Lietotņu versiju pārbaude, izmantojot lietotņu komplekta pārlūku


No 2021. gada augusta jaunas lietotnes būs jāpublicē, izmantojot Android App Bundle komplektu pakalpojumā Google Play. Jaunām lietotnēm, kuru lielums pārsniedz 150 MB, var izmantot risinājumu Play Asset Delivery vai Play Feature Delivery.

Lai iegūtu plašāku informāciju, lasiet šo ziņu Android izstrādātāju emuārā.

Android App Bundle ir ieteicamais publicēšanas formāts pakalpojumā Google Play. Lietotņu publicēšanai izmantojot lietotņu komplektus, varat samazināt lietotnes lielumu, vienkāršot izlaišanu un izmantot izvērstās izplatīšanas funkcijas. 

Izmantojot lietotnes komplekta pārlūku rīkā Play Console, varat vienuviet ērti pārvaldīt savus lietotņu komplektus un versijas. Varat arī piekļūt noderīgiem metadatiem un lejupielādēm, kā arī gūt ieskatu par saturu, kas pakalpojumā Google Play tiek ģenerēts risinājumam Asset Delivery.

Lietotņu komplektu darbība un to izmantošanas priekšrocības

Lietotņu komplekti tiek izmantoti pakalpojumā Google Play, lai izveidotu un piegādātu katras ierīces konfigurācijai optimizētus APK failus, tādējādi lietotājiem nodrošinot efektīvākas lietotnes. Lai atbalstītu optimizētu APK failu izveidi dažādām ierīču konfigurācijām, jums ir jāizveido, jāparaksta un jāaugšupielādē tikai viens lietotnes komplekts. Pēc tam pakalpojumā Google Play tiek automātiski pārvaldīti un izplatīti jūsu lietotnes izplatīšanas APK faili.

Lietotņu komplektu funkcijas un priekšrocības
 • Samazinot publicējamo lietotņu lielumu, tiek uzlabots to instalēšanas ātrums un diskā tiek aizņemts mazāk vietas — tādējādi savukārt var tikt samazināts atinstalēšanas gadījumu skaits.
 • Vienkāršota laidienu pārvaldība, jo nav nepieciešams publicēt un pārvaldīt vairākus APK failus.
 • Varat izmantot funkciju Play Feature Delivery, lai izveidotu lietotnes moduļus un ietvertu funkciju moduļus. Funkciju moduļus varat piegādāt dažādos veidos.
  • Piegāde instalēšanas laikā: funkciju moduļi tiek piegādāti instalēšanas laikā. Šī opcija ir piemērota, ja vēlaties paātrināt būvēšanas laiku vai piegādāt moduļus instalēšanas laikā. Vēlāk varat tos atinstalēt, lai diskā aizņemtu pēc iespējas mazāk vietas. 
  • Nosacījumu piegāde: funkciju moduļi tiek piegādāti instalēšanas laikā, ņemot vērā dažādus nosacījumus, piemēram, lietotāja valsti, ierīces funkcijas un minimālo SDK faila versiju.
  • Piegāde pēc pieprasījuma: funkciju moduļi tiek instalēti un atinstalēti pēc vajadzības, nevis piegādāti visiem lietotājiem kopš sākuma.
  • Tūlītējās saskarnes: funkciju moduļiem var būt iespējota tūlītējā palaišana, lai piedāvātu tūlītējās saskarnes, izmantojot saites un pogu Izmēģināt tūlīt lietotnes veikala ierakstā, bez nepieciešamības lietotājam vispirms instalēt lietotni.
 • Lai piegādātu apjomīgus līdzekļu komplektus, varat izmantot funkciju Play Asset Delivery. Līdzekļu komplektu piegādi varat pielāgot dažādos veidos.
  • Piegāde instalēšanas laikā: līdzekļu komplekti tiek piegādāti instalēšanas laikā (“sākotnēji”) un ir pieejami lietotnē pēc palaišanas.
  • Piegāde uzreiz pēc instalēšanas: līdzekļu komplekti tiek piegādāti automātiski pēc lietotnes instalēšanas. Lietotne nav jāatver, lai tiktu sākta lejupielāde. Lejupielādes laikā lietotājs var atvērt lietotni.
  • Piegāde pēc pieprasījuma: līdzekļu komplekti tiek lejupielādēti pēc vajadzības, kad lietotne darbojas.
 • Ja lietotnē ir ietverts valodas atlasītājs, varat izmantot papildu valodu API, lai lietotāji varētu pēc pieprasījuma piekļūt papildu valodu resursiem un tos lejupielādēt.

