Forstå tillatelsene for posisjon i bakgrunnen

Denne artikkelen inneholder veiledning om viktige hensyn du må ta, og krav du må oppfylle når du sender inn apper som trenger tillatelser for tilgang til posisjon i bakgrunnen. 

For å få en god oversikt over hva du bør ha i tankene når du sender inn en app som bruker posisjon i bakgrunnen, bør du se videoen om Google Play-retningslinjer – erklærte tillatelser og informasjon i appen

Trenger appen tilgang til posisjon i bakgrunnen?

Apper skal bare be om tilgang til posisjon i bakgrunnen hvis dette er nødvendig for appenes kjernefunksjonalitet. Du kan tenke på kjernefunksjonaliteten som hovedformålet med appen. Dette kan omfatte et sett med viktige funksjoner appen trenger for å fungere som den skal. Alle kjernefunksjoner må være tydelig dokumentert og fremhevet i beskrivelsen av appen.

I tillegg må appen din oppfylle både kravene nedenfor og andre krav som er beskrevet i denne artikkelen:

 • Bakgrunnsposisjon kan bare brukes når det gir brukerne en betydelig fordel og er relevant for appens kjernefunksjonalitet.
 • Du må aldri be om posisjonstillatelser fra brukere hvis det eneste formålet er annonsering eller analyse.
 • Apper som er utviklet spesifikt for barn, må overholde familieretningslinjene for Google Play.

Hvis appen din ber om tilgang til posisjon i bakgrunnen, men dette ikke er viktig for appens kjernefunksjonalitet, må du fjerne dette fra appen og/eller implementere tilgang til posisjon i forgrunnen (når det appen gjør, er synlig for brukerne). Enhetsposisjon er noe personlig, og sensitive brukerdata skal aldri selges eller deles for formål som tilrettelegger for salg (for eksempel for bruk av SDK-er som ikke overholder retningslinjene). Derfor må apper som trenger tilgang til posisjon i bakgrunnen, godkjennes. Hvis appen din ikke har slik godkjenning, kan appoppdateringer bli blokkert, og appen kan bli fjernet fra Google Play. 

Du kan finne ut mer om når og hvordan du kan bruke informasjon om bakgrunnsposisjon, i opplæringen om erklæring av bruk av enheters posisjonsdata i Google Play-akademiet. Der finner du eksempler på funksjoner som gir brukerne betydelige fordeler og er relevante for appenes kjernefunksjonalitet. Du finner også en veiledning om hvordan du fyller ut erklæringsskjemaet for tillatelser.

Tilgang til posisjon i forgrunnen

Når det er mulig, bør du prøve å bruke posisjon i forgrunnen i stedet for posisjon i bakgrunnen. Hva er forskjellen? Tilgang til posisjon i forgrunnen er aktiv mens en app er åpen og synlig for brukeren. Hvis tilgangen er aktiv etter at brukerne har lukket appen eller brukt hjemknappen til å gå tilbake til hovedskjermen, har appen tilgang til posisjon i bakgrunnen.

Hva betyr dette i forbindelse med retningslinjene for posisjonstillatelser? Tilgang til posisjon i forgrunnen er mest synlig for brukerne, noe som fremmer tillit, og det er derfor vi foretrekker denne tilnærmingen for apper på Google Play.  

I noen tilfeller kan vi godkjenne appers tilgang til forgrunnstjenesten. Dette er et separat API som gir apper tilgang til posisjonsinformasjon selv om appene er minimert og ikke synlige for brukeren. Alle slike apper blir gjennomgått og må oppfylle viktige krav, deriblant disse:

 • Bruk av forgrunnstjenesten må være startet som en fortsettelse av en brukerstartet handling i appen.
 • Bruk av forgrunnstjenesten må avsluttes med det samme det tiltenkte bruksmønsteret for den brukerstartede handlingen er ferdig i appen. 

Apper må be om det laveste tilgangsnivået som er nødvendig (altså at enhetstillatelsen for posisjon i forgrunnen brukes i stedet for tillatelsen for posisjon i bakgrunnen) for å levere funksjonen eller tjenesten som trenger informasjon om posisjon. I tillegg må brukerne i rimelig grad kunne forvente at en appfunksjon eller -tjeneste trenger det ønskede posisjonsnivået. 

Hvis en apps bruk av enhetsposisjon via forgrunnstjenesten tilsvarer ACCESS_BACKGROUND_LOCATION (eller «posisjon i bakgrunnen» på annen måte), er appen underlagt kravene for tillatelsene for posisjon i bakgrunnen. 

