Проверка на версиите на приложенията посредством инструмента за разглеждане на Android App Bundle


От август 2021 г. новите приложения трябва да бъдат публикувани в Google Play посредством Android App Bundle. Тези, които са по-големи от 150 МБ, могат да използват или Play Asset Delivery, или Play Feature Delivery.

За повече подробности прочетете тази публикация в блога за програмисти под Android.

Форматът за публикуване в Google Play е Android App Bundle Използването му ви помага да да намалите размера на приложенията си, да опростите версиите и да се възползвате от разширени функции за разпространение.

Използвайте инструмента за разглеждане на Android App Bundle в Play Console, за да управлявате лесно пакетите с приложения и версиите си от едно място. Също така имате достъп до полезни метаданни, файлове за изтегляне и информация за това какво генерира Google Play за Asset Delivery.

Как работят пакетите Android App Bundle и какви са предимствата им

Google Play използва пакети Android App Bundle за създаване и предоставяне на APK файлове, оптимизирани за конфигурациите на отделните устройства, при което потребителите получават по-ефективни приложения. Това означава, че трябва да създадете, подпишете и качите само един пакет с приложения, за да поддържате оптимизирани APK файлове за широк набор от конфигурации на устройства. След това Google Play управлява и предоставя APK файловете за разпространение за приложението ви вместо вас.

Функции и предимства на пакетите Android App Bundle
 • По-малките приложения се инсталират по-бързо и заемат по-малко място в хранилището, което може да доведе до по-малко деинсталирания.
 • Управлението на версиите е по-лесно, тъй като няма нужда да публикувате и управлявате няколко APK файла.
 • Можете да използвате функцията на Google Play за доставяне, за да създадете модулна структура за приложението си и да включите модули за функции. Можете да доставяте модулите за функции по различни начини:
  • Доставяне по време на инсталирането: Модулите за функции се доставят по време на инсталирането. По този начин можете да ускорите създаването на компилации или да доставяте модули по време на инсталирането и да ги деинсталирате по-късно, за да не заемат допълнително място в хранилището.
  • Условно доставяне: Модулите за функции се доставят при инсталирането в зависимост от условия, като например държава на потребителя, функции на устройството и минимална версия на комплекта за разработване на софтуер (SDK).
  • Доставяне при поискване: Инсталирайте и деинсталирайте модули за функции при необходимост, вместо да ги доставяте на всички потребители за целия жизнен цикъл на приложението.
  • Мигновени варианти за приложението: Модулите за функции могат да бъдат активирани за мигновена работа, за да предлагате в малката си обява в магазина мигновени варианти за приложението чрез връзки и бутона Изпробване сега, които потребителите да използват, без първо да инсталират приложението ви.
 • Можете да използвате Play Asset Delivery, за да доставяте големи пакети с активи. Имате възможност да персонализирате доставянето на пакети с активи по различни начини:
  • Доставяне по време на инсталирането: Пакетите с активи се доставят по време на инсталирането (предварително) и са налице за приложението при стартирането.
  • Доставяне след инсталиране: Пакетите с активи се доставят автоматично след инсталиране на приложението. Не е необходимо приложението да е отворено, за да се стартира изтеглянето. Изтеглянето също така не пречи на потребителите да отворят приложението.
  • Доставяне при поискване: Пакетите с активи се изтеглят при необходимост, когато приложението се изпълнява.
 • Ако в приложението ви има инструмент за избор на език, можете да използвате API за допълнителни езици, за да дадете възможност на потребителите да осъществяват достъп до съответните езикови ресурси и да ги изтеглят при поискване.

Използване на инструмента за разглеждане на Android App Bundle

Можете да използвате инструмента за разглеждане на Android App Bundle, за да проверявате версиите на приложенията, да изтегляте активи и да получавате информация за това какво генерира Google Play за доставка.

Горе вдясно на страницата Инструмент за разглеждане на Android App Bundle има филтър за версии, който можете да използвате заедно с трите раздела по-долу, за да разглеждате различни версии и конфигурации на APK файловете на приложението си на различни устройства. Филтърът за версии е функционалният еквивалент на „Библиотека с артефакти“ в старата версия на Google Play Console.

Инструментът за разглеждане на Android App Bundle съдържа три раздела:

 • Подробности: Преглеждайте подробни данни за всяка версия на приложението си.
 • Изтегляния: Генерирайте връзка за инсталиране за всяка версия на приложението си, изтегляйте APK файлове за тестване или предварително инсталиране на конкретни устройства, изтегляйте универсален APK файл и управлявайте другите активи, свързани с всяка версия.
 • Доставка: Преглеждайте какво генерира Google Play от пакета ви с приложения и при какви условия се доставят всички артефакти за разпространение.

Необходими условия и препоръки

Преглед на подробностите за APK файловете ви

За да прегледате APK файловете, които Google Play генерира от пакета ви Android App Bundle:

 1. Отворете страницата Инструмент за разглеждане на Android App Bundle (Версия > Инструмент за разглеждане на Android App Bundle).
 2. В раздела Устройства изберете филтъра за версии горе вдясно на страницата.
 3. В съответната таблица изберете стрелката надясно до версията, която искате да прегледате.
 4. Прегледайте подробностите за версията.
  • По избор: Под „Поддържани устройства с Android“ можете да изберете Преглед на каталога с устройства, за да прегледате и управлявате устройствата, които са съвместими със съответната версия на приложението ви.

Споделяне на връзка за инсталиране

За да споделите връзка за инсталиране на APK файла за конкретно устройство, който Google Play генерира от пакета ви с приложения:

 1. Отворете страницата Инструмент за разглеждане на Android App Bundle (Версия > Инструмент за разглеждане на Android App Bundle).
 2. Изберете филтъра за версии горе вдясно на страницата.
 3. В съответната таблица изберете стрелката надясно до версията, която искате да прегледате.
 4. Изберете раздела Изтегляния.
 5. За да споделите връзка за инсталиране на APK файл за конкретно устройство, в секцията „Връзка за вътрешно споделяне на приложения“ изберете Копиране на връзката за споделяне.
 6. Споделете връзката.

Изтегляне на APK файлове за конкретно устройство

Можете да изтегляте APK файлове за конкретни устройства и такива за предварително инсталиране, които да споделите с OEM производителите, за да ги добавят към съответните устройства (за да могат след това да бъдат актуализирани чрез Google Play).

За да изтеглите APK файловете за конкретни устройства, които Google Play генерира от пакета ви Android App Bundle:

 1. Отворете страницата Инструмент за разглеждане на Android App Bundle (Версия > Устройства и версии > Инструмент за разглеждане на Android App Bundle).
 2. Изберете филтъра за версии горе вдясно на страницата.
 3. В съответната таблица изберете стрелката надясно до версията, която искате да прегледате.
 4. Изберете раздела Изтегляния.
 5. В таблицата „APK файлове за конкретни устройства“ изберете иконата за изтегляне до файла, който искате да запазите или споделите.

Изтегляне на подписан универсален APK файл

Подписаният универсален APK файл представлява APK файл с възможност за инсталиране, подписан със същия ключ за подписване на приложението ви, който се използва от функцията за подписване на приложения в Google Play. Можете да разпространявате този APK файл в други магазини за приложения и канали за разпространение, като например уебсайтове, за да се използва един и същ ключ навсякъде, където разпространявате приложението си.

За да изтеглите подписан универсален APK файл:

 1. Отворете страницата Инструмент за разглеждане на Android App Bundle (Версия > Инструмент за разглеждане на Android App Bundle).
 2. Изберете филтъра за версии горе вдясно на страницата.
 3. В съответната таблица изберете стрелката надясно до версията, която искате да прегледате.
 4. Изберете раздела Изтегляния.
 5. В таблицата „Активи“ изберете иконата за изтегляне до „Подписан универсален APK файл“.

Изтегляне на файлове с активи и файлове за опростяване

За да изтеглите файлове с активи, файлове за опростяване и символи за отстраняване на грешки в кода с директно изпълнение за APK файлове, които Google Play генерира от пакета ви Android App Bundle:

 1. Отворете страницата Инструмент за разглеждане на Android App Bundle (Версия > Инструмент за разглеждане на Android App Bundle).
 2. Изберете филтъра за версии горе вдясно на страницата.
 3. В съответната таблица изберете стрелката надясно до версията, която искате да прегледате.
 4. Изберете раздела Изтегляния.
 5. В таблицата „Активи“ изберете иконата за изтегляне до файловете, които искате да запазите или споделите.

Преглед на информация за доставянето за модулите за функции и пакетите с активи

Ако използвате функцията на Google Play за доставяне, за да персонализирате доставянето на модули за функции, или Play Asset Delivery, за да персонализирате доставянето на пакети с активи, разделът Доставка на страницата Инструмент за разглеждане на Android App Bundle ще бъде попълнен с полезна информация. За да я прегледате:

 1. Отворете страницата Инструмент за разглеждане на Android App Bundle (Версия > Инструмент за разглеждане на Android App Bundle).
 2. Изберете филтъра за версии горе вдясно на страницата.
 3. В съответната таблица изберете стрелката надясно до версията, която искате да прегледате.
 4. Изберете раздела Доставка.
 5. Прегледайте информацията за доставянето в наличните таблици, в които са посочени името, условията за доставяне и размерът за изтегляне:
  • Модули: Показва информация за модулите за функции. Тази таблица винаги е налице и съдържа основния модул на приложението ви.
  • Пакети с активи: Показва информация за пакетите с активи на приложението ви. Тази таблица е налице само ако има пакети с активи, свързани с приложението ви.
 6. Кликнете върху ред в таблицата, за да видите всичко, което Google генерира от пакета ви с приложения, свързано с конкретните модули за функции или пакети с активи, включително:
  • подробните условия за доставянето (ако е приложимо);
  • подробностите за всички генерирани разделени APK файлове;
  • подробностите за всички генерирани самостоятелни APK файлове.
   • Забележка: Самостоятелните APK файлове винаги включват основния модул и всички модули за функции по време на инсталирането, както и пакетите с активи. Те включват и модулите при поискване, за които е активирана опцията за сливане.

Сродно съдържание

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false