Programų versijų tikrinimas naudojant programos komponentų rinkinio naršyklę

Nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. sistemoje „Google Play“ naujas programas reikės paskelbti naudojant „Android App Bundle“. Naujose programose, kurios didesnės nei 150 MB, galima naudoti „Play Asset Delivery“ arba „Play Feature Delivery“.

Jei reikia daugiau informacijos, skaitykite šį įrašą tinklaraštyje „Android Developers“.

„Android App Bundle“ yra rekomenduojamas skelbimo formatas sistemoje „Google Play“. Skelbdami programas naudodami programos komponentų rinkinius, galite sumažinti programos dydį, supaprastinti leidimus ir įgalinti išplėstinio platinimo funkcijas. 

Naudodami programos komponentų rinkinio naršyklę sistemoje „Play Console“ galite lengvai tvarkyti programos komponentų rinkinius ir versijas vienoje vietoje. Taip pat galite gauti naudingų metaduomenų, atsisiuntimų ir įžvalgų apie tai, ką „Google Play“ generuoja, kai naudojama funkcija „Asset Delivery“.

Programos komponentų rinkinių veikimo principas ir pranašumai

„Google Play“ naudoja programos komponentų rinkinius, kad būtų galima kurti ir pateikti APK, kurie optimizuoti atsižvelgiant į kiekvieną įrenginio konfigūraciją, todėl naudotojams pateikiamos našesnės programos. Tai reiškia, kad jums reikia sukurti, pasirašyti ir įkelti tik vieną programos komponentų rinkinį, kad būtų palaikomi optimizuoti įvairių įrenginių konfigūracijų APK. Tada „Google Play“ tvarko ir teikia programos platinimo APK už jus.

Programos komponentų rinkinio funkcijos ir pranašumai
 • Skelbkite mažesnes programas – jos greičiau įdiegiamos ir užima mažiau vietos diske, todėl sumažėja jų pašalinimo tikimybė.
 • Supaprastinkite leidimų tvarkymą, kad nebereikėtų skelbti ir tvarkyti kelių APK.
 • Naudodami „Play Feature Delivery“ galite kurti programos modulius ir įtraukti funkcijų modulius. Funkcijų modulius galite pateikti skirtingais būdais.
  • Pateikimas diegiant: funkcijų moduliai pateikiami diegiant. Šį variantą galite pasirinkti, jei norite sumažinti kompiliavimo trukmę arba pateikti modulius diegiant ir vėliau juos pašalinti, kad jie bereikalingai neužimtų vietos diske. 
  • Sąlyginis pateikimas: funkcijų moduliai pateikiami diegiant, atsižvelgiant į sąlygas, pvz., naudotojo šalį, įrenginio funkcijas ir seniausią SDK versiją.
  • Pateikimas pareikalavus: įdiekite ir pašalinkite funkcijų modulius, kada reikia, užuot teikę juos visiems naudotojams visą programos veikimo laiką.
  • Akimirksniu teikiamos funkcijos: funkcijų modulius galima įgalinti akimirksniu, norint teikti tiesiogines funkcijas, spustelėjus nuorodas ir mygtuką Išbandyti dabar programos parduotuvės įraše, neprašant naudotojo pirmiausia įdiegti programą.
 • Jei norite teikti didelius išteklių paketus, galite naudoti „Play Asset Delivery“. Išteklių paketų pateikimą galite tinkinti skirtingais būdais.
  • Pateikimas diegiant: išteklių paketai pateikiami diegiant (iš anksto) ir pasiekiami programoje ją paleidžiant.
  • Pateikimas iškart įdiegus: išteklių paketai pateikiami automatiškai įdiegus programą. Kad būtų galima pradėti atsisiuntimą, programos nereikia atidaryti. Atsisiuntimo procesas taip pat netrukdo naudotojui atidaryti programos.
  • Pateikimas pareikalavus: išteklių paketai atsisiunčiami, kai reikia, vykdant programą.
 • Jei programoje yra atskiras kalbos rinkiklis, galite naudoti papildomų kalbų API, kad naudotojai turėtų galimybę kada panorėję pasiekti ir atsisiųsti papildomų kalbos šaltinių.

Programos komponentų rinkinio naršyklės naudojimas

Naudodami programos komponentų rinkinio naršyklę galite patikrinti programos versijas, atsisiųsti išteklių ir gauti įžvalgų, kokį teiktiną turinį „Google Play“ generuoja. 

Programos komponentų rinkinio naršyklės puslapio viršuje dešinėje yra versijų filtras, kurį galite naudoti kartu su trimis toliau pateiktais skirtukais, kad galėtumėte tyrinėti skirtingas programos platinimo APK versijas bei konfigūracijas skirtinguose įrenginiuose. Šis versijų filtras yra senos versijos „Google Play Console“ funkcijos „Objektų biblioteka“ atitikmuo.

Programos komponentų rinkinio naršyklė turi tris toliau nurodytus skirtukus.

 • Išsami informacija: peržiūrėkite detalią kiekvienos programos versijos informaciją.
 • Atsisiuntimai: generuokite kiekvienos programos versijos diegimo nuorodas, atsisiųskite konkretaus įrenginio APK, kad galėtumėte išbandyti ar iš anksto įdiegti įrenginiuose, atsisiųskite universalų APK ir tvarkykite kitus išteklius, susijusius su kiekviena versija.
 • Pateikimas: peržiūrėkite, ką „Google Play“ generuoja iš jūsų programos komponentų rinkinio ir kokiomis sąlygomis pateikiami visi platinimo objektai.

Būtinosios sąlygos ir rekomendacijos

Išsamios APK informacijos peržiūra

Kad galėtumėte peržiūrėti APK, kuriuos sugeneravo „Google Play“ iš programos komponentų rinkinio, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite puslapį Programos komponentų rinkinio naršyklė (Leidimas Programos komponentų rinkinio naršyklė).
 2. Skirtuke Įrenginiai pasirinkite versijų filtrą puslapio viršuje dešinėje.
 3. Lentelėje „Pasirinkite versiją“ pasirinkite versijos, kurią norite peržiūrėti, rodyklę dešinėn.
 4. Peržiūrėkite išsamią versijos informaciją.
  • Pasirenkama: skiltyje „Palaikomi „Android“ įrenginiai“ galite pasirinkti Žr. įrenginių katalogą, jei norite peržiūrėti ir tvarkyti įrenginius, suderinamus su šios versijos programa.

Diegimo nuorodos bendrinimas

Kad galėtumėte bendrinti atitinkamo konkretaus įrenginio APK, kurį sugeneravo „Google Play“ iš programos komponentų rinkinio, diegimo nuorodą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite puslapį Programos komponentų rinkinio naršyklė (Leidimas Programos komponentų rinkinio naršyklė).
 2. Puslapio viršuje dešinėje pasirinkite versijų filtrą.
 3. Lentelėje „Pasirinkite versiją“ pasirinkite versijos, kurią norite peržiūrėti, rodyklę dešinėn.
 4. Pasirinkite skirtuką Atsisiuntimai.
 5. Kad galėtumėte bendrinti konkretaus įrenginio APK diegimo nuorodą, skiltyje „Vidinio programų bendrinimo nuoroda” pasirinkite Kopijuoti bendrinamą nuorodą.
 6. Bendrinkite nuorodą.

Konkretaus įrenginio APK atsisiuntimas

Galite atsisiųsti konkretaus įrenginio APK ir konkretaus įrenginio išankstinio diegimo APK, jei norite juos bendrinti su OĮG, kad jie galėtų juos iš anksto įdiegti savo įrenginiuose (kad vėliau „Google Play“ galėtų juos atnaujinti).

Kad galėtumėte atsisiųsti konkretaus įrenginio APK, kuriuos sugeneravo „Google Play“ iš programos komponentų rinkinio, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite puslapį Programos komponentų rinkinio naršyklė (Leidimas > Įrenginiai ir versijos > Programos komponentų rinkinio naršyklė).
 2. Puslapio viršuje dešinėje pasirinkite versijų filtrą.
 3. Lentelėje „Pasirinkite versiją“ pasirinkite versijos, kurią norite peržiūrėti, rodyklę dešinėn.
 4. Pasirinkite skirtuką Atsisiuntimai.
 5. Lentelėje „Konkretaus įrenginio APK“ pasirinkite atsisiuntimo piktogramą šalia APK, kurį norite išsaugoti ir bendrinti.

