Vysvetlenie nedávnych zmien metrík prehľadov

V júli 2019 sme zásadne aktualizovali metriky, vďaka čomu budú štatistiky úplnejšie a užitočnejšie. Tieto zmeny vám pri konfigurovaní prehľadov ponúkajú širší rad možností. 

Príslušné zmeny ovplyvnili všetky metriky používateľov a zariadení a môžu vplývať na spôsob nastavenia a používania prehľadov. V tabuľke nižšie zistíte, ako mapovať názvy starých metrík na konfigurácie nových na účely generovania prehľadov, ktoré sú kompatibilné s vašimi predchádzajúcimi údajmi.  

Ďalšie informácie o týchto aktualizáciách nájdete na webe Android Developers.

Tip: Ak chcete tieto štatistiky opakovane navštevovať, nezabudnite kliknúť na Uložiť prehľad.

Názov starej metriky

Konfigurácia novej metriky

Poznámky

Inštalácie podľa používateľa

Používatelia > Akvizície používateľov > Noví používatelia

 

Odinštalovania podľa používateľa

Používatelia > Strata používateľov > Všetci používatelia

Môžete spozorovať nárast, pretože teraz dokážeme presnejšie určiť, kedy používateľ prestane byť aktívny a či došlo k strate používateľa viackrát za deň.


Tip: Ak chcete získať priamo porovnateľné súčty, nastavte dimenziu Spôsob straty a zamerajte sa na „Odinštalovania“.

Počet inštalácií v aktívnych zariadeniach

Zariadenia > Aktívne zariadenia

Môžete spozorovať nárast, pretože generujeme presnejšie merania vďaka väčšiemu počtu signálov.

Inštalácie podľa zariadenia Zariadenia > Akvizícia zariadení > Nové zariadenia  

Odinštalovania podľa zariadenia

Zariadenia > Stratené zariadenia > Všetky zariadenia

Môžete spozorovať nárast, pretože teraz dokážeme presnejšie určiť, kedy prestanú byť zariadenia aktívne a či došlo k strate zariadenia viackrát za deň.

Inovácie podľa zariadenia

Zariadenia > Inovácie zariadení

 

Inštalácie

Zariadenia > Inštalácie

 

Odinštalovania

Zariadenia > Odinštalovania

Môže dôjsť k nárastu, pretože teraz dokážeme presnejšie zistiť, kedy používateľ prestane byť aktívny.

Časté otázky

Prečo pristupujeme k tejto zmene?

Staré metriky už neposkytovali dostatočné informácie na pochopenie situácie. Trh a technológia sa neustále vyvíjajú a chceme zaistiť, aby naše metriky boli naďalej užitočné pre vývojárov. Tímy, ktoré stoja za aplikáciami, sú čoraz schopnejšie a sofistikovanejšie, a preto vyžadujú presnejšie a podrobnejšie údaje, aby sa mohli pri svojej obchodnej činnosti lepšie rozhodovať.

Zásadným aspektom rastu mnohých aplikácií (v niektorých prípadoch dokonca väčšiny) sú v súčasnosti napríklad opätovné akvizície. Nové technológie (napríklad peer-to-peer) sa stali dôležitým faktorom šírenia aplikácií a vďaka mimoriadnemu postaveniu máme skvelú príležitosť to vývojárom vysvetliť. Mnohí vývojári tiež rozširujú svoje publikum prostredníctvom predbežných inštalácií a chceme im pomôcť zistiť úspešnosť tejto stratégie z hľadiska rastu.

Pravidelne kontrolujem aktuálne údaje (spred júla 2019) a je to dôležitá súčasť môjho pracovného postupu. Čo mám robiť?

Spôsob prístupu k údajom zostal rovnaký. Rozhranie stránky Štatistiky sa nezmenilo a stále môžete generovať súbory CSV, ktoré sa dajú stiahnuť. V týchto súboroch CSV automaticky mapujeme nové metriky na staré, takže by mali naďalej fungovať ako predtým.

Niekoľko tipov:

 • Ak potrebujete získať prístup k údajom, ktoré je možné porovnať so starými metrikami, použite tabuľku vyššie a nakonfigurujte nové metriky, aby zodpovedali tým starým.
 • Ak sa chcete k týmto štatistikám opakovane vracať a používať konfigurácie, ktoré sú pre vás obzvlášť užitočné, nezabudnite kliknúť na Uložiť prehľad.
 • Pomocou možnosti Stiahnuť môžete jednoducho ukladať vygenerované prehľady ako súbory CSV.
Budú zmenené moje staré údaje?

Nie. Staré údaje neprepočítavame. V deň uvedenia prejdeme plynule na nové metriky.

Sú v tomto novom modeli zastúpené všetky predchádzajúce metriky?

V podstate áno. Ak potrebujete získať prístup k údajom, ktoré je možné porovnať so starými metrikami, použite tabuľku vyššie a nakonfigurujte nové metriky, aby zodpovedali tým starým. Niektoré metriky, ako napríklad akvizície používateľov a zariadení, sa však teraz počítajú presnejšie. Je preto možné, že v prípade niektorých aplikácií dôjde k nárastu týchto údajov.

