deler du en link for å installere riktig enhetsspesifikk APK som Google Play genererer fra appsamlingen din:

 1. Åpne siden for Utforsker for appsamlinger (Utgivelse > Utforsker for appsamlinger).
 2. Velg versjonsfilteret oppe til høyre på siden.
 3. Velg høyrepilen i versjonen du vil se, i «Velg en versjon»-tabellen.
 4. Velg Nedlastinger-fanen.
 5. Slik deler du en link for å installere en enhetsspesifikk APK: Velg Kopiér linken som kan deles i seksjonen «Link for intern appdeling».
 6. Del linken.
  • Tips: Du kan velge Administrer tilgang for å gå til Intern appdeling-siden og raskt dele appsamlinger og APK-linker med teamet ditt. For å finne ut mer, gå til Del appsamlinger og APK-er internt.

Last ned enhetsspesifikke APK-er

Du kan laste ned enhetsspesifikke APK-er og enhetsspesifikke APK-er for forhåndsinstallering som du kan dele med produsenter, så de kan forhåndsinstallere dem på enhetene sine (slik at de senere kan oppdateres av Google Play).

Slik laster du ned enhetsspesifikke APK-er som Google Play genererer på grunnlag av appsamlingen din:

 1. Åpne siden Utforsker for appsamlinger (Utgivelse > Enheter og versjoner > Utforsker for appsamlinger).
 2. Velg versjonsfilteret oppe til høyre på siden.
 3. Velg høyrepilen i versjonen du vil se, i «Velg en versjon»-tabellen.
 4. Velg Nedlastinger-fanen.
 5. I «Enhetsspesifikke APK-er»-tabellen velger du nedlastingsikonet ved siden av APK-en du vil lagre eller dele.

Last ned en signert, universell APK

En signert, universell APK er én enkelt APK som kan lastes ned, som er signert med den samme appsigneringsnøkkelen som brukes av Play-appsignering for appen din. Du kan distribuere denne APK-en i andre appbutikker og distribusjonskanaler, for eksempel nettsteder, slik at appen er signert med den samme nøkkelen når du distribuerer den.

Slik laster du ned en signert, universell APK:

 1. Åpne siden for Utforsker for appsamlinger (Utgivelse > Utforsker for appsamlinger).
 2. Velg versjonsfilteret oppe til høyre på siden.
 3. Velg høyrepilen i versjonen du vil se, i «Velg en versjon»-tabellen.
 4. Velg Nedlastinger-fanen.
 5. I «Elementer»-tabellen velger du nedlastingsikonet ved siden av «Signert – universell APK»-filen.

Last ned elementfiler og deobfuskeringsfiler

Slik laster du ned elementfiler, deobfuskeringsfiler og integrerte feilsøkingssymboler for APK-er som Google Play genererer på grunnlag av appsamlingen din:

 1. Åpne siden for Utforsker for appsamlinger (Utgivelse > Utforsker for appsamlinger).
 2. Velg versjonsfilteret oppe til høyre på siden.
 3. Velg høyrepilen i versjonen du vil se, i «Velg en versjon»-tabellen.
 4. Velg Nedlastinger-fanen.
 5. I «Elementer»-tabellen velger du nedlastingsikonet ved siden av filene du vil lagre eller dele.

Se leveringsinformasjon for funksjonsmoduler og elementpakker

Hvis du bruker Play Feature Delivery for å tilpasse leveringen av funksjonsmoduler eller Play Asset Delivery for å tilpasse leveringen av elementpakker, blir Levering-fanen din på Utforsker for appsamlinger-siden fylt ut med nyttig informasjon. Sånn kan du se denne informasjonen:

 1. Åpne siden for Utforsker for appsamlinger (Utgivelse > Utforsker for appsamlinger).
 2. Velg versjonsfilteret oppe til høyre på siden.
 3. Velg høyrepilen i versjonen du vil se, i «Velg en versjon»-tabellen.
 4. Velg Levering-fanen.
 5. Se leveringsinformasjon i de tilgjengelige tabellene, som viser navnet, leveringsvilkårene og nedlastingsstørrelsen:
  • Moduler: Viser informasjon om funksjonsmoduler. Denne tabellen er alltid tilgjengelig og inneholder grunnmodulen for appen din.
  • Elementpakker: Viser informasjon om elementpakken til appen din. Denne tabellen er bare tilgjengelig hvis det finnes elementpakker som er knyttet til appen din.
 6. Klikk på en tabellrad for å se alt Google genererer fra appsamlingen din knyttet til bestemte funksjonsmoduler eller elementpakker, inkludert følgende:
  • Detaljerte leveringsbetingelser (hvis aktuelt)
  • Informasjon om alle genererte oppdelte APK-er
  • Detaljer om alle genererte frittstående APK-er
   • Merk: Frittstående APK-er inkluderer alltid basismodulen og eventuelle funksjonsmoduler eller elementpakker som tas med ved installasjon. Frittstående APK-er inneholder også eventuelle på forespørsel-moduler som har sammenfletting aktivert.

Relatert innhold

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny