Taustasijaintiluvat

Tässä artikkelissa kerrotaan tärkeimmät huomioitavat asiat ja vaatimukset, jotka koskevat taustasijaintilupien pyytämistä sovellukselle. 

Jos haluat tietää, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun lähetät taustasijaintia käyttävän sovelluksen, katso Google Play Policy - Declared permissions and in-app disclosures.

Tarvitseeko sovellus pääsyn taustasijaintiin?

Sovelluksen pitäisi pyytää pääsyä taustasijaintiin vain, jos se on välttämätöntä sovelluksen ydintoimintojen kannalta. Voit ajatella ydintoimintoa sovelluksen päätarkoituksena. Tähän voi liittyä tärkeitä ominaisuuksia, joita ilman sovellus ei toimi tai on käyttökelvoton. Kaikki ydinominaisuudet on dokumentoitava ja mainittava näkyvästi sovelluksen kuvauksessa.

Lisäksi sovelluksen on täytettävä seuraavat vaatimukset sekä muut tässä artikkelissa kuvatut vaatimukset:

 • Taustasijaintia voi käyttää vain, jos siitä on merkittävää hyötyä käyttäjille ja se liittyy sovelluksen ydintoimintoihin.
 • Älä koskaan pyydä käyttäjiltä sijaintilupia pelkän mainostamisen tai analytiikan vuoksi.
 • Erityisesti lapsille suunniteltujen sovellusten on noudatettava Google Play Families ‐käytäntöä.

Jos sovelluksesi pyytää pääsyä taustasijaintiin, mutta sovelluksen ydintoiminnot eivät edellytä sitä, sinun on poistettava pääsyvaatimus sovelluksesta ja/tai sallittava sijaintiin pääsy etualalla (esimerkiksi silloin, kun sovellustoiminta näkyy käyttäjille). Laitteen sijainti on henkilökohtaista ja arkaluontoista käyttäjädataa, eikä sitä saa koskaan myydä tai jakaa myyntitarkoituksessa (esim. käytäntöjen vastaiseen SDK:n käyttöön). Siksi taustasijaintia käyttävät sovellukset edellyttävät hyväksyntää. Ilman hyväksyntää sovelluspäivitykset voidaan estää ja sovelluksesi voidaan poistaa Google Playsta. 

Jos haluat lisätietoa siitä, miten ja milloin taustasijaintitietoja voi käyttää, tutustu Google Play Academyn koulutukseen laitteen sijaintidatan käytöstä ilmoittamisesta. Siinä on esimerkkejä ominaisuuksista, joista on merkittävää hyötyä käyttäjille ja jotka ovat olennaisia sovelluksen ydintoimintojen kannalta. Siellä on myös ohjeet lupaselvityslomakkeen täyttämiseen.

Pääsy sijaintiin etualalla

Pyri mahdollisuuksien mukaan käyttämään sijaintia etualalla taustan sijaan. Mitä eroa näillä on? Pääsy sijaintiin etualalla tapahtuu, kun sovellus on avoinna ja näkyy käyttäjälle. Jos pääsy tapahtuu, kun käyttäjä on sulkenut sovelluksen tai palannut aloitusnäytölle painamalla aloitusnäyttöpainiketta, sovellus saa pääsyn sijaintiin taustalla.

Mitä tämä tarkoittaa sijaintilupakäytännön näkökulmasta? Pääsy sijaintiin etualalla on käyttäjien kannalta avoiminta, mikä edistää luottamusta ja on siksi ensisijainen vaihtoehto Google Playn sovelluksille.  

Joissakin tapauksissa voimme hyväksyä, että sovellus käyttää etualan palvelua eli erillistä APIa, jonka avulla sovellus saa pääsyn sijaintitietoihin, vaikka sovellus olisi pienennetty eikä se näkyisi käyttäjälle. Tämä tarkastetaan kuitenkin tapauskohtaisesti ja edellyttää esimerkiksi seuraavien vaatimusten täyttymistä:

 • Etualan palvelun käytön käynnistyttävä käyttäjän sovelluksessa tekemän toiminnon seurauksena.
 • Etualan palvelun käyttö täytyy lopettaa heti, kun käyttötapauksen mukainen, käyttäjän tekemä toiminto on valmis sovelluksessa. 

Sovellusten tulee pyytää suppeimpia mahdollisia lupia (laitteen etualan sijaintilupien käyttäminen taustalupien sijaan) sijaintia tarvitsevan ominaisuuden tai palvelun toteuttamista varten. Käyttäjien pitää voida perustellusti odottaa, että pyydettyä sijainnin tasoa tarvitaan sovelluksen ominaisuuden tai palvelun toteuttamiseksi. 

Jos sovellus käyttää laitteen sijaintia etualan palvelun kautta samalla tavalla kuin ACCESS_BACKGROUND_LOCATION-lupa (tai "sijainti taustalla"), sovelluksen on noudatettava taustasijainnin lupavaatimuksia. 

 

Esimerkkejä pääsystä sijaintiin etualalla

Alla näet ominaisuudet, joissa voidaan mahdollisesti käyttää sijaintia etualalla taustasijaintiin pääsyn sijaan. Jos sovelluksessa on näitä ominaisuuksia, siltä ei automaattisesti evätä pääsyä taustasijaintiin. Jokainen sovellus arvioidaan sen ilmoitettujen ydintoimintojen perusteella. Jos sovellus tarvitsee pääsyn taustasijaintiin vain näiden ominaisuuksien takia, hylkääminen on kuitenkin todennäköisempää, koska ominaisuudet on mahdollista toteuttaa myös sijainnin etualan pääsyoikeuden kautta.
 • Ominaisuus, joka ehdottaa lähellä olevien kaverien/pelaajien/kontaktien lisäämistä vain, jos sovellusta käytetään (ei ehdotuksia, kun sovellus on suljettuna)
 • Ominaisuus, joka personoi käyttäjän sijainnin perusteella paikallisuutisia, kodin musiikkisoittolistoja tai muuta sovelluksen sisäistä sisältöä (ilman ilmoituksia, hälytyksiä tai muita ominaisuuksia, kun sovellus on suljettuna).
 • Ominaisuus, joka rajoittaa sisältöä niin, että aluekohtaista digitaalisten käyttöoikeuksien hallintaa noudatetaan.
 • Toimituksen/palvelun seuranta (esimerkiksi ruoka, paketit tai kyyti) käyttäjiä (ei kuljettajia) varten. 
 • Tarkat navigointiohjeet (paitsi silloin, kun ominaisuutta käytetään, vaikka käyttäjä ei ole sovelluksessa, esimerkiksi askelten tai reittien passiivinen seuraaminen tai ajomatkan alkamisen tai päättymisen seuraaminen).
 • Ominaisuus, joka kokoaa käyttäjän sijaintitietoja liikennemallien / erittäin ruuhkaisten paikkojen näyttämiseksi tai lähellä olevan internetyhteyden nopeuden kartoittamiseksi.
Lista ei ole kattava. Jos sovelluksen kaikki toiminnot lukeutuvat edellä mainittuihin ja edellyttävät taustasijainnin käyttöä, pääsy sijaintiin kannattaa ehkä vaihtaa etualalle. 

Taustasijaintiin pääsyn parhaat käytännöt 

Tutustu seuraaviin parhaisiin käytäntöihin, jotka liittyvät sijaintidatan pääsyoikeuksiin sovelluksessa:

 • Minimoi sijainnin käyttö rajaamalla se suppeimpaan mahdolliseen tasoon (esim. karkea tarkan sijaan ja etualalla toimiminen taustalla toimimisen sijaan). 
 • Mieti, voivatko sovelluksen käyttäjät odottaa sovelluksen ominaisuuden tai palvelun tarvitsevan pyydettyä sijaintitasoa. Saatamme hylätä sovellukset, jotka pyytävät tai käyttävät taustasijaintia ilman hyvää syytä.
 • Lue taustasijainnin pääsyoikeuksien muistilista ja tunnista mahdolliset käyttöoikeudet sovelluksen koodissa. 
 • Lue tietosuojan parhaat käytännöt ja varmista, että noudatat asianmukaisia tietojen luovutuksen ja tietosuojan käytäntöjä.
 • Varmista, että käyttämäsi kolmansien osapuolten SDK:t tai kirjastot noudattavat käytäntöjämme, jotka koskevat esimerkiksi sijaintilupien käyttöä.
 • Huomaa, että aktiivisilla julkaisukanavilla (mukaan lukien sisäiset testit, suljetut ja avoimet kanavat) olevat sovelluspaketit tai APK:t tarkastetaan.

Hyväksynnässä huomioitavia asioita

Kun tarkastamme sovelluksen, joka pyytää pääsyä sijaintiin taustalla, otamme huomioon esimerkiksi seuraavat asiat:

 • Onko taustasijainti tärkeä sovelluksen ydintoimintojen kannalta? 
 • Saako käyttäjä taustasijainnista merkittävää arvoa?
  • Esimerkkejä tästä ovat turvallisuus, turvallisuudentunne ja terveys/kuntoilu. 
  • Vähäistä hyötyä käyttäjille tuovat esimerkiksi mainokset tai tarjoukset, analytiikka, personointi, viihde ja käyttömukavuuteen liittyvät ominaisuudet.
 • Osaavatko käyttäjät odottaa sovelluksen pääsevän sijaintiinsa taustalla? 
 • Voiko sovellus tarjota saman käyttökokemuksen ilman pääsyä taustasijaintiin?
 • Onko tietosuojakäytäntö julkaistu Play Consolessa ja sovelluksen sisällä?

Lista ei ole kattava, mutta sen avulla saat käsityksen siitä, miten voimme tarkastaa ja tulkita sovelluksen käyttämiä sijaintilupia. 

Taustasijaintilupien edellyttämä dokumentaatio

Jos käytät sijaintia taustalla, sinun on kerrottava tästä selkeästi käyttäjille sekä sovelluksessa että sovelluksen tietosivulla. Voit tehdä tämän sovelluksen kuvauksessa, kuvakaappauksissa ja tarvittaessa nimessä tai kuvakkeessa.

