Tìm hiểu những thay đổi gần đây đối với các chỉ số trong báo cáo

Từ tháng 7 năm 2019, chúng tôi đã tiến hành những thay đổi quan trọng đối với các chỉ số để có thể cung cấp số liệu thống kê đầy đủ và hữu ích hơn cho bạn. Những thay đổi này đem lại nhiều lựa chọn hơn cho bạn khi thiết lập các báo cáo của mình. 

Các thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến tất cả chỉ số về Người dùng và Thiết bị, đồng thời có thể ảnh hưởng đến cách bạn thiết lập và đọc hiểu các báo cáo của mình. Hãy sử dụng bảng bên dưới để biết cách ghép tên các chỉ số cũ vào các cấu hình chỉ số mới nhằm tạo các báo cáo tương thích với dữ liệu trước đây của bạn.  

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các nội dung cập nhật này trên trang web dành cho Nhà phát triển Android.

Mẹo: Hãy nhớ nhấp vào tùy chọn Lưu báo cáo nếu bạn muốn thường xuyên xem lại các số liệu thống kê này.

Tên chỉ số cũ

Cấu hình chỉ số mới

Lưu ý

Số lượt cài đặt của người dùng

Người dùng > Lượt thu hút người dùng > Người dùng mới

 

Số lượt gỡ cài đặt của người dùng

Người dùng > Lượt người dùng gỡ cài đặt > Tất cả người dùng

Bạn có thể nhận thấy chỉ số này gia tăng vì giờ đây, chúng tôi có thể xác định chính xác hơn thời điểm một người dùng ngừng sử dụng và liệu người dùng có gỡ cài đặt ứng dụng nhiều hơn một lần trong ngày không.


Mẹo: Để biết các tổng số có thể so sánh trực tiếp, hãy chọn Cơ chế ngừng sử dụng làm tham số và xem phần “Gỡ cài đặt”.

Số lượt cài đặt trên thiết bị đang hoạt động

Thiết bị > Thiết bị hoạt động

Bạn có thể nhận thấy chỉ số này gia tăng vì chúng tôi sử dụng số lượng tín hiệu lớn hơn để thu được kết quả chính xác hơn.

Số thiết bị cài đặt ứng dụng Thiết bị > Lượt thu hút thiết bị > Thiết bị mới  

Số thiết bị gỡ cài đặt ứng dụng

Thiết bị > Thiết bị gỡ cài đặt > Tất cả thiết bị

Bạn có thể nhận thấy chỉ số này gia tăng vì chúng tôi có thể xác định chính xác hơn thời điểm các thiết bị ngừng hoạt động và liệu một thiết bị có gỡ cài đặt ứng dụng nhiều hơn một lần trong ngày không.

Bản cập nhật theo thiết bị

Thiết bị > Bản cập nhật thiết bị

 

Sự kiện cài đặt

Thiết bị > Sự kiện cài đặt

 

Sự kiện gỡ cài đặt

Thiết bị > Sự kiện gỡ cài đặt

Chỉ số này có thể gia tăng vì chúng tôi có thể xác định chính xác hơn thời điểm một người dùng ngừng sử dụng

Câu hỏi thường gặp

Tại sao chúng tôi tiến hành thay đổi này?

Các chỉ số cũ của chúng tôi không còn cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ nữa. Thị trường và công nghệ đã phát triển và chúng tôi muốn đảm bảo rằng các chỉ số của chúng tôi vẫn hữu ích cho các nhà phát triển. Các đội ngũ phát triển ứng dụng có chuyên môn ngày càng cao và họ yêu cầu dữ liệu chi tiết hơn để đưa ra quyết định thích hợp về mặt kinh doanh.

Ví dụ: Tỷ lệ thu hút lại hiện là một yếu tố quan trọng đối với sự tăng trưởng của nhiều ứng dụng (phần lớn ứng dụng trong một số trường hợp). Các công nghệ mới (như công nghệ ngang hàng) đã trở nên quan trọng đối với việc phổ biến các ứng dụng, và chỉ có chúng tôi mới có khả năng giải thích những thay đổi đó cho các nhà phát triển. Tương tự như vậy, nhiều nhà phát triển cũng thu hút được thêm đối tượng sử đụng thông qua các lượt cài đặt trước và chúng tôi muốn giúp họ hiểu được mức độ ảnh hưởng của chỉ số này đối với sự tăng trưởng mà họ đạt được.

Tôi thường xuyên kiểm tra dữ liệu hiện tại (trước tháng 7 năm 2019) và đây là một bước quan trọng trong quy trình làm việc của tôi. Tôi nên làm gì?

Cách bạn truy cập dữ liệu vẫn không thay đổi. Giao diện trang Số liệu thống kê không thay đổi và bạn vẫn có thể tạo các tệp CSV có thể tải xuống. Chúng tôi sẽ tự động liên kết các chỉ số mới với chỉ số cũ trong các tệp CSV có thể tải xuống, vì vậy, quy trình làm việc của bạn sẽ không có gì thay đổi.

Đây là một số mẹo:

 • Nếu bạn cần truy cập dữ liệu tương ứng với các chỉ số cũ, hãy sử dụng bảng trên để thiết lập các chỉ số mới sao cho phù hợp với chỉ số cũ.
 • Hãy nhớ nhấp vào tùy chọn Lưu báo cáo nếu bạn muốn thường xuyên xem lại các số liệu thống kê này và sử dụng lại các thông tin thiết lập mà bạn thấy đặc biệt hữu ích.
 • Sử dụng tuỳ chọn Tải xuống trong trang số liệu thống kê để dễ dàng lưu các báo cáo bạn tạo dưới dạng CSV.
Dữ liệu cũ của tôi có thay đổi không?

Không. Chúng tôi sẽ không tính lại dữ liệu cũ của bạn. Chúng tôi sẽ chuyển hoàn toàn sang các chỉ số mới vào ngày bắt đầu áp dụng.

Mô hình mới có các chỉ số tương ứng với tất cả chỉ số trước đây không?

Về cơ bản là có. Nếu bạn cần truy cập dữ liệu tương ứng với các chỉ số cũ, hãy sử dụng bảng trên để thiết lập các chỉ số mới sao cho phù hợp với chỉ số cũ. Tuy nhiên, một số chỉ số (chẳng hạn như số lượt thu nạp người dùng và thiết bị) hiện phản ánh chính xác hơn trước, do đó, bạn có thể nhận thấy sự gia tăng trong loại dữ liệu này cho một số ứng dụng.

Sự khác biệt giữa các chỉ số sự kiện, hoạt động và duy nhất là gì?

Một sự kiện là mỗi thời điểm có điều gì đó xảy ra. Ví dụ: mỗi khi người dùng cài đặt một ứng dụng.

Chỉ số duy nhất là số người dùng hoặc thiết bị trải qua một sự kiện. Ví dụ: mỗi người dùng đã cài đặt một ứng dụng sẽ tính là một người dùng duy nhất.

Hãy tưởng tượng rằng bạn có hai người dùng. Một người cài đặt một ứng dụng một lần trong một tuần. Người còn lại cài đặt rồi gỡ cài đặt, sau đó lại cài đặt lại ứng dụng đó trong tuần đó. Trong tuần đó, sẽ có ba sự kiện thu hút người dùng, nhưng bạn chỉ có được hai người dùng khác biệt.

Chỉ số hoạt động là số thiết bị hoạt động đã cài đặt một ứng dụng hoặc số người dùng đã cài đặt ứng dụng trên ít nhất một thiết bị hoạt động. Bạn có thể xem chỉ số này là thông tin tổng quan nhanh về số lượt cài đặt hoặc số lượng người dùng của một ứng dụng.

Thiết bị hoạt động là thiết bị đã đăng nhập vào Google ít nhất một lần trong 30 ngày qua.

Liệu có thay đổi nào đối với các chỉ số trong các báo cáo có thể tải xuống hoặc có thể truy cập theo chương trình không?

Chúng tôi sẽ tự động liên kết các chỉ số mới với các chỉ số cũ trong các tệp CSV có thể tải xuống, vì vậy, quy trình làm việc của bạn sẽ không có gì thay đổi.

Một số chỉ số (chẳng hạn như số lượt thu nạp người dùng và thiết bị) hiện phản ánh chính xác hơn trước. Do đó, có thể dữ liệu cho một số ứng dụng sẽ có sự gia tăng

Có chỉ số nào không thể so sánh không?

Câu trả lời phụ thuộc vào mục tiêu của bạn. Nhưng một trong những điều quan trọng mà chúng tôi muốn thực hiện thông qua các bản cập nhật này là cung cấp các chỉ số rõ ràng và dễ so sánh hơn.

Ví dụ: bây giờ, bạn có thể so sánh lượt thu hút người dùng duy nhất và lượt người dùng duy nhất ngừng sử dụng (tổng hợp theo tháng) để nắm rõ tỷ lệ tăng trưởng khách hàng của bạn. Bạn không thể làm điều này trước đây vì các chỉ số trước về lượt cài đặt của người dùng và lượt gỡ cài đặt của người dùng là không thể so sánh được.

Có báo cáo cơ bản nào mà Google cho rằng tôi nên thiết lập và lưu không?

Có chứ, sau đây là một số báo cáo mà chúng tôi yêu thích.

Để hiểu rõ hơn về tỷ lệ tăng trưởng người dùng của bạn (là phép tính xem có bao nhiêu người đã thử ứng dụng của bạn trước đó):

 • Chỉ số 1: Thu hút người dùng > Người dùng mới
 • Chỉ số 2: Thu hút người dùng > Người dùng cũ
 • Tham số: Quốc gia, sau đó, hãy thêm các quốc gia quan trọng nhất của bạn dưới dạng các ô riêng biệt (bằng cách nhấp vào Thêm quốc gia)

 

Cách để biết được tỷ lệ thu hút hay tỷ lệ giữ chân có ảnh hưởng lớn hơn đến tỷ lệ tăng trưởng của bạn:

 • Chỉ số 1: Thu hút người dùng > Tất cả người dùng
 • Chỉ số 2: Lượt người dùng ngừng sử dụng > Tất cả người dùng

 

Để xem chất lượng ứng dụng có tương quan với số thiết bị gỡ cài đặt không:

 • Chỉ số 1: Thiết bị > Sự kiện gỡ cài đặt
 • Chỉ số 2: Chất lượng > Sự cố (hoặc Chất lượng > ANR)
 • Tham số: Thiết bị

 

Để biết thông tin tổng quan nhanh về số người dùng và thiết bị mà ứng dụng của bạn đang tiếp cận:

 • Chỉ số 1: Người dùng > Người dùng hoạt động (trung bình luân phiên trong 30 ngày)
 • Chỉ số 2: Thiết bị> Thiết bị hoạt động (trung bình luân phiên trong 30 ngày)
 • Tham số: Quốc gia
  • Mẹo: Hãy dùng biểu đồ "Phân tích thay đổi" bên dưới chuỗi thời gian để xem nhanh những tham số thay đổi nhiều nhất trong khoảng thời gian bạn chọn.
Liệu tất cả người dùng tài khoản Play Console của tôi có thể xem được các báo cáo đã lưu không?

Không, chỉ bạn mới có quyền xem các báo cáo. Nhưng bạn có thể chia sẻ các URL về số liệu thống kê. Nếu bạn thiết lập một báo cáo và muốn chia sẻ báo cáo đó, chỉ cần sao chép toàn bộ URL và gửi cho một người dùng khác. Miễn là họ có quyền truy cập vào Play Console và ứng dụng thì họ sẽ có thể xem báo cáo đã chia sẻ.

Có phải tất cả chỉ số đều có ngay từ ngày đầu?

Không. Do phương thức tổng hợp dữ liệu cho các chỉ số thiết bị và người dùng duy nhất, chỉ số hằng tuần sẽ bắt đầu xuất hiện hai tuần sau thời điểm bắt đầu áp dụng. Chỉ số hằng tháng sẽ xuất hiện khi có dữ liệu đầy đủ trong một tháng. Tương tự như vậy, chỉ số hằng quý sẽ có khi đã tổng hợp xong toàn bộ dữ liệu cho một quý.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính