ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT)

เนื่องจากข้อกำหนดในตลาดท้องถิ่นบางแห่ง จึงอาจมีการเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT) จากนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เสนอแอปใน Google Play Store และการซื้อในแอปที่ทำผ่านการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรง (DCB) ในประเทศเหล่านั้น

เราขอแนะนำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ปรึกษากับที่ปรึกษาด้านภาษีที่เป็นมืออาชีพเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนัยแต่ละอย่างทางภาษีในตลาดที่มีการเก็บภาษีดังกล่าว และขอคำแนะนำเกี่ยวกับผลกระทบที่ธุรกิจของคุณอาจได้รับ

หลักเกณฑ์เฉพาะภูมิภาคและประเทศ

คูเวต

หากคุณเสนอแอปใน Google Play Store และการซื้อในแอปที่ลูกค้าในคูเวตทำผ่านการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรง (DCB) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2019 Google หรือพาร์ทเนอร์ผู้ประมวลผลการชำระเงินจะหักเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT) สูงสุด 5%

ซาอุดีอาระเบีย

หากคุณเสนอแอปใน Google Play Store และการซื้อในแอปที่ลูกค้าในซาอุดีอาระเบียทำผ่านการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2019 Google หรือพาร์ทเนอร์ผู้ประมวลผลการชำระเงินจะหักเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT) สูงสุด 8%

ศรีลังกา

หากคุณเสนอแอปใน Google Play Store และการซื้อในแอปที่ลูกค้าในศรีลังกาทำผ่านการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2019 Google หรือพาร์ทเนอร์ผู้ประมวลผลการชำระเงินจะหักเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT) สูงสุด 10%

คำถามที่พบบ่อย

เหตุใดจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ ทำไมต้องเป็นตอนนี้ เหตุใด Google จึงไม่ส่งต่อค่าใช้จ่ายส่วนนี้ตั้งแต่แรก

สภาพแวดล้อมการกำกับดูแลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งในตลาดท้องถิ่น เราพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายจะปฏิบัติตามข้อกำหนดในท้องถิ่นและทำการเปลี่ยนแปลงตามที่จำเป็น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายคือภาษีจากรายได้ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งมาจากการขายให้แก่ผู้ใช้ในตลาดท้องถิ่นเหล่านี้ ที่ผ่านมา Google ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้แทนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในขณะที่เราวางมาตรการเพื่อให้ส่งต่อค่าใช้จ่ายจากภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปยังนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้

จะเริ่มเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเหล่านี้จากฉันเมื่อใด

ในรายการเคลื่อนไหวฉบับแรกของเดือนเมื่อการเปลี่ยนแปลงมีผลกับประเทศที่ระบุ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงที่มีผลวันที่ 1 สิงหาคม 2019 จะส่งผลต่อรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของเดือนสิงหาคม

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะแสดงเป็นบรรทัดรายการในการรายงานไหม ฉันจะดูได้จากที่ใด

ใช่ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะแสดงเป็นบรรทัดรายการในรายงานรายได้ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็น "ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรง"

ฉันจะต้องชำระภาษีที่ผ่านมาคืนให้กับ Google ตามจำนวนที่ Google ได้รับผิดชอบแทนไหม

ไม่ต้อง

ฉันเลือกไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ไหม

ไม่ได้ เนื่องจากภาษีเหล่านี้เกิดจากรายได้จากการขายให้แก่ผู้ใช้ในประเทศนี้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร