Publicera en app med fördröjd publicering

Med fördröjd publicering kan du göra ändringar i appen och få dem granskade och bearbetade utan att de publiceras online direkt. När ändringarna har godkänts kan du bestämma när de ska publiceras på Google Play.

Fördröjd publicering kan vara särskilt användbart för appar som omfattas av långa granskningstider, till exempel appar som skickas in av nya utvecklarkonton eller av utvecklare som deltar i programmet Avsett för familjer. Funktionen gör det även enklare att publicera en appuppdatering vid en viss tidpunkt. Det kan vara användbart vid koordinering med en annonskampanj, lansering eller ny APK-version med ändringar av appens butiksuppgifter eller distribution.

Viktig information om fördröjd publicering

 • Det går endast att använda fördröjd publicering för uppdateringar, inte när du publicerar en app för första gången. Appen måste vara tillgänglig för att du ska kunna använda fördröjd publicering.
 • Om du vill använda fördröjd publicering vid produktionslanseringen rekommenderar vi att du publicerar appen i en sluten testkanal först.
 • När du väljer fördröjd publicering måste uppdateringen bearbetas innan den publiceras. Bearbetningen kan ta allt ifrån några timmar till upp till sju dagar, eller ännu längre i undantagsfall. Det beror på vilken granskningstid appen omfattas av.
  • Tips! Räkna med minst en vecka från att appen skickats in till att den läggs upp och planera publiceringen utifrån detta.
 • Det går inte att återställa ändringar som har gjorts i läget för fördröjd publicering, men väntande ändringar skrivs över om du gör nya.
 • Alla andra uppdateringar, inklusive uppdateringar med Google Play Developer API, ändringar av butiksuppgifterna, distribution till ett nytt land/område och binärversioner, publiceras först när du klickar på Publicera online.
 • Du kan när som helst aktivera eller inaktivera fördröjd publicering medan appen bearbetas.
 • Fördröjd publicering är inte tillgängligt om du redan har skickat in ändringar som inväntar granskning.
 • Med fördröjd publicering blir de flesta ändringar fördröjda, men det finns undantag. Det gäller bland annat
  • ändringar av appens sida Produkter i appen
  • uppdateringar av appens pris
  • viktig information som läggs till i avsnittet Vad är nytt i den här versionen?
  • ändringar av regler för uteslutning av enheter.
  • hantering av testare
  • att ta bort appen som publicerad.

Publicera en appuppdatering med fördröjd publicering

Steg 1: Aktivera fördröjd publicering

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Butiksvisning på menyn till vänster.
  • Obs! Du kan aktivera fördröjd publicering på flera sidor i det här avsnittet, bland annat Butiksuppgifter och Priser och distribution.
 4. Aktivera fördröjd publicering genom att klicka på reglaget för Fördröjd publicering längst ned på skärmen. Reglaget blir blått när fördröjd publicering är aktiverat.
 5. Läs igenom informationen i dialogrutan Fördröjd publicering och klicka på Aktivera.

Steg 2: Uppdatera appen

 1. När uppdateringarna är klara klickar du på Skicka uppdatering längst ned till höger på skärmen.

  • Obs! Det kan ta några allt från några timmar till upp till sju dagar, eller längre i undantagsfall. Det beror på vilken granskningstid som gäller för appen.

 2. Granska uppdateringarna genom att klicka på Visa ändringslogg.

Steg 3: Publicera appuppdateringarna

 1. När uppdateringen har bearbetats och du vill publicera den tittar du efter sidhuvudet Fördröjd publicering, som finns på alla sidor. Publicera online till höger i sidhuvudet är inte tillgängligt förrän appen är granskad och godkänd.

 2. När appen har godkänts granskar du ändringsloggen och väljer Publicera online. Uppdateringen publiceras på Google Play inom några minuter.

Vanliga frågor

Vissa åtgärder visas inte i ändringsloggen. Går det att använda fördröjd publicering ändå?

Vissa åtgärder omfattas av fördröjd publicering utan att visas i ändringsloggen. Du kan kontrollera om en version har omfattats av fördröjd publicering genom att jämföra datum och klockslag för lanseringen (denna information visas när du hanterar appen på sidan Appversion) med det datum och klockslag då fördröjd publicering aktiverades (denna information visas i ändringsloggen för Fördröjd publicering).

Tar det längre tid att granska appen om jag gör fler ändringar?

Servicenivåavtalet för granskningstiden räknas från den senast inskickade ändringen av appen. Det innebär att appen kan hamna längst bak i granskningskön om du skickar in ändringar efter att du aktiverat Publicera online. Om så sker inaktiveras Publicera online tills appen har granskats.

Hur fungerar fördröjd publicering med interna tester? Omfattas uppdateringen av fördröjd publicering?

Interna testkanaler omfattas inte av fördröjd publicering. I de flesta fall blir ändringarna tillgängliga direkt när du laddar upp en APK-fil till en intern testkanal. Appuppdateringar i interna testkanaler omfattas inte av granskningar, men de kan omfattas av retroaktiva granskningar när de har publicerats i Play Butik.

Det finns två undantag du ska tänka på gällande granskningar och interna testkanaler:

 • Om lanseringen av appens första version sker på en intern testkanal måste den inskickade versionen granskas innan den publiceras online. Granskningen kan ta allt ifrån några timmar till upp till sju dagar eller ännu längre i undantagsfall. Det beror på vilka granskningstid appen omfattas av.
 • Om de tidigare versionerna du skickat in har avvisats måste nästa version granskas innan den publicera online. I detta fall blir ändringarna inte tillgängliga förrän granskningen har slutförts och godkänts när du laddar upp en APK-fil till en intern testkanal.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt