So sánh Android vitals và điểm xếp hạng của ứng dụng với nhóm ứng dụng ngang hàng tùy chỉnh

 

Với các nhóm ứng dụng ngang hàng tùy chỉnh, bạn có thể so sánh dữ liệu Android vitals và dữ liệu điểm xếp hạng của ứng dụng của bạn với một nhóm ứng dụng do bạn chọn.

Dưới đây là một số điều quan trọng cần biết về các nhóm ứng dụng ngang hàng tùy chỉnh:

 • Bạn có thể tạo hai nhóm ứng dụng ngang hàng tùy chỉnh, một nhóm dùng để so sánh dữ liệu Android vitals và một nhóm khác dùng để so sánh điểm xếp hạng.
 • Mỗi tháng, bạn có thể chỉnh sửa nhóm ứng dụng ngang hàng tùy chỉnh cho Android vitals tối đa ba lần.
 • Sau khi tạo một nhóm ứng dụng ngang hàng tùy chỉnh để so sánh Android vitals hoặc điểm xếp hạng, bạn có thể chọn nhóm đã tạo này trên các trang khác trong cùng phần đó.
 • Nếu một ứng dụng không còn trong nhóm ứng dụng ngang hàng tùy chỉnh nữa (ví dụ: các ứng dụng bị hủy phát hành hoặc chọn không tham gia so sánh điểm chuẩn ngang hàng), thì ứng dụng đó sẽ được thay thế bằng một ứng dụng đề xuất.

Chỉnh sửa nhóm ứng dụng ngang hàng tùy chỉnh

Sau đây là cách chỉnh sửa một nhóm ứng dụng ngang hàng tùy chỉnh:

 1. Mở Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
  • Android vitals: Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Android vitals > Tổng quan > Xem chi tiết trên thẻ.
  • Điểm xếp hạng: Trên menu bên trái, nhấp vào Phản hồi của người dùng > Xếp hạng.
 3. Ở gần đầu trang, trong thẻ so sánh ứng dụng ngang hàng, hãy chọn Chỉnh sửa nhóm ứng dụng ngang hàng.
 4. Chọn ứng dụng từ nhóm đề xuất hoặc tìm kiếm các ứng dụng khác theo tên ứng dụng hoặc gói.
  • Lưu ý: Nếu đang tạo một nhóm ứng dụng ngang hàng tùy chỉnh dùng để so sánh Android vitals, bạn cần chọn từ 8 đến 12 ứng dụng.
  • Để thêm một ứng dụng, hãy chọn biểu tượng +.
  • Để xóa một ứng dụng, hãy chọn biểu tượng X.
 5. Thêm ứng dụng vào nhóm ứng dụng ngang hàng của bạn rồi chọn Cập nhật.

Mẹo: Khi so sánh ứng dụng của mình với một nhóm ứng dụng ngang hàng tùy chỉnh, bạn có thể di chuyển con trỏ qua biểu tượng của từng ứng dụng để so sánh dữ liệu giữa ứng dụng của bạn với ứng dụng cụ thể đó.

Chọn không tham gia so sánh điểm chuẩn với ứng dụng ngang hàng đối với Android vitals

Nếu chọn không tham gia so sánh điểm chuẩn với ứng dụng ngang hàng đối với Android vitals, bạn sẽ không thể so sánh ứng dụng của bạn với Android vitals của nhóm ứng dụng ngang hàng tùy chỉnh, và các nhà phát triển khác sẽ không thể chọn ứng dụng của bạn vào nhóm ứng dụng ngang hàng của họ. Khi chọn không tham gia lần đầu tiên, quy trình này có thể mất tới 48 giờ.

Dữ liệu xếp hạng của ứng dụng sẽ vẫn được đưa vào kết quả so sánh tổng thể trong danh mục và bạn vẫn có thể so sánh ứng dụng với các ứng dụng khác trong cùng một danh mục.

Lưu ý: Sau khi bạn chọn không tham gia so sánh điểm chuẩn với ứng dụng ngang hàng, dữ liệu Android vitals của bạn sẽ tạm thời được kết hợp với dữ liệu của các ứng dụng khác để tính toán dữ liệu điểm chuẩn trung bình. Khi bạn chọn không tham gia lần đầu tiên, dữ liệu của bạn sẽ bị xóa khỏi các nhóm ứng dụng ngang hàng trong vòng 48 giờ. Nếu bạn chọn không tham gia một lần nữa, dữ liệu của bạn sẽ bị xóa khỏi các nhóm ứng dụng ngang hàng vào cuối tháng dương lịch.

Sau đây là cách chọn không tham gia so sánh điểm chuẩn với ứng dụng ngang hàng:

 1. Mở Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, hãy nhấp vào Android vitals > Tổng quan > Xem chi tiết trên thẻ.
 4. Ở gần đầu trang, trong thẻ so sánh ứng dụng ngang hàng, chọn biểu tượng dấu hỏi > Chọn không tham gia.
 5. Bỏ chọn hộp có nội dung “Chia sẻ dữ liệu để sử dụng các nhóm ứng dụng ngang hàng tùy chỉnh dùng để so sánh Android vitals.”
 6. Nhấp vào Chọn không tham gia.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
12448072199970103914
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
92637