Разясняване на скорошните промени в отчетните показатели

От юли 2019 г. въведохме важни актуализации в показателите, за да направим статистическите данни по-изчерпателни и по-полезни. Промените ви дават по-широк набор от опции при конфигуриране на отчетите. 

Промените засягат всички показатели, свързани с потребителите и устройствата, и може да повлияят на начина, по който настройвате и тълкувате отчетите. От таблицата по-долу можете да научите как да конфигурирате новите показатели, така че да съответстват на старите, за да генерирате отчети, които са съвместими с предишните ви данни.  

Можете да научите повече за тези актуализации на сайта за програмисти под Android.

Съвет: Не забравяйте да кликнете върху Запазване на отчета, ако искате редовно да преглеждате съответните статистически данни.

Име на стария показател

Конфигурация на новия показател

Забележки

Инсталирания от потребител

Потребители > Придобивания от потребители > Нови потребители

 

Деинсталирания от потребител

Потребители > Загуба на потребители > Всички потребители

Възможно е да забележите увеличение, тъй като вече можем с по-голяма точност да определим дали даден потребител е станал неактивен и дали е загубен повече от веднъж за един ден.


Съвет: За директно сравнение на общи стойности изберете Механизъм за загуба като величина и вижте „Деинсталирания“.

Инсталирания на активни устройства

Устройства > Активни устройства

Възможно е да видите увеличение, тъй като използваме по-голям брой сигнали с цел по-точно измерване.

Инсталирания по устройство Устройства > Придобиване на устройства > Нови устройства  

Деинсталирания по устройство

Устройства > Загубени устройства > Всички устройства

Възможно е да забележите увеличение, тъй като можем с по-голяма точност да определим дали дадено устройство е станало неактивно и дали е загубено повече от веднъж за един ден.

Актуализации по устройство

Устройства > Актуализации на устройства

 

Инсталирания

Устройства > Инсталирания

 

Деинсталирания

Устройства > Деинсталирания

Възможно е да има увеличение, тъй като можем с по-голяма точност да определим дали даден потребител е станал неактивен.

Често задавани въпроси

Защо правим тази промяна?

Старите показатели вече не бяха достатъчно изчерпателни. Пазарът и технологиите се развиват и искаме показателите ни да продължат да бъдат полезни за програмистите. Екипите за разработване на приложения стават все по-способни и по-опитни и имат нужда от по-задълбочени и по-подробни данни, за да вземат по-добри бизнес решения.

Повторните придобивания например вече са критично важен аспект за положителното развитие на много приложения (а в някои случаи и на повечето приложения). Новите технологии (например директно споделяне) станаха ключови за разпространението на приложенията и ние сме в изгодна позиция да обясним това на програмистите. Също така много програмисти разширяват аудиториите си и чрез предварителни инсталирания и искаме да им помогнем да разберат колко благоприятно е това за разрастването на бизнеса им.

Редовно проверявам текущите данни (отпреди юли 2019 г.) и те са важна част от работния ми процес. Какво да направя?

Няма промени в начина на достъп до данните. Интерфейсът на страницата Статистически данни е същият и пак можете да генерирате CSV файлове с възможност за изтегляне. Старите показатели в тези CSV файлове се свързват автоматично със съответстващите им нови, така че не би трябвало да има разлика.

Ето някои съвети:

 • Ако са ви необходими данни, които са сравними със старите показатели, използвайте таблицата по-горе, за да конфигурирате новите така, че да съвпадат с предишните.
 • Не забравяйте да кликнете върху Запазване на отчета, ако искате редовно да преглеждате съответните статистически данни и да използвате повторно конфигурациите, които намирате за особено полезни.
 • Използвайте опцията Изтегляне на страницата със статистически данни, така че лесно да запазвате генерираните от вас отчети като CSV файлове.
Ще се променят ли старите ми данни?

Не. Няма да ги преизчисляваме. В деня на стартирането на функциите отчитането ще започне начисто с новите показатели.

Новият модел предлага ли еквивалент за всички стари показатели?

По принцип да. Ако са ви необходими данни, които са сравними със старите показатели, използвайте таблицата по-горе, за да конфигурирате новите така, че да съвпадат с предишните. Някои показатели обаче – като например придобиванията от потребители и тези на устройства – вече се отчитат по-точно, така че е вероятно да има увеличение в съответните данни за определени приложения.

Каква е разликата между събитията, активните и отделните единици?

Събитие се отчита при всяко действие, например всеки път, когато потребител инсталира приложение.

Отделните единици са броят потребители или устройства, с които е свързано дадено събитие, например всеки отделен потребител, който е инсталирал приложение.

Да приемем, че имате двама потребители. Единият инсталира дадено приложение веднъж за седмица, а другият инсталира приложението, след това го деинсталира и най-накрая го инсталира отново в рамките на същата седмица. За тази седмица ще има три събития за придобиване от потребител, но ще бъдат придобити само двама отделни потребители.

Активните единици представляват броят активни устройства, на които е инсталирано дадено приложение, или броят потребители с поне едно активно устройство, на което е инсталирано приложението. Разглеждайте този показател като моментна снимка на общия брой инсталирания на приложението ви или на размера на аудиторията му.

Активни са устройствата, за които е регистрирана активност в Google поне веднъж през последните 30 дни.

Ще се променят ли показателите в някой от изтеглящите се и/или програмно достъпните отчети?

Старите показатели в CSV файловете с възможност за изтегляне се свързват автоматично със съответстващите им нови, така че тези отчети няма да се променят и не би трябвало да има разлика.

Някои показатели – като например придобиванията от потребители и тези на устройства – вече се отчитат по-точно. Вероятно е да има увеличение в съответните данни за определени приложения.

Има ли показатели, които не могат да бъдат комбинирани?

Зависи каква е целта ви, но една от ключовите промени, които искахме да въведем с тези актуализации, бе да направим показателите по-прозрачни и по-сравними.

Например вече можете да сравнявате придобиванията и загубите на отделни потребители (обобщени по месец), за да добиете добра представа за темпа на растеж на аудиторията си. По-рано това не беше възможно, тъй като предишните ни показатели за инсталирания и деинсталирания от потребители не бяха сравними.

Има ли основни отчети, които препоръчвате да бъдат конфигурирани и запазени?

Да, ето няколко любими.

За да добиете по-добра представа за разрастването на потребителската си база (изчисляване на броя хора, които са изпробвали приложението ви преди):

 • показател 1: Придобивания от потребители > Нови потребители;
 • показател 2: Придобивания от потребители > Завърнали се потребители;
 • величина: Държави, след което добавете най-важните за вас държави като отделни елементи в графиката (като кликнете върху Добавяне на държава).

 

За да разберете дали растежът ви се влияе в по-голяма степен от придобиванията, или от задържането:

 • показател 1: Придобивания от потребители > Всички потребители;
 • показател 2: Загуба на потребители > Всички потребители.

 

За да видите дали има връзка между качеството на приложението и загубата от устройства:

 • показател 1: Устройства > Деинсталирания;
 • показател 2: Качество > Сривове (или Качество > ANR);
 • величина: Устройства.

 

За да получите моментна снимка на броя хора и устройства, до които достига приложението ви:

 • показател 1: Потребители > Активни потребители (30-дневна пълзяща средна стойност);
 • показател 2: Устройства > Активни устройства (30-дневна пълзяща средна стойност);
 • величина: Държави.
  • Съвет: Използвайте диаграмата „Анализ на промените“ под времевия ред, за да видите бързо величините с най-големи промени през избрания от вас период.
Запазените отчети видими ли са за всички потребители на профила ми в Play Console?

Не, те са видими само за вас. Можете обаче да споделяте URL адресите на статистическите данни. Ако конфигурирате отчет, който искате да споделите, трябва само да копирате целия URL адрес и да го изпратите на другия потребител. Ако той има достъп до Play Console и приложението, ще може да види точно същия отчет.

Всички показатели ли ще започнат да се показват от първия ден?

Не. Заради начина, по който се обобщават данните за отделните устройства и потребители, седмичните показатели ще започнат да се показват две седмици след стартирането на функциите. Месечните показатели ще бъдат налични, след като се натрупат данни за цял месец, а тримесечните – след събиране на данни за пълно тримесечие.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false