ข้อกำหนดสำหรับแอปที่สื่อสารข้อมูลของรัฐบาล

เมื่อเร็วๆ นี้เราได้ชี้แจงนโยบายการกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลของรัฐบาลหากแอปของคุณสื่อสารข้อมูลของรัฐบาล Google Play ต้องการช่วยคุณตรวจสอบว่าแอปสื่อสารข้อมูลอย่างโปร่งใสและช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพลเมืองที่เชื่อถือได้และมีแหล่งที่มาที่ชัดเจน

หมายเหตุ: บทความนี้ไม่ได้มาแทนที่ถ้อยคำของนโยบายฉบับจริง แต่มีไว้เพื่อช่วยคุณในการตรวจสอบถ้อยคำของนโยบาย

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิด

เราได้ชี้แจงนโยบายการกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมให้มีความโปร่งใสเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูลของรัฐบาลที่สื่อสารผ่านแอปใน Google Play Store

เราไม่อนุญาตแอปที่มีข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จหรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในคำอธิบายแอป ชื่อ ไอคอน และภาพหน้าจอ ซึ่งรวมถึงแอปที่แอบอ้างว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐหรือมีจุดประสงค์เพื่อให้บริการหรือช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการของภาครัฐ ซึ่งอันที่จริงไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง

แอปที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งสื่อสารข้อมูลของรัฐบาล

แอปที่สื่อสารข้อมูลของรัฐบาลแต่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐจะต้องแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลนี้อย่างโปร่งใส โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

  • แสดงแหล่งที่มาไว้ในคำอธิบายแอปให้ผู้ใช้ทราบอย่างชัดเจน และ
  • ระบุให้ชัดเจนว่าแอปไม่ได้เป็นตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐหรือทางการเมือง

แหล่งที่มาที่คุณระบุต้องช่วยให้ผู้ใช้ยืนยันข้อมูลในแอปได้โดยง่าย เช่น โดเมนระดับบนสุดของหน่วยงานรัฐบาล ตัวอย่างเช่น หากแอปของคุณสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลแหล่งที่มาอาจมี URL หรือข้อมูลติดต่ออื่นๆ ที่จดทะเบียนในโดเมน .gov (โพสต์โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา) เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่สื่อสารได้โดยง่าย ในทำนองเดียวกัน หากแอปสื่อสารข้อมูลคล้ายกันที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลญี่ปุ่นหรือหน่วยงานรัฐบาลญี่ปุ่น ข้อมูลแหล่งที่มาอาจมี URL ที่จดทะเบียนในโดเมน .go.jp

แอปที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล

เราขอแนะนำให้รัฐบาลใช้อีเมลอย่างเป็นทางการของรัฐบาลเพื่อสร้างบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์และระบุรายชื่อแอปที่ได้รับอนุมัติและ/หรือให้เอกสารแก่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตเพื่อยืนยันว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถสร้างแอปในนามของรัฐบาลได้ เราจะทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลเพื่อยืนยันความถูกต้องของแอปที่เกี่ยวข้อง

แอปของบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้อำนวยความสะดวกกระบวนการของรัฐบาล เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือการตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจำตัว อาจต้องแสดงหลักฐานการได้รับสิทธิ์ก่อนการอนุมัติ โดยที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นผู้ส่งเอกสารนี้

นักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือหน่วยงานรัฐบาลอาจแสดงหลักฐานการได้รับสิทธิ์ด้วยการส่งเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีข้อมูลติดต่อของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง ดูข้อมูลเกี่ยวกับการส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้าถึงทีมตรวจสอบแอปของ Google Play

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  • ดู PolicyBytes เพื่อทำความเข้าใจการปรับปรุงนโยบายในเดือนพฤศจิกายน 2019 รวมถึงดูตัวอย่างและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางส่วน
  • ไปที่ Academy for App Success ของ Google Play เพื่อดูข้อมูลเชิงบริบทเกี่ยวกับนโยบายของ Google Play
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร