Objavljivanje aplikacije s odgodom

Objavljivanje s odgodom možete koristiti da biste izmijenili aplikaciju i da biste je pregledali i obradili bez trenutačne objave uživo. Nakon odobrenja izmjena možete odrediti kad će se objaviti na Google Playu.

Objavljivanje s odgodom može biti posebice korisno za aplikacije koje podliježu duljim razdobljima revizije, kao što su aplikacije koje su poslane s računa novog razvojnog programera ili koje pošalju razvojni programeri koji sudjeluju u programu Aplikacije za obitelji (DFF). Također pojednostavnjuje objavljivanje ažuriranja aplikacije u određenom trenutku. Može biti korisno pri koordiniranju oglasne kampanje, događaja pokretanja kampanje ili izdavanja novog APK-a s promjenama u unosu u trgovini ili distribuciji aplikacije.

Važne napomene o objavljivanju s odgodom

 • Objavljivanje s odgodom dostupno je samo za ažuriranja, a ne i kada objavljujete aplikaciju prvi put. Da biste mogli koristiti objavljivanje s odgodom, vaša aplikacija već mora biti dostupna.
 • Ako želite koristiti objavljivanje s odgodom za pokretanje produkcije, preporučujemo da svoju aplikaciju najprije objavite u zatvorenoj testnoj verziji.
 • Kad odaberete objavljivanje s odgodom, ažuriranja se prije objavljivanja moraju obraditi. Obrada može potrajati od nekoliko sati do sedam dana ili dulje u iznimnim slučajevima jer ovisi o vremenu pregledavanja kojemu podliježe vaša aplikacija.
  • Savjet: preporučujemo da prilagodite planiranje tako da uključite međurazdoblje u trajanju od najmanje tjedan dana između slanja aplikacije i njezina pokretanja.
 • Promjene napravljene u načinu objavljivanja s odgodom ne mogu se poništiti, ali svaka nova promjena koju unesete upisat će se preko promjena na čekanju.
 • Sva ostala ažuriranja, uključujući ažuriranja poslana putem API-ja za razvojne programere za Google Play, promjene na stranici unosa u trgovini, distribuciju u novu zemlju/regiju te binarna izdanja, objavit će se tek nakon što kliknete Objavi.
 • Objavljivanje s odgodom ne možete uključiti ili isključiti dok se vaša aplikacija obrađuje.
 • Objavljivanje s odgodom nije dostupno ako već imate predanu objavu koja čeka pregled.
 • Većina promjena koje unesete ostat će iza zida objavljivanja s odgodom, no postoje neke iznimke koje, između ostalog, uključuju sljedeće:
  • promjene na stranici proizvoda ponuđenog putem aplikacije u vašoj aplikaciji
  • ažuriranja cijena
  • dodavanje napomena o izdanju u odjeljak „Što je novo u ovom izdanju?” u vašoj aplikaciji
  • promjene pravila za izuzimanje uređaja
  • upravljanje testerima
  • poništavanje objavljivanja vaše aplikacije.

Objavljivanje aplikacije s odgodom

1. korak: uključite objavljivanje s odgodom

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. U lijevom izborniku odaberite Prisutnost u trgovini.
  • Napomena: objavljivanje s odgodom možete uključiti na nekoliko stranica u ovom odjeljku, uključujući Unos u trgovini i Cijene i distribucija.
 4. Pri dnu zaslona odaberite objavljivanje s odgodom tako da kliknete na prekidač Objavljivanje s odgodom. Prekidač postaje plavi kad je objavljivanje s odgodom aktivno.
 5. Pregledajte pojedinosti u dijaloškom okviru „Objavljivanje s odgodom”, a potom kliknite Uključi.

2. korak: ažurirajte aplikaciju

 1. Nakon što ažurirate aplikaciju, u donjem desnom kutu zaslona kliknite Pošalji ažuriranje.

  • Napomena: obrada vašeg ažuriranja može potrajati od nekoliko sati do sedam dana ili dulje u iznimnim slučajevima jer ovisi o vremenu pregledavanja kojemu podliježe vaša aplikacija.

 2. Da biste pregledali ažuriranja, kliknite Prikaži zapisnik izmjena.

3. korak: objavite ažuriranja aplikacije

 1. Kada se ažuriranje obradi i budete spremni za objavljivanje, potražite zaglavlje "Objavljivanje s odgodom" pri vrhu bilo koje stranice. Opcija Objavi, koja se nalazi s desne strane zaglavlja, neće biti omogućena dok se vaša aplikacija ne pregleda i odobri.

 2. Nakon što se vaša aplikacija odobri, pregledajte zapisnik izmjena i odaberite Objavi. Ažuriranje će postati dostupno na Google Playu za nekoliko minuta.

Česta pitanja

Neke radnje ne pojavljuju se u zapisniku izmjena. Hoće li objavljivanje s odgodom funkcionirati kako treba?

Neke radnje obuhvaćene su objavljivanjem s odgodom, ali se ne prikazuju u zapisniku izmjena. Da biste provjerili uključuje li objavljivanje s odgodom vaše izdanje, usporedite datum i vrijeme uvođenja (vidi se kada upravljate aplikacijom na stranici za izdanje aplikacije) naspram aktiviranog datuma i vremena odgođene objave (vidi se u dnevniku izmjena objavljivanja s odgodom).

Hoće li predaja dodatnih izmjena u mojoj aplikaciji rezultirati duljim vremenom pregleda?

Ugovor o razini usluge za vrijeme pregleda počinje teći od zadnje predane izmjene aplikacije. To znači da će vaša aplikacija biti stavljena na kraj reda za pregled aplikacije ako izmjenu pošaljete nakon što ste aktivirali opciju Objavi. Dođe li do toga, opcija Objavi bit će onemogućena dok se ne dovrši pregled aplikacije.

Kako objavljivanje s odgodom funkcionira s internim testiranjem? Hoće li objavljivanje s odgodom obuhvatiti ažuriranje?

Objavljivanje s odgodom ne primjenjuje se na interne testne verzije. U većini slučajeva, ako prenesete APK u internu testnu verziju, promjene postaju vidljive odmah po prijenosu. Ažuriranja aplikacije u internim testnim verzijama ne podliježu pregledu, ali mogu podlijegati retroaktivnim pregledima nakon objavljivanja u Trgovini Play.

Kad je riječ o pregledima i internim testnim izdanjima, u obzir treba uzeti dva upozorenja:

 • ako je prvo izdanje vaše aplikacije izdano u internoj testnoj verziji, predana verzija mora se pregledati prije objave. Pregledi mogu potrajati od nekoliko sati do sedam dana ili dulje u iznimnim slučajevima jer ovise o vremenu pregledavanja kojemu podliježe vaša aplikacija.
 • Ako je vaša prethodno predana verzija odbijena, sljedeća predana verzija mora se pregledati prije objave. U tom slučaju, ako prenesete APK u internu testnu verziju, promjene neće postati dostupne sve dok pregled ne bude dovršen i odobren.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?