Tolka de senaste ändringarna i rapportstatistiken

Från och med juli 2019 har vi genomfört viktiga uppdateringar av våra mätvärden för att göra statistiken mer omfattande och användbar. Med ändringarna får du fler alternativ när du konfigurerar dina rapporter. 

Ändringarna påverkar alla mätvärden för användare och enheter och kan påverka hur rapporterna ska konfigureras och tolkas. I tabellen nedan ser du hur du kan mappar gamla mätvärdesnamn till de nya konfigurationerna så du kan skapa rapporter som överensstämmer med tidigare data.  

Du kan läsa mer om dessa uppdateringar på webbplatsen Android Developers.

Tips! Kom ihåg att klicka på Spara rapport om du vill se statistiken regelbundet.

Gammalt mätvärdesnamn

Ny mätvärdeskonfiguration

Kommentarer

Installationer efter användare

Användare > Användarförvärv > Nya användare

 

Avinstallationer efter användare

Användare > Användarförlust > Alla användare

Du kanske ser en ökning eftersom vi nu mer exakt kan identifiera när en användare blir inaktiv och om en användare förloras mer än en gång under dagen.


Tips! Om du vill se direkt jämförbara siffror väljer du dimensionen Förlustmetod och tittar på Avinstallationer.

Installationer på aktiva enheter

Enheter > Aktiva enheter

Du kanske se en ökning eftersom vi använder fler signaler för att skapa ett exaktare mätvärde.

Installationer efter enhet Enheter> Enhetsförvärv > Nya enheter  

Avinstallationer efter enhet

Enheter > Förlorade enheter > Alla enheter

Du kanske ser en ökning eftersom vi mer exakt kan identifiera när enheter blir inaktiva och om en enhet förloras mer än en gång under dagen.

Uppdateringar efter enhet

Enheter > Uppdateringar på enheten

 

Installationsstatistik

Enheter > Installationsstatistik

 

Avinstallationsstatistik

Enheter > Avinstallationsstatistik

Du kanske ser en ökning eftersom vi mer exakt kan identifiera när användare blir inaktiva.

Vanliga frågor

Därför inför vi ändringen

Våra gamla statistik gav inte längre hela bilden. Marknaden och tekniken har utvecklats och vi vara säkra på att våra mätvärden fortsätter att vara användbara för utvecklare. Appteamen blir allt skickligare och mer avancerade, och behöver mer nyanserade och detaljerade data för att fatta bättre affärsbeslut.

Till exempel är återförvärv numera en viktig aspekt av tillväxten för många appar (och i vissa fall allra viktigast). Ny teknik (till exempel peer-to-peer) har blivit en viktig del av distributionen av appar och vi har en unik ställning när det gäller att förmedla det till utvecklarna. Många utvecklare når dessutom nya målgrupper via förinstallationer. Därför vill vi också berätta hur detta bidrar till deras tillväxt.

Jag tittar regelbundet på den nuvarande (före juli 2019) datan och det är en viktig del av mitt arbetsflöde. Vad ska jag göra?

Du får fortfarande åtkomst till data på samma sätt. Gränssnittet på sidan Statistik förblir oförändrat och du kan fortfarande generera nedladdningsbara CSV-filer. Vi mappar automatiskt de nya mätvärdena till de gamla i CSV-filer som du kan ladda ned, så de borde fungera som vanligt även i fortsättningen.

Här följer några tips:

 • Om du behöver komma åt data som kan jämföras med gamla mätvärden kan du med hjälp av tabellen ovan konfigurera de nya mätvärdena så att de matchar dem.
 • Kom ihåg att klicka på Spara rapport om du vill se statistiken regelbundet och återanvända konfigurationer du har särskilt stor nytta av.
 • Använd alternativet Ladda ned på statistiksidan för att enkelt spara rapporterna du genererar som CSV-filer.
Förändras min gamla data?

Nej. Vi omberäknar inte dina gamla data. På lanseringsdagen övergår vi bara till de nya mätvärdena.

Finns det en motsvarighet i det nya paradigmet för alla mätvärden som funnits tidigare?

I princip, ja. Om du behöver komma åt data som kan jämföras med gamla mätvärden kan du med hjälp av tabellen ovan konfigurera de nya mätvärdena så att de matchar dem. Vissa mätvärden – till exempel användar- och enhetsförvärv – räknas nu mer exakt, så mängden data kommer antagligen att öka för vissa appar.

Vad är skillnaden mellan händelser, aktiva och unika?

En händelse är varje gång något händer. Till exempel varje gång en användare installerar en app.

Unika är antalet användare eller enheter som en händelse sker för. Till exempel varje enskild användare som installerar en app.

Föreställ dig att du har två användare. Den ena installerar en app en gång under en vecka medan den andra installerar, avinstallerar och ominstallerar den under samma vecka. Under den veckan kommer det att finnas tre användarförvärvshändelser, men bara två förvärvade unika användare.

Aktiva är antalet aktiva enheter som en app är installerad på eller antalet användare som har minst en aktiv enhet där appen är installerad. Tänk på det som en ögonblicksbild av storleken på en apps installationsbas eller målgruppsstorlek.

Aktiva enheter är enheter som har checkat in hos Google minst en gång under de senaste 30 dagarna.

Ändras mätvärdena i någon av de nedladdningsbara och/eller programmerbara rapporterna?

Vi mappar automatiskt nya mätvärden till gamla i nedladdningsbara de CSV-filerna, så de borde fortsätta att fungera precis som tidigare.

Vissa mätvärden – till exempel användar- och enhetsförvärv – räknas nu mer exakt. Mängden data kommer antagligen att öka för vissa appar.

Finns det mätvärden som inte kan kombineras?

Det beror på vad du försöker göra. Bland det viktigaste med dessa uppdateringar var att göra statistiken mer transparent och jämförbar.

Till exempel kan du nu jämföra unika användarförvärv och unika användarförluster (samlat per månad) för att få en bra bild av målgruppens tillväxttakt. Du kunde inte göra det förut eftersom våra tidigare mätvärden för användarnas installationer och avinstallationer inte var jämförbara.

Finns det några grundläggande rapporter som ni rekommenderar att konfigurera och spara?

Ja, här är några favoriter.

För bättre insikter i användartillväxten (beräkna hur många som har provat appen tidigare):

 • Mätvärde 1: Användarförvärv > Nya användare
 • Mätvärde 2: Användarförvärv > Återkommande användare
 • Dimension: Länder, lägg sedan till dina viktigaste länder som separata plottar (genom att klicka på Lägg till land)

 

För att förstå om tillväxten påverkas mer av förvärv eller kvarhållande:

 • Mätvärde 1: Användarförvärv > Alla användare
 • Mätvärde 2: Användarförlust > Alla användare

 

För att se om det finns en korrelation mellan appens kvalitet och förlust av enheter:

 • Mätvärde 1: Enheter > Avinstallationsstatistik
 • Mätvärde 2: Kvalitet > Kraschar (eller Kvalitet > ANR-fel )
 • Dimension: Enheter

 

Så här får du en ögonblicksbild av hur många personer och enheter din app når:

 • Mätvärde 1: Användare > Aktiva användare (30 dagars rullande medelvärde)
 • Mätvärde 2: Enheter > Aktiva enheter (30 dagars löpande genomsnitt)
 • Dimension: Länder
  • Tips! Använd diagrammet Förändringsanalys under tidsserien för att snabbt se de dimensioner med störst förändringar under din tidsperiod.
Kan sparade rapporter visas av alla användare av mitt konto i Play Console?

Nej, bara av dig. Men du kan dela webbadresser till statistik. Om du konfigurerar en rapport du vill dela kopierar du bara hela webbadressen och skickar den till en annan användare. Så länge den andra personen har tillgång till Play Console och appen kommer personen att kunna se exakt samma rapport.

Blir allt tillgängligt redan från början?

Nej. På grund av hur aggregering av data fungerar för unika enheter och användare börjar veckovis statistik att visas två veckor efter lanseringen. Månadsstatistik kommer att finnas tillgänglig när det finns data för en hel månad och kvartalsstatistik när det finns data för ett helt kvartal.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?