Aký je rozdiel medzi počtom udalostí, aktívnych zariadení a jedinečných zariadení či používateľov?

Udalosť predstavuje výskyt nejakej akcie, napríklad keď si používateľ nainštaluje určitú aplikáciu.

Počet používateľov alebo zariadení, v prípade ktorých sa vyskytne udalosť, predstavuje metriku jedinečných používateľov alebo zariadení. Napríklad každý jednotlivec, ktorý si nainštaluje aplikáciu.

Predstavte si, že máte dvoch používateľov. Jeden si raz nainštaluje určitú aplikáciu v určitom týždni. Druhý si v tom istom týždni aplikáciu nainštaluje, potom ju odinštaluje a nakoniec ju znova nainštaluje. V priebehu tohto týždňa dôjde k trom udalostiam akvizície používateľov, ale získate iba dvoch jedinečných používateľov.

Metrika aktívnych predstavuje počet aktívnych zariadení, v ktorých bola nainštalovaná aplikácia, alebo používateľov, ktorí majú aspoň jedno aktívne zariadenie s nainštalovanou aplikáciou. Predstavte si ju ako snímku veľkosti základne zariadení, v ktorých je táto aplikácia nainštalovaná, alebo veľkosti publika.

Aktívne zariadenia sú také, ktoré kontaktovali Google aspoň raz za posledných 30 dní.

Budú sa meniť metriky v prehľadoch s programovým prístupom alebo takých, ktoré sa dajú sťahovať?

V súboroch CSV, ktoré je možné stiahnuť, automaticky mapujeme nové metriky na staré, takže sa nemenia a mali by naďalej fungovať ako predtým.

Niektoré metriky, ako napríklad akvizície používateľov a zariadení, sa teraz počítajú presnejšie. Je preto možné, že v prípade niektorých aplikácií dôjde k nárastu týchto údajov.

Existujú metriky, ktoré nie je možné skombinovať?

Závisí to od toho, čo chcete docieliť. Jednou z priorít tejto aktualizácie bolo zvýšiť transparentnosť metrík a rozšíriť možnosti ich porovnávania.

Teraz môžete napríklad porovnať akvizície jedinečných používateľov so stratami jedinečných používateľov (zoskupených podľa mesiaca), vďaka čomu získate lepšiu predstavu o miere rastu svojho publika. Predtým to nebolo možné, pretože predchádzajúce metriky používateľských inštalácií a odinštalovaní sa nedali porovnávať.

Existujú nejaké základné prehľady, ktoré navrhujete nakonfigurovať a uložiť?

Áno, nižšie nájdete niekoľko obľúbených.

Ak chcete získať lepší prehľad o raste používateľov (vypočítať, koľko používateľov vašu aplikáciu predtým vyskúšalo):

 • 1. metrika: Akvizície používateľov > Noví používatelia
 • 2. metrika: Akvizície používateľov > Vracajúci sa používatelia
 • Dimenzia: Krajiny, potom pridajte svoje najdôležitejšie krajiny ako samostatné krivky (kliknutím na Pridať krajinu)

 

Ak chcete zistiť, či je rast viac ovplyvnený akvizíciami alebo udržaním:

 • 1. metrika: Akvizíce používateľov > Všetci používatelia
 • 2. metrika: Strata používateľov > Všetci používatelia

 

Ak chcete zistiť, či kvalita aplikácií súvisí so stratou zariadení:

 • 1. metrika: Zariadenia > Odinštalovania
 • 2. metrika: Kvalita > Zlyhania (alebo Kvalita > Chyby ANR)
 • Dimenzia: Zariadenia

 

Ak chcete získať prehľad stavu, ku koľkým používateľom a zariadeniam sa vaša aplikácia dostala:

 • 1. metrika: Používatelia > Aktívni používatelia (30-dňový kĺzavý priemer)
 • 2. metrika: Zariadenia > Aktívne zariadenia (30-dňový kĺzavý priemer)
 • Dimenzia: Krajiny
  • Tip: Ak chcete rýchlo zobraziť dimenzie s najväčšími zmenami vo zvolenom časovom období, použite graf Analýza zmien pod časovým obdobím.
Môžu si uložené prehľady zobraziť všetci používatelia môjho účtu Play Console?

Nie, iba vy. Webové adresy štatistík sa však dajú zdieľať. Ak nakonfigurujete prehľad, ktorý chcete zdieľať, stačí skopírovať celú webovú adresu a odoslať ju ďalším používateľom. Ak majú prístup do služby Play Console a aplikácie, zobrazí sa im presne ten istý prehľad.

Sú všetky funkcie k dispozícii hneď od prvého dňa?

Nie. Vzhľadom na spôsob fungovania agregácie údajov v prípade jedinečných zariadení a používateľov sa týždenné metriky začnú objavovať dva týždne po uvedení. Mesačné metriky budú k dispozícii, až budú dostupné údaje z celého mesiaca, a štvrťročné metriky si budete môcť prezrieť, keď budú k dispozícii údaje z celého štvrťroku.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?