Lietotnes komplekta pārlūka izmantošana

Varat izmantot lietotnes komplekta pārlūku, lai pārbaudītu lietotnes versijas, lejupielādētu līdzekļus un gūtu ieskatus par saturu, kas pakalpojumā Google Play tiek ģenerēts piegādei. 

Lapas Lietotnes komplekta pārlūks augšējā labajā stūrī ir pieejams versiju filtrs, kuru varat lietot kopā ar trīs tālāk esošajām cilnēm, lai izpētītu atšķirīgas savas lietotnes izplatīšanas APK failu versijas un konfigurācijas dažādās ierīcēs. Šis versiju filtrs darbojas tāpat kā “Artefaktu bibliotēka” iepriekšējā Google Play Console versijā.

Lietotņu komplekta pārlūkam ir trīs cilnes.

 • Detalizēta informācija: pārskatiet detalizētu informāciju par katru savas lietotnes versiju.
 • Lejupielādes: ģenerējiet instalēšanas saites katrai lietotnes versijai, lejupielādējiet konkrētu ierīču APK failus testēšanai vai iepriekšējai instalēšanai ierīcēs, lejupielādējiet universālu APK failu un pārvaldiet citus ar katru versiju saistītos līdzekļus.
 • Piegāde: izpētiet, kādu saturu Google Play ģenerē no lietotņu komplekta un kādu nosacījumu gadījumā tiek piegādāti visi izplatīšanas artefakti.

Priekšnosacījumi un ieteikumi

APK failu informācijas pārskatīšana

Lai skatītu APK failus, kas pakalpojumā Google Play tiek ģenerēti no jūsu lietotņu komplekta, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Atveriet lapu Lietotņu komplekta pārlūks (Laidiens > Lietotņu komplekta pārlūks).
 2. Cilnē Ierīces atlasiet versiju filtru, kas atrodas lapas augšējā labajā stūrī.
 3. Tabulā “Izvēlieties versiju” atlasiet labo bultiņu pie versijas, kuru vēlaties skatīt.
 4. Pārskatiet versijas informāciju.
  • Neobligāti: sadaļā “Atbalstītās Android ierīces” varat atlasīt vienumu Skatīt ierīču katalogu, lai skatītu un pārvaldītu ierīces, kas ir saderīgas ar attiecīgo jūsu lietotnes versiju.

Instalēšanas saites kopīgošana

Lai kopīgotu saiti attiecīgā konkrētai ierīcei paredzētā APK faila instalēšanai, kas pakalpojumā Google Play tiek ģenerēts no jūsu lietotņu komplekta, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Atveriet lapu Lietotņu komplekta pārlūks (Laidiens > Lietotņu komplekta pārlūks).
 2. Lapas augšējā labajā stūrī atlasiet versiju filtru.
 3. Tabulā “Izvēlieties versiju” atlasiet labo bultiņu pie versijas, kuru vēlaties skatīt.
 4. Atlasiet cilni Lejupielādes.
 5. Lai kopīgotu saiti konkrētai ierīcei paredzēta APK faila instalēšanai, sadaļā “Lietotņu iekšējās kopīgošanas saite” atlasiet Kopēt kopīgojamo saiti.
 6. Kopīgojiet saiti.

Konkrētu ierīču APK failu lejupielāde

Varat lejupielādēt konkrētām ierīcēm paredzētus APK failus un konkrētām ierīcēm paredzētus iepriekšējas instalēšanas APK failus, lai kopīgotu tos ar oriģinālā aprīkojuma ražotājiem iepriekšējai instalēšanai attiecīgajās ierīcēs (tādējādi ierīces var vēlāk atjaunināt pakalpojumā Google Play).