 

Eksempler på tilgang til posisjon i forgrunnen

Her er en liste over funksjoner som potensielt kan brukes med tilgang til forgrunnsposisjon i stedet for tilgang til bakgrunnsposisjon. Det at du har disse funksjonene, betyr ikke automatisk at appen din avvises og ikke kan få tilgang til posisjon i bakgrunnen. Vi evaluerer hver app basert på appens erklærte kjernefunksjonalitet. Men hvis funksjoner som disse er den eneste grunnen til at appen din trenger tilgang til posisjon i bakgrunnen, er det større sjanse for at appen blir avvist, siden disse funksjonene kan fungere med tilgang til forgrunnsposisjon.
 • funksjoner som bare foreslår å legge til venner/spillere/kontakter som er i nærheten, når brukeren er i appen (ekskluderer forslag om venner/spillere/forbindelser i nærheten når appen er lukket)
 • funksjoner som gir appinnhold – for eksempel lokale nyheter eller musikkspillelister for hjemmebruk – et personlig preg basert på brukerens posisjon (uten varsler/funksjoner for brukeren når appen er lukket)
 • funksjoner som begrenser innhold for å håndheve regionbasert digital rettighetsadministrasjon
 • sporing av levering/tjenester (for eksempel for mat, pakker eller skyss) for brukere (ikke sjåfører) 
 • trinnvis navigering (gjelder ikke hvis funksjonalitet utføres mens brukerne ikke bruker appen, for eksempel passiv sporing av ruter/skritt og overvåking av når brukere starter eller slutter å kjøre)
 • funksjoner som aggregerer posisjonsdata fra brukere for å vise trafikkmønstre eller steder med mye trafikk eller kartlegge internetthastigheter i nærheten
Dette er ikke en uttømmende liste. Men hvis funksjonene i appen din som krever bruk av posisjon i bakgrunnen, bare er som dem ovenfor, bør du vurdere å bruke tilgang til posisjon i forgrunnen i stedet. 

Anbefalte fremgangsmåter for å bruke posisjon i bakgrunnen 

Sørg for at du går gjennom disse anbefalte fremgangsmåtene for å bruke posisjonsdata i appen din:

 • Minimer posisjonsbruken ved å bruke det laveste tilgangsnivået som er nødvendig for å levere funksjonen (dvs. så generelt og lite detaljert som mulig, og i forgrunnen i stedet for i bakgrunnen). 
 • Vurder om brukere av appen i rimelig grad bør forvente at appfunksjonen eller -tjenesten har det ønskede posisjonsnivået. Vi kan avvise apper som ber om eller har tilgang til posisjon i bakgrunnen uten god nok begrunnelse.
 • Gå gjennom sjekklisten for tilgang til bakgrunnsposisjon for å finne eventuell tilgang i koden din. 
 • Gå gjennom de anbefalte fremgangsmåtene for personvern, og sørg for at du har implementert personvernreglene og informasjonen som er nødvendig.
 • Bekreft at eventuelle SDK-er eller biblioteker du bruker fra tredjeparter, overholder retningslinjene våre, inkludert bruken av posisjonstillatelser.
 • Vær oppmerksom på at appsamlinger eller APK-er i alle aktive lanseringsmålgrupper (inkludert lukkede og åpne målgrupper) blir gjennomgått.

Betraktninger i godkjenningsprosessen

Når vi gjennomgår apper som ber om tilgang til posisjon i bakgrunnen, ser vi på spørsmål som disse:

 • Er posisjonen i bakgrunnen viktig for appens kjernefunksjonalitet? 
 • Får brukerne en tydelig nytteverdi av bruken av posisjon i bakgrunnen?
  • Noen betydelige brukerfordeler kan være fysisk sikkerhet, opplevd sikkerhet og helse/trening. 
  • Noen minimale brukerfordeler kan være annonser eller tilbud, statistikk, personlig tilpasning, underholdning og bekvemmelighet.
 • Er det sannsynlig at brukerne forventer at appen har tilgang til posisjonen deres i bakgrunnen? 
 • Kan appen levere den samme opplevelsen uten å ha tilgang til posisjonen i bakgrunnen?
 • Er personvernreglene lagt ut i Play-konsollen og i selve appen?

Listen er ikke uttømmende, men den gir en pekepinn på hvordan vi kan gjennomgå og tolke appers bruk av posisjonstillatelser. 

Dokumentasjon som kreves for å bruke tillatelsene for posisjon i bakgrunnen

Hvis du bruker posisjon i bakgrunnen i appen din, må du gi brukerne tydelig informasjon om dette både i selve appen og på butikkoppføringssiden. Du kan gjøre dette via appbeskrivelsen, skjermdumpene og eventuelt ikonet eller tittelen.