Voit korostaa taustasijainnin käyttöä sovelluksessa näiden ehdotusten avulla:

 • Lisää lyhyt kuvaus, joka kertoo sijainnin olevan aina päällä (esim. "seuraa aina sijaintia").
 • Lisää sovelluksesta otettu kuvakaappaus, jossa näkyy kartta / käyttäjän sijainti tai kuvat, joissa on paikkamerkintöjä. 
 • Lisää tarvittaessa sovelluksen nimeen tai kuvakkeeseen tekstiä tai kuvia, jotka kertovat sovelluksen sijaintiominaisuudesta.

Kun lähetät sovelluksen hyväksyttäväksi, sinun toimitettava seuraava dokumentaatio taustasijaintilupaa varten: 

 • Lupaselvityslomake
 • Videoesittely
 • Näkyvä ilmoitus sovelluksessa
 • Tietosuojakäytäntö sekä sovelluksessa että sen tietosivulla 

Lupaselvityslomake 

Lupaselvityslomake on saatavilla Google Play Console ‐tililläsi. Löydät lomakkeen näin:

 1. Avaa Sovelluksen sisältö ‐sivu.
 2. Valitse Sovelluksen arkaluontoiset käyttöluvat ‐kohdasta Aloita.
 3. Valitse sitten Sijaintiluvat-kohdasta Aloita.

Jos näet kehotteita muista lomakkeista, kuten Sovellusten käyttöoikeudet tai Valtuutuksen selvityslomake, täytä ne ensin. Ne valmistavat sovelluksesi tarkastukseen Google Play Consolessa. Tarkat ohjeet löytyvät Sovelluksen valmistelu tarkistusta varten ‐sivulta.

Jos et näe Google Play Consolessa ilmoituskehotetta, varmista, että käytät jotakin sovelluksesi SDK-tavoitetason mukaista arkaluontoista sijaintilupaa:

 • Jos sovelluspaketti tai APK on kohdistettu Android 10:een tai uudempaan (SDK-taso 29 tai korkeampi) ja sen teknisissä tiedoissa on ACCESS_BACKGROUND_LOCATION-lupa, sinut ohjataan täyttämään tiedot sijainnin käytöstä
 • Jos sovelluspaketti tai APK on kohdistettu Android 9:ään tai vanhempaan (SDK-taso 28 tai alempi) ja sen teknisissä tiedoissa on joko ACCESS_COARSE_LOCATION‑ tai ACCESS_FINE_LOCATION-lupa, sinun on kerrottava taustasijainnin käyttöaikeista. Sinut ohjataan sitten täyttämään tiedot sijainnin käytöstä.

Selvityslomakkeen tiedot

Kun täytät Luvat ja arkaluontoisia tietoja käsittelevät APIt ‐selvityslomakkeen, vastaa seuraaviin kysymyksiin, jotta Google voi arvioida sovelluksesi pääsyä taustasijaintiin.

Lupaselvityslomakkeessa painotetaan tätä: Mikä on sovelluksesi päätarkoitus?

 • Sijainnin pääsyoikeus: Miksi sovelluksesi tarvitsee pääsyn taustasijaintiin? 
  • Ilmoita vain yhdestä sovelluksen sijaintiin perustuvasta ominaisuudesta, joka edellyttää pääsyä taustasijaintiin, ja kerro, miksi ominaisuutta ei voi ottaa käyttöön ilman pääsyä. Ominaisuuden tulee liittyä sovelluksen päätarkoitukseen. Hyväksyntä myönnetään koko sovellukselle, ei vain tälle yhdelle ominaisuudelle. 
  • Voimme arvioida vain yhden ominaisuuden kerrallaan. Jos lisäät useita ominaisuuksia, sovellus hylätään.
 • Video-ohjeet: Lisää linkki lyhyeen videoon, jossa havainnollistetaan selkeästi sijaintiin perustuvan ominaisuuden (eli lomakkeella ilmoittamasi ominaisuuden) käyttöä sovelluksessa. Muista lisätä videoon käyttäjille näkyvä ilmoitusikkuna. Suositeltu videon pituus on enintään 30 sekuntia.

Videoesittely

Edellisessä osiossa esiteltiin lyhyt video, joka sinun on lisättävä osana selvitystä. Tässä on esimerkki videoesittelystä ja sitä koskevia vaatimuksia.

Videovaatimukset

Videossa on esiteltävä sovelluksen ilmoitettu ominaisuus, joka edellyttää pääsyä taustasijaintiin (kun sovellus ei ole käytössä). Siinä on myös oltava ohjeet ominaisuuden löytämiseen ja käyttöönottoon sovelluksessa. 
Sisällytä videoon
 • ominaisuuden aktivointi taustalta
 • käyttäjille näkyvä, sovelluksen sisäinen ilmoitusikkuna
 • suoritusaikakehote.
Yritä pitää video alle 30 sekunnin pituisena. Suosittelemme videon lisäämistä YouTube-linkkinä, mutta tuemme myös linkkejä Google Drive ‐tallennustilassa olevan MP4-tiedostoon tai muuhun yleiseen videotiedostomuotoon.
Tärkeää huomioida:
 • Jos ominaisuudella ei ole käyttäjille näkyvää käyttöliittymää sijainnin ollessa aktiivinen taustalla, mainitse tämä ilmoituksessa ja esittele ominaisuutta tai sen vaikutusta videolla mahdollisimman paljon.
 • Varmista, että video kuvastaa sovelluksesi toimintaa Android-laitteella. Älä esimerkiksi lähetä videota iOS-sovelluksesta.

