Traženje pristupa lokaciji u pozadini

Academy Logo

Besplatna obuka.

Saznajte više o tome kako smanjiti upotrebu podataka o lokaciji uređaja i pregledajte primjere izjave o podacima o lokaciji uređaja u Akademiji za programere aplikacija.

Sad za svoju aplikaciju možete zatražiti povratne informacije o lokaciji kad upotrebljavate pristup iz pozadine tako da ispunite obrazac izjave o dopuštenjima za lokaciju na Play konzoli.

Vaša aplikacija ne bi trebala tražiti pristup lokaciji u pozadini, osim ako je to potrebno. Ako vaša aplikacija zahtijeva pristup lokaciji u pozadini, ali nije ključna za njezinu osnovnu funkciju, morate ga ukloniti iz aplikacije i/ili implementirati pristup lokaciji u prednjem planu, primjerice kada je aktivnost aplikacije vidljiva korisnicima. Pojedinosti o implementaciji koja je u skladu s pravilima možete pronaći u nastavku.

Informacije o postupku

Vremenski okvir promjena pregleda i odobrenja

Od 30. rujna 2020. imate mogućnost slanja izjava za aplikacije koje zahtijevaju pristup lokaciji u pozadini. To vam daje priliku da dobijete povratne informacije na temelju kojih ćete moći djelovati prije potpunog provođenja pravila, kao i dovoljno vremena za uvođenje odgovarajućih izmjena. Ako se to odnosi na vašu aplikaciju, primit ćete obavijest na stranici Sadržaj aplikacije (Pravila > Sadržaj aplikacije > Osjetljiva dopuštenja aplikacije) na Play konzoli da biste ispunili obrazac izjave o dopuštenjima. Ovaj videozapis sadrži informacije o određivanju potrebnih dopuštenja i navođenju otkrivajućih objava unutar aplikacije:

Od 18. siječnja 2021. sve nove aplikacije (objavljene nakon 16. travnja 2020.) koje su poslane Google Playu i koje imaju pristup lokaciji u pozadini morat će se odobriti prije objavljivanja.

Od 29. ožujka 2021. sve postojeće aplikacije (objavljene prije 16. travnja 2020.) koje imaju pristup lokaciji u pozadini morat će se odobriti ili bi se ažuriranja aplikacije mogla blokirati, a aplikacija ukloniti s Google Playa.

Razmatranja pri pregledu aplikacije

Prilikom pregleda vaše aplikacije u obzir ćemo uzeti sljedeće:

 • Pruža li značajka jasnu vrijednost korisniku?
  • Primjeri kategorija značajki koje pružaju značajne koristi korisnicima uključuju fizičku sigurnost, percipiranu sigurnost i zdravlje/fitness. Primjeri kategorija značajki koje korisnicima pružaju minimalnu korist na temelju njihove lokacije mogu uključivati oglase, analitičke podatke, prilagodbu, zabavu i praktičnost.
 • Bi li korisnici očekivali da aplikacija pristupa njihovoj lokaciji u pozadini?
 • Je li značajka važna za osnovnu svrhu aplikacije?
 • Možete li pružiti isti doživljaj bez pristupanja lokaciji u pozadini?

Napomena: popis nije sveobuhvatan, već služi tome da steknete predodžbu o tome kako bi se načini na koje vaša aplikacija upotrebljava dopuštenja za lokaciju mogli pregledati i interpretirati.

Osnovna funkcija definira se kao glavna svrha aplikacije. To može obuhvaćati skup osnovnih značajki koje se moraju na uočljiv način dokumentirati i promicati u opisu aplikacije. Bez osnovne značajke ili značajki aplikacija ne radi ili se ne može upotrebljavati.

Dobivanje odobrenja za pristup aplikacije lokaciji u pozadini

Prije početka

Prije nego što ispunite obrazac izjave o dopuštenjima da biste dali izjavu o pristupanju vaše aplikacije lokaciji u pozadini, dovršite sljedeće korake. Na taj ćete se način upoznati s najboljim primjerima iz prakse za pristup podacima o lokaciji, alternativnim opcijama i načinima na koje korisnicima možete pojasniti pristup podacima o lokaciji.

1. korak: pregledajte najbolje primjere iz prakse za pristupanje lokaciji

Razumijevanje zahtjeva

Razvojni programeri moraju ispuniti sljedeće zahtjeve za pristupanje podacima o lokaciji u svojim aplikacijama:

 • Od korisnika nikad ne smijete zahtijevati dopuštenja za lokaciju samo u svrhu oglašavanja ili analitike.
 • Lokacija u pozadini smije se upotrebljavati samo za pružanje značajki koje su korisniku korisne i koje su relevantne za osnovnu funkciju aplikacije.
 • Aplikacije koje su posebno namijenjene djeci moraju biti u skladu s pravilima programa Aplikacije za obitelj.

Pregled najboljih primjera iz prakse

Svim razvojnim programerima preporučujemo da pregledaju sljedeće najbolje primjere iz prakse za pristupanje podacima o lokaciji u svojim aplikacijama:

 • Pregledajte kontrolni popis za pristup lokaciji u pozadini da biste prepoznali potencijalni pristup u svom kodu. Imajte na umu da ste također odgovorni za usklađivanje svih SDK-ova ili biblioteka trećih strana koje koristite s našim pravilima, uključujući upotrebu dopuštenja za lokaciju.
 • Smanjite svoju upotrebu lokacije tako da upotrijebite minimalni opseg potreban za pružanje značajke (npr. približna lokacija umjesto precizne, prednji plan umjesto pozadine). Korisnici trebaju razumno očekivati da značajka ili usluga treba traženu razinu lokacije. Na primjer, možemo odbiti aplikacije koje zahtijevaju ili pristupaju lokaciji u pozadini bez odgovarajućeg opravdanja.
 • Pregledajte najbolje primjere iz prakse u vezi s privatnošću i provjerite imate li odgovarajuću otkrivajuću objavu i pravila o privatnosti.
2. korak: razmislite o zamjenama za pristupanje lokaciji u pozadini

Aplikacijama je dopušten pristup lokaciji pomoću dopuštenja usluge u prednjem planu (kad aplikacija ima samo pristup iz prednjeg plana, npr. dok se upotrebljava) ako se upotreba pokrene kao nastavak korisnički pokrenute radnje u aplikaciji i prekine odmah nakon što aplikacija dovrši namjeravanu upotrebu korisnički pokrenute radnje.

Smatra se da se pristup lokaciji odvija u prednjem planu ako se lokaciji pristupa dok je aplikacija otvorena i vidljiva korisniku. Ako korisnik zatvori aplikaciju ili pritisne gumb početnog zaslona za povratak na glavni zaslon, smatra se da se pristup lokaciji odvija u pozadini.

Primjeri lokacije u prednjem planu

U nastavku je popis mogućih značajki koje se često mogu upotrebljavati s pristupom lokaciji u prednjem planu. Ako vaša aplikacija ima takve značajke, to ne znači da će biti automatski odbijena. Međutim, ako su te značajke jedini razlog zašto aplikacija traži pristup lokaciji u pozadini, tada je mogućnost odbijanja veća.

 • Prijedlozi za dodavanje prijatelja/igrača/veza u blizini samo kada je korisnik u aplikaciji (izuzima prijedloge prijatelja/igrača/veza u blizini dok je aplikacija zatvorena)
 • Prilagođeni sadržaj u aplikaciji na temelju lokacije korisnika (npr. popis pjesama za dom, lokalne vijesti itd.) bez obavijesti/upozorenja/značajke za korisnike nakon zatvaranja aplikacije 
 • Ograničavanje sadržaja radi provođenja upravljanja digitalnim pravima na razini regije
 • Praćenje isporuke/usluge (na primjer hrane, paketa ili vožnje) od strane korisnika (ne vozača)
 • Detaljna navigacija (nije primjenjivo ako se bilo koja funkcija izvršava dok je korisnik izvan aplikacije, kao što je pasivno praćenje ruta/koraka, praćenje pokretanja ili zaustavljanja vožnje itd.)
 • Prikupljanje podataka o lokaciji korisnika radi prikaza uzoraka prometa/točaka velikog zagušenja ili mapiranja brzina interneta u blizini

Napominjemo da ovaj popis nije iscrpan te da će se svaka aplikacija ocjenjivati na temelju njezine navedene osnovne funkcije. Međutim, ako vaša aplikacija ima samo funkcije poput prethodno navedenih funkcija koje zahtijevaju korištenje lokacije u pozadini, razmislite o tome da pristup lokaciji u pozadini zamijenite pristupom lokaciji u prednjem planu.

3. korak: obavijestite korisnike o pristupu lokaciji u pozadini

Ako u aplikaciji namjeravate upotrebljavati lokaciju u pozadini, trebali biste o tome obavijestiti korisnike u unosu u Trgovini Google Play putem opisa aplikacije, snimki zaslona i (ako je primjenjivo) naslova ili ikone. 

Evo nekoliko prijedloga kako korisnicima naglasiti da se koristi lokacija u pozadini:

 • Navedite kratak opis kako biste signalizirali lokaciju (na primjer "pronađi bilo gdje" ili "uvijek zna gdje").
 • Uključite snimku zaslona u aplikaciji koja prikazuje kartu/lokaciju korisnika ili geografske slike. 
 • Ako je primjenjivo, naslov ili ikona vaše aplikacije također mogu upućivati na značajku lokacije vaše aplikacije.

Zahtjevi za izjavu

Prilikom ispunjavanja obrasca izjave o dopuštenjima morat ćete dovršiti i korake u nastavku da bi Google mogao ocijeniti kako vaša aplikacija pristupa lokaciji u pozadini.

4. korak: priložite demonstracijski videozapis

Kao dio izjave o dopuštenjima morate pružiti vezu na kratki videozapis koji prikazuje značajku u vašoj aplikaciji temeljenu na lokaciji koja zahtijeva pristup lokaciji u pozadini (dok se aplikacija ne upotrebljava). 

U nastavku možete vidjeti primjer tog demonstracijskog videozapisa.

Pogledajte primjer demonstracijskog videozapisa

Zahtjevi za videozapise

Videozapis treba prikazivati značajku lokacije u pozadini i potrebne korake za susretanje i omogućivanje te značajke u aplikaciji. Videozapis treba prikazivati sljedeće:

 • obavijest za vrijeme izvođenja
 • uočljiv dijaloški okvir za otkrivanje unutar aplikacije koji se prikazuje korisnicima (opisan u nastavku)
 • značajku koja se aktivira iz pozadine.

Preporučeno trajanje jest 30 sekundi ili manje. Veza na YouTube preferirani je format videozapisa, no podržane su i veze za pohranu na Google disku na mp4 ili druge uobičajene formate videodatoteka.

Napomena:

 • Ako značajka nema sučelje namijenjeno korisnicima kad je lokacija u pozadini aktivna, navedite to u izjavi i što bolje predstavite značajku ili njezine učinke u videozapisu.
 • Budite sigurni da je videozapis izrađen putem Android uređaja.
5. korak: dodajte uočljivu otkrivajuću objavu unutar aplikacije

Ako vaša aplikacija pristupa lokaciji u pozadini, u aplikaciji morate omogućiti prikaz načina na koji pristupate podacima, prikupljate ih, koristite i dijelite. 

U nastavku možete vidjeti primjer uočljive otkrivajuće objave unutar aplikacije.

Pogledajte primjer uočljive otkrivajuće objave unutar aplikacije

Zahtjevi za otkrivajuću objavu unutar aplikacije

Otkrivajuća objava unutar aplikacije:

 • mora biti unutar same aplikacije, a ne samo u njenom opisu ili na web-lokaciji
 • mora se prikazati tijekom uobičajene upotrebe aplikacije i ne smije zahtijevati da korisnik otvara izbornik ili postavke
 • mora opisati podatke kojima se pristupa i koji se prikupljaju
 • mora objasniti kako će se podaci upotrebljavati i/ili dijeliti
 • ne smije se nalaziti samo u pravilima o privatnosti ili uvjetima pružanja usluge
 • ne smije se navoditi zajedno s drugim otkrivajućim objavama koje nisu povezane s prikupljanjem osobnih ili osjetljivih podataka
 • ne zahtijeva od korisnika izričit pristanak kao što je Prihvaćam ili Jasno mi je jer je to zadaća obavijesti za vrijeme izvođenja koja odmah slijedi. Omogućavanje korisniku da je zatvori ili ukloni prelaskom prsta prihvatljivi su načini napuštanja otkrivajuće objave.

Tekst otkrivajuće objave MORA sadržavati sljedeće elemente:

 1. pojam lokacija
 2. naznaku da se upotreba odvija u pozadini korištenjem jednog od sljedećih izraza pozadina/kad se aplikacija zatvori/uvijek u upotrebi/kad se aplikacija ne koristi
 3. popis svih značajki koje upotrebljavaju lokaciju u pozadini.
 4. Ako dopuštenu upotrebu proširite na oglase, morate uključiti sljedeće: upotrebljava se za prikazivanje oglasa/pružanje podrške oglašavanju/podrške oglasima (odaberite najtočniji izraz).

Primjeri izjave o otkrivanju

U nastavku slijede dva primjera izjave koji se mogu koristiti u vašoj otkrivajućoj objavi. Potonji uključuje upotrebu lokacije za oglase (odaberite najrelevantniji izraz):

 • "[Ova aplikacija] prikuplja podatke o lokaciji kako bi se omogućile značajke [značajka], [značajka] i [značajka], čak i kad je aplikacija zatvorena ili nije u upotrebi." 
 • "[Ova aplikacija] prikuplja podatke o lokaciji kako bi se omogućile značajke [značajka], [značajka] i [značajka], čak i kad je aplikacija zatvorena ili nije u upotrebi, a upotrebljava se i za pružanje podrške oglašavanju."

Uočljiva otkrivajuća objava može sadržavati druge informacije kako bi se osigurala usklađenost sa zahtjevima pravila i jasnoća za korisnike, ali mora sadržavati barem prethodno navedeno, ako je to važno.

Napomena: ako značajka nema sučelje namijenjeno korisnicima kad je lokacija u pozadini aktivna, postavite uočljivu otkrivajuću obavijest kad se aplikacija prvi put otvori.

Pravila o privatnosti

Pravila o privatnosti na stranici unosa aplikacije u trgovini omogućuju transparentno upoznavanje korisnika s načinom na koji postupate s osjetljivim korisničkim podacima i podacima uređaja. Pravila o privatnosti, zajedno s odgovarajućim obavijestima unutar aplikacije, moraju detaljno otkriti kako aplikacija prikuplja, upotrebljava i dijeli podatke korisnika, uključujući vrste strana s kojima se podaci dijele. Obratite se svojem zakonskom predstavniku kako bi vam savjetovao što je potrebno.

 • Morate postaviti vezu do pravila o privatnosti na stranici unosa aplikacije u trgovini i u samoj aplikaciji. 
 • Pravila o privatnosti moraju biti dostupna na aktivnom URL-u, primjenjivati se na vašu aplikaciju i izričito se odnositi na privatnost korisnika.
 • Ako vaša aplikacija upotrebljava lokaciju u pozadini, vaša pravila o privatnosti moraju sadržavati odgovarajuće povezane otkrivajuće objave.
 • Budite sigurni da je stranica koja sadrži pravila o privatnosti jasno obilježena kao takva.

Saznajte više

Česta pitanja

Mogu li objavljivati ažuriranja aplikacije ako još radim na usklađenosti sa zahtjevima za lokaciju?

Do datuma početka provedbe pravila (18. siječnja 2021. za sve nove aplikacije i 29. ožujka 2021. za sve postojeće aplikacije) možete objavljivati ažuriranja aplikacije bez usklađivanja s pravilima o lokaciji.

Da biste to učinili, ponovo pošaljite aplikaciju (možete upotrijebiti isti paket aplikacije/APK i verziju), u odjeljku Određivanje osjetljivog dopuštenja za lokaciju odaberite Ne, ovo izdanje ne udovoljava pravilu o dopuštenju za lokaciju. To će vam omogućiti da objavljujete ažuriranja aplikacije bez pregledavanja lokacije dok još radite na njezinom usklađivanju.

Moja aplikacija ima više značajki koje upotrebljavaju lokaciju u pozadini. Što trebam učiniti?

Možete navesti samo jednu značajku aplikacije koja upotrebljava lokaciju u pozadini za pregled. Ako vaša aplikacija sadrži više značajki koje su ključne za svrhu aplikacije i upotrebljavaju lokaciju u pozadini, odaberite značajku koja korisniku daje najveću korist. 

Na primjer, aplikacija društvene mreže koja upotrebljava lokaciju u pozadini za obavještavanje korisnika o ponudama u blizini i omogućavanje korisnicima da neprestano dijele svoju lokaciju s prijateljima. U izjavi o dopuštenjima navedite značajku dijeljenja s prijateljima jer ona korisnicima pruža veću korist (povezivanje/pomoć) od oglasa na temelju lokacije (praktičnost/prilagodba).

Google Play utvrdit će ispunjava li lokacija u pozadini uvjete na temelju pregleda primarne značajke aplikacije koju navedete. Međutim, odobrenje ovisi o upotrebi lokacije u pozadini na razini aplikacije. Vaša je odgovornost osigurati da su sve ostale značajke koje mogu upotrebljavati lokaciju u pozadini usklađene s pravilima. To uključuje ispunjavanje zahtjeva koji se odnose na uočljivu otkrivajuću objavu za korisnike unutar aplikacije, kako je opisano u prethodnom odjeljku Uočljiva otkrivajuća objava.

Gdje mogu pronaći izjavu?

Obrazac izjave o dopuštenjima za lokaciju bit će dostupan na Play konzoli 30. rujna 2020. Obrazac možete ručno pronaći tako da odete na stranicu Sadržaj aplikacije i u odjeljku Osjetljiva dopuštenja aplikacije kliknete Pokreni, a zatim u odjeljku Dopuštenja za lokaciju kliknete Pokreni.

Ako vam se prikazuju obavijesti za druge obrasce, primjerice obrazac prava pristupa aplikacije ili izjave o ovlastima, najprije ispunite njih jer su potrebni za pripremu vaše aplikacije za pregled na Play konzoli. Detaljne upute potražite u članku Priprema aplikacije za pregled.

Ako se na Konzoli ne prikazuje obavijest o izjavi, provjerite upotrebljavate li jedno od osjetljivih dopuštenja za lokaciju u skladu s ciljnom razinom SDK-a za svoju aplikaciju:

 • Ako APK aplikacije ili paket aplikacije cilja Android 10 ili noviju verziju (razina SDK-a 29 ili viša) i sadrži dopuštenje ACCESS_BACKGROUND_LOCATION u manifestu, usmjerit ćemo vas na unošenje pojedinosti o upotrebi lokacije
 • Ako APK aplikacije ili paket aplikacije cilja Android 9 ili stariju verziju (razina SDK-a 28 ili niža) i sadrži ACCESS_COARSE_LOCATION ili ACCESS_FINE_LOCATION, morat ćete naznačiti namjeru pristupanja lokaciji u pozadini, a zatim ćemo vas usmjeriti na unošenje pojedinosti o upotrebi lokacije.
Što ako imam stari APK s dopuštenjima za lokaciju i ne mogu mijenjati kôd?

Ako imate stare APK-ove s dopuštenjima za lokaciju i više ne možete mijenjati kôd tih APK-ova, možete se prijaviti za iznimku od pravila.

Da biste ostvarili pravo na tu iznimku, morate ispuniti SVE sljedeće zahtjeve:

 • Morate navesti konkretne APK-ove za koje tražite iznimku.
 • APK-ovi za koje tražite iznimku moraju biti objavljeni prije 1. siječnja 2019.
 • Morate imati alternativne APK-ove koji se poslužuju korisnicima na Androidu Oreo (API razina 26) ili novijem, a oni moraju biti u skladu s pravilom dopuštenja za lokaciju.
 • APK-ovi za koje tražite iznimku moraju predstavljati vrlo malen postotak (ne veći od malog jednoznamenkastog postotka) vaše ukupne baze za instaliranje.

Google Play pregledat će zahtjev i odobriti iznimke za svaki pojedini slučaj. Druga je mogućnost da poništite objavljivanje APK-ova koji krše pravila kako bi bili u skladu s pravilima o dopuštenjima za lokaciju.

Koje ću podatke trebati navesti u izjavi?

U izjavi o lokaciji od vas se traži da navedete unose za sljedeća pitanja:

 1. Svrha aplikacije: koja je glavna svrha vaše aplikacije?
 2. Pristup lokaciji: zašto vaša aplikacija treba pristup lokaciji u pozadini? 
  1. Navedite nam podatke o jednoj značajci temeljenoj na lokaciji u vašoj aplikaciji koja zahtijeva pristup lokaciji u pozadini i objasnite zašto se ne može implementirati bez tog pristupa. Značajka bi trebala biti povezana s osnovnom svrhom vaše aplikacije. Odobrenje će se dodijeliti za cijelu aplikaciju, a ne samo za tu značajku. 
  2. Napominjemo da možemo ocijeniti samo jednu značajku istovremeno i da će uključivanje više značajki rezultirati odbijanjem vaše aplikacije.
 3. Videoupute: navedite vezu na kratki videozapis koji prikazuje značajku koju ste prethodno opisali, a koja se koristi u vašoj aplikaciji. Videozapis bi trebao sadržavati uočljiv dijaloški okvir za otkrivanje koji se prikazuje korisnicima. Preporučeno maksimalno trajanje videozapisa je 30 sekundi.
Je li odobrenje dopuštenja trajno i kada ga trebam ažurirati?

Razvojni programer snosi odgovornost za to da su aplikacije za koje je odobrena upotreba lokacije u pozadini u skladu s pravilima svaki put kada se predaju. Ažuriranja aplikacija pregledat će se u skladu s pravilima Playa. Značajne izmjene aplikacije mogu utjecati na odobrenje aplikacije za upotrebu lokacije u pozadini, kao i rezultirati dodatnim pregledima. Ako se neka značajka aplikacije koja upotrebljava lokaciju u pozadini mijenjala, pošaljite novi obrazac izjave koji će se potom pregledati.

Kako mogu ukloniti lokaciju u pozadini?

Ako ste zaključili da vaša aplikacija ne zahtijeva lokaciju u pozadini, slijedite sljedeće korake da biste uklonili upotrebu u pozadini i uskladili aplikaciju s pravilima. Imajte na umu da ćete svoju aplikaciju morati poslati na pregled ako se u bilo kojem APK-u, uključujući verzije koje nisu produkcijske, upotrebljavaju sljedeća dopuštenja. Popis obuhvaćenih APK-ova na Play konzoli možete pronaći na stranici Sadržaj aplikacije (Pravila > Sadržaj aplikacije > Osjetljiva dopuštenja aplikacije > Prikaži sažetak):

 • Ako ciljate Android 10 ili noviju verziju (razina SDK-a 29 ili viša):
  • Uklonite dopuštenje ACCESS_BACKGROUND_LOCATION iz APK-a aplikacije ili paketa aplikacije
  • Ako upotrebljavate ACCESS_COARSE_LOCATION ili ACCESS_FINE_LOCATION, pregledajte putove koda i ograničite upotrebu na svrhe u prednjem planu (saznajte više)
  • Više ne biste trebali vidjeti izjavu o lokaciji u odjeljku Sadržaj aplikacije
 • Ako ciljate Android 9 ili stariju verziju (razina SDK-a 28 ili niža):
  • Ako već upotrebljavate ACCESS_COARSE_LOCATION ili ACCESS_FINE_LOCATION, pregledajte putove koda i ograničite upotrebu na svrhe u prednjem planu (saznajte više)
  • Na pitanje "Pristupa li vaša aplikacija lokaciji u pozadini u APK-ovima ili paketima aplikacija koji ciljaju Android 9 ili stariju verziju?" u deklaraciji Play konzole odgovorite s Ne.

Povezani sadržaj

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
92637
false