Stödet för API:erna för flera spelare upphör i Play Spel-tjänsterna

Stödet för API:erna för flera spelare, i realtid eller turordningsbaserat, tas bort den 31 mars 2020. Om API:erna för realtids- eller turordningsbaserat spel med flera spelare har integrerats i ditt spel går det inte att inaktivera dessa funktioner och du kan fortsätta att använda dem fram till den 31 mars 2020. Dessa API:er kan inte aktiveras för nya spel. 

Som alternativ kan du använda Firebase Realtime Database eller Google Cloud Open Match i spel för flera spelare.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?