Thuế khấu trừ (WHT)

Theo yêu cầu ở một số quốc gia, thuế khấu trừ có thể áp dụng cho các nhà phát triển bán ứng dụng trên Cửa hàng Google Play và cung cấp dịch vụ mua hàng trong ứng dụng mà khách hàng có thể thanh toán trực tiếp qua nhà mạng tại các quốc gia đó.

Nhà phát triển nên tham khảo ý kiến với chuyên gia tư vấn thuế để hiểu những ảnh hưởng đối với thuế cá nhân tại các thị trường áp dụng thuế này và để nhận hướng dẫn về những tác động có thể xảy ra với doanh nghiệp.

Hướng dẫn dành riêng cho quốc gia và khu vực

Kuwait

Nếu bạn bán ứng dụng trên Cửa hàng Google Play và cung cấp dịch vụ mua hàng trong ứng dụng mà khách hàng tại Kuwait có thể thanh toán trực tiếp qua nhà mạng, thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2019, Google hoặc các đối tác xử lý thanh toán của Google sẽ áp dụng Thuế khấu trừ lên đến 5%.

Ả Rập Xê-út

Nếu bạn bán ứng dụng trên Cửa hàng Google Play và cung cấp dịch vụ mua hàng trong ứng dụng mà khách hàng tại Ả Rập Xê-út có thể thanh toán trực tiếp qua nhà mạng, thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2019, Google hoặc các đối tác xử lý thanh toán của Google sẽ áp dụng Thuế khấu trừ lên đến 8%.

Sri Lanka

Nếu bạn bán ứng dụng trên Cửa hàng Google Play và cung cấp dịch vụ mua hàng trong ứng dụng mà khách hàng tại Sri Lanka có thể thanh toán trực tiếp qua nhà mạng, thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2019, Google hoặc các đối tác xử lý thanh toán của Google sẽ áp dụng Thuế khấu trừ lên đến 10%.

Câu hỏi thường gặp

Tại sao lại có sự thay đổi này? Tại sao lại xảy ra vào thời điểm này? Tại sao Google không chuyển chi phí này qua cho các nhà phát triển ngay từ đầu?

Môi trường pháp lý áp dụng tại thị trường của các quốc gia thường xuyên thay đổi. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để đảm bảo tất cả các bên đều tuân thủ các yêu cầu của quốc gia bản địa và thực hiện theo những thay đổi đó khi cần. Thuế khấu trừ là thuế tính trên doanh thu từ các mặt hàng mà nhà phát triển bán cho người dùng ở các thị trường bản địa này. Cho đến thời điểm hiện tại, Google đã chịu Thuế khấu trừ cho các nhà phát triển trong khi thực hiện các biện pháp để có thể chuyển chi phí này cho các nhà phát triển.

Khi nào tôi sẽ bắt đầu phải trả các khoản phí này?

Trong bản sao kê đầu tiên của tháng khi một quốc gia cụ thể bắt đầu áp dụng thuế này. Ví dụ: thuế khấu trừ áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2019 sẽ ảnh hưởng đến thu nhập trong tháng 8 của bạn.

Có phải thuế khấu trừ sẽ hiển thị dưới dạng một mục hàng trong báo cáo của tôi? Tôi có thể xem mục hàng đó ở đâu?

Đúng vậy, thuế khấu trừ sẽ hiển thị dưới dạng một mục hàng trên báo cáo thu nhập của nhà phát triển với tiêu đề "Thuế khấu trừ đối với dịch vụ Thanh toán trực tiếp qua nhà mạng".

Tôi có nợ Google khoản tiền mà Google đã chịu thuế trước đây hay không?

Không.

Tôi có thể chọn không áp dụng khấu trừ thuế không?

Không. Những khoản thuế này phát sinh trên doanh thu từ các mặt hàng mà bạn bán cho người dùng ở quốc gia này.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?