Informatie over recente wijzigingen in rapportstatistieken

Vanaf juli 2019 hebben we grote updates in onze statistieken doorgevoerd om uw statistische gegevens uitgebreider en nuttiger te maken. De wijzigingen bieden u meer opties bij het configureren van uw rapporten. 

De wijzigingen zijn van invloed op alle gebruikers- en apparaatstatistieken en kunnen de manier beïnvloeden waarop u uw rapporten instelt en interpreteert. Gebruik de onderstaande tabel voor informatie over hoe u de oude namen van de statistieken kunt toewijzen aan nieuwe configuraties om rapporten te genereren die met uw eerdere gegevens werken.  

Op de site voor Android-ontwikkelaars vindt u meer informatie over deze updates.

Tip: Klik op Rapport opslaan als u deze statistieken regelmatig opnieuw wilt bekijken.

Oude naam van statistiek

Nieuwe configuratie

Opmerkingen

Installaties door gebruikers

Gebruikers > Acquisities van nieuwe gebruikers > Nieuwe gebruikers

 

Verwijderingen door gebruikers

Gebruikers > Verlies van gebruikers > Alle gebruikers

U ziet mogelijk een toename omdat we nu nauwkeuriger kunnen vaststellen wanneer een gebruiker inactief wordt en of u een gebruiker meer dan één keer per dag kwijtraakt door verwijdering van uw app.


Tip: Voor direct vergelijkbare totale aantallen selecteert u Verliesmechanisme als dimensie en kijkt u naar 'Verwijderingen'.

Installaties op actieve apparaten

Apparaten > Actieve apparaten

U ziet mogelijk een toename omdat we een groter aantal signalen gebruiken om een nauwkeurigere meting te genereren.

Installaties per apparaat Apparaten> Acquisitie van apparaten > Nieuwe apparaten  

Verwijderingen per apparaat

Apparaten > Verloren apparaten > Alle apparaten

U ziet mogelijk een toename omdat we nauwkeuriger kunnen vaststellen wanneer apparaten inactief worden en of u een apparaat meer dan één keer per dag kwijtraakt door verwijdering van uw app.

Updates per apparaat

Apparaten > Apparaatupdates

 

Installatiegebeurtenissen

Apparaten > Installatiegebeurtenissen

 

Verwijderingsgebeurtenissen

Apparaten > Verwijderingsgebeurtenissen

Er kan een toename optreden omdat we nauwkeuriger kunnen vaststellen wanneer gebruikers inactief worden.

Veelgestelde vragen

Waarom vindt deze wijziging plaats?

Onze oude statistieken vertelden het hele verhaal niet meer. De markt en technologie hebben zich verder ontwikkeld en we willen ervoor zorgen dat onze statistieken nuttig blijven voor ontwikkelaars. App-teams kunnen steeds beter en verfijnder werken en hebben genuanceerdere en gedetailleerdere gegevens nodig om betere zakelijke beslissingen te kunnen nemen.

Heracquisitie is nu bijvoorbeeld een essentieel aspect van de groei van veel apps (en is soms het merendeel van de groei). Nieuwe technologieën zoals peer-to-peer zijn belangrijk geworden voor de distributie van apps en we verkeren in de exclusieve positie om dat uit te leggen aan ontwikkelaars. Daarnaast breiden veel ontwikkelaars hun doelgroep ook uit via vooraf geïnstalleerde apps en willen ze hen laten zien hoe dit positief bijdraagt aan hun groei.

Ik controleer regelmatig de huidige gegevens (van vóór juli 2019) en dit is een belangrijk onderdeel van mijn workflow. Wat moet ik doen?

De manier waarop u toegang tot gegevens krijgt, is nog steeds hetzelfde. De interface van de pagina Statistieken blijft ongewijzigd en u kunt nog steeds downloadbare csv's genereren. We vervangen de namen van oude statistieken automatisch door nieuwe in de downloadbare csv's, dus dat zou net zo moeten blijven werken als voorheen.

Hier zijn een paar tips:

 • Als u toegang nodig heeft tot gegevens die vergelijkbaar zijn met de oude statistieken, gebruikt u de bovenstaande tabel om de nieuwe statistieken te configureren zodat deze overeenkomen met de oude statistieken.
 • Vergeet niet om op Rapport opslaan te klikken als u regelmatig de statistieken en configuraties die u vooral nuttig vindt opnieuw wilt bekijken en gebruiken.
 • Gebruik de optie Downloaden op de pagina met statistieken om de rapporten die u genereert eenvoudig op te slaan als csv-bestand.
Worden mijn oude gegevens aangepast?

Nee. We berekenen uw oude gegevens niet opnieuw. Op de dag van de lancering maken we een volledige overstap naar de nieuwe statistieken.

Is er een tegenhanger in de nieuwe versie voor alle statistieken die al bestonden?

In principe wel. Als u toegang nodig heeft tot gegevens die vergelijkbaar zijn met de oude statistieken, gebruikt u de bovenstaande tabel om de nieuwe statistieken te configureren zodat deze overeenkomen met de oude statistieken. Bepaalde statistieken, zoals de acquisitie van gebruikers en apparaten, worden nu echter nauwkeuriger geteld. Daarom is er een stijging in deze gegevens voor sommige apps.