Näkyvä ilmoitus sovelluksessa 

Jos sovelluksesi pyytää pääsyä taustasijaintiin, sovelluksen sisällä on ilmoitettava, miten pääsy käyttäjän dataan tapahtuu ja miten dataa kerätään, käytetään ja/tai jaetaan.
 
Tässä on joitakin esimerkkejä sovelluksen sisäisistä näkyvistä ilmoituksista.

Ilmoitusta koskevat vaatimukset

Sovelluksen sisäinen ilmoitus:

 • Ilmoituksen on oltava sekä sovelluksen sisällä, että sovelluksen kuvauksessa ja verkkosivustolla.
 • Ilmoituksen on näyttävä sovelluksessa normaalissa käytössä eikä sen näkeminen saa edellyttää valikkoon tai asetuksiin siirtymistä.
 • Ilmoituksessa on kerrottava, mitä dataa sovellus käyttää ja kerää.
 • Ilmoituksessa on selitettävä, miten dataa käytetään ja/tai jaetaan.
 • Se ei saa olla ainoastaan tietosuojakäytännössä tai käyttöehdoissa.
 • Se ei saa olla osa toista ilmoitusta, joka ei liity henkilökohtaisen tai arkaluontoisen datan keräämiseen.
 • Käyttäjän ei tarvitse antaa erillistä suostumusta valitsemalla esimerkiksi "Hyväksy" tai "Ymmärrän". Tämä tehdään heti seuraavalla suoritusaikakehotteella. Halutessasi käyttäjä voi poistua ilmoituksesta sulkemalla sen tai pyyhkäisemällä sen pois.

Ilmoituksessa on

 • oltava sana "sijainti"
 • kerrottava taustasijainnin käytöstä sovelluksessa jollakin seuraavista ilmaisuista: "taustalla" / "sovelluksen ollessa suljettuna" / "aina käytössä" / "kun sovellus ei ole käytössä"
 • mainittava kaikki sovelluksen ominaisuudet, jotka käyttävät taustasijaintia
 • mainittava myös seuraava, jos käyttölupa koskee mainoksia: "käytetään myös mainosten näyttämiseen" / mainonnan tukemiseen / mainosten tukemiseen" (valitse sopivin vaihtoehto).

Suositeltu ilmoitusmuoto

Suosittelemme seuraavia sanamuotoja, jotta käytäntövaatimukset täyttyisivät. Huomaa, että toisessa esimerkissä mainitaan sijainnin käyttö mainontaa varten. Sijaintidatan käytössä mainoksiin on noudatettava Sijaintidatan käyttö mainonnassa ‐käytäntöjä. 

Valitse sopivin vaihtoehto:

 • "[Tämä sovellus] kerää sijaintidataa näitä ominaisuuksia varten: ["ominaisuus"], ["ominaisuus"], ["ominaisuus"], vaikka sovellus olisi suljettu tai pois käytöstä."
 • "[Tämä sovellus] kerää sijaintidataa näitä ominaisuuksia varten: ["ominaisuus"], ["ominaisuus"], ["ominaisuus"], vaikka sovellus olisi suljettu tai pois käytöstä, ja sitä käytetään myös mainonnan tukemiseen."

Esimerkkejä:

"Fitness Funds kerää sijaintidataa, jotta se voi seurata aktiivisuutta myös sovelluksen ollessa suljettuna tai pois käytöstä."

"Tämä sovellus kerää sijaintidataa paikallisten säätiedotteiden seurantaa ja toimittamista varten, vaikka sovellus olisi suljettu tai pois käytöstä." 

Näkyvässä ilmoituksessa voi olla muita tietoja käytäntövaatimusten mukaisesti ja selvyyden varmistamiseksi käyttäjille, mutta siinä on oltava soveltuvin osin vähintään yllä mainitut tiedot.

Huom. Jos ominaisuudella ei ole käyttäjille näkyvää käyttöliittymää sijainnin ollessa aktiivinen taustalla, näytä näkyvä ilmoitus, kun sovellus avataan ensimmäistä kertaa.

Tietosuojakäytäntö sekä sovelluksessa että sen tietosivulla 

Sovelluksen tietosuojakäytännön ja mahdollisten sovelluksen sisäisten ilmoitusten on yhdessä kerrottava yksiselitteisesti, miten sovelluksesi kerää, käyttää ja/tai jakaa käyttäjädataa (ilmoita myös tahot, joille dataa jaetaan). Varmista, että tietosuojakäytäntö

 • on saatavilla aktiivisessa URL-osoitteessa (ei PDF-muodossa)
 • ei ole muokattavissa
 • on avattavissa sovelluksen tietosivulla ja suoraan sovelluksessa olevan linkin kautta
 • on merkitty selkeästi sovelluksen tietosuojakäytännöksi sivun otsikossa tai URL-osoitteessa ja tekstissä
 • viittaa samaan tahoon (esimerkiksi kehittäjään tai yritykseen), joka mainitaan sovelluksen tietosivulla Google Playssa, tai sovelluksen tarkkaan nimeen
 • käsittelee erityisesti käyttäjien tietosuojaa
 • sisältää aiheeseen liittyviä ilmoituksia ja viittauksia sijaintidataan ja antaa tietoa siitä, miten sijaintidataa käytetään sovelluksessa.

Sinun täytyy myös lisätä tietosuojakäytäntö sovelluksesi tietosivulle. Tämä parantaa avoimuutta käyttäjien suuntaan ja kertoo, miten käsittelet arkaluontoista käyttäjä- ja laitedataa. Pyydä lakiasiantuntijalta neuvoa muihin vaatimuksiin liittyen.

Yleisiä rikkomuksia ja ohjeita niiden ratkaisemiseen

Epäselvä kuvaus ominaisuudesta

Jos emme pysty tunnistamaan lähettämäsi selvityksen perusteella ominaisuutta, joka edellyttää pääsyä taustasijaintiin, sinun täytyy lähettää selkeä kuvaus tai lisätietoja ominaisuudesta. Jos sovelluksessa on useita ominaisuuksia, jotka edellyttävät pääsyä taustasijaintiin, sinun on valittava niistä vain yksi. 

Voit ratkaista ongelman jommallakummalla näistä tavoista:

 • Lähetä uudelleen selvityslomake, jossa selvennetään ja/tai laajennetaan sellaisen ominaisuuden kuvausta, joka edellyttää pääsyä taustasijaintiin
 • Poista lupa sovelluksen manifestista sekä siihen liittyvä lähdekoodi kaikilta APK:ilta kaikilla kanavilla (myös suljetut ja avoimet kanavat).

Jos sovelluksessa on useita ominaisuuksia, jotka edellyttävät pääsyä taustasijaintiin, valitse yksi ominaisuus seuraavien kriteerien perusteella. Lähetä sitten selvityslomake Google Play Console ‐tilin kautta.

 • Valitsemasi ominaisuuden on liityttävä sovelluksen ydintoimintoon, joka on sen päätarkoitus. Ilman tätä ydinominaisuutta sovellus ei toimi tai on käyttökelvoton.
 • Mieti, osaavatko käyttäjät odottaa sovelluksen käyttävän sijaintia taustalla ja voitko tarjota saman kokemuksen pääsemättä taustasijaintiin.
 • Ominaisuudesta on oltava käyttäjille merkittävää hyötyä. Otetaan esimerkiksi perheen kumppanisovellus, joka käyttää taustasijaintia kertomaan käyttäjille lähellä olevista tarjouksista ja ilmoittamaan, kun lapsi poistuu tietyltä alueelta. Lupaselvitykseen kannattaa lisätä lapsen turvallisuutta lisäävä sijainnin rajausominaisuus, sillä se tuo käyttäjälle enemmän lisäarvoa (turvallisuudentunne) kuin sijaintiin perustuvat mainokset (mukavuus/personointi).
 • Pääsy taustasijaintiin vain mainontatarkoituksessa on kielletty.

Useita ominaisuuksia ilmoitettu

Kehittäjä voi ilmoittaa vain yhden sijaintiin perustuvan ominaisuuden, joka edellyttää pääsyä taustasijaintiin. Valitsemasi ominaisuuden on liityttävä olennaisesti sovelluksen ydintoimintoon, joka on sen päätarkoitus. 

Jos sovelluksessa on useita ominaisuuksia, jotka edellyttävät pääsyä taustasijaintiin, valitse niistä vain yksi ja lähetä selvityslomake uudelleen Google Play Console ‐tilin kautta. Kun valitset ominaisuutta, ota huomioon seuraavat asiat:

 • Onko tämä ominaisuus välttämätön sovelluksen ydintoiminnon tai päätarkoituksen kannalta? Olisiko sovelluksesi toimimaton tai käyttökelvoton ilman tätä ominaisuutta?
 • Osaavatko käyttäjät odottaa sovelluksen pääsevän sijaintiinsa taustalla? Jos eivät, sovellus ei välttämättä sovellu käyttämään taustasijaintia.
 • Voiko sovelluksesi tarjota saman käyttökokemuksen ilman pääsyä taustasijaintiin? Jos voi, tämä on parempi tapa saada hyväksyntä.
 • Jos päätät, että sovellus ei sovellu käyttämään taustasijaintia ja/tai voit tarjota käyttökokemuksen myös ilman sitä, muista poistaa taustasijainnin pääsylupa sovelluksen manifestista ja siihen liittyvästä lähdekoodista kaikissa APK:issa ja kaikilla kanavilla (myös suljetuilla ja avoimilla kanavilla).
 • Onko tästä ominaisuudesta merkittävää hyötyä käyttäjille? Otetaan esimerkiksi perheen kumppanisovellus, joka käyttää taustasijaintia ilmoittaakseen käyttäjille lähellä olevista tarjouksista ja siitä, jos lapsi poistuu tietyltä alueelta. Lupaselvitykseen kannattaa lisätä lapsen turvallisuutta lisäävä sijainnin rajausominaisuus, sillä se tuo käyttäjälle enemmän lisäarvoa (turvallisuudentunne) kuin sijaintiin perustuvat mainokset (mukavuus/personointi).
 • Ovatko mainokset ainoa syy pyytää pääsyä taustasijaintiin? Pyynnöt päästä taustasijaintiin vain mainontatarkoituksessa hylätään.

