Krav för appar som förmedlar information från myndigheter

Vi har nyligen förtydligat vår policy om vilseledande påståenden gällande information som förmedlas från myndigheter. Google Play vill underlätta för dig att säkerställa att information från myndigheter förmedlas på ett transparent sätt i appen samt att samhällsinformationen är pålitlig och har tydliga källhänvisningar. 

Obs! Den här artikeln är avsedd att ge dig en översikt av policyn och ersätter den inte.

Ändringar i policyn om vilseledande påståenden

Vi har förtydligat vår policy om vilseledande påståenden gällande information som förmedlas från myndigheter i syfte att uppmuntra till transparens kring de källor som ligger till grund för myndighetsinformation som förmedlas via appar.

Vi tillåter inte appar som innehåller falska eller vilseledande uppgifter eller påståenden, t.ex. i appens beskrivning, titel, ikon och skärmdumpar. Detta omfattar appar som felaktigt påstås ha anknytning till en myndighet eller tillhandahålla eller förmedla myndighetstjänster som appen inte har auktoriserats för.

Appar utan anknytning som förmedlar information från myndigheter

Appar som förmedlar information från myndigheter utan anknytning till en myndighet måste vara transparent om vilka källor som informationen kommer ifrån genom att

  • tydligt ange källorna i appbeskrivningen för användarna
  • tydligt ange att appen inte kommer från en myndighet eller staten.

Med hjälp av de källor du anger ska användarna enkelt kunna verifiera informationen som finns i appen, till exempel på en toppdomän för en statlig organisation. Om appen till exempel förmedlar information som gäller statliga organisationer i USA kan källhänvisningen vara en webbadress eller andra kontaktuppgifter som är registrerade på en .gov-domän (upplagt av amerikanska staten) så att användarna enkelt kan verifiera att informationen som förmedlas är korrekt. Om appen förmedlar liknande information med koppling till den japanska staten eller en japansk myndighet kan webbadressen för källhänvisningen i stället vara registrerad på en .go.jp-domän.

Appar med anknytning till myndigheter

Myndigheter uppmuntras att använda officiella myndighetsadresser för att skapa utvecklarkonton och tillhandahålla en lista över godkända appar och/eller ge auktoriserade utvecklare dokumentation som bekräftar deras uppdrag att skapa appar för statens räkning. Vi samarbetar med myndigheter för att verifiera att anknutna appar är legitima.

Officiellt auktoriserade appar från tredje part som är avsedda att användas för myndighetsprocesser som röstning eller verifiering av id kan behöva tillhandahålla bevis på tillståndet innan de godkänns. Dokumentationen måste skickas in av den berörda myndigheten.

Utvecklare eller myndigheter kan tillhandahålla bevis på tillstånd genom att skicka in skriftlig dokumentation med aktuella kontaktuppgifter för verifiering hos myndigheten. Läs mer om att informera granskningsteamet på Google Play i förväg.

Relaterat innehåll

  • Du får mer information om policyuppdateringarna i november 2019 genom att titta på PolicyBytes. Där ser du även en del exempel och får metodtips.
  • Besök Google Plays Academy for App Success om du vill lära dig mer om Google Plays policy i sitt sammanhang.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt