Thuế khấu lưu (WHT)

Theo yêu cầu ở một số thị trường địa phương, các nhà phát triển có thể phải nộp thuế khấu lưu khi cung cấp ứng dụng và sản phẩm trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play tại những quốc gia đó.

Các nhà phát triển nên tham khảo ý kiến của nhà tư vấn thuế về mức độ ảnh hưởng đối với mức thuế cá nhân tại những thị trường áp dụng loại thuế này cũng như để nắm được hướng dẫn về những tác động mà doanh nghiệp có thể phải chịu.

Nguyên tắc dành riêng cho từng quốc gia và khu vực

Brazil

Nếu bạn bán ứng dụng và nội dịch/dịch vụ trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play cho khách hàng tại Brazil qua mọi phương thức thanh toán hiện có, thì Google hoặc các đối tác xử lý thanh toán của Google sẽ khấu trừ vào khoản thanh toán chia sẻ doanh thu của bạn toàn bộ khoản thuế khấu lưu (WHT) của Brazil tương ứng với 25% (15% IRRF cộng với 10% CIDE) giá mua của khách hàng.

Thuế khấu lưu không áp dụng cho các nhà phát triển nội địa. Tuy nhiên, nếu bạn là nhà phát triển ở Brazil nhưng không dùng đồng BRL làm đơn vị tiền tệ thanh toán, thì thuế khấu lưu sẽ được khấu trừ vào phần chia sẻ doanh thu bạn được thanh toán. Để chuyển sang sử dụng một tài khoản BRL, hãy thực hiện theo các bước nêu tại đây. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về việc hỗ trợ cho đồng BRL và các khoản thuế bắt buộc.

Trong phạm vi dịch vụ mà Google cung cấp cho các nhà phát triển, chúng tôi sẽ liên tục giám sát các thay đổi liên quan đến quy định về thuế và sẽ điều chỉnh/thông báo cho cộng đồng nhà phát triển về những thay đổi tương ứng trong cách xử lý của Google.

Ai Cập

Nếu bạn cung cấp ứng dụng trên Cửa hàng Google Play và cho phép khách hàng tại Ai Cập mua hàng trong ứng dụng qua phương thức thanh toán trực tiếp qua nhà mạng (DCB), thì Google hoặc các đối tác xử lý thanh toán của Google sẽ khấu trừ khoản thuế khấu lưu (WHT) lên đến 20%.

Ấn Độ

Nếu bạn ở Ấn Độ và đang bán ứng dụng cũng như nội dung/dịch vụ trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play, thì Google sẽ khấu trừ thuế khấu lưu (WHT) của Ấn Độ vào số tiền bạn thu được và nộp khoản thuế khấu lưu đó cho Chính phủ Ấn Độ. Cách tính thuế khấu lưu:

 • 1% giá mua của khách hàng (không bao gồm thuế hàng hoá và dịch vụ của Ấn Độ) trên số tiền mà Google phải thanh toán cho bạn, trong trường hợp bạn đã cung cấp Số tài khoản cố định (PAN) cho Google; hoặc 
 • 5% giá mua của khách hàng (không bao gồm thuế hàng hoá và dịch vụ của Ấn Độ) trên số tiền mà Google phải thanh toán cho bạn, trong trường hợp bạn chưa cung cấp số PAN cho Google. 

Để áp dụng đúng mức thuế khấu lưu, Google phải thu thập số PAN của bạn tại Ấn Độ. Bạn có thể cung cấp số PAN cho Google theo cách sau:

 1. Mở Play Console rồi chuyển tới trang Hồ sơ thanh toán (Tìm biểu tượng Thiết lập Cài đặt > Hồ sơ thanh toán).
 2. Trong phần "Cài đặt", hãy nhấp vào Quản lý chế độ cài đặt.
 3. Di chuyển xuống phần "Thông tin thuế tại Ấn Độ" rồi nhấp vào biểu tượng bút chì Biểu tượng bút chì/biểu tượng chỉnh sửa.
 4. Nhập hoặc cập nhật số PAN.
 5. Nhấp vào Lưu.
Kuwait

Nếu bạn cung cấp ứng dụng trên Cửa hàng Google Play và cho phép khách hàng tại Kuwait mua hàng trong ứng dụng qua phương thức thanh toán trực tiếp qua nhà mạng (DCB), thì có thể Google hoặc các đối tác xử lý thanh toán của Google sẽ khấu trừ khoản thuế khấu lưu (WHT) lên đến 5%.

Myanmar

Nếu bạn cung cấp ứng dụng trên Cửa hàng Google Play và cho phép khách hàng tại Myanmar mua hàng trong ứng dụng qua phương thức thanh toán trực tiếp qua nhà mạng (DCB), thì Google hoặc các đối tác xử lý thanh toán của Google sẽ giữ lại một khoản thuế khấu lưu (WHT) lên đến 2,5% giá trị giao dịch.

Sri Lanka

Nếu bạn cung cấp ứng dụng trên Cửa hàng Google Play và hỗ trợ khách hàng tại Sri Lanka mua hàng trong ứng dụng qua phương thức thanh toán trực tiếp qua nhà mạng (DCB), thì Google hoặc các đối tác xử lý thanh toán của Google sẽ khấu trừ khoản thuế khấu lưu (WHT) lên đến 10%.

Đài Loan

Theo luật thuế sở tại của Đài Loan, Google có nghĩa vụ khấu lưu thuế trên các khoản thanh toán cho bạn nếu các khoản thanh toán đó liên quan đến giao dịch bán của bạn cho người dùng cuối tại Đài Loan thông qua Cửa hàng Play. 

Quy định này ảnh hưởng đến các nhà phát triển không có mã số thuế nào trong hai loại mã số thuế sau:

 • Mã số thuế GTGT của Đài Loan (dãy số gồm 8 chữ số) hoặc
 • Mã số thuế (TIN) mà nhà phát triển ở nước ngoài đăng ký tại Đài Loan

Nếu bạn không cung cấp được mã số thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Đài Loan hoặc mã số thuế đăng ký ở Đài Loan, thì Google có nghĩa vụ áp dụng và khấu trừ khoản thuế khấu lưu 3% vào khoản tiền thanh toán cho bạn đối với tất cả giao dịch của bạn với người dùng ở Đài Loan. Ngoài ra, nếu Google áp dụng thuế khấu lưu thì Google sẽ không thể cung cấp giấy chứng nhận thuế khấu lưu cụ thể do cơ quan thuế Đài Loan cấp theo tên của bạn.

Nếu bạn có câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ, bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ nhà phát triển của Google Play để được trợ giúp.

Chứng từ thuế khấu lưu

Bạn có thể tải các chứng từ thuế khấu lưu dưới đây trên trang Tải báo cáo tài chính xuống (Tải báo cáo xuống > Tài chính) trong Play Console. Bạn phải có quyền Xem dữ liệu tài chính, đơn đặt hàng, cũng như phản hồi trong bản khảo sát về quyết định hủy đăng ký.

Tài liệu về thuế khấu lưu

Google hiện cung cấp một bản kê khai thuế khấu lưu hằng năm, cho thấy tỷ lệ khấu lưu và số tiền khấu trừ từ thu nhập của bạn theo quốc gia trong năm dương lịch. 

Các bản kê thông tin này không phải là tài liệu chính thức của chính phủ và Google chỉ soạn thảo tài liệu này nhằm mục đích cung cấp thông tin cho bạn. Các bản kê khai này không chủ ý cung cấp và cũng không nên dùng để tìm thông tin tư vấn về thuế, luật pháp hoặc tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên viên tư vấn về thuế của bạn để có lời khuyên cụ thể về bản kê khai thông tin này.

Giấy chứng nhận thuế khấu lưu của Ấn Độ (Mẫu 16A)

Giấy chứng nhận thuế khấu lưu của Ấn Độ (Mẫu 16A) được cung cấp hằng quý cho các nhà phát triển có tài khoản người bán tại Ấn Độ.Thông tin chi tiết (ví dụ như PAN, tên pháp lý của chủ sở hữu PAN, v.v.) mà bạn cung cấp trong hồ sơ thanh toán của mình phải chính xác.

Các giấy chứng nhận này sẽ được cung cấp sau 15 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu trong quý. Ví dụ: ngày gửi yêu cầu trong quý 4 năm 2020 là ngày 31 tháng 1 năm 2021, thế nên giấy chứng nhận sẽ truy cập được từ ngày 15 tháng 2 năm 2021.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi cho toàn cầu

Tại sao nhà phát triển chịu trách nhiệm về các khoản phí này?

Thuế khấu trừ là thuế tính trên doanh thu từ các mặt hàng mà nhà phát triển bán cho người dùng ở các thị trường bản địa này.

Nếu Google hoặc các đối tác xử lý thanh toán của Google áp dụng thuế khấu lưu đối với giao dịch mua ứng dụng và các mặt hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play mà khách hàng đã thanh toán tiền trực tiếp qua nhà mạng, thì có phải báo cáo của tôi sẽ có một mục riêng mới cho biết thuế khấu lưu hay không? Tôi có thể xem mục đó ở đâu?

Đúng vậy. Thuế khấu lưu sẽ hiển thị tại một mục riêng trên báo cáo thu nhập của nhà phát triển. Thuế khấu lưu sẽ được thể hiện như sau:

 • Các giao dịch thanh toán trực tiếp qua nhà mạng (DCB) ở Ai Cập (EG), Kuwait (KW), Myanmar (MM) và Sri Lanka (LK): “Thuế khấu lưu đối với dịch vụ Thanh toán trực tiếp qua nhà mạng” 
 • Các giao dịch thanh toán bằng mọi hình thức ở BR: “BRAZIL_IRRF" và "BRAZIL_CIDE"
 • Các giao dịch thanh toán bằng mọi hình thức ở TW: "TAIWAN_WITHHOLDING_TAX_2017_2019," "TAIWAN_WITHHOLDING_TAX_2020" và "TAIWAN_WITHHOLDING_TAX"
Nếu Google hoặc các đối tác xử lý thanh toán của Google áp dụng thuế khấu lưu đối với giao dịch mua ứng dụng và các mặt hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play mà khách hàng đã thanh toán tiền trực tiếp qua nhà mạng, thì có phải tôi nợ Google khoản thuế truy thu tương đương với số tiền mà Google phải chịu trước đây không?

Không.

Tôi có quyền chọn không phải chịu thuế khấu lưu không?

Không. Thuế khấu lưu sẽ phát sinh theo thu nhập từ các mặt hàng mà bạn bán cho người dùng ở quốc gia hay khu vực này.

Câu hỏi về giấy chứng nhận của Hoa Kỳ và Singapore theo mục 3.6 của DDA

Thoẻ thuận phân phối dành cho nhà phát triển trên Play (DDA) có cấm nhà phát triển phát hành, phân phối hoặc bán ứng dụng cho thị trường Hoa Kỳ và/hoặc Singapore không?

Không. Mục 3.6 của DDA không cấm việc bán hàng cho các thị trường này, bất kể nhà phát triển có ở đó hay cư trú về thuế hay không.

Thay đổi này đối với DDA có đòi hỏi tôi phải thông báo cho Google nếu tôi dự định phát hành trò chơi hoặc ứng dụng mới ở Hoa Kỳ hoặc Singapore không?

Không. Mục 3.6 của DDA không đòi hỏi việc thông báo nếu bạn muốn phát hành trò chơi hoặc ứng dụng mới ở thị trường Hoa Kỳ và/hoặc Singapore.

Thay đổi này đối với DDA có đòi hỏi tôi thông báo cho Google về trò chơi hoặc ứng dụng hiện có không?