Pasirašyto, universalaus APK atsisiuntimas

Jei norite atsisiųsti pasirašytą, universalų APK, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite puslapį Programos komponentų rinkinio naršyklė (Leidimas Programos komponentų rinkinio naršyklė).
 2. Puslapio viršuje dešinėje pasirinkite versijų filtrą.
 3. Lentelėje „Pasirinkite versiją“ pasirinkite versijos, kurią norite peržiūrėti, rodyklę dešinėn.
 4. Pasirinkite skirtuką Atsisiuntimai.
 5. Lentelėje „Ištekliai“ pasirinkite atsisiuntimo piktogramą, esančią šalia failo „Pasirašytas, universalus APK“.

Išteklių ir klaidinimo panaikinimo taisyklių failų atsisiuntimas

Kad galėtumėte atsisiųsti išteklių failus, klaidinimo panaikinimo taisyklių failus ir savuosius derinimo simbolius, skirtus APK, kuriuos sugeneravo „Google Play“ iš programos komponentų rinkinio, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite puslapį Programos komponentų rinkinio naršyklė (Leidimas Programos komponentų rinkinio naršyklė).
 2. Puslapio viršuje dešinėje pasirinkite versijų filtrą.
 3. Lentelėje „Pasirinkite versiją“ pasirinkite versijos, kurią norite peržiūrėti, rodyklę dešinėn.
 4. Pasirinkite skirtuką Atsisiuntimai.
 5. Lentelėje „Ištekliai“ pasirinkite atsisiuntimo piktogramą šalia failų, kuriuos norite išsaugoti ir bendrinti.

Funkcijų modulių ir išteklių paketų pateikimo informacijos peržiūra

Jei naudojate „Play Feature Delivery“ funkcijų modulių pateikimui tinkinti arba „Play Asset Delivery“ išteklių paketų pateikimui tinkinti, skirtuke Pateikimas, esančiame puslapyje Programos komponentų rinkinio naršyklė, bus pateikta naudingos informacijos. Jei norite peržiūrėti šią informaciją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite puslapį Programos komponentų rinkinio naršyklė (Leidimas Programos komponentų rinkinio naršyklė).
 2. Puslapio viršuje dešinėje pasirinkite versijų filtrą.
 3. Lentelėje „Pasirinkite versiją“ pasirinkite versijos, kurią norite peržiūrėti, rodyklę dešinėn.
 4. Pasirinkite skirtuką Pateikimas.
 5. Peržiūrėkite pateikimo informaciją pasiekiamose lentelėse, kuriose pateikiamas pavadinimas, pateikimo sąlygos ir atsisiuntimo dydis.
  • Moduliai: rodoma funkcijos modulio informacija. Ši lentelė visada pasiekiama ir joje pateikiamas pagrindinis programos modulis.
  • Išteklių paketai: rodoma programos išteklių paketo informacija. Ši lentelė pasiekiama, tik jei yra su programa susietų išteklių paketų.
 6. Spustelėkite lentelės eilutę, kad galėtumėte peržiūrėti visą informaciją, kurią „Google“ generuoja iš jūsų programos komponentų rinkinio, susijusią su konkrečiais funkcijų moduliais ar išteklių paketais, įskaitant toliau nurodytus duomenis.
  • Išsamios pateikimo sąlygos (jei taikoma)
  • Išsami visų sugeneruotų suskaidytų APK informacija
  • Išsami informacija apie bet kokius sugeneruotus atskirus APK
   • Pastaba: atskiruose APK visada įtraukiamas pagrindinis modulis ir visi diegimo laiko funkcijų moduliai arba išteklių paketai. Atskiri APK taip pat apima visus modulius pagal pareikalavimą, kuriuose įgalinta duomenų tvarkymo funkcija.

Susijęs turinys

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta