ใช้ Play App Signing

เมื่อใช้ Play App Signing ผลที่เกิดขึ้นคือ Google จะจัดการและปกป้องคีย์ Signing ของแอปให้คุณและใช้คีย์ดังกล่าวรับรอง APK เพื่อการเผยแพร่ วิธีนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยในการจัดเก็บคีย์ App Signing ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณหากคีย์สูญหายหรือถูกแฮ็ก

สำคัญ: หากต้องการใช้ Android App Bundle ซึ่งเป็นรูปแบบการเผยแพร่แอปที่แนะนำ คุณจะต้องลงทะเบียนใช้งานใน Play App Signing ก่อนที่จะอัปโหลด App Bundle ไปยัง Play Console

คุณต้องเป็นเจ้าของบัญชีหรือผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เผยแพร่เป็นเวอร์ชันที่ใช้งานจริง ทำการยกเว้นอุปกรณ์ และใช้ Play App Signing รวมถึงต้องยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการจึงจะเลือกใช้ได้ โดยจะลงทะเบียนแอปเพื่อใช้ Play App Signing ได้ทีละแอป

วิธีการทำงาน

เมื่อใช้ Play App Signing ระบบจะเก็บคีย์ของคุณไว้ในโครงสร้างพื้นฐานเดียวกันกับที่ Google ใช้เก็บคีย์ของตัวเอง และคีย์จะได้รับการปกป้องโดยบริการการจัดการคีย์ของ Google ดูข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคของ Google ได้ในเอกสารประกอบด้านความปลอดภัยของ Google Cloud

ในการรับรองแอป Android จะต้องมีคีย์ส่วนตัว โดยแต่ละคีย์จะมีใบรับรองสาธารณะเชื่อมโยงอยู่เพื่อให้อุปกรณ์และบริการต่างๆ ใช้ยืนยันว่าแอปนั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้และอัปเดตของแอปก็เชื่อถือได้เช่นกัน อุปกรณ์ต่างๆ จะยอมรับอัปเดตเฉพาะเมื่อลายเซ็นของอัปเดตนั้นตรงกับลายเซ็นของแอปที่ติดตั้งอยู่ การอนุญาตให้ Google จัดการคีย์ App Signing ของคุณจะทำให้ขั้นตอนนี้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

หมายเหตุ: คุณเลือกที่จะใช้ Play App Signing หรือไม่ก็ได้ และจะยังอัปโหลด APK และจัดการคีย์ของตนเองได้ แทนที่จะใช้ App Bundle อย่างไรก็ตาม หากคีย์สโตร์ของคุณสูญหายหรือถูกแฮ็ก คุณจะอัปเดตแอปไม่ได้ถ้าไม่เผยแพร่แอปใหม่พร้อมด้วยชื่อแพ็กเกจใหม่

คำอธิบายของคีย์ อาร์ติแฟกต์ และเครื่องมือต่างๆ
คำศัพท์ คำอธิบาย
คีย์ App Signing

คีย์ที่ Google Play ใช้รับรอง APK ที่ส่งไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้ เมื่อเลือกใช้ Play App Signing คุณจะอัปโหลดคีย์ App Signing ที่มีอยู่ หรือให้ Google สร้างคีย์ให้คุณก็ได้

คีย์ App Signing จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตลอดอายุการใช้งานของแอป โปรดเก็บคีย์ App Signing ไว้เป็นความลับ แต่คุณจะแชร์ใบรับรองสาธารณะของแอปกับผู้อื่นได้

คีย์การอัปโหลด

คีย์ที่คุณใช้รับรอง App Bundle หรือ APK ก่อนที่จะอัปโหลดไปยัง Google Play โปรดเก็บคีย์การอัปโหลดไว้เป็นความลับ แต่คุณจะแชร์ใบรับรองสาธารณะของแอปกับผู้อื่นได้ คีย์ App Signing และคีย์การอัปโหลดควรจะแตกต่างกันเพื่อความปลอดภัย

การสร้างคีย์การอัปโหลดมี 2 วิธีดังนี้

 • ใช้คีย์ App Signing: ตอนที่เลือกใช้ App Signing หากคุณเลือกให้ Google สร้างคีย์ App Signing คีย์ที่คุณใช้สำหรับแอปรุ่นแรกจะเป็นคีย์การอัปโหลดด้วย
 • ใช้คีย์การอัปโหลดแยกต่างหาก: หากคุณระบุคีย์ App Signing ของคุณเองเมื่อเลือกใช้ App Signing คุณจะเห็นตัวเลือกให้สร้างคีย์การอัปโหลดใหม่เพื่อให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น หากคุณไม่สร้างคีย์ใหม่ ให้ใช้คีย์ App Signing เป็นคีย์การอัปโหลดเพื่อใช้รับรองแอปรุ่นต่างๆ
ใบรับรอง (.der หรือ .pem)

ใบรับรองจะมีคีย์สาธารณะและข้อมูลเพิ่มเติมที่ระบุตัวตนของผู้ที่เป็นเจ้าของคีย์ ใบรับรองคีย์สาธารณะจะยอมให้ใครก็ได้ยืนยันผู้ที่รับรอง App Bundle หรือ APK โดยคุณจะแชร์ใบรับรองดังกล่าวกับทุกคนได้เพราะไม่มีคีย์ส่วนตัวของคุณอยู่ในนั้น

หากต้องการลงทะเบียนคีย์กับผู้ให้บริการ API คุณจะดาวน์โหลดใบรับรองสาธารณะสำหรับคีย์ App Signing และคีย์การอัปโหลดได้จากหน้า App Signing ใน Play Console คุณแชร์ใบรับรองคีย์สาธารณะกับใครก็ได้ เพราะไม่มีคีย์ส่วนตัวของคุณอยู่ในนั้น

ลายนิ้วมือของใบรับรอง

สิ่งที่ใช้แสดงแทนใบรับรองซึ่งเป็นชุดอักขระสั้นๆ และไม่ซ้ำ ผู้ให้บริการ API มักจะขอสิ่งที่ใช้แสดงแทนนี้พร้อมด้วยชื่อแพ็กเกจเพื่อลงทะเบียนแอปพลิเคชันที่จะใช้บริการของตน

ลายนิ้วมือ MD5, SHA-1 และ SHA-256 ของใบรับรองการอัปโหลดและ App Signing มีอยู่ในหน้า App Signing ของ Play Console ส่วนลายนิ้วมืออื่นๆ ก็คำนวณได้ด้วยการดาวน์โหลดใบรับรองเดิม (.der) จากหน้าเดียวกัน

Java Keystore (.jks หรือ .keystore) ที่เก็บใบรับรองความปลอดภัยและคีย์ส่วนตัว
เครื่องมือ Play Encrypt Private Key (PEPK)

เครื่องมือสำหรับส่งออกคีย์ส่วนตัวจาก Java Keystore และเข้ารหัสเพื่อโอนไปยัง Google Play

เมื่อคุณให้คีย์ App Signing แก่ Google เพื่อนำไปใช้ โปรดเลือกตัวเลือกให้ส่งออกและอัปโหลดคีย์ (และใบรับรองสาธารณะของคีย์นั้นด้วย หากจำเป็น) และทำตามวิธีการเพื่อดาวน์โหลดและใช้เครื่องมือ คุณจะดาวน์โหลด ตรวจสอบ และใช้โค้ดโอเพนซอร์สของเครื่องมือ PEPK ก็ได้หากต้องการ

ขั้นตอนการทำ App Signing

คุณอัปโหลด APK ที่รับรองด้วยคีย์ App Signing เดิมได้ไม่ว่าก่อนหรือหลังจากที่เลือกใช้ Play App Signing

หากเพิ่งเริ่มใช้ App Bundle คุณจะทดสอบ Bundle เหล่านั้นได้ในแทร็กทดสอบขณะที่ใช้ APK ที่มีอยู่แล้วในการใช้งานจริง ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการทำ App Signing

 1. รับรอง App Bundle หรือ APK และอัปโหลดไปยัง Play Console
 2. ขั้นตอนการรับรองจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณอัปโหลดดังนี้
  • App Bundle
   • Google สร้าง APK ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพจาก App Bundle ของคุณและรับรองโดยใช้คีย์ App Signing
   • Google เพิ่มข้อมูลเมตา 2 รายการลงในไฟล์ Manifest ของแอป (com.android.stamp.source และ com.android.stamp.type) ซึ่งช่วยให้คุณติดตาม APK กลับไปยังต้นทางได้
  • APK ที่รับรองโดยใช้คีย์การอัปโหลด: Google ยืนยันลายเซ็นของคุณและถอดออกจาก APK จากนั้นจึงรับรอง APK นั้นอีกครั้งโดยใช้คีย์ App Signing
  • APK ที่รับรองโดยใช้คีย์ App Signing: Google ยืนยันลายเซ็น
 3. Google นำส่ง APK ที่รับรองแล้วแก่ผู้ใช้

เลือกใช้ Play App Signing

แอปใหม่

ขั้นตอนที่ 1: สร้างคีย์การอัปโหลด

 1. สร้างคีย์การอัปโหลดโดยทำตามวิธีการ
 2. รับรอง APK ใหม่ด้วยคีย์การอัปโหลด

ขั้นตอนที่ 2: เตรียมรุ่นให้พร้อม

 1. ทำตามวิธีการเพื่อเตรียมพร้อมและเปิดตัวรุ่น
 2. หลังจากเลือกแทร็กที่เผยแพร่ ให้กำหนดค่า App Signing ในส่วน "ให้ Google จัดการและปกป้องคีย์ App Signing ของคุณ"
 3. เลือกต่อไป ซึ่งจะทำให้คีย์ที่สร้างขึ้นกลายเป็นคีย์การอัปโหลดที่คุณจะใช้ในการรับรองแอปรุ่นต่างๆ ในอนาคต หรือเลือกค่ากำหนดของ App Signing ซึ่งมีดังนี้
  • ใช้คีย์เดียวกันกับอีกแอปหนึ่งในบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (ตัวเลือกที่ 2)
  • ส่งออกและอัปโหลดคีย์ที่มีอยู่จาก Java Keystore (ตัวเลือกที่ 3) หรือไม่ใช้ Java Keystore (ตัวเลือกที่ 4) เลือกตัวเลือกส่งออกและอัปโหลดที่เหมาะกับคุณที่สุด หลังจากอัปโหลดคีย์ App Signing และใบรับรองสาธารณะของคีย์แล้ว คุณจะสร้างคีย์การอัปโหลด หรือจะใช้คีย์ App Signing เป็นคีย์การอัปโหลดต่อไปก็ได้
  • เลือกไม่ใช้ Play App Signing (ตัวเลือกที่ 5)
 4. เลือกอัปเดต

หมายเหตุ: คุณต้องยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการและเลือกใช้ App Signing เพื่อดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 3: ลงทะเบียนคีย์ App Signing กับผู้ให้บริการ API

หากแอปมีการใช้ API ใดก็ตาม โดยปกติคุณจะต้องลงทะเบียนใบรับรองของคีย์ที่ Google ใช้รับรองแอปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตรวจสอบสิทธิ์โดยใช้ลายนิ้วมือของใบรับรอง คุณดูใบรับรองได้โดยทำดังนี้

 1. เปิด Play Console
 2. ที่เมนูด้านซ้าย ไปที่รุ่น> ตั้งค่า > ความสมบูรณ์ของแอป
 3. เลื่อนไปที่ส่วน "ใบรับรองคีย์ App Signing" แล้วคัดลอกลายนิ้วมือ (MD5, SHA-1 และ SHA-256) ของใบรับรอง App Signing
  • หากผู้ให้บริการ API ต้องการลายนิ้วมือประเภทอื่น คุณจะดาวน์โหลดใบรับรองต้นฉบับในรูปแบบ .der และแปลงใบรับรองโดยใช้เครื่องมือเปลี่ยนรูปแบบที่ผู้ให้บริการ API กำหนดให้ใช้ได้ด้วย
แอปที่มีอยู่

ขั้นตอนที่ 1: ลงทะเบียนใน Play App Signing

 1. เปิด Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ที่เมนูด้านซ้าย ไปที่รุ่น> ตั้งค่า > ความสมบูรณ์ของแอป
 4. หากยังไม่ได้อ่าน โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการและเลือกยอมรับ

ขั้นตอนที่ 2: ส่งคีย์เดิมไปยัง Google และสร้างคีย์การอัปโหลด

 1. หาคีย์ App Signing เดิมของคุณ
 2. เปิด Play Console
 3. เลือกแอป
 4. ที่เมนูด้านซ้าย ไปที่รุ่น> ตั้งค่า > ความสมบูรณ์ของแอป
 5. เลือกตัวเลือกการส่งออกและการอัปโหลดที่เหมาะกับขั้นตอนการเปิดตัวของคุณมากที่สุด แล้วอัปโหลดคีย์ App Signing ที่มีอยู่

ขั้นตอนที่ 3: สร้างคีย์การอัปโหลด (ไม่บังคับ แต่แนะนำ)

 1. สร้างคีย์การอัปโหลดและอัปโหลดใบรับรองไปยัง Google Play
  • คุณจะใช้คีย์ App Signing เป็นคีย์การอัปโหลดต่อไปได้ด้วย
 2. คัดลอกลายนิ้วมือ (MD5, SHA-1 และ SHA-256) ของใบรับรอง App Signing
  • สำหรับการทดสอบ คุณอาจต้องลงทะเบียนใบรับรองของคีย์การอัปโหลดกับผู้ให้บริการ API โดยใช้ลายนิ้วมือของใบรับรองและคีย์ App Signing

ขั้นตอนที่ 4: รับรองการอัปเดตแอปครั้งถัดไปด้วยคีย์การอัปโหลด

เมื่อเปิดตัวอัปเดตของแอป คุณจะต้องรับรองอัปเดตด้วยคีย์การอัปโหลด

 • หากคุณไม่ได้สร้างคีย์การอัปโหลดใหม่ ให้ใช้คีย์ App Signing เดิมต่อไปเพื่อรับรองรุ่นต่างๆ ก่อนที่จะอัปโหลดรุ่นไปยัง Google Play ในกรณีที่คีย์ App Signing สูญหาย ให้สร้างคีย์การอัปโหลดใหม่และลงทะเบียนคีย์กับ Google เพื่ออัปเดตแอปต่อไป
 • หากคุณสร้างคีย์การอัปโหลดใหม่ ให้ใช้คีย์การอัปโหลดใหม่เพื่อรับรองรุ่นต่างๆ ก่อนที่จะอัปโหลดรุ่นไปยัง Google Play หลังจากที่อัปโหลดแล้ว Google จะตรวจสอบคีย์การอัปโหลดในรุ่นนั้นๆ เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ ในกรณีที่คีย์การอัปโหลดสูญหาย คุณติดต่อทีมสนับสนุนเพื่อรีเซ็ตคีย์ได้

สร้างคีย์การอัปโหลดและอัปเดตคีย์สโตร์

ขอแนะนำให้รับรองแอปด้วยคีย์การอัปโหลดใหม่แทนที่จะใช้คีย์ App Signing เพื่อให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

คุณสร้างคีย์การอัปโหลดได้เมื่อเลือกใช้ Play App Signing หรือจะสร้างคีย์การอัปโหลดในภายหลังก็ได้โดยไปที่การตั้งค่า > ความสมบูรณ์ของแอป

วิธีสร้างคีย์การอัปโหลด

 1. ทำตามวิธีการในเว็บไซต์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Android เก็บคีย์นี้ไว้ในที่ปลอดภัย
 2. ส่งออกใบรับรองของคีย์การอัปโหลดเป็นรูปแบบ PEM โดยแทนที่อาร์กิวเมนต์ที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้
  • $ keytool -export -rfc -keystore upload-keystore.jks -alias upload -file upload_certificate.pem
 3. เมื่อได้รับแจ้งในระหว่างขั้นตอนการเปิดตัวรุ่น ให้อัปโหลดใบรับรองเพื่อลงทะเบียนกับ Google

เมื่อคุณใช้คีย์การอัปโหลด

 • คีย์การอัปโหลดจะลงทะเบียนกับ Google เท่านั้นเพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้สร้างแอป
 • ระบบจะนำลายเซ็นของคุณออกจาก APK ทั้งหมดที่อัปโหลดไว้ก่อนที่จะส่งไปยังผู้ใช้
ข้อจำกัดของคีย์การอัปโหลด
 • ต้องเป็นคีย์ RSA ที่เป็นแบบ 2,048 บิตขึ้นไป
อัปเดตคีย์สโตร์

หลังจากสร้างคีย์การอัปโหลด คุณอาจต้องการตรวจสอบและอัปเดตในที่ต่างๆ ต่อไปนี้

 • คอมพิวเตอร์ใน LAN
 • เซิร์ฟเวอร์ภายในที่ล็อก (ACL ที่แตกต่างกัน)
 • เครื่องในระบบคลาวด์ (ACL ที่แตกต่างกัน)
 • บริการเฉพาะสำหรับการจัดการความลับ
 • ที่เก็บ (Git)

อัปเกรดคีย์ App Signing สำหรับการติดตั้งใหม่

ในบางสถานการณ์ คุณจะขอการอัปเกรดคีย์ App Signing ได้ โดยเราจะใช้คีย์ใหม่เพื่อรับรองการติดตั้งใหม่และการอัปเดตแอป และจะยังใช้คีย์ App Signing เดิมในการรับรองการอัปเดตสำหรับผู้ใช้ที่ติดตั้งแอปก่อนการอัปเกรดคีย์ดังกล่าว

แอปแต่ละแอปจะอัปเกรดคีย์ App Signing ของแอปได้เพียงครั้งเดียวตลอดอายุการใช้งาน หากคุณมีแอปหลายแอปที่ใช้คีย์การรับรองเดียวกันเพื่อเรียกใช้ในกระบวนการเดียวกันโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นกรณีที่พบไม่บ่อยนัก คุณจะใช้การอัปเกรดคีย์กับแอปเหล่านั้นไม่ได้

สาเหตุสำหรับการขอการอัปเกรดคีย์ App Signing มีอยู่ 2 ข้อดังนี้

 • คุณต้องการคีย์ที่มีการเข้ารหัสที่รัดกุมกว่า
 • คีย์ App Signing ของคุณถูกแฮ็ก

หมายเหตุ: การขอการอัปเกรดคีย์ App Signing ใน Play Console นั้นไม่เกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนคีย์ซึ่งเปิดตัวไปใน APK signature scheme v3 สำหรับ Android P ขึ้นไป ในขณะนี้ Google Play ยังไม่ได้รองรับการหมุนเวียนคีย์ประเภทนี้

สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาก่อนขอการอัปเกรดคีย์

ก่อนขอการอัปเกรดคีย์ โปรดทราบถึงสิ่งที่คุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงหลังจากที่อัปเกรดคีย์เรียบร้อยแล้ว

 • หากคุณใช้คีย์ App Signing เดียวกันสำหรับแอปหลายแอปเพื่อแชร์ข้อมูล/โค้ดระหว่างแอป คุณจะต้องอัปเดตแอปเหล่านั้นเพื่อให้แอปรู้จักใบรับรองคีย์ App Signing ทั้งอันใหม่และอันเดิม
 • หากแอปใช้ API อย่าลืมลงทะเบียนใบรับรองสำหรับคีย์ App Signing ทั้งอันใหม่และอันเดิมกับผู้ให้บริการ API ก่อนเผยแพร่อัปเดตเพื่อให้มั่นใจว่า API จะทำงานต่อได้ โดยใบรับรองมีอยู่ในหน้า App signing ของ Play Console  
 • หากมีผู้ใช้ติดตั้งอัปเดตผ่านการแชร์แบบเพียร์ทูเพียร์ ผู้ใช้เหล่านั้นก็จะมีสิทธิ์ติดตั้งเพียงอัปเดตที่รับรองด้วยคีย์เดียวกับเวอร์ชันของแอปซึ่งติดตั้งไว้อยู่แล้ว หากผู้ใช้อัปเดตแอปไม่ได้เพราะมีแอปเวอร์ชันที่รับรองด้วยคีย์อื่น ผู้ใช้จะมีตัวเลือกในการถอนการติดตั้งและติดตั้งแอปอีกครั้งเพื่อรับการอัปเดต
ขอการอัปเกรดคีย์สำหรับการติดตั้งใหม่
 1. เปิด Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ที่เมนูด้านซ้าย ไปที่รุ่น> ตั้งค่า > ความสมบูรณ์ของแอป
 4. ในการ์ด "อัปเกรดคีย์ App Signing สำหรับการติดตั้งใหม่" ให้เลือกขอการอัปเกรดคีย์
 5. เลือกตัวเลือก
  • คุณอาจต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อทำการขอให้สำเร็จ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือก
 6. ให้ Google สร้างคีย์ App Signing ใหม่ (แนะนำ) หรืออัปโหลดคีย์
  • หลังจากที่อัปเกรดคีย์ App Signing แล้ว หากก่อนหน้านี้คุณใช้คีย์เดียวกันสำหรับ App Signing และคีย์การอัปโหลด คุณจะใช้คีย์ App Signing เดิมเป็นคีย์การอัปโหลดได้ต่อไปหรือสร้างคีย์การอัปโหลดใหม่ก็ได้

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

 • หากคุณเผยแพร่แอปนอก Google Play ด้วย หรือวางแผนที่จะทำในภายหลังและต้องการใช้คีย์ App Signing เดียวกัน คุณมี 2 ตัวเลือก ได้แก่ 
  • ให้ Google สร้างคีย์ (แนะนำ) แล้วดาวน์โหลด APK สากลที่รับรองแล้วจาก App Bundle Explorer เพื่อเผยแพร่นอก Google Play หรือจะดาวน์โหลด APK ที่รับรองแล้วจาก API สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ก็ได้เช่นกัน 
  • หรือคุณอาจสร้างคีย์ App Signing ที่ต้องการใช้สำหรับ App Store ทุกที่ แล้วโอนสำเนาคีย์ไปยัง Google เมื่อคุณเลือกใช้ Play App Signing
 • หากต้องการปกป้องบัญชี ให้เปิดการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนสำหรับบัญชีที่มีสิทธิ์เข้าถึง Play Console
 • หลังจากที่เผยแพร่ App Bundle ไปยังแทร็กทดสอบหรือแทร็กที่ใช้งานจริงแล้ว คุณไปที่ App Bundle Explorer เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ZIP ที่มี APK ทั้งหมดสำหรับอุปกรณ์หนึ่งๆ โดยเฉพาะได้ APK เหล่านี้รับรองแล้วด้วยคีย์ App Signing และคุณติดตั้ง APK ในไฟล์ ZIP ในอุปกรณ์โดยใช้คำสั่ง adb install-multiple *.apk ได้
 • เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ให้สร้างคีย์การอัปโหลดใหม่ที่ต่างจากคีย์ App Signing
 • หากต้องการทดสอบ APK ที่รับรองด้วยคีย์การอัปโหลด คุณจะต้องลงทะเบียนคีย์การอัปโหลดกับบริการหรือ API ใดก็ตามที่ใช้ลายเซ็นของแอปคุณสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ เช่น Google Maps API หรือ Facebook SDK
 • หากคุณใช้ Google API คุณอาจจะต้องลงทะเบียนใบรับรองการอัปโหลดใน Google Cloud Console สำหรับแอป

หากคีย์การอัปโหลดหายหรือถูกแฮ็ก

ในกรณีที่คีย์การอัปโหลดส่วนตัวสูญหายหรือถูกแฮ็ก คุณจะสร้างคีย์ใหม่ได้ แล้วขอให้เจ้าของบัญชีติดต่อทีมสนับสนุนเพื่อรีเซ็ตคีย์ เมื่อจะติดต่อทีมสนับสนุน ให้ตรวจสอบว่าเจ้าของบัญชีได้แนบไฟล์ upload_certificate.pem ไว้แล้ว

หลังจากที่ทีมสนับสนุนลงทะเบียนคีย์การอัปโหลดใหม่แล้ว คุณจะได้รับอีเมลแจ้ง จากนั้นคุณจะอัปเดตคีย์สโตร์และลงทะเบียนคีย์กับผู้ให้บริการ API ได้

สำคัญ: การรีเซ็ตคีย์การอัปโหลดจะไม่ส่งผลต่อคีย์ App Signing ที่ Google Play ใช้ในการรับรอง APK อีกครั้งก่อนที่จะนำส่งผู้ใช้

APK Signature Scheme v4

อุปกรณ์ที่ใช้ Android 11 ขึ้นไปรองรับ APK Signature Scheme v4 แบบใหม่ Play App Signing จะเริ่มเปิดตัวการรับรองเวอร์ชัน 4 ในบางแอปเพื่อให้แอปสามารถเลือกเข้าถึงฟีเจอร์ด้านประสิทธิภาพที่กำลังจะมาถึงในอุปกรณ์รุ่นใหม่กว่า นักพัฒนาแอปไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ และคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
92637
false