Thuế khấu lưu (WHT)

Theo yêu cầu ở một số thị trường địa phương, các nhà phát triển có thể phải nộp thuế khấu lưu khi cung cấp ứng dụng và sản phẩm trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play tại những quốc gia đó.

Các nhà phát triển nên tham khảo ý kiến của tư vấn thuế về mức độ ảnh hưởng đối với mức thuế cá nhân tại những thị trường áp dụng loại thuế này cũng như để nắm được hướng dẫn về những tác động mà doanh nghiệp có thể phải chịu.

Nguyên tắc dành riêng cho từng quốc gia và khu vực

Brazil

Nếu bạn cung cấp mặt hàng trong ứng dụng hoặc ứng dụng trên Cửa hàng Google Play được các khách hàng tại Brazil mua thông qua các phương thức thanh toán hiện có, thì Google hoặc các đối tác xử lý thanh toán sẽ khấu trừ toàn bộ thuế khấu lưu (WHT) theo quy định của Brazil, tương ứng với 25% giá mua của khách hàng, vào khoản thanh toán chia sẻ doanh thu của bạn.

Thuế khấu lưu không áp dụng cho các nhà phát triển nội địa. Tuy nhiên, nếu bạn là nhà phát triển ở Brazil nhưng nhận thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khác ngoài BRL, thì các khoản thuế khấu lưu sẽ được khấu trừ vào phần chia sẻ doanh thu bạn được thanh toán. Bạn có thể chuyển sang sử dụng tài khoản BRL theo các bước chi tiết tại đây, đồng thời, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về việc hỗ trợ cho đồng BRL và các khoản thuế bắt buộc.

Trong phạm vi dịch vụ mà Google cung cấp cho các nhà phát triển, chúng tôi sẽ liên tục giám sát các thay đổi liên quan đến quy định về thuế và sẽ điều chỉnh/thông báo với các nhà phát triển về những thay đổi tương ứng trong cách xử lý của Google.

Egypt

If you offer Google Play Store app and in-app purchases made via direct carrier billing (DCB) by customers in Egypt, beginning March 2020, Google or its payment processor partners will deduct up to 20% of withholding tax (WHT).

Ấn Độ

Từ ngày 1 tháng 12 năm 2020, nếu bạn sinh sống ở Ấn Độ và cung cấp ứng dụng trong Cửa hàng Google Play cũng như bán hàng trong những ứng dụng đó, thì Google sẽ khấu trừ thuế khấu lưu của Ấn Độ vào số tiền bạn thu được và nộp khoản thuế khấu lưu đó cho Chính phủ Ấn Độ. Khoản thuế khấu lưu đó được tính bằng:

 • 1% (tạm thời giảm xuống còn 0,75% cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2021) mức giá khách hàng mua (không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ của Ấn Độ) trên số tiền mà Google phải thanh toán cho bạn, trong trường hợp bạn đã cung cấp Số tài khoản cố định (PAN) cho Google; hoặc 
 • 5% mức giá khách hàng mua (không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ của Ấn Độ) trên số tiền mà Google phải thanh toán cho bạn, trong trường hợp bạn chưa cung cấp số PAN cho Google. 

Để áp dụng đúng tỷ lệ thuế khấu lưu, Google phải thu thập Số tài khoản cố định (PAN) của bạn tại Ấn Độ. Bạn có thể cung cấp mã số PAN cho Google theo cách sau:

 1. Mở Play Console rồi chuyển tới trang Hồ sơ thanh toán (Thiết lập Cài đặt > Hồ sơ thanh toán).
 2. Trong phần "Cài đặt", hãy nhấp vào Quản lý chế độ cài đặt.
 3. Di chuyển xuống phần "Thông tin thuế tại Ấn Độ" rồi nhấp vào biểu tượng bút chì Biểu tượng bút chì/biểu tượng chỉnh sửa.
 4. Nhập hoặc cập nhật Số tài khoản cố định (PAN) của bạn.
 5. Nhấp vào Lưu.
Kuwait

Nếu bạn cung cấp ứng dụng trên Cửa hàng Google Play và hỗ trợ giao dịch mua hàng trong ứng dụng mà khách hàng tại Kuwait có thể thanh toán trực tiếp qua nhà mạng, thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2019, Google hoặc các đối tác xử lý thanh toán của Google sẽ áp dụng mức thuế khấu lưu tối đa là 20%.

Ả Rập Xê Út

Nếu bạn cung cấp ứng dụng trên Cửa hàng Google Play và hỗ trợ giao dịch mua hàng trong ứng dụng mà khách hàng ở Ả Rập Xê Út có thể thanh toán trực tiếp qua nhà mạng, thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2019, Google hoặc các đối tác xử lý thanh toán của Google đã áp dụng mức thuế khấu lưu tối đa là 8%.

Từ ngày 1 tháng 12 năm 2019, Google hoặc các đối tác xử lý thanh toán của Google đã ngừng tính thuế khấu lưu vào các giao dịch mua thanh toán trực tiếp qua nhà mạng tại Ả Rập Xê Út. Mọi khoản đã được khấu trừ liên quan đến giai đoạn từ tháng 12 năm 2019 trở đi sẽ được hoàn lại cho nhà phát triển vào tháng 10 năm 2020.

Sri Lanka

Nếu bạn cung cấp ứng dụng trên Cửa hàng Google Play và hỗ trợ giao dịch mua hàng trong ứng dụng mà khách hàng tại Sri Lanka có thể thanh toán trực tiếp qua nhà mạng, thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2019, Google hoặc các đối tác xử lý thanh toán của Google sẽ áp dụng mức thuế khấu lưu tối đa là 10%.

Đài Loan

Theo luật thuế sở tại của Đài Loan, Google có nghĩa vụ khấu lưu thuế trên các khoản thanh toán cho bạn nếu các khoản thanh toán này liên quan tới những giao dịch bán hàng của bạn cho người dùng cuối tại Đài Loan thông qua Cửa hàng Play. Quy định này được ban hành vào tháng 1 năm 2018 và có hiệu lực từ trước đó kể từ ngày 1/1/2017. Google đã chủ động liên hệ với các cơ quan thuế của Đài Loan để hỏi về quy định này và gần đây chúng tôi mới nhận được thông tin làm rõ. Do chúng tôi phải đợi thông tin giải thích từ các cơ quan thuế của Đài Loan nên tính tới thời điểm hiện tại, tất cả các khoản chúng tôi đã thanh toán cho bạn đều chưa áp dụng thuế khấu lưu.

Quy định này sẽ ảnh hưởng đến các nhà phát triển không có mã số thuế nào trong hai loại mã số thuế sau:

 • Mã số thuế GTGT của Đài Loan (dãy số gồm 8 chữ số) hoặc
 • Mã số thuế (TIN) mà nhà phát triển ở nước ngoài đăng ký tại Đài Loan

Nếu bạn không thể cung cấp mã số thuế GTGT của Đài Loan hoặc mã số thuế đăng ký ở Đài Loan, Google buộc phải áp dụng mức thuế khấu lưu 3% vào khoản tiền thanh toán bạn nhận được trên tất cả giao dịch với người dùng ở Đài Loan. Ngoài ra, nếu Google áp dụng thuế khấu lưu thì Google sẽ không thể cung cấp giấy chứng nhận thuế khấu lưu cụ thể do cơ quan thuế Đài Loan cấp theo tên của bạn.

Bắt đầu từ tháng 8 năm 2020, Google sẽ khấu trừ 3% thuế khấu lưu trên phần doanh thu của bạn phát sinh từ giao dịch bán hàng cho người dùng cuối ở Đài Loan. Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết.

Kỳ thu nhập

Khoản khấu trừ sẽ được áp dụng như thế nào?

Khoản khấu trừ sẽ được thể hiện như thế nào trên Google Play Console?
Từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2019

Tổng số tiền được chia thành các phần bằng nhau để khấu trừ trong vòng tối đa 6 tháng, bắt đầu từ khoản thanh toán tháng 8, để giảm thiểu tác động tới dòng tiền của bạn

Thuế khấu lưu của Đài Loan (2017 – 2019)

Từ tháng 1/2020 đến tháng 7/2020 Tổng số tiền được chia thành các phần bằng nhau để khấu trừ trong vòng tối đa 6 tháng, bắt đầu từ khoản thanh toán tháng 8, để giảm thiểu tác động tới dòng tiền của bạn

Thuế khấu lưu của Đài Loan (từ tháng 1/2020 đến tháng 7/2020)

Từ tháng 8/2020 trở đi

Khấu trừ trên khoản thanh toán hằng tháng

Thuế khấu lưu của Đài Loan

 

Nếu bạn có câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ, bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ nhà phát triển của Google Play để được trợ giúp.

Chứng từ thuế khấu lưu

Bạn hiện đã có thể tải các chứng từ thuế khấu lưu dưới đây từ trang Tải báo cáo tài chính xuống (Tải báo cáo xuống > Tài chính ) trong Play Console. Bạn phải có quyền Xem dữ liệu tài chính, đơn đặt hàng, cũng như phản hồi trong bản khảo sát về quyết định hủy đăng ký.

Bản kê khai thông tin thuế khấu lưu

Google sẽ cung cấp một bản kê khai thông tin về thuế khấu lưu cho cả năm ngoái tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, trong đó phản ánh tỷ lệ khấu lưu và số tiền bị trừ khỏi doanh thu của bạn theo quốc gia.  Ngoài ra, chúng tôi cũng chuẩn bị một bản kê khai thông tin trước đây về các giao dịch bán hàng cho khách hàng có địa chỉ hợp pháp tại Đài Loan trong giai đoạn 2017-2019.

Các bản kê khai thông tin này không phải là tài liệu chính thức của chính phủ và Google chỉ soạn thảo tài liệu này nhằm mục đích cung cấp thông tin cho bạn. Các bản kê khai này không chủ ý cung cấp và cũng không nên dùng để tìm thông tin tư vấn về thuế, luật pháp hoặc tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên viên tư vấn về thuế của bạn để có lời khuyên cụ thể về bản kê khai thông tin này.

Giấy chứng nhận thuế khấu lưu của Ấn Độ (Mẫu 16A)

Giấy chứng nhận thuế khấu lưu của Ấn Độ (Mẫu 16A) được cung cấp hằng quý cho các nhà phát triển có tài khoản người bán tại Ấn Độ.Thông tin chi tiết (ví dụ như PAN, tên pháp lý của chủ sở hữu PAN, v.v.) mà bạn cung cấp trong hồ sơ thanh toán của mình phải chính xác.

Các giấy chứng nhận này sẽ được cung cấp sau 15 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu trong quý. Ví dụ: ngày gửi yêu cầu trong quý 4 năm 2020 là ngày 31 tháng 1 năm 2021, thế nên giấy chứng nhận sẽ truy cập được từ ngày 15 tháng 2 năm 2021.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi cho toàn cầu

Tại sao nhà phát triển chịu trách nhiệm về các khoản phí này?

Thuế khấu trừ là thuế tính trên doanh thu từ các mặt hàng mà nhà phát triển bán cho người dùng ở các thị trường bản địa này.

Nếu Google hoặc các đối tác xử lý thanh toán của Google áp dụng thuế khấu lưu đối với giao dịch mua ứng dụng và các mặt hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play mà khách hàng đã thanh toán tiền trực tiếp qua nhà mạng, thì có phải báo cáo của tôi sẽ có một mục hàng mới cho biết thuế khấu lưu hay không? Tôi có thể xem mục hàng đó ở đâu?

Đúng vậy. Thuế khấu lưu sẽ hiển thị tại một mục riêng trên báo cáo thu nhập của nhà phát triển. Thuế khấu lưu sẽ hiển thị như sau:

 • Giao dịch thanh toán trực tiếp qua nhà mạng (DCB) ở SA, LK, KW, EG: “Thuế khấu lưu đối với giao dịch thanh toán trực tiếp qua nhà mạng”
 • Các giao dịch thanh toán bằng mọi hình thức ở BR: “BRAZIL_IRRF" và "BRAZIL_CIDE"
 • Các giao dịch thanh toán bằng mọi hình thức ở TW: "TAIWAN_WITHHOLDING_TAX_2017_2019," "TAIWAN_WITHHOLDING_TAX_2020" và "TAIWAN_WITHHOLDING_TAX"
Nếu Google hoặc các đối tác xử lý thanh toán của Google áp dụng thuế khấu lưu đối với giao dịch mua ứng dụng và các mặt hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play mà khách hàng đã thanh toán tiền trực tiếp qua nhà mạng, thì có phải tôi nợ Google khoản thuế truy thu tương đương với số tiền mà Google phải chịu trước đây không?

Không.

Tôi có quyền chọn không phải chịu thuế khấu lưu không?

Không. Thuế khấu lưu sẽ phát sinh theo thu nhập từ các mặt hàng mà bạn bán cho người dùng ở quốc gia hay khu vực này.

Câu hỏi dành riêng cho Ấn Độ

PAN là gì?

Số tài khoản cố định (PAN) là một mã nhận dạng gồm 10 ký tự cả chữ và số do Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ cấp. Mã này được xem là mã số định danh người nộp thuế cho mục đích tính thuế trực thu/thu nhập.

Tại sao tên nêu trong phần thuế khấu lưu/Mẫu 16A khác với tên tôi đã cung cấp cho Google?

Xin lưu ý rằng tên trên giấy chứng nhận thuế khấu lưu/Mẫu 16A dựa trên tên trong PAN mà bạn đã cung cấp cho Google, theo tên lưu trong hồ sơ tại Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ. Google không thể sửa đổi tên hiển thị trên giấy chứng nhận vì giấy này được tạo dựa trên hồ sơ của Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
92637
false