Pastarųjų ataskaitų metrikos pakeitimų paaiškinimas

Nuo 2019 m. liepos mėn. atlikome esminių metrikos pakeitimų, siekdami teikti išsamesnius ir naudingesnius statistikos duomenis. Pritaikius pakeitimus teikiama daugiau parinkčių konfigūruojant ataskaitas.

Pakeitimai turi įtakos visų tipų naudotojų ir įrenginių metrikai ir gali paveikti ataskaitų nustatymo ir analizavimo metodus. Toliau pateiktoje lentelėje sužinosite, kaip galite susieti senus metrikos pavadinimus su naujomis metrikos konfigūracijomis, kad galėtumėte generuoti su ankstesniais duomenimis suderinamas ataskaitas.  

Daugiau apie šiuos atnaujinimus galite sužinoti „Android“ kūrėjų svetainėje.

Patarimas: jei norite reguliariai vėl peržiūrėti šiuos statistikos duomenis, būtinai spustelėkite Išsaugoti ataskaitą.

Senas metrikos pavadinimas

Nauja metrikos konfigūracija

Pastabos

Įdiegimai pagal naudotoją

Naudotojai > Naudotojų įgijimas > Nauji naudotojai

 

Pašalinimai pagal naudotoją

Naudotojai > Naudotojų praradimas > Visi naudotojai

Galite pastebėti padidėjimą, nes dabar galime tiksliau nustatyti, kada naudotojas tampa neaktyvus ir tai, ar naudotojas prarandamas kelis kartus per dieną.


Patarimas: jei norite gauti tiesiogiai palyginamus bendrus skaičius, pasirinkite praradimo mechanizmą kaip aspektą ir žr. „Pašalinimai“.

Diegimai aktyviuose įrenginiuose

Įrenginiai > Aktyvūs įrenginiai

Galite pastebėti padidėjimą, nes naudojame didesnį skaičių signalų tikslesniam įvertinimui generuoti.

Įdiegimai pagal įrenginį Įrenginiai > Įrenginių įgijimas > Nauji įrenginiai  

Pašalinimai pagal įrenginį

Įrenginiai > Prarasti įrenginiai > Visi įrenginiai

Galite pastebėti padidėjimą, nes galime tiksliau nustatyti, kada įrenginiai tampa neaktyvūs ir tai, ar įrenginys prarandamas kelis kartus per dieną.

Atnaujinimai pagal įrenginį

Įrenginiai > Įrenginių atnaujinimai

 

Įdiegimo įvykiai

Įrenginiai > Įdiegimo įvykiai

 

Pašalinimo įvykiai

Įrenginiai > Pašalinimo įvykiai

Gali būti padidėjimas, nes galime tiksliau nustatyti, kada naudotojai tampa neaktyvūs.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kodėl atliekame šį pakeitimą?

Mūsų sena metrika nebepateikia visos reikiamos informacijos. Rinka ir technologijos tobulėja, todėl norime užtikrinti, kad metrika ir toliau būtų naudinga kūrėjams. Programų komandos dabar gerokai daugiau geba ir išmano, todėl joms reikia išsamesnių ir detalesnių duomenų, norint priimti geresnius verslo sprendimus.

Pvz., pakartotinis įgijimas dabar yra esminis daugelio programų plėtros aspektas (tam tikrais atvejais daugumos). Naujos technologijos (pvz., lygiavertės programos) tapo svarbios platinant programas, todėl mes stengiamės tai paaiškinti kūrėjams. Be to, daug kūrėjų plečia savo auditoriją naudodami išankstinių diegimų funkciją, todėl norime padėti jiems suprasti, ar tai veiksminga jų plėtrai.

Reguliariai tikrinu dabartinius (iki 2019 m. liepos mėn.) duomenis ir tai yra svarbi mano darbo proceso dalis. Ką turėčiau daryti?

Prieiga prie duomenų nebuvo pakeista. Statistikos puslapio sąsaja nepakeista, vis dar galite generuoti atsisiunčiamus CSV. Automatiškai susiejame naują metriką su senąja atsisiunčiamuose CSV, todėl jie turėtų veikti kaip anksčiau.

Toliau pateikiami keli patarimai.

 • Jei reikia pasiekti duomenis, kurie lyginami su senąja metrika, naudodami anksčiau pateiktą lentelę konfigūruokite juos atitinkančią naują metriką.
 • Jei norite reguliariai vėl peržiūrėti šiuos statistikos duomenis ir naudoti konfigūracijas, kurios jums ypač naudingos, būtinai spustelėkite Išsaugoti ataskaitą.
 • Naudokite parinktį Atsisiųsti statistikos puslapyje, kad lengvai išsaugotumėte sugeneruotas ataskaitas kaip CSV.
Ar mano seni duomenys bus pakeisti?

Ne, neperskaičiuojame senų duomenų. Bus tiesiog perjungta į naują metriką pristatymo dieną.

Ar naujoje paradigmoje yra visų tipų anksčiau buvusios metrikos analogai?

Iš esmės taip. Jei reikia pasiekti duomenis, kurie lyginami su senąja metrika, naudodami anksčiau pateiktą lentelę konfigūruokite juos atitinkančią naują metriką. Tačiau tam tikrų tipų metrika, pvz., naudotojų ir įrenginių įgijimas, dabar skaičiuojama tiksliau, todėl galite pastebėti šių duomenų padidėjimą kai kuriose programose.