Her er noen forslag til hvordan du kan fremheve at appen din bruker posisjon i bakgrunnen:

 • Skriv en kort beskrivelse som viser at posisjonen alltid samles inn (for eksempel «få alltid med deg hvor …»).
 • Legg til en skjermdump av appen som viser et kart / en brukerposisjon eller bilder med posisjonsmarkør. 
 • Inkluder eventuelt formuleringer eller bilder i appens tittel eller ikon som signaliserer posisjonsfunksjonen i appen.

Når du sender inn appen til godkjenning, må du fremlegge dokumentasjonen nedenfor for å få tilgang til posisjon i bakgrunnen: 

 • Erklæringsskjema for tillatelser
 • Videodemonstrasjon
 • Fremtredende informasjon i appen
 • Personvernregler både i appen og på butikkoppføringssiden 

Erklæringsskjema for tillatelser 

Du finner erklæringsskjemaet for tillatelser i kontoen din i Google Play-konsollen. Slik finner du skjemaet:

 1. Gå til «Appinnhold»-siden
 2. Klikk på Start i «Sensitive apptillatelser»-delen.
 3. Klikk deretter på Start i «Posisjonstillatelser»-delen.

Hvis du blir bedt om å fylle ut andre skjemaer, for eksempel om rettigheter til apptilgang eller fullmaktserklæringer, må du gjøre det først. Disse skjemaene er nødvendige for å klargjøre appen din for gjennomgang i Google Play-konsollen. Du finner en detaljert veiledning på siden Klargjør appen din for gjennomgang.

Hvis du ikke blir bedt om noen erklæring i Google Play-konsollen, bør du sjekke at du bruker en av de sensitive posisjonstillatelsene for appens mål-SDK-nivå:

 • Hvis appsamlingen eller APK-en din er målrettet mot Android 10 eller nyere (SDK-nivå 29 eller høyere) og inneholder ACCESS_BACKGROUND_LOCATION-tillatelsen i manifestet, blir du bedt om å fylle ut detaljene om posisjonsbruk.
 • Hvis appsamlingen eller APK-en din er målrettet mot Android 9 eller eldre (SDK-nivå 28 eller lavere) og inneholder enten ACCESS_COARSE_LOCATION eller ACCESS_FINE_LOCATION, må du angi at du vil ha tilgang til posisjon i bakgrunnen. Deretter blir du bedt om å fylle ut detaljene om posisjonsbruk.

Informasjon du må oppgi i erklæringsskjemaet

Når du fyller ut erklæringsskjemaet om tillatelser og API-er med tilgang til sensitiv informasjon, må du svare på spørsmålene nedenfor, slik at Google kan evaluere appens tilgang til posisjon i bakgrunnen.

Fokuset i erklæringsskjemaet for tillatelser er dette: Hva er hovedformålet med appen din?

 • Posisjonstilgang: Hvorfor må appen din ha tilgang til posisjon i bakgrunnen? 
  • Fortell oss om bare én posisjonsbasert funksjon i appen din som trenger tilgang til posisjon i bakgrunnen, og forklar hvorfor den ikke kan implementeres uten denne tilgangen. Denne funksjonen må være tilknyttet hovedformålet med appen. Godkjenning blir gitt for hele appen – ikke bare for denne ene funksjonen. 
  • Vi kan ikke evaluere mer enn én funksjon om gangen. Hvis du inkluderer flere funksjoner, blir appen avvist.
 • Videoveiledning: Legg inn en link til en kort video som tydelig viser at den posisjonsbaserte funksjonen du har erklært i skjemaet, brukes i appen. Sørg for at dialogboksen med fremtredende informasjon som vises til brukerne, er inkludert i videoen. Anbefalt videolengde: maksimalt 30 sekunder.

Videodemonstrasjon

I den forrige delen snakket vi litt om den korte videoen du må legge til som en del av erklæringen din. Her er et eksempel på en videodemonstrasjon, etterfulgt av noen krav til videoen.

Videokrav

Videoen må demonstrere den erklærte funksjonen i appen som trenger tilgang til posisjon i bakgrunnen (når appen ikke er i bruk). Den må også vise trinnene som må utføres for å finne og slå på denne funksjonen i appen. 
Inkluder disse elementene i videoen:
 • funksjonen som aktiveres i bakgrunnen
 • appdialogboksen med fremtredende informasjon som vises til brukerne
 • forespørselen ved kjøring
Prøv å holde videoen til maksimalt 30 sekunder. Det er best om du sender inn en YouTube-link, men Google Disk-lagringslinker til MP4-filer eller andre vanlige videofilformater støttes også.
Viktige hensyn:
 • Hvis funksjonen ikke har noe brukerrettet grensesnitt mens posisjon i bakgrunnen er aktiv, må du nevne dette i erklæringen og demonstrere funksjonen eller resultatene av den så godt som mulig i videoen.
 • Forsikre deg om at videoen gjenspeiler hvordan appen fungerer på Android-enheter. Du må for eksempel ikke sende inn videoer av iOS-versjonen av appen.

Fremtredende informasjon i appen 

Hvis appen din ber om tilgang til posisjon i bakgrunnen, må du inkludere informasjon i appen om hvordan brukernes data leses, samles inn, brukes og/eller deles.
 
Her er noen eksempler på fremtredende informasjon i apper.

Krav til fremtredende informasjon

Dette gjelder for fremtredende informasjon i apper:

 • Den må være både i selve appen, i appbeskrivelsen og på nettstedet.
 • Den må vises ved vanlig bruk av appen og ikke kreve at brukeren må navigere til spesielle menyer eller innstillinger.
 • Den må beskrive dataene appen leser eller samler inn.
 • Den må forklare hvordan dataene blir brukt og/eller delt.
 • Den kan ikke bare være plassert i personvernregler eller vilkår for bruk.
 • Den kan ikke vises sammen med annen informasjon som ikke er knyttet til innsamling av personlige eller sensitive data.
 • Den trenger ikke uttrykkelig samtykke fra brukeren, for eksempel «Godta» eller «Jeg forstår». Dette innhentes i meldingen som vises ved kjøring like etterpå. Du kan også gi brukerne muligheten til å lukke eller sveipe bort den fremtredende informasjonen for å gå ut av den.

Språket i informasjonen må overholde dette

 • Det må inkludere termen «posisjon».
 • Det må inneholde en av disse frasene for å informere om hvorfor appen bruker posisjon i bakgrunnen: «bakgrunn» / «når appen er lukket» / «alltid i bruk» / «når appen ikke er i bruk».
 • Det må informere om alle appfunksjonene som bruker posisjon i bakgrunnen.
 • Det må inneholde den følgende frasen hvis du utvider den tillatte bruken til å omfatte annonser: «brukes til å levere annonser / støtte annonsering / støtte annonser» (Velg den mest nøyaktige formuleringen.)

Anbefalt format for fremtredende informasjon

For å oppfylle kravene i retningslinjene anbefaler vi at du bruker den følgende formuleringen. Legg merke til at det andre eksempelet omfatter bruk av posisjon for annonser. Du må overholde retningslinjene for bruk av posisjonsdata for annonser når du bruker posisjonsdata til annonseformål. 

Velg den mest relevante formuleringen:

 • «[Denne appen] samler inn posisjonsdata for å levere [«funksjon»], [«funksjon»] og [«funksjon»]. Dette gjøres også når appen er lukket eller ikke er i bruk.»
 • «[Denne appen] samler inn posisjonsdata for å levere [«funksjon»], [«funksjon»] og [«funksjon»]. Dette gjøres også når appen er lukket eller ikke er i bruk, og disse dataene brukes i tillegg for å støtte annonsering.»

Eksempler:

Eksempel: «Fitness Funds samler inn posisjonsdata for å levere treningssporing. Dette gjøres også når appen er lukket eller ikke er i bruk.»

«Denne appen samler inn posisjonsdata for å levere sporing og visning av lokale værvarsler. Dette gjøres også når appen er lukket eller ikke er i bruk.» 

Den fremtredende informasjonen kan også inneholde annen informasjon for å overholde kravene i retningslinjene og gjøre innholdet tydeligere for brukerne, men de må i alle fall inneholde informasjonen ovenfor der det er relevant.

Merk: Hvis funksjonen ikke har noe brukerrettet grensesnitt mens den har tilgang til posisjon i bakgrunnen, bør du heller vise varselet med den fremtredende informasjonen når appen åpnes for første gang.

Personvernregler både i appen og på butikkoppføringssiden 

Både personvernreglene for appen din og eventuell informasjon i selve appen må gi en utfyllende beskrivelse av hvordan appen din samler inn, bruker og/eller deler brukerdata, inkludert hvilke parter de deles med. Sørg for at personvernreglene dine

 • er tilgjengelige på en aktiv nettadresse (ikke i PDF-format)
 • ikke kan endres
 • kan finnes via en link på butikkoppføringssiden for appen og i selve appen
 • er tydelig merket som personvernreglene for appen i tittelen eller nettadressen og i teksten på siden
 • viser til enheten (utvikleren eller bedriften) som brukes i Google Play-oppføringen, eller til det nøyaktige navnet på appen
 • spesifikt beskriver personvern
 • inneholder relevant relatert informasjon, viser til posisjonsdata og informerer om appens bruk av posisjonsdata

Du må også legge til personvernreglene dine på butikkoppføringssiden for appen. Dette fremmer åpenhet overfor brukerne og viser hvordan du håndterer sensitive bruker- og enhetsdata. Det kan være lurt å rådføre deg med din egen juridiske representant for å få råd om andre krav.

Vanlige brudd på retningslinjene og fremgangsmåter for å løse dem

Uklar funksjonsbeskrivelse

Hvis vi ikke kan identifisere funksjonen som trenger tilgang til posisjon i bakgrunnen, basert på erklæringen din, må du gi oss en tydelig beskrivelse eller mer informasjon om funksjonen. Når appen din har flere funksjoner som trenger tilgang til posisjon i bakgrunnen, må du bare erklære én av dem. 

Du kan løse dette problemet ved å gjøre én av to ting:

 • Send inn et erklæringsskjema hvor du tydeliggjør og/eller legger til informasjon i beskrivelsen om én funksjon som trenger tilgang til posisjon i bakgrunnen.
 • Fjern tillatelsen fra appmanifestet og den relaterte kildekoden for alle APK-er i alle målgrupper (inkludert lukkede og åpne målgrupper).

Hvis appen din har flere funksjoner som trenger tilgang til posisjon i bakgrunnen, bør du bruke kriteriene nedenfor for å velge én av dem du vil erklære. Send deretter inn erklæringsskjemaet på nytt via kontoen din i Google Play-konsollen.

 • Funksjonen du velger, må være viktig for appens kjernefunksjonalitet – altså appens hovedformål. Uten denne kjernefunksjonen er appen ødelagt eller ubrukelig.
 • Tenk over om brukerne kan forvente at appen har tilgang til brukernes posisjon i bakgrunnen, og om du kan levere den samme opplevelsen uten å bruke posisjon i bakgrunnen.
 • Funksjonen må gi brukerne betydelige fordeler. Et eksempel kan være en følgeapp for familier som bruker posisjon i bakgrunnen både for å vise et varsel hvis at et barn forlater et område med geogjerde, og for å informere brukere om tilbud i nærheten. Funksjonen for å sette opp geogjerder for barns sikkerhet bør nevnes i tillatelseserklæringen din, siden den gir brukerne en mer verdifull fordel (oppfattet sikkerhet) enn fordelene med kontekstbaserte annonser (praktisk nytteverdi / personlig tilpasning).
 • Tilgang til posisjon i bakgrunnen som bare brukes til annonseformål, avvises.

Flere funksjoner er erklært

Utviklere kan bare erklære én posisjonsbasert funksjon som trenger tilgang til et posisjon i bakgrunnen – ikke flere. Funksjonen du velger, må være viktig for appens kjernefunksjonalitet – altså appens hovedformål. 

Når appen din har flere funksjoner som trenger tilgang til posisjon i bakgrunnen, velger du én funksjon du vil erklære. Deretter sender du inn erklæringsskjemaet på nytt via kontoen din i Google Play-konsollen. Tenk over dette når du velger en funksjon:

 • Er denne funksjonen nødvendig for appens kjernefunksjonalitet – eller hovedformål? Er appen ødelagt eller ubrukelig uten denne funksjonen?
 • Forventer brukerne at appen har tilgang til posisjonen deres i bakgrunnen? Hvis ikke er den kanskje ingen god kandidat for å få tilgang til bakgrunnsposisjon.
 • Kan appen levere den samme opplevelsen uten tilgang til posisjon i bakgrunnen? I så fall er det en bedre måte å få godkjenning på.
 • Hvis du kommer frem til at appen din ikke er en god kandidat for å få tilgang til posisjon i bakgrunnen, og/eller at du kan tilby den samme brukeropplevelsen uten denne tilgangen, bør du fjerne tillatelsen for tilgang til bakgrunnsposisjon fra appmanifestet samt den relaterte kildekoden for alle APK-er i alle målgrupper (inkludert lukkede og åpne målgrupper).
 • Har denne funksjonen en betydelig fordel for brukerne? Et eksempel kan være en følgeapp for familier som bruker posisjon i bakgrunnen både for å vise et varsel hvis at et barn forlater et område med geogjerde, og for å informere brukere om tilbud i nærheten. Funksjonen for å sette opp geogjerder for barns sikkerhet bør nevnes i tillatelseserklæringen din, siden den gir brukerne en mer verdifull fordel (oppfattet sikkerhet) enn fordelene med kontekstbaserte annonser (praktisk nytteverdi / personlig tilpasning).
 • Er annonser den eneste grunnen til at du ber om tilgang til posisjon i bakgrunnen? Vi avviser forespørsler hvor formålet bare er annonser.

Kan ikke bekrefte bakgrunnsfunksjonen i appen

Evalueringsteamet vårt må kunne bekrefte at en app tilbyr den erklærte funksjonen som trenger tilgang til posisjon i bakgrunnen, samt bekrefte hvordan funksjonen virker i appen. Hvis en funksjon ikke er synlig for brukerne, må den innsendte videoen vise hva funksjonen gjør.

Du kan løse dette problemet ved å endre videoen, så den viser den erklærte funksjonen du ber om tilgang til bakgrunnsposisjon for, og sende inn erklæringsskjemaet på nytt via kontoen din i Google Play-konsollen

 • Videoen må vise funksjonaliteten til appfunksjonen som bruker posisjon i bakgrunnen, inkludert hvordan brukeren utløser den fremtredende informasjonen og tillatelsen under kjøring (med brukersamtykke).
 • Hvis funksjonaliteten til den erklærte funksjonen ikke er direkte synlig for brukeren, må du vise hvordan appen fungerer. Du kan for eksempel vise hvordan den informerer brukeren om svindelvarsler.

Funksjonen oppfyller ikke kravene for tilgang til posisjon i bakgrunnen

Det kan hende at teamet vårt kommer frem til at funksjonen du har erklært, ikke overholder kravene i retningslinjene for posisjonstillatelser. Du kan løse dette ved å fjerne forespørselen om tilgang til posisjon i bakgrunnen og sende inn en oppdatering av appen. Følg denne veiledningen hvis du vil erklære en annen funksjon du vil ha tilgang til posisjon i bakgrunnen for:

 • Velg en funksjon som har en klar verdi for brukerne og er viktig for appens kjernefunksjonalitet – som er appens hovedformål. Uten denne kjernefunksjonen er appen ødelagt eller ubrukelig.
 • Tenk over om brukerne kan forvente at appen din har tilgang til brukernes posisjon i bakgrunnen. Hvis ikke er den kanskje ingen god kandidat for å få tilgang til bakgrunnsposisjon.
 • Hvis du kan gi brukerne den samme opplevelsen uten å bruke posisjon i bakgrunnen, bør du gjøre det i stedet.
 • Hvis du kommer frem til at appen din ikke er en god kandidat for å få tilgang til bakgrunnsposisjon, eller hvis du kan tilby den samme brukeropplevelsen uten denne tilgangen, må du huske å fjerne tilgangen til bakgrunnsposisjon fra appmanifestet og den relaterte kildekoden for alle APK-er i alle målgrupper (inkludert lukkede og åpne målgrupper).

Problemer med den innsendte videoen

Noen ganger kan vi ikke se videoer i erklæringer, og noen ganger gir ikke videoene et nøyaktig bilde av opplevelsen i appen. Videoen du sender inn, må vise hvordan appfunksjonen faktisk fungerer, og hvordan den bruker posisjon i bakgrunnen. Vis hvordan brukerne utløser den fremtredende informasjonen og den enhetsbaserte tillatelsen under kjøring (med brukersamtykke). 

Sjekk at videoen din er tilgjengelig, og/eller rediger videoen for tydelig å vise den erklærte funksjonen som trenger tilgang til posisjon i bakgrunnen. Send deretter inn erklæringsskjemaet på nytt via kontoen din i Google Play-konsollen.

Ugyldige personvernregler

Det kan hende at vi under gjennomgangen kommer frem til at visse personvernregler ikke overholder kravene våre til retningslinjer. Du kan løse dette ved å gå gjennom retningslinjene for personlige og sensitive brukerdata og legge til eller oppdatere personvernreglene dine, slik at de overholder reglene:

 • Personvernreglene må være tilgjengelige på en aktiv nettadresse (ikke i PDF-format).
 • De må ikke kunne redigeres.
 • Sørg for at de henviser til appen din.
 • De må spesifikt omhandle personvernet.
 • Du må ha en link til personvernreglene på butikkoppføringssiden for appen din og i selve appen.
 • De må inneholde en henvisning til den samme enheten (for eksempel utvikleren eller bedriften) som brukes i Google Play-oppføringen, eller til det nøyaktige navnet på appen.

Linken til personvernreglene er ugyldig eller mangler

Det hender at nettadressen til siden personvernreglene for en app ligger på, ikke lastes inn, eller at den fører til en side med ugyldige personvernregler. Du kan løse dette ved å gå gjennom kravene til personvernregler i retningslinjesenteret for utviklere. Hvis nettadressen du har oppgitt, fører til flere personvernregler, må du gjøre de nødvendige endringene (i appen, på nettstedet og/eller på butikkoppføringssiden for appen), slik at de fører til ett gjeldende sett med personvernregler.