Sovelluksen taustaominaisuutta ei voida vahvistaa

Tarkastajatiimimme on pystyttävä vahvistamaan, että sovellus tarjoaa ilmoitetun ominaisuuden, joka edellyttää pääsyä taustasijaintiin, ja vahvistettava ominaisuuden toiminta sovelluksessa. Jos ominaisuus ei näy käyttäjälle, ominaisuuden toiminnan on käytävä ilmi lähetetystä videosta.

Voit ratkaista ongelman muokkaamalla videota niin, että siinä näkyy ilmoitettu ominaisuus, jolle pyydät pääsyä taustasijaintiin, ja lähettämällä sitten selvityslomakkeen uudelleen Google Play Console ‐tilisi kautta. 

 • Esittele videolla sovelluksen sisäistä toimintoa, joka käyttää taustasijaintia, esimerkiksi sitä, miten käyttäjä käynnistää näkyvän ilmoituksen ja alussa kysyttävän luvan (ja käyttäjän suostumuksen).
 • Jos ilmoitetun ominaisuuden toiminnot eivät näy käyttäjälle suoraan, havainnollista sovelluksen sisäistä käyttökokemusta. Näytä esimerkiksi, miten sovellus ilmoittaa käyttäjälle petoksesta.

Ominaisuus ei täytä taustasijainnin käytön vaatimuksia

Tarkastajatiimimme on havainnut, että ilmoitettu ominaisuus ei ole sijaintilupakäytännön vaatimusten mukainen. Ratkaise ongelma poistamalla pyyntö päästä taustasijaintiin ja lähettämällä päivitys sovellukseen. Seuraa näitä ohjeita, jos haluat ilmoittaa toisesta ominaisuudesta, joka tarvitsee pääsyn taustasijaintiin:

 • Valitse ominaisuus vain, jos se tarjoaa selkeää arvoa käyttäjille ja on tärkeä sovelluksen ydintoiminnon eli päätarkoituksen kannalta. Ilman tätä ydinominaisuutta sovellus ei toimi tai on käyttökelvoton.
 • Mieti, odottavatko käyttäjät sovelluksen käyttävän sijaintia taustalla. Jos eivät, sovellus ei välttämättä sovellu käyttämään taustasijaintia.
 • Jos voit tarjota saman käyttökokemuksen käyttäjille ilman taustasijaintia, älä pyydä sitä.
 • Jos sovellus ei sovellu käyttämään taustasijainnin pääsylupaa ja/tai voit tarjota saman käyttökokemuksen ilman sitä, varmista, että poistat taustasijaintiluvan sovelluksen manifestista ja siihen liittyvästä lähdekoodista kaikista APK:ista ja kaikilta kanavilta (myös avoimilta ja suljetuilta testikanavilta).

Lähetettyyn videoon liittyvät ongelmat

Joskus emme voi nähdä selvityksen tueksi lähetettyä videota tai video ei vastaa sovelluksen sisäistä käyttökokemusta. Videossa on näyttävä, miten ilmoitettu sovelluksen sisäinen ominaisuus toimii ja käyttää taustasijaintia. Näytä, miten käyttäjä käynnistää näkyvän ilmoituksen ja alussa kysyttävän laitepohjaisen luvan (ja käyttäjän suostumuksen). 

Tarkista, että video on saatavilla ja/tai muokkaa videota, jotta siinä näkyy selkeästi ilmoitettu ominaisuus, joka edellyttää pääsyä taustasijaintiin. Lähetä sitten selvityslomake Google Play Console ‐tilin kautta.

Virheellinen tietosuojakäytäntö

Tarkastuksessa saatetaan havaita, että tietosuojakäytäntö ei ole käytäntövaatimusten mukainen. Voit ratkaista ongelman tutustumalla henkilökohtaista ja arkaluontoista käyttäjädataa koskevaan käytäntöön ja lisäämällä tai päivittämällä tietosuojakäytäntö vaatimusten mukaisesti seuraamalla näitä ohjeita:

 • Tietosuojakäytännön on oltava saatavilla aktiivisessa URL-osoitteessa (ei PDF-muodossa).
 • Varmista, ettei sitä voi muokata.
 • Varmista, että se liittyy sovellukseesi.
 • Siinä on käsiteltävä nimenomaan käyttäjien tietosuojaa.
 • Varmista, että sovelluksen tietosivulla ja itse sovelluksessa on linkki siihen.
 • Sen on viitattava samaan tahoon (esimerkiksi kehittäjään tai yritykseen), joka mainitaan sovelluksen tietosivulla Google Playssa, tai sovelluksen tarkkaan nimeen.

Tietosuojakäytännön linkki virheellinen tai puuttuu

Joskus sovelluksen tietosuojakäytäntösivun URL-osoite ei lataudu tai se avaa virheellisen tietosuojakäytäntösivun. Tutustu tietosuojakäytäntöä koskeviin vaatimuksiin Kehittäjien käytäntökeskuksessa, jotta voit korjata ongelman. Jos lisäämäsi URL-osoite liittyy useisiin tietosuojakäytäntöihin, tee tarvittavat muutokset (sovelluksessa, verkkosivustolla ja/tai sovelluksen tietosivulla), jotta se viittaa vain yhteen, ensisijaiseen tietosuojakäytäntöön.