Kuo skiriasi įvykiai, aktyvūs ir unikalūs elementai?

Įvykis – tai kiekvienas kartas, kai kas nors įvyksta. Pvz., kiekvienas kartas, kai naudotojas įdiegia programą.

Unikalūs elementai – tai naudotojų ar įrenginių, susijusių su įvykiu, skaičius. Pvz., kiekvienas naudotojas, kuris įdiegia programą.

Įsivaizduokite, kad yra du naudotojai. Vienas jų įdiegia programą kartą per savaitę, o kitas – įdiegia, tada pašalina ir galiausiai vėl įdiegia ją per tą pačią savaitę. Per tą savaitę bus trys naudotojų įgijimo įvykiai, bet sulauksite tik dviejų unikalių naudotojų.

Aktyvūs elementai – tai aktyvių įrenginių, kuriuose įdiegta programa, skaičius arba naudotojų, kurie turi bent vieną aktyvų įrenginį su įdiegta programa, skaičius. Tai panašu į glaustą programos diegimo bazės dydžio arba auditorijos dydžio informaciją.

Aktyvūs įrenginiai – tai įrenginiai, kuriais užsiregistruota sistemoje „Google“ bent kartą per pastarąsias 30 dienų.

Ar metrika bus pakeista bet kuriose atsisiunčiamose ir (arba) programiškai pasiekiamose ataskaitose?

Automatiškai susiejame naują metriką su senąja atsisiunčiamuose CSV, todėl metrika nebus pakeista ir turėtų veikti kaip anksčiau.

Tam tikrų tipų metrika, pvz., naudotojų ir įrenginių įgijimas, dabar skaičiuojama tiksliau. Galite pastebėti šių duomenų padidėjimą kai kuriose programose.

Ar yra kokia nors metrika, kurios negalima sujungti?

Tai priklauso nuo to, ko siekiate. Bet vienas iš pagrindinių dalykų, kuriuos norėjome įgyvendinti pritaikydami šiuos naujinius, yra skaidresnės ir lengviau palyginamos metrikos teikimas.

Pvz., dabar galite palyginti unikalių naudotojų įgijimo ir unikalių naudotojų praradimo duomenis (sukauptus per mėnesį), kad tinkamai nustatytumėte savo auditorijos augimo rodiklį. Anksčiau to atlikti negalėjote, nes ankstesnės naudotojų įdiegimo ir naudotojų pašalinimo metrikos nebuvo galima palyginti.

Ar yra naujų pagrindinių ataskaitų, kurias rekomenduotumėte konfigūruoti ir išsaugoti?

Taip, yra kelios mėgstamiausios.

Kad geriau suprastumėte naudotojų skaičiaus didėjimą (skaičiuokite, kiek žmonių anksčiau išbandė jūsų programą), atlikite nurodytus veiksmus.

 • 1 metrika: Naudotojų įgijimas > Nauji naudotojai
 • 2 metrika: Naudotojų įgijimas > Sugrįžtantys naudotojai
 • Aspektas: Šalys, tada pridėkite svarbiausias šalis kaip atskirus scenarijus (spustelėję Pridėti šalį)

 

Jei norite suprasti, ar augimą labiau veikia įgijimai ar išlaikymas, atlikite nurodytus veiksmus.

 • 1 metrika: Naudotojų įgijimas > Visi naudotojai
 • 2 metrika: Naudotojų praradimas > Visi naudotojai

 

Jei norite sužinoti, ar programos kokybė susijusi su įrenginių praradimu, atlikite nurodytus veiksmus.

 • 1 metrika: Įrenginiai > Pašalinimo įvykiai
 • 2 metrika: Kokybė > Strigtys (arba Kokybė > ANR)
 • Aspektas: Įrenginiai

 

Jei norite gauti glaustos informacijos, kiek žmonių ir įrenginių pasiekia jūsų programa, atlikite nurodytus veiksmus.

 • 1 metrika: Naudotojai > Aktyvūs naudotojai (30 dienų slenkamasis vidurkis)
 • 2 metrika: Įrenginiai > Aktyvūs įrenginiai (30 dienų slenkamasis vidurkis)
 • Aspektas: Šalys
  • Patarimas: jei norite sparčiai peržiūrėti aspektus, kurių pokyčiai didžiausi per jūsų nurodytą laikotarpį, naudokite po laiko seka pateiktą diagramą „Pokyčių analizė“.
Ar išsaugotas ataskaitas gali peržiūrėti visi mano „Play Console“ paskyros naudotojai?

Ne, tik jūs. Bet galite bendrinti statistikos duomenų URL. Sukonfigūravę norimą bendrinti ataskaitą, tiesiog nukopijuokite visą URL ir siųskite kitam naudotojui. Kol jis galės pasiekti „Play Console“ ir programą, tol matys būtent tą pačią ataskaitą.

Ar viskas pasiekiama nuo pradžių?

Ne. Atsižvelgiant į unikalių įrenginių ir naudotojų duomenų apibendrinimo procesus, savaitinė metrika bus pradėta rodyti po dviejų savaičių nuo pristatymo. Mėnesinė metrika bus pasiekiama, kai bus viso mėnesio duomenys, o ketvirčio metrika – kai bus viso ketvirčio duomenys.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?