Lai lejupielādētu konkrētām ierīcēm paredzētus APK failus, kas pakalpojumā Google Play tiek ģenerēti no jūsu lietotņu komplekta, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Atveriet lapu Lietotņu komplekta pārlūks (Laidiens > Ierīces un versijas > Lietotņu komplekta pārlūks).
 2. Lapas augšējā labajā stūrī atlasiet versiju filtru.
 3. Tabulā “Izvēlieties versiju” atlasiet labo bultiņu pie versijas, kuru vēlaties skatīt.
 4. Atlasiet cilni Lejupielādes.
 5. Tabulā “APK faili konkrētām ierīcēm” atlasiet lejupielādes ikonu blakus APK failam, kuru vēlaties saglabāt un kopīgot.

Parakstīta, universāla APK faila lejupielāde

Lai lejupielādētu parakstītu, universālu APK failu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Atveriet lapu Lietotņu komplekta pārlūks (Laidiens > Lietotņu komplekta pārlūks).
 2. Lapas augšējā labajā stūrī atlasiet versiju filtru.
 3. Tabulā “Izvēlieties versiju” atlasiet labo bultiņu pie versijas, kuru vēlaties skatīt.
 4. Atlasiet cilni Lejupielādes.
 5. Tabulā “Līdzekļi” atlasiet lejupielādes ikonu blakus failam “Parakstīts, universāls APK fails”.

Līdzekļu failu un pieslēpšanas atcelšanas failu lejupielāde

Lai lejupielādētu līdzekļu failus, pieslēpšanas atcelšanas failus un iebūvētā koda atkļūdošanas simbolus APK failam, kas pakalpojumā Google Play tiek ģenerēts no jūsu lietotnes komplekta, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Atveriet lapu Lietotņu komplekta pārlūks (Laidiens > Lietotņu komplekta pārlūks).
 2. Lapas augšējā labajā stūrī atlasiet versiju filtru.
 3. Tabulā “Izvēlieties versiju” atlasiet labo bultiņu pie versijas, kuru vēlaties skatīt.
 4. Atlasiet cilni Lejupielādes.
 5. Tabulā “Līdzekļi” atlasiet lejupielādes ikonu blakus failiem, kurus vēlaties saglabāt un kopīgot.

Piegādes informācijas skatīšana par funkciju moduļiem un līdzekļu komplektiem

Ja izmantojat funkciju Play Feature Delivery, lai pielāgotu funkciju moduļu piegādi, vai funkciju Play Asset Delivery, lai pielāgotu līdzekļu komplektu piegādi, lapas Lietotņu komplekta pārlūks cilnē Piegāde būs norādīta noderīga informācija. Lai skatītu šo informāciju, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Atveriet lapu Lietotņu komplekta pārlūks (Laidiens > Lietotņu komplekta pārlūks).
 2. Lapas augšējā labajā stūrī atlasiet versiju filtru.
 3. Tabulā “Izvēlieties versiju” atlasiet labo bultiņu pie versijas, kuru vēlaties skatīt.
 4. Atlasiet cilni Piegāde.
 5. Skatiet piegādes informāciju pieejamajās tabulās, kurās norādīts nosaukums, piegādes nosacījumi un lejupielādes lielums.
  • Moduļi: tiek rādīta informācija par funkciju moduli. Šī tabula vienmēr ir pieejama, un tajā ir ietverts jūsu lietotnes pamata modulis.
  • Līdzekļu komplekti: tiek rādīta informācija par jūsu lietotnes līdzekļu komplektu. Šī tabula ir pieejama tikai tad, ja ar jūsu lietotni ir saistīti līdzekļu komplekti.
 6. Noklikšķiniet uz tabulas rindas, lai skatītu visu informāciju, ko Google ģenerē no jūsu lietotņu komplekta saistībā ar konkrētiem funkciju moduļiem vai līdzekļu komplektiem, tostarp tālāk norādīto informāciju.
  • Detalizēti piegādes nosacījumi (ja piemērojami)
  • Detalizēta informācija par visiem ģenerētajiem sadalītajiem APK failiem
  • Detalizēta informācija par visiem ģenerētajiem atsevišķajiem APK failiem
   • Piezīme. Atsevišķajos APK failos vienmēr ir ietverts pamata modulis un visi instalēšanas laika funkciju moduļi vai līdzekļu komplekti. Atsevišķie APK faili ietver arī visus pieprasāmos moduļus, kuros ir iespējota apvienošana.

Saistīts saturs

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.