Thuế khấu lưu (WHT)

Theo yêu cầu ở một số thị trường địa phương, thuế khấu lưu (Withholding tax, hay WHT) có thể áp dụng cho các nhà phát triển cung cấp ứng dụng trong Cửa hàng Google Play và cho các giao dịch mua hàng trong ứng dụng diễn ra tại các quốc gia này.

Nhà phát triển nên tham khảo ý kiến của chuyên viên tư vấn thuế để nắm được những ảnh hưởng đối với mức thuế cho cá nhân nhà phát triển tại các thị trường áp dụng thuế này, cũng như yêu cầu chuyên viên tư vấn chỉ ra những tác động mà doanh nghiệp có thể phải chịu.

Hướng dẫn dành riêng cho quốc gia và khu vực

Egypt

If you offer Google Play Store app and in-app purchases made via direct carrier billing (DCB) by customers in Egypt, beginning March 2020, Google or its payment processor partners will deduct up to 20% of withholding tax (WHT).

Kuwait

Nếu bạn cung cấp ứng dụng trên Cửa hàng Google Play và hỗ trợ giao dịch mua hàng trong ứng dụng mà khách hàng tại Kuwait có thể thanh toán trực tiếp qua nhà mạng, thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2019, Google hoặc các đối tác xử lý thanh toán của Google sẽ áp dụng mức thuế khấu lưu tối đa là 20%.

Ả Rập Xê Út

Nếu bạn cung cấp ứng dụng trên Cửa hàng Google Play và hỗ trợ giao dịch mua hàng trong ứng dụng mà khách hàng ở Ả Rập Xê Út có thể thanh toán trực tiếp qua nhà mạng, thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2019, Google hoặc các đối tác xử lý thanh toán của Google đã áp dụng mức thuế khấu lưu tối đa là 8%.

Từ ngày 1 tháng 12 năm 2019, Google hoặc các đối tác xử lý thanh toán của Google đã ngừng tính thuế khấu lưu vào các giao dịch mua thanh toán trực tiếp qua nhà mạng tại Ả Rập Xê Út. Bất kỳ số tiền nào đã khấu trừ trong giai đoạn tháng 12 năm 2019 trở đi sẽ được hoàn lại cho nhà phát triển.

Sri Lanka

Nếu bạn cung cấp ứng dụng trên Cửa hàng Google Play và hỗ trợ giao dịch mua hàng trong ứng dụng mà khách hàng tại Sri Lanka có thể thanh toán trực tiếp qua nhà mạng, thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2019, Google hoặc các đối tác xử lý thanh toán của Google sẽ áp dụng mức thuế khấu lưu tối đa là 10%.

Đài Loan

Theo thông tin cập nhật gần đây về quy định thuế địa phương ở Đài Loan, từ giờ trở đi, Google bắt buộc phải thu thập mã số thuế (TIN) mà các nhà phát triển ứng dụng ở nước ngoài đã đăng ký tại Đài Loan.

Yêu cầu mới về thuế sẽ ảnh hưởng đến các nhà phát triển có một trong hai mã số thuế sau:

  • Mã số thuế GTGT của Đài Loan (dãy số gồm 8 chữ số),
  • hoặc mã số thuế (TIN) mà nhà phát triển ở nước ngoài đăng ký tại Đài Loan.

Nếu bạn đã chuẩn bị sẵn các thông tin liên quan, vui lòng gửi thông tin qua biểu mẫu này chậm nhất vào ngày 28 tháng 2 năm 2020, vì việc này có thể ảnh hưởng đến thuế kinh doanh của bạn ở Đài Loan.

Nếu bạn không thể cung cấp mã số thuế GTGT của Đài Loan hoặc mã số thuế đăng ký ở Đài Loan, Google buộc phải áp dụng mức thuế khấu lưu 3% vào khoản tiền thanh toán bạn nhận được đối với tất cả các giao dịch với khách hàng ở Đài Loan. Ngoài ra, nếu Google áp dụng thuế khấu lưu thì Google sẽ không thể gửi giấy chứng nhận thuế khấu lưu cụ thể do cơ quan thuế Đài Loan cấp theo tên của bạn.

Thông báo thông tin DCB

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2019, Google Play đã bắt đầu trừ khoản tiền thuế khấu lưu khỏi doanh thu bạn kiếm được qua dịch vụ Thanh toán trực tiếp qua nhà mạng (DCB) đối với những giao dịch mua ứng dụng và mua hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play của khách hàng tại Ả Rập Xê Út, Kuwait hoặc Sri Lanka. Thuế khấu lưu sẽ xuất hiện trên báo cáo thu nhập của nhà phát triển và có tên là "Thuế khấu lưu áp dụng cho dịch vụ Thanh toán trực tiếp qua nhà mạng".

Google đã chuẩn bị một bản thông báo thông tin cho cả năm ngoái tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, trong đó phản ánh tỷ lệ khấu trừ mà nhà mạng áp dụng và số tiền bị trừ khỏi doanh thu của bạn theo quốc gia. Thông báo thông tin này không phải là tài liệu chính thức của chính phủ và Google chỉ chuẩn bị tài liệu này nhằm mục đích cung cấp thông tin cho bạn. Thông báo này không chủ ý cung cấp (và bạn không nên sử dụng thông báo để tìm) thông tin tư vấn về thuế, luật pháp hoặc tài chính. Chúng tôi không cam kết hay đảm bảo rằng bạn có quyền yêu cầu tín dụng thuế, giảm thuế hoặc hoàn lại bất kỳ khoản tiền đã khấu trừ nào. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên viên tư vấn về thuế của bạn để có lời khuyên cụ thể về thông báo thông tin.

Để lấy bản sao của thông báo thông tin cho cả năm ngoái tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, vui lòng gửi yêu cầu qua email đến developer-WHT@google.com.

Bạn sẽ cần cung cấp Mã hồ sơ thanh toán để xác nhận danh tính của mình. Để tìm Mã hồ sơ thanh toán của bạn: 

  1. Đăng nhập vào Play Console.
  2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt > Tài khoản nhà phát triển > Cài đặt thanh toán > Quản lý các tùy chọn cài đặt.
  3. Chuyển đến Mã hồ sơ hiển thị trong Hồ sơ thanh toán của bạn.

Bạn sẽ nhận được email phản hồi chứa bản PDF của thông báo thông tin trong vòng 48 giờ. Nếu bạn có câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại developer-WHT@google.com.

Câu hỏi thường gặp

Tại sao lại có sự thay đổi này? Tại sao lại xảy ra vào thời điểm này? Tại sao Google không chuyển chi phí này qua cho các nhà phát triển ngay từ đầu?

Môi trường pháp lý áp dụng tại thị trường của các quốc gia thường xuyên thay đổi. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để đảm bảo tất cả các bên đều tuân thủ các yêu cầu của quốc gia bản địa và thực hiện theo những thay đổi đó khi cần. Thuế khấu trừ là thuế tính trên doanh thu từ các mặt hàng mà nhà phát triển bán cho người dùng ở các thị trường bản địa này. Cho đến thời điểm hiện tại, Google đã chịu Thuế khấu trừ cho các nhà phát triển trong khi thực hiện các biện pháp để có thể chuyển chi phí này cho các nhà phát triển.

Khi nào tôi sẽ phải trả các khoản phí này?

Chúng tôi sẽ bắt đầu tính phí trong bảng sao kê đầu tiên của tháng, khi một quốc gia hoặc khu vực cụ thể bắt đầu áp dụng thuế khấu lưu. Ví dụ: thuế khấu lưu áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2019 sẽ ảnh hưởng đến thu nhập trong tháng 8 của bạn.

Nếu Google hoặc các đối tác xử lý thanh toán của Google áp dụng thuế khấu lưu đối với giao dịch mua ứng dụng và các mặt hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play mà khách hàng đã thanh toán tiền trực tiếp qua nhà mạng, thì có phải báo cáo của tôi sẽ có một mục hàng mới cho biết thuế khấu lưu hay không? Tôi có thể xem mục hàng đó ở đâu?

Đúng vậy, thuế khấu lưu sẽ nằm ở một mục hàng trên báo cáo thu nhập của nhà phát triển và có tên là "Thuế khấu lưu áp dụng cho dịch vụ Thanh toán trực tiếp qua nhà mạng".

Nếu Google hoặc các đối tác xử lý thanh toán của Google áp dụng thuế khấu lưu đối với giao dịch mua ứng dụng và các mặt hàng trong ứng dụng trên Cửa hàng Google Play mà khách hàng đã thanh toán tiền trực tiếp qua nhà mạng, thì có phải tôi nợ Google khoản thuế truy thu tương đương với số tiền mà Google phải chịu trước đây không?

Không.

Tôi có quyền chọn không phải chịu thuế khấu lưu không?

Không. Thuế khấu lưu sẽ phát sinh theo thu nhập từ các mặt hàng mà bạn bán cho người dùng ở quốc gia hay khu vực này.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?