Päivitä tietosuojakäytäntö:

 • Sen täytyy olla saatavilla aktiivisessa URL-osoitteessa (ei PDF-muodossa).
 • Varmista, ettei sitä voi muokata.
 • Varmista, että se liittyy sovellukseesi.
 • Siinä on käsiteltävä nimenomaan käyttäjien tietosuojaa.
 • Varmista, että sovelluksen tietosivulla ja itse sovelluksessa on linkki siihen.
 • Sen on viitattava samaan tahoon (esimerkiksi kehittäjään tai yritykseen), joka mainitaan sovelluksen tietosivulla Google Playssa, tai sovelluksen tarkkaan nimeen.

Ilmoituksesta puuttuu tietoja

Näkyvien ilmoitusten on näyttävä ennen sovelluksen kysymää sijaintilupaa. Ilmoituksissa on kerrottava käyttäjille, mitkä ominaisuudet käyttävät sijaintia taustalla. Tutustu näkyvää ilmoitusta ja suostumusta koskeviin vaatimuksiin ja päivitä näkyvä ilmoitus:

 • Varmista, että näkyvässä ilmoituksessa on sana "sijainti".
 • Kerro sijainnin käytetään taustalla lisäämällä jokin seuraavista ilmauksista: "taustalla" / "kun sovellus on suljettu" / "aina käytössä" / "kun sovellus ei ole käytössä".
 • Lisää lista kaikista ominaisuuksista, jotka käyttävät taustasijaintia.
 • Jos käyttölupa koskee mainoksia, lisää myös "käytetään myös mainosten näyttämiseen / mainonnan tukemiseen / mainosten tukemiseen" (valitse sopivin vaihtoehto).

Näkyvää ilmoitusta ei löydy

Sovelluksessa on oltava näkyvä ilmoitus ponnahdusikkunassa ennen alussa kysyttävää sijaintilupaa. Jos sovelluksessasi ei ole sellaista, lue näkyvää ilmoitusta ja suostumusta koskevat vaatimukset ja lisää näkyvä ilmoitus.

 • Näkyvän ilmoituksen täytyy näkyä ennen alussa kysyttävää sijaintilupaa.
 • Lisää vähintään seuraava lause, jota muokkaat sisältämään sovelluksen kaikki oleelliset ominaisuudet, joille pyydetään pääsyä taustasijaintiin, ja jotka ovat selvästi käyttäjän nähtävillä: "Tämä sovellus kerää sijaintidataa näitä ominaisuuksia varten: ["ominaisuus"], ["ominaisuus"] ja ["ominaisuus"], vaikka sovellus olisi suljettu tai ei käytössä." Jos käyttölupa koskee mainoksia, lisää myös "Tätä dataa käytetään myös mainosten näyttämiseen / mainonnan tukemiseen / mainosten tukemiseen".
 • Liitä mukaan kaikki muut tarpeelliset tiedot, jotka kertovat käyttäjälle selkeästi, miten ja miksi käytät taustasijaintia. Vaikka lisäsisältö on sallittua, se ei saa peittää vaadittua sisältöä.

Näkyvä ilmoitus tarvitaan ennen alussa kysyttävää sijaintilupaa

Sovelluksessa on oltava näkyvä ilmoitus valintaikkunassa, joka tulee näkyviin ennen alussa kysyttävää sijaintilupaa. Varmista, että näkyvä ilmoitus näkyy oikeaan aikaan ja noudattaa näkyvän ilmoituksen ja suostumuksen vaatimuksia:

 • Näytä sovelluksen näkyvä ilmoitus ponnahdusikkunassa ennen sovelluksen kysymää lupaa.
 • Lisää vähintään seuraava lause, jota muokkaat sisältämään sovelluksen kaikki oleelliset ominaisuudet, joille pyydetään pääsyä taustasijaintiin, ja jotka ovat selvästi käyttäjän nähtävillä: "Tämä sovellus kerää sijaintidataa näitä ominaisuuksia varten: ["ominaisuus"], {["ominaisuus"] ja ["ominaisuus"], vaikka sovellus olisi suljettu tai ei käytössä."
 • Liitä mukaan kaikki mahdolliset muut tiedot, jotka kertovat käyttäjälle selkeästi, miten ja miksi käytät taustasijaintia. Vaikka lisäsisältö on sallittua, se ei saa peittää vaadittua sisältöä. 
 • Jos laajennat sallitun käytön koskemaan mainoksia, lisää seuraava lause: "Tätä dataa käytetään myös mainontaan."

Ominaisuus ei saa pääsyä taustasijaintiin

Tarkastajatiimimme voi havaita, että tietty ilmoituksessa mainittu ominaisuus ei toimiakseen edellytä pääsyä taustasijaintiin. Ominaisuus voi myös käyttää sijaintia etualalla taustasijainnin sijaan. Näistä syistä sovellukselle ei voida myöntää pääsyä taustasijaintiin. 

Tällaisissa tapauksissa voit joko poistaa sovelluksesta pääsyn taustasijaintiin ja/tai käyttää sijaintia etualalla. Lähetä sitten päivitys sovellukseen.