Oppdater personvernreglene dine

 • De må være tilgjengelige på en aktiv nettadresse (ikke i PDF-format).
 • De må ikke kunne redigeres.
 • Sørg for at de henviser til appen din.
 • De må spesifikt omhandle personvernet.
 • Du må ha en link til personvernreglene på butikkoppføringssiden for appen din og i selve appen.
 • De må inneholde en henvisning til den samme enheten (for eksempel utvikleren eller bedriften) som brukes i Google Play-oppføringen, eller til det nøyaktige navnet på appen.

Det mangler opplysninger i den fremtredende informasjonen

Fremtredende informasjon må vises før en apps posisjonstillatelse under kjøring, og informasjonen må fortelle brukerne hvilke funksjoner som bruker posisjon i bakgrunnen. Gå gjennom kravene til fremtredende informasjon og samtykke, og oppdater den fremtredende informasjonen din:

 • Sørg for at den fremtredende informasjonen inneholder termen «posisjon».
 • Oppgi hvordan posisjon brukes i bakgrunnen, ved å bruke en av disse frasene: «i bakgrunnen» / «når appen er lukket» / «alltid i bruk» / «når appen ikke er i bruk».
 • Inkluder en liste over alle funksjonene som bruker posisjon i bakgrunnen.
 • Hvis du utvider den tillatte bruken til å inkludere annonser, må du inkludere dette: «brukes til å levere annonser / støtte annonsering / støtte annonser». (Velg den mest nøyaktige formuleringen.)

Fant ingen fremtredende informasjon

Apper må ha fremtredende informasjon i en dialogboks som vises før appenes posisjonstillatelse under kjøring. Hvis appen din ikke har dette allerede, bør du lese gjennom kravene til fremtredende informasjon og samtykke og legge til fremtredende informasjon.

 • Den fremtredende informasjonen må vises før appens posisjonstillatelse under kjøring.
 • Inkluder minst den følgende setningen, som du tilpasser, slik at den har med alle relevante funksjoner som ber om tilgang til posisjon i bakgrunnen i appen, og som er lett synlige for brukeren: «Denne appen samler inn posisjonsdata for å levere [«funksjon»], [«funksjon»] og [«funksjon»]. Dette gjøres også når appen er lukket eller ikke er i bruk.» Hvis du utvider den tillatte bruken til å inkludere annonser, må du også inkludere dette: «Disse dataene brukes også for å levere annonser / støtte annonsering / støtte annonser».
 • Den må inkludere eventuelle andre detaljer som er nødvendige for å gjøre det tydelig for brukerne hvordan og hvorfor du bruker posisjon i bakgrunnen. Selv om tilleggsinnhold er tillatt, skal det ikke føre til at det nødvendige innholdet ikke er synlig umiddelbart.

Fremtredende informasjon trengs før posisjonstillatelse under kjøring

Apper må vise fremtredende informasjon i en dialogboks før appens posisjonstillatelse under kjøring. Sørg for at den fremtredende informasjonen vises på riktig tidspunkt og oppfyller kravene til fremtredende informasjon og samtykke:

 • Vis den fremtredende informasjonen i en dialogboks i appen før appens posisjonstillatelse under kjøring.
 • Inkluder minst den følgende setningen, som du tilpasser, slik at den har med alle relevante funksjoner som ber om tilgang til posisjon i bakgrunnen i appen, og som er lett synlige for brukeren: «Denne appen samler inn posisjonsdata for å levere [«funksjon»], [«funksjon»] og [«funksjon»]. Dette gjøres også når appen er lukket eller ikke er i bruk.»
 • Den må inkludere eventuelle andre detaljer som er nødvendige for å gjøre det tydelig for brukerne hvordan og hvorfor du bruker posisjon i bakgrunnen. Selv om tilleggsinnhold er tillatt, skal det ikke føre til at det nødvendige innholdet ikke er synlig umiddelbart. 
 • Ta med denne setningen hvis du utvider den tillatte bruken til å omfatte annonser: «Disse dataene brukes også for å levere annonser.»

En funksjon er ikke kvalifisert for å få tilgang til posisjon i bakgrunnen

Det kan hende at gjennomgangsteamet vårt kommer frem til at funksjonen som er valgt ut for en erklæring, ikke trenger tilgang til posisjon i bakgrunnen for å fungere. Det kan også hende at funksjonen kan bruke tilgang til posisjon i forgrunnen i stedet for i bakgrunnen. Dette fører til at funksjonen ikke godkjennes for tilgang til posisjon i bakgrunnen. 

I slike tilfeller kan du enten fjerne tilgangen til posisjon i bakgrunnen fra appen og/eller bruke posisjonstilgang i forgrunnen i stedet. Send deretter inn en oppdatering av appen.

Testlegitimasjonen mangler eller er ugyldig

Av og til kan vi ikke gå gjennom apper fordi utvikleren ikke har oppgitt testlegitimasjon eller fordi testlegitimasjonen som er oppgitt i erklæringen, er ugyldig. For å løse dette problemet trenger vi testlegitimasjon, slik at vi kan gjennomgå og bekrefte hvordan appen fungerer. Send inn et oppdatert erklæringsskjema med testlegitimasjon via kontoen din i Google Play-konsollen. Hvis du har oppgitt legitimasjon tidligere, må du sjekke at den ikke er utløpt.

Funksjonen i appen matcher ikke erklæringen

Hvis opplevelsen av en funksjon i appen din ikke matcher funksjonsbeskrivelsen i erklæringen, må du oppdatere beskrivelsen i erklæringsskjemaet. Prøv å gjenspeile opplevelsen så nøyaktig som mulig når du beskriver den erklærte funksjonen, slik at vi kan bekrefte at den fungerer som beskrevet. Send deretter inn skjemaet på nytt via kontoen din i Google Play-konsollen.

Fremgangsmåte for å fjerne posisjon i bakgrunnen

Hvis du har kommet frem til at appen din ikke trenger posisjon i bakgrunnen, bør du følge fremgangsmåten i denne delen for å fjerne bakgrunnsbruk og sikre at appen overholder retningslinjene. Du må også sende inn appen til gjennomgang hvis det brukes posisjonstillatelser i appsamlinger eller APK-er – også i andre målgrupper enn produksjonsmålgruppen. For å se en liste over berørte appsamlinger eller APK-er, gå til Appinnhold (Retningslinjer > Appinnhold > Sensitive apptillatelser > Vis sammendraget) i kontoen din i Google Play-konsollen.

Hvis du tidligere har hatt appsamlinger eller APK-er som har hatt tilgang til posisjon i bakgrunnen, men som ikke har overholdt retningslinjene, må du sjekke at versjonene som ikke overholder retningslinjene, ikke finnes i noen av de aktive utgavene dine. Dette gjelder selv om du ikke bruker bestemte målgrupper. 

 1. Åpne Utforsker for appsamlinger (Utgivelse > Utforsker for appsamlinger) for å sjekke om bestemte versjoner er aktive.
 2. Når du sender inn en ny appsamling eller APK for å erstatte den tidligere appsamlingen eller APK-en som ikke overholder retningslinjene, må du sørge for at appsamlingen eller APK-en som ikke overholder retningslinjene, er i «Ikke inkludert»-delen, før du lanserer den nye utgaven. 
  1. Du finner mer veiledning i «Ikke inkludert»-delen av artikkelen Klargjør og publiser utgaver
 3. Forsikre deg om at en ny, kompatibel utgave lanseres fullstendig, og at den fullstendig deaktiverer appsamlinger eller APK-er som ikke overholder retningslinjene. 

Hvis du fortsatt opplever problemer etter å ha undersøkt kodebanene dine og begrenset bruken til bare å være forgrunnsbasert, bør du gå gjennom eventuelle tredjeparts-SDK-er du bruker i appen, som kanskje leser posisjoner i bakgrunnen.

Tidspunkter for å oppdatere godkjenningen av posisjonstillatelsene for appen

Det er du som har ansvaret for å sørge for at appen din har godkjenning til å bruke bakgrunnsposisjon, samt at den fortsetter å overholde retningslinjene i alle fremtidige innsendinger. Appoppdateringer gjennomgås i henhold til retningslinjene for Google Play. Betydelige endringer i appen din kan ha innvirkning på appens godkjenningsstatus for tilgang til posisjon i bakgrunnen, og det kan også føre til flere gjennomganger. 

Hvis det gjøres endringer i appfunksjoner som bruker posisjon i bakgrunnen, må du sende inn et nytt erklæringsskjema, og deretter gjennomgår vi appen.  

Problemer med gamle APK-er som bruker posisjonstillatelser

Hvis du har gamle APK-er med posisjonstillatelser og du ikke kan endre koden i dem lenger, kan du søke om unntak fra retningslinjene.

For å være kvalifisert for unntak må du overholde alle disse kravene:

 • Du må erklære de spesifikke APK-ene du vil ha unntak for.
 • APK-ene du ber om unntak for, må være publisert før 1. januar 2019.
 • Du må bruke alternative APK-er for brukere på Android Oreo (API-nivå 26) eller høyere, og disse må overholde retningslinjene for posisjonstillatelser.
 • APK-ene du ber om unntak for, må utgjøre en svært liten prosentandel (godt under ti prosent) av den totale installasjonsbasen din.

Google Play vurderer forespørslene og gir unntak ut fra individuelle vurderinger av hvert tilfelle. Alternativt kan du velge å oppheve publiseringen av APK-ene som bryter retningslinjene, slik at retningslinjene for posisjonstillatelser overholdes.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
false
true
true
92637