Thường là không, trừ trường hợp trò chơi hoặc ứng dụng của bạn cung cấp gói thuê bao trong ứng dụng và bạn hỗ trợ/duy trì nội dung thuê bao ở trong lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc Singapore và không phải là người cư trú nộp thuế của quốc gia nơi bạn cung cấp dịch vụ (ví dụ: bạn hoặc nhân viên đang thực tế có mặt ở Hoa Kỳ hoặc Singapore và thực hiện các hoạt động nhằm duy trì/hỗ trợ nội dung thuê bao ở một trong những quốc gia đó).

Dịch vụ ở đây có nghĩa là gì?

Thường thì dịch vụ không chỉ nói đến việc bán một ứng dụng hoặc trò chơi. Thường thì dịch vụ không nhất thiết là việc bán một sản phẩm trong ứng dụng trừ phi sản phẩm trong ứng dụng đó có dạng gói thuê bao. Doanh thu trả cho nhà phát triển đối với gói thuê bao trong ứng dụng có thể được coi là doanh thu dịch vụ. 

Ví dụ về thực hiện dịch vụ: những hành động bạn thực hiện để cập nhật hoặc duy trì nội dung liên quan đến một gói thuê bao mà bạn cung cấp. Dịch vụ ở đây cũng có thể bao gồm dịch vụ hỗ trợ khách hàng bất kỳ mà bạn cung cấp liên quan đến việc cập nhật hoặc duy trì nội dung của gói thuê bao. Dịch vụ thường không bao gồm việc phát triển, xây dựng, bán, tiếp thị hoặc hỗ trợ trò chơi hay ứng dụng, ngoại trừ những hoạt động liên quan đến nội dung của gói thuê bao trong trò chơi hoặc ứng dụng.

Việc thực hiện dịch vụ ở một trong các vị trí được chỉ định có ý nghĩa gì?

Phần này của DDA chỉ liên quan đến vị trí của các hoạt động liên quan đến Pháp phân của Tài khoản nhà phát triển trên Play trong việc duy trì gói thuê bao bán qua Google Play. Quy định này không áp dụng cho sản phẩm của pháp nhân liên kết tại Hoa Kỳ hoặc Singapore nếu họ không phải là bên tham gia DDA.

Tôi đáp ứng các điều kiện (hoặc không chắc liệu tôi có đáp ứng các điều kiện đó hay không) để đưa ra thông báo cho Google.  Tôi nên thông báo cho Google như thế nào và tôi nên cung cấp thông tin gì?

Vui lòng gửi email đến play-tax-notices@google.com và cung cấp những thông tin sau:
1. Tên của cá nhân hoặc pháp nhân doanh nghiệp trên Tài khoản nhà phát triển trên Google Play
2. Quốc gia nơi bạn là người cư trú nộp thuế
3. Lý do thông báo:

a. Thực hiện dịch vụ ở Hoa Kỳ nhưng cư trú bên ngoài Hoa Kỳ
b. Thực hiện dịch vụ ở Singapore nhưng cư trú bên ngoài Singapore
c. Thực hiện dịch vụ ở Hoa Kỳ và Singapore nhưng không cư trú ở cả hai quốc gia này
d. Khác – vui lòng giải thích lý do bạn gửi thông báo hoặc lý do bạn cho rằng có thể bắt buộc phải có thông báo.

4. Thông tin Tài khoản nhà phát triển trên Play:

a. Tên
b. Mã hồ sơ

Câu hỏi dành riêng cho Ấn Độ

PAN là gì?

Số tài khoản cố định (PAN) là một mã nhận dạng gồm 10 ký tự cả chữ và số do Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ cấp. Mã này được xem là mã số định danh người nộp thuế cho mục đích tính thuế trực thu/thu nhập.

Tại sao tên nêu trong phần thuế khấu lưu/Mẫu 16A khác với tên tôi đã cung cấp cho Google?

Xin lưu ý rằng tên trên giấy chứng nhận thuế khấu lưu/Mẫu 16A dựa trên tên trong PAN mà bạn đã cung cấp cho Google, theo tên lưu trong hồ sơ tại Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ. Google không thể sửa đổi tên hiển thị trên giấy chứng nhận vì giấy này được tạo dựa trên hồ sơ của Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính