Kontrola verzí aplikace pomocí Průzkumníku balíčků aplikací


Od srpna 2021 je u nových aplikací na Google Play vyžadováno publikování pomocí balíčků Android App Bundle. U nových aplikací větších než 150 MB lze použít buď funkci Play Asset Delivery, nebo Play Feature Delivery.

Další informace najdete v článku o budoucnosti balíčků Android App Bundle na blogu Android Developers.

Android App Bundle je formát publikování na Google Play. Publikování pomocí tohoto formátu pomáhá snížit velikost aplikace, zjednodušuje vydání a zpřístupňuje pokročilé funkce distribuce.

Pomocí Průzkumníku balíčků aplikací ve službě Play Console můžete na jednom místě snadno spravovat balíčky aplikací i verze. Také získáte užitečná metadata, údaje o stahování a statistiky toho, co Google Play generuje pro funkci Asset Delivery.

Jak balíčky aplikací fungují a jaké mají výhody

Google Play používá balíčky aplikací, které umožňují vytvářet a poskytovat soubory APK optimalizované pro jednotlivé konfigurace zařízení a přináší tak uživatelům efektivnější aplikace. To znamená, že vám stačí vytvořit, podepsat a nahrát jen jeden balíček aplikace, který bude podporovat soubory APK optimalizované pro nejrůznější konfigurace zařízení. Google Play potom bude distribuční balíčky APK aplikace spravovat a zpřístupňovat za vás.

Funkce a výhody balíčků aplikací
 • Umožňují publikovat menších aplikace, které přinášejí rychlejší instalace a zabírají méně místa na disku, což může přispět k menšímu počtu odinstalací.
 • Zjednodušují správu vydání a tím odpadá složitost publikování a správy většího počtu souborů APK.
 • Pomocí funkce Play Feature Delivery můžete aplikaci upravit a zahrnout moduly funkcí. Moduly funkcí lze dodat různými způsoby:
  • Dodání při instalaci: Moduly se dodávají v okamžiku instalace. Tento způsob vám umožní dosáhnout kratších časů sestavení nebo dodávat moduly v okamžiku instalace. Později je můžete odinstalovat, aby zbytečně nezabíraly místo na disku. 
  • Podmíněné dodání: Moduly se zobrazují při instalaci na základě podmínek, jako jsou země uživatele, funkce zařízení a minimální verze sady SDK.
  • Dodání na vyžádání: Moduly jsou instalovány a odinstalovány podle potřeby, nejsou dodávány všem uživatelům po celou dobu existence aplikace.
  • Okamžitá reakce: Moduly lze aktivovat okamžitě, aby dokázaly rychle reagovat na odkazy a tlačítko Vyzkoušet v záznamu v obchodu, kde uživatel nemusí aplikaci nejprve nainstalovat.
 • Pomocí funkce Play Asset Delivery můžete dodávat velké balíčky podkladů. Dodání balíčků podkladů lze různými způsoby přizpůsobit:
  • Dodání při instalaci: Podklady jsou dodávány („předem“) společně s instalací a aplikace je může využít při spuštění.
  • Rychlé následné dodání: Podklady jsou dodávány automaticky po nainstalování aplikace. Stahování se spustí, aniž by aplikace musela být otevřená. Během stahování uživatel může aplikaci otevřít.
  • Dodání na vyžádání: Podklady se stahují podle potřeby, když je aplikace spuštěná.
 • Pokud má vaše aplikace vlastní výběr jazyka v aplikaci, můžete pomocí rozhraní API pro další jazyky umožnit uživatelům přístup a stahování dalších jazyků na vyžádání.

Použití průzkumníku balíčků aplikací

Pomocí Průzkumníku balíčků aplikací můžete kontrolovat verze aplikace, stahovat podklady a sledovat statistiky o tom, co Google Play generuje k dodání.

V pravém horním rohu stránky Průzkumník balíčků aplikací se nachází filtr verzí, který můžete použít na třech kartách níže, abyste prozkoumali různé verze a konfigurace distribučních souborů APK aplikace na různých zařízeních. Tento filtr verzí funguje stejně jako Knihovna artefaktů ve staré verzi služby Google Play Console.

Průzkumník balíčků aplikací obsahuje tři karty:

 • Podrobnosti: Zde můžete zobrazit podrobnosti o jednotlivých verzích aplikace.
 • Stažení: Zde můžete vygenerovat odkazy k instalaci jednotlivých verzí aplikace, stahovat soubory APK pro konkrétní zařízení za účelem otestování nebo předinstalování na zařízeních, stáhnout si univerzální soubor APK nebo spravovat další podklady související s jednotlivými verzemi.
 • Dodání: Zkontrolujte, co služba Google Play generuje z vašeho balíčku aplikace a za jakých podmínek jsou poskytovány všechny distribuční artefakty

Podmínky a doporučení

Zobrazení podrobností souboru APK

Postup zobrazení souborů APK, které služba Google Play vygeneruje z balíčku aplikace:

 1. Otevřete stránku Průzkumník balíčků aplikací (Vydání > Průzkumník balíčků aplikací).
 2. Na kartě Zařízení vyberte filtr verzí v pravém horním rohu stránky.
 3. V tabulce „Vyberte verzi“ vyberte šipku doprava u verze, kterou chcete zobrazit.
 4. Prohlédněte si podrobnosti o verzi.
  • Volitelné: V sekci Podporovaná zařízení Android můžete vybrat Zobrazit katalog zařízení, pokud chcete zobrazit a spravovat zařízení, která jsou kompatibilní s touto verzí aplikace.

Sdílení odkazu k instalaci

Pokud chcete sdílet odkaz k instalaci souboru APK pro konkrétní zařízení, který Google Play vygeneruje z balíčku aplikace, postupujte takto:

 1. Otevřete stránku Průzkumník balíčků aplikací (Vydání > Průzkumník balíčků aplikací).
 2. V pravé horní části stránky vyberte filtr verzí.
 3. V tabulce „Vyberte verzi“ vyberte šipku doprava u verze, kterou chcete zobrazit.
 4. Vyberte kartu Stažení.
 5. Pokud chcete sdílet odkaz k instalaci souboru APK pro konkrétní zařízení: V sekci Odkaz k internímu sdílení aplikace vyberte Kopírovat odkaz ke sdílení.
 6. Sdílejte odkaz.
  • Tip: Kliknutím na Spravovat přístup můžete přejít na stránku Interní sdílení aplikací a rychle sdílet odkazy na balíčky aplikací a soubory APK se svým týmem. Další informace najdete v článku Interní sdílení balíčků App Bundle a APK.

Stahování souborů APK pro konkrétní zařízení

Můžete stáhnout soubory APK pro konkrétní zařízení nebo soubory APK k předinstalaci pro konkrétní zařízení, které budete sdílet s výrobci OEM, aby je bylo možné předinstalovat do jejich zařízení (a služba Google Play je mohla následně aktualizovat).

Postup stažení souborů APK pro konkrétní zařízení, která služba Google Play vygeneruje z balíčku aplikace:

 1. Otevřete stránku Průzkumník balíčků aplikací (Vydání > Zařízení a verze > Průzkumník balíčků aplikací).
 2. V pravé horní části stránky vyberte filtr verzí.
 3. V tabulce „Vyberte verzi“ vyberte šipku doprava u verze, kterou chcete zobrazit.
 4. Vyberte kartu Stažení.
 5. V tabulce „Soubory APK specifické pro zařízení“ vyberte ikonu stahování vedle souboru APK, který chcete uložit a sdílet.

Stažení podepsaného univerzálního souboru APK

Podepsaný univerzální soubor APK je instalovatelný soubor APK, který je podepsán stejným podpisovým klíčem aplikace, jaký pro aplikaci používá funkce podepisování aplikací ve službě Play. Tento soubor APK můžete distribuovat v dalších obchodech s aplikacemi a distribučních kanálech (jako jsou weby), aby aplikace byla na všech místech podepsána stejným klíčem.

Postup stažení podepsaného univerzálního souboru APK:

 1. Otevřete stránku Průzkumník balíčků aplikací (Vydání > Průzkumník balíčků aplikací).
 2. V pravé horní části stránky vyberte filtr verzí.
 3. V tabulce „Vyberte verzi“ vyberte šipku doprava u verze, kterou chcete zobrazit.
 4. Vyberte kartu Stažení.
 5. V tabulce Podklady vyberte ikonu stahování vedle položky „Podepsáno, univerzální balíček APK“.

Stahování podkladů a souborů pro deobfuskaci

Postup stažení souborů podkladů, deobfuskačních souborů a nativních ladicích symbolů pro soubory APK, které služba Google Play vygeneruje z balíčku aplikace:

 1. Otevřete stránku Průzkumník balíčků aplikací (Vydání > Průzkumník balíčků aplikací).
 2. V pravé horní části stránky vyberte filtr verzí.
 3. V tabulce „Vyberte verzi“ vyberte šipku doprava u verze, kterou chcete zobrazit.
 4. Vyberte kartu Stažení.
 5. V tabulce Podklady vyberte ikonu stahování vedle souborů, pomocí které uložit a sdílet.

Zobrazení informací o dodání modulů s funkcemi a balíčky podkladů

Pokud používáte funkci Play Feature Delivery k přizpůsobení dodání modulů funkcí nebo Play Asset Delivery k přizpůsobení dodání balíčků podkladů, na kartě DodáníPrůzkumníku balíčků aplikací se budou zobrazovat užitečné informace. Tyto informace zobrazíte následovně:

 1. Otevřete stránku Průzkumník balíčků aplikací (Vydání > Průzkumník balíčků aplikací).
 2. V pravé horní části stránky vyberte filtr verzí.
 3. V tabulce „Vyberte verzi“ vyberte šipku doprava u verze, kterou chcete zobrazit.
 4. Vyberte kartu Dodání.
 5. V dostupných tabulkách si můžete prohlédnout informace o dodání, ve kterých jsou uvedeny název, podmínky dodání a velikost ke stažení:
  • Moduly: Uvádí informace o modulech. Tato tabulka je vždy k dispozici a obsahuje základní modul aplikace.
  • Balíčky podkladů: Uvádí informace o balíčku podkladů aplikace. Tato tabulka je k dispozici pouze v případě, že jsou k vaší aplikaci přiřazeny balíčky podkladů.
 6. Kliknutím na řádek tabulky zobrazíte všechny položky, které Google z vašeho balíčku aplikace vygeneruje v souvislosti s konkrétními moduly funkcí nebo balíčky podkladů. Patří mezi ně:
  • podrobné podmínky dodání (pokud jsou k dispozici),
  • podrobnosti o vygenerovaných rozdělených balíčcích APK,
  • podrobnosti o vygenerovaných samostatných balíčcích APK.
   • Poznámka: Samostatné balíčky APK vždy zahrnují základní modul a všechny moduly funkcí a balíčky podkladů dodávané při instalaci. Samostatné balíčky APK zahrnují také všechny moduly na vyžádání, které mají povolené používání.

Související obsah

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
92637
false
false