Testauksen kirjautumistiedot puuttuvat tai ovat virheelliset

Joskus emme voi tarkastaa sovellusta, koska kehittäjä ei ole ilmoittanut testauksen kirjautumistietoja tai ilmoituksessa olevat testauksen kirjautumistiedot ovat virheelliset. Ongelman ratkaisemista varten tarvitsemme testauksen kirjautumistiedot, jotta voimme tarkistaa ja vahvistaa sovelluksen sisäisen käyttökokemuksen. Lähetä päivitetty selvityslomake, josta löytyvät testauksen kirjautumistiedot, Google Play Console ‐tilisi kautta. Jos olet ilmoittanut kirjautumistiedot aiemmin, varmista, että ne eivät ole vanhentuneet.

Sovelluksen sisäinen ominaisuus ei vastaa ilmoitusta

Jos sovelluksen sisäinen ominaisuus ei vastaa ilmoituksessa olevaa kuvausta, päivitä kuvaus selvityslomakkeella. Kuvaile ilmoitetun ominaisuuden käyttökokemusta mahdollisimman tarkasti, jotta voimme varmistaa, että se toimii aiotulla tavalla. Lähetä lomake sitten uudelleen Google Play Console ‐tilisi kautta.

Taustasijainnin poistaminen

Jos olet todennut, että sovelluksesi ei tarvitse taustasijaintia, poista taustakäyttö tämän osion ohjeiden mukaisesti, jotta sovellus on käytäntöjen mukainen. Sinun on myös lähetettävä sovelluksesi tarkastukseen, jos sovelluspaketit tai APK:t (myös tuotannon ulkopuolisilla kanavilla) käyttävät sijaintilupia. Jos haluat nähdä kaikki sovelluspaketit tai APK:t, joihin tämä vaikuttaa, avaa Sovelluksen sisältö (Käytännöt > Sovelluksen sisältö > Arkaluontoiset sovellusluvat > Näytä yhteenveto) Google Play Console ‐tililtäsi.

Jos sinulla on aiemmin ollut käytäntöjen vastaisia sovelluspaketteja tai APK:ita, jotka käyttävät taustasijaintia, varmista että käytäntöjen vastaiset versiot eivät sisälly nykyisiin julkaisuihisi, vaikka et käyttäisi tiettyjä kanavia. 

 1. Avaa Sovelluspakettien hallinta (Julkaisu > Sovelluspakettien hallinta) ja tarkista, onko tietty versio aktiivinen.
 2. Kun lähetät uuden sovelluspaketin tai APK:n, joka korvaa aiemman käytäntöjen vastaisen version, varmista ennen uuden version julkaisua, että käytäntöjen vastainen sovelluspaketti tai APK on "Ei oteta mukaan" ‐osiossa. 
  1. Jos tarvitset lisäohjeita, tutustu Ei oteta mukaan ‐osioon artikkelissa Version valmistelu ja julkaisu
 3. Varmista, että uudet, käytäntöjenmukaiset versiot julkaistaan 100-prosenttisesti ja että käytäntöjenvastaiset sovelluspaketit tai APK:t poistetaan käytöstä kokonaan. 

Jos sinulla on edelleen ongelmia koodipolkujen tutkimisen jälkeen ja olet rajannut käytön vain etualalle, tarkista kaikki kolmansien osapuolten SDK:t, joita käytetään sovelluksessa, joka saattaa käyttää taustasijaintia.

Milloin sovelluksen sijaintilupien hyväksyntää tulee muuttaa

On sinun vastuullasi varmistaa, että sovelluksesi taustasijainnin käyttö hyväksytään ja että myös tulevat lähetykset ovat käytäntöjen mukaisia. Sovelluspäivitykset tarkastetaan Google Playn käytäntöjen mukaisesti. Sovellukseen tehdyt oleelliset muutokset voivat vaikuttaa siihen, saako sovellus pääsyn taustasijaintiin, ja siihen voidaan tehdä lisätarkastuksia. 

Jos jokin taustasijaintia käyttävä sovelluksen ominaisuus muuttuu, lähetä uusi selvityslomake, niin tarkastamme sovelluksen.  

Ongelmat vanhoissa APK:issa, jotka käyttävät sijaintilupia

Jos sinulla on vanhoja APK:ita, joilla on sijaintilupia, etkä voi enää tehdä niihin muutoksia, voit pyytää lupaa poiketa käytännöstä.

Jotta poikkeus voidaan myöntää, kaikkien seuraavien vaatimusten on täytyttävä:

 • Olet ilmoittanut tarkasti, mille APK:lle haet poikkeusta.
 • APK:t joille pyydät poikkeusta, on oltava julkaistu ennen 1.1.2019.
 • Sinulla on vaihtoehtoisia APK:ita, joita jaellaan käyttäjille Android Oreo ‑laitteilla (sovellusliittymätaso 26) tai uudemmilla. Vaihtoehtoisten APK:iden on noudatettava sijaintilupakäytäntöä.
 • APK:iden, joille haet poikkeusta, osuuden kaikista asennuksista on oltava erittäin pieni (korkeintaan muutama prosentti).

Google Play arvioi pyynnön ja myöntää poikkeuksia tapauskohtaisesti. Toinen vaihtoehto on, että peruutat käytäntöjen vastaisten APK:iden julkaisun sijainnin sijaintilupakäytännön noudattamiseksi.

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kokeile näitä vaiheita:

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko