Stopaj vergisi (WHT)

Bazı yerel pazarlardaki gereksinimler nedeniyle, Google Play Store uygulaması sunan geliştiriciler ve bu ülkelerde gerçekleştirilen uygulama içi satın alma işlemleri için stopaj vergileri (WHT) geçerli olabilir.

Etkilenen pazarlarda vergiden kaynaklı etkileri anlamaları ve işletme üzerindeki olası etkiler hakkında bilgi edinmeleri için geliştiricilerin profesyonel bir vergi danışmanına danışmalarını öneririz.

Bölgeye ve ülkeye özel yönergeler

Brezilya

Brezilya'daki müşterilere herhangi bir mevcut ödeme şekliyle Google Play Store'da uygulama ve uygulama içi satın alma olanakları sunuyorsanız Google veya ödeme işleyici iş ortakları, müşteri satın alma fiyatının %25'ine eşit olan Brezilya stopaj vergisi (WHT) maliyetinin tamamını gelir paylaşımı ödemelerinizden düşecektir.

Stopaj vergileri yalnızca yerel olmayan geliştiricilere uygulanır ancak BRL dışında bir para birimiyle ödeme alan Brezilyalı bir geliştiriciyseniz stopaj vergileri, gelir paylaşımı ödemelerinizden düşülür. Burada ayrıntılı olarak açıklanan adımları uygulayarak hesabınızı BRL hesabına taşıyabilir, Brezilya Reali için para birimi desteği alabilir, zorunlu vergiler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Geliştiricilere verdiğimiz hizmet kapsamında Google, vergi mevzuatında yapılan değişiklikleri sürekli takip etmekte ve buna göre Google'ın yaklaşımında değişiklikler yapıp geliştiricileri bilgilendirmektedir.

Egypt

If you offer Google Play Store app and in-app purchases made via direct carrier billing (DCB) by customers in Egypt, beginning March 2020, Google or its payment processor partners will deduct up to 20% of withholding tax (WHT).

Hindistan

Hindistan'da ikamet ediyor ve Google Play Store'da uygulama ve uygulama içi satın alma işlemleri sunuyorsanız Google, 1 Aralık 2020'den itibaren Hindistan stopaj vergilerini kazancınızdan düşerek Hindistan Devleti'ne aktaracaktır. Bu stopaj vergileri şu oranlarda olacaktır:

 • Kalıcı Hesap Numaranızı (PAN) Google ile paylaştıysanız Google'dan size aktarılacak kazançlarda müşterilerin satın alma fiyatının Hindistan KDV'si hariç %1'i (31 Mart 2021'e kadar geçici olarak %0,75'e düşürülmüştür) veya
 • PAN'ınızı Google ile paylaşmadıysanız Google'dan size aktarılacak kazançlarda müşterilerin satın alma fiyatının Hindistan KDV'si hariç %5'i.

Stopaj vergisi oranını doğru uygulayabilmek için Google'ın Hindistan'daki PAN'ınızı bilmesi gerekir. PAN'ınızı Google ile nasıl paylaşabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

 1. Play Console'u açıp Ödeme profili sayfasına (Kurulum Ayarlar > Ödeme profili) gidin.
 2. "Ayarlar" bölümünde, Ayarları yönet'i tıklayın.
 3. "Hindistan vergi bilgileri" bölümüne gidip kalem simgesini Kalem simgesi/düzenle simgesi tıklayın.
 4. PAN'ınızı girin veya güncelleyin.
 5. Kaydet'i tıklayın.
Kuveyt

Kuveyt'teki müşterilere doğrudan operatör faturalandırması (DCB) üzerinden Google Play Store'da uygulama ve uygulama içi satın alma olanakları sunuyorsanız Google veya ödeme işleyici iş ortakları, 1 Ağustos 2019'dan itibaren %5'e varan oranlarda stopaj vergisi (WHT) düşecektir.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'daki müşterilere doğrudan operatör faturalandırması (DCB) üzerinden Google Play Store'da uygulama ve uygulama içi satın alma olanakları sunuyorsanız Google veya ödeme işleyici iş ortakları 1 Ağustos 2019'dan itibaren %8'e varan oranlarda stopaj vergisi (WHT) düşecektir.

1 Aralık 2019 itibarıyla Google veya ödeme işleyici iş ortakları, Suudi Arabistan'da DCB yoluyla gerçekleştirilen satın alma işlemlerinden stopaj vergisi düşmeyi durdurmuştur. Aralık 2019 ve sonrasındaki dönemle ilişkili olarak düşülen tutarlar Ekim 2020'de geliştiricilere geri ödenmiştir.

Sri Lanka

Sri Lanka'daki müşterilere doğrudan operatör faturalandırması (DCB) üzerinden Google Play Store'da uygulama ve uygulama içi satın alma olanakları sunuyorsanız Google veya ödeme işleyici iş ortakları 1 Ağustos 2019'dan itibaren %10'a varan oranlarda stopaj vergisi (WHT) düşecektir.

Tayvan

Tayvan'ın yerel vergi mevzuatı uyarınca Google, Play Store üzerinden Tayvan'daki son kullanıcılara yaptığınız satışlarla ilgili olarak size yapılan ödemelerde stopaj vergisi ödemekle yükümlüdür. Bu düzenleme Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olup geçmişe dönük olarak 1 Ocak 2017'den itibaren uygulanacaktır. Google bu düzenlemeyle ilgili olarak Tayvan vergi kurumlarıyla etkin bir şekilde iletişimini sürdürmüş, ancak bu konudaki net yanıtı yeni alabilmiştir. Tayvan vergi kurumlarından açıklama beklediğimiz bu süre içinde bugüne kadar ödemelerinize hiçbir Tayvan stopaj vergisi uygulanmamıştır. 

Bu durum, aşağıdakilerden birine sahip olmayan geliştiricileri etkiler:

 • Tayvan KDV Numarası (8 basamaklı sayı) veya
 • Tayvan'da kayıtlı yabancı bir Vergi No

Tayvan KDV Numaranız veya Tayvan'da vergi kaydınız yoksa Google, kullanıcıların Tayvan'da olduğu tüm işlemleriniz için size yapılan ödemelere %3 oranında stopaj vergisi uygulamakla yükümlüdür. Ayrıca stopaj vergisi Google tarafından uygulanıyorsa Google'ın, Tayvanlı vergi kurumlarının adınıza verdiği stopaj vergisi sertifikasını sağlayamayacağını da belirtmek isteriz.

Ağustos 2020'den itibaren Google, Tayvan'daki son kullanıcılara yapılan satıştan elde ettiğiniz gelir üzerinden %3 stopaj vergisi düşmeye başlayacaktır. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki tabloya bakın.

Kazanç dönemi

Kesinti nasıl hesaplanacak?

Google Play Console'a nasıl yansıtılacak?
Ocak 2017–Aralık 2019

Toplam tutar, nakit akışınızı en az şekilde etkilemek için Ağustos'tan itibaren yapılacak ödemelerde 6 ay boyunca eşit oranda taksitlerle kesilecektir

Tayvan Stopaj Vergisi (2017–2019)

Ocak 2020-Temmuz 2020 Toplam tutar, nakit akışınızı en az şekilde etkilemek için Ağustos'tan itibaren yapılacak ödemelerde 6 ay boyunca eşit oranda taksitlerle kesilecektir

Tayvan Stopaj Vergisi (Ocak–Temmuz 2020)

Ağustos 2020 ve sonrası

Aylık ödemeden kesinti

Tayvan Stopaj Vergisi

 

Herhangi bir sorunuz varsa veya yardıma ihtiyaç duyuyorsanız Google Play geliştirici desteğiyle iletişime geçebilirsiniz.

Stopaj vergisi dokümanları

Aşağıdaki stopaj vergisi dokümanlarını, Play Console'daki Finansal raporları indir sayfasından (Raporları indir > Finansal) indirebilirsiniz. Finansal verileri, siparişleri ve iptal anketine verilen yanıtları görüntüleme izninizin olması gerekir.

Stopaj vergisi bilgi beyannameleri

Google, 31 Aralık 2020'de sona eren yıl için stopaj oranını ve gelir kazançlarınızdan düşülen tutarı ülkeye göre yansıtan bir stopaj vergisi beyannamesi sağlayacak. Ek olarak, 2017-2019 yıllarında Tayvan'da bulunan yasal adrese sahip müşterilere yapılan satışlar için geçmiş beyan hazırlandı.

Bu bilgi beyannameleri resmi bir doküman olmayıp Google tarafından sizin için yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Bu beyannamelerin vergi, yasal veya muhasebe konularında öneri sağlaması amaçlanmamış olup bu şekilde kullanılmaması gerekir. Bilgi beyannamesiyle ilgili spesifik öneriler için lütfen vergi danışmanınıza başvurun.

Hindistan stopaj vergisi sertifikaları (16A Formu)

Hindistan stopaj vergisi sertifikaları (16A Formu), Hindistan'da bulunan bir satıcı hesabına sahip geliştiriciler için üç ayda bir sağlanır. Ödeme profilinizde sağladığınız ayrıntılar (ör. PAN, PAN sahibinin yasal adı vb.) doğru olmalıdır.

Bu sertifikalar, üç aylık dönemin başvuru tarihinden 15 gün sonra kullanıma sunulur. Örneğin, 2020'nin 4. çeyreğinin başvuru tarihi 31 Ocak 2021'dir. Dolayısıyla, sertifikalara 15 Şubat 2021'den itibaren erişilebilir.

Sık sorulan sorular

Genel sorular

Geliştirici bu ücretlerden neden sorumlu?

Stopaj vergileri, geliştiricilerin bu yerel pazarlardaki kullanıcılara yapılan satışlardan elde ettikleri gelire uygulanan vergilerdir.

Google veya ödeme işleyici iş ortakları, Google Play Store uygulamasından ve doğrudan operatör faturalandırması (DCB) yoluyla gerçekleştirilen uygulama içi satın alma işlemlerinden stopaj vergisi (WHT) düşerse stopaj vergisi, raporlamamda satır öğesi olarak görünür mü? Stopaj vergisini nerede görebilirim?

Evet. WHT, geliştiricinin kazanç raporunda bir satır öğesi olarak görünür. WHT şu şekilde gösterilir:

 • SA, LK, KW, EG'de doğrudan operatör faturalandırması (DCB) işlemleri: "Doğrudan Operatör Faturalandırması Stopaj Vergisi"
 • BR'deki tüm ödeme şekli işlemleri: "BRAZIL_IRRF" ve "BRAYIL_CIDE"
 • TW'deki tüm ödeme şekli işlemleri: "TAIWAN_WITHHOLDING_TAX_2017_2019," "TAIWAN_WITHHOLDING_TAX_2020" ve "TAIWAN_WITHHOLDING_TAX"
Google veya ödeme işleyici iş ortakları, Google Play Store uygulamasından ve doğrudan operatör faturalandırması (DCB) yoluyla gerçekleştirilen uygulama içi satın alma işlemlerinden stopaj vergisi (WHT) düşerse Google'ın geçmişe dönük olarak karşıladığı masrafları Google'a iade edecek miyim?

Hayır.

Vergi kesintisi yapılmamasını tercih etme seçeneğim var mı?

Hayır. Bu vergiler, bu ülke veya bölgedeki kullanıcılara yapılan satışlardan elde ettiğiniz gelirden kaynaklanır.

Hindistan'a özel sorular

PAN nedir?

Kalıcı hesap numarası (PAN), Hindistan Gelir Vergisi Dairesi tarafından verilen on karakterli alfanümerik bir tanımlayıcıdır. Gelir vergisi/doğrudan vergilendirme işlemlerinde vergi kimlik numarası olarak kullanılır.

Stopaj vergisi sertifikasındaki/16A Formu'ndaki ad, neden Google'a sağladığımdan farklı?

Stopaj vergisi sertifikasındaki/16A Formu'ndaki adın, Google'a sağladığınız ve Hindistan Gelir Vergisi Dairesi tarafından da kullanılan PAN'daki ada dayandığını lütfen unutmayın. Google, sertifikada gösterilen, Hindistan Gelir Vergisi Dairesinin kayıtlarına dayanarak oluşturulan adı değiştiremez.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
92637
false