Wat is het verschil tussen gebeurtenissen en actieve of unieke gebruikers en apparaten?

Een gebeurtenis vindt plaats wanneer er iets gebeurt. Bijvoorbeeld elke keer dat een gebruiker een app installeert.

Unieke gebruikers of apparaten zijn het aantal gebruikers of apparaten waarvoor een gebeurtenis plaatsvindt. Bijvoorbeeld elke individuele gebruiker die een app installeert.

Stel dat u twee gebruikers heeft. De ene installeert een app één keer in een bepaalde week, de ander installeert een app, verwijdert deze vervolgens, en installeert de app uiteindelijk opnieuw, allemaal binnen dezelfde week. Gedurende die week vinden er drie gebeurtenissen plaats met betrekking tot de acquisitie van gebruikers, maar zijn er slechts twee unieke gebruikers verworven.

Actieve apparaten of gebruikers zijn het aantal actieve apparaten waarop een app is geïnstalleerd of het aantal gebruikers dat ten minste één actief apparaat heeft waarop de app is geïnstalleerd. U kunt dit zien als een momentopname van het aantal keren dat de app is geïnstalleerd of de grootte van de doelgroep.

Actieve apparaten zijn apparaten die in de afgelopen dertig dagen ten minste één keer bij Google hebben ingecheckt.

Worden de statistieken gewijzigd in de downloadbare en/of programmatisch toegankelijke rapporten?

We wijzen automatisch nieuwe statistieken toe aan de oude in de downloadbare csv's, dus deze zouden net zo moeten blijven werken als voorheen.

Bepaalde statistieken, zoals de acquisitie van gebruikers en apparaten, worden nu echter nauwkeuriger geteld. De kans is groot dat het aantal gegevens voor sommige apps worden verhoogd.

Zijn er statistieken die niet kunnen worden gecombineerd?

Dat hangt af van wat u probeert te bereiken. Maar één van de belangrijkste redenen voor deze updates was dat we de statistieken transparanter en beter vergelijkbaar wilden maken.

Zo kunt u nu unieke gebruikersacquisities en gebruikersverliezen vergelijken (verzameld per maand) om een goede indicatie te krijgen van het groeipercentage van uw doelgroep. Dit kon eerder niet, omdat onze vorige statistieken van installaties en verwijderingen van de app door gebruikers niet vergelijkbaar waren.

Zijn er een paar eenvoudige rapporten die jullie aanraden om te configureren en op te slaan?

Ja, hier volgen enkele favorieten.

Voor beter inzicht in uw gebruikersgroei (berekenen hoeveel mensen uw app eerder hebben geprobeerd):

 • Statistiek 1: Gebruiks- en aankoopinformatie van app > Nieuwe gebruikers
 • Statistiek 2: Gebruiks- en aankoopinformatie van app > Terugkerende gebruikers
 • Dimensie: Landen en voeg vervolgens uw belangrijkste landen toe als afzonderlijke plots (klik hiervoor op Land toevoegen)

 

U kunt als volgt bepalen of uw groei meer wordt beïnvloed door acquisities of klantbehoud:

 • Statistiek 1: Gebruiks- en aankoopinformatie van app > Alle gebruikers
 • Statistiek 2: Verlies van gebruikers > Alle gebruikers

 

Ga als volgt te werk om te zien of app-kwaliteit is gekoppeld aan verlies van apparaten:

 • Statistiek 1: Apparaten > Verwijderingsgebeurtenissen
 • Statistiek 2: Kwaliteit > Crashes (of Kwaliteit > ANR's )
 • Dimensie: Apparaten

 

U kunt als volgt een momentopname bekijken van het aantal mensen en apparaten dat uw app bereikt:

 • Statistiek 1: Gebruikers > Actieve gebruikers (gemiddelde van de laatste dertig dagen)
 • Statistiek 2: Apparaten > Actieve apparaten (gemiddelde van de laatste dertig dagen)
 • Dimensie: Landen
  • Tip: Gebruik het diagram 'Analyse van wijzigingen' onder de tijdserie om snel de dimensies te bekijken waarin de grootste wijzigingen hebben plaatsgevonden in deze periode.
Zijn opgeslagen rapporten zichtbaar voor alle gebruikers van mijn Play Console-account?

Nee, alleen voor u. De URL's van de statistieken kunnen echter wel worden gedeeld. Als u een rapport configureert dat u wilt delen, kopieert u de hele URL en stuurt u deze naar een andere gebruiker. Zolang gebruikers toegang hebben tot de Play Console en de app, kunnen ze precies hetzelfde rapport zien.

Is alles vanaf de eerste dag beschikbaar?

Nee. Vanwege de manier waarop gegevensaggregatie werkt voor unieke apparaten en gebruikers, verschijnen de wekelijkse statistieken twee weken na de lancering. Maandelijkse statistieken zijn beschikbaar zodra er van één maand gegevens beschikbaar zijn en driemaandelijkse statistieken worden gepubliceerd zodra de gegevens voor een heel kwartaal beschikbaar zijn.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?