Källskatt

Utvecklare som erbjuder köp av och i appar i Google Play Butik på vissa lokala marknader måste betala källskatt för köp som görs i de länderna.

Vi rekommenderar starkt att utvecklare rådgör med en professionell skatterådgivare om vilken betydelse skatten får för dem på de aktuella marknaderna och får vägledning om hur företaget påverkas.

Regions- och landsspecifika riktlinjer

Brasilien

Om du erbjuder kunder i Brasilien köp av appar eller köp i appar i Google Play Butik, oavsett betalningsmetod, drar Google eller vår betalningshandläggare av källskatten, vilket motsvarar 25 % från utbetalningarna av din intäktsandel.

Källskatten gäller endast utländska utvecklare, men om du som är utvecklare i Brasilien får betalt i en annan valuta än BRL dras källskatten av från utbetalningarna av din intäktsandel. Du kan migrera till ett konto i BRL genom att följa anvisningarna här och läsa mer om stödet för brasiliansk real och den obligatoriska skatten.

Google håller ständigt ett öga på om skattereglerna ändras och när så sker inför vi ändringar eller meddelar utvecklarna om ändringarna som en del av vår tjänst.

Egypt

If you offer Google Play Store app and in-app purchases made via direct carrier billing (DCB) by customers in Egypt, beginning March 2020, Google or its payment processor partners will deduct up to 20% of withholding tax (WHT).

Kuwait

Om du erbjuder kunder i Kuwait köp av appar eller köp i appar med direktdebitering via operatören i Google Play Butik gör Google eller vår betalningshandläggare avdrag på upp till 5 % av källskatten från och med den 1 augusti 2019.

Saudiarabien

Om du erbjuder kunder i Saudiarabien köp av appar eller köp i appar med direktdebitering via operatören i Google Play Butik gör Google eller vår betalningshandläggare avdrag på upp till 8 % av källskatten från och med den 1 augusti 2019.

Sedan den 1 december 2019 har Google eller vår betalningshandläggare slutat att dra av källskatt för köp gjorda med direktdebitering via operatören i Saudiarabien. Eventuella avdrag som har gjorts för perioden från och med december 2019 återbetalas till utvecklarna.

Sri Lanka

Om du erbjuder kunder i Sri Lanka köp av appar eller köp i appar med direktdebitering via operatören i Google Play Butik gör Google eller vår betalningshandläggare avdrag på upp till 10 % av källskatten från och med den 1 augusti 2019.

Taiwan

Enligt den lokala skattelagstiftningen i Taiwan har Google skyldighet att hålla inne skatt på betalningar till dig, där betalningarna är kopplade till försäljning till slutanvändare i Taiwan som du gjort via Play Butik. Beslutet, som fattades i januari 2018, gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2017. Google har aktivt engagerat skattemyndigheterna i Taiwan angående detta beslut och har nyligen fått ett förtydligande. Inga taiwanesiska källskatter har hittills tillämpats på våra betalningar till dig, eftersom vi väntade på ett förtydligande från skattemyndigheterna i Taiwan. 

Detta påverkar utvecklare som saknar något av följande:

  • momsregistreringsnummer i Taiwan (åtta siffror)
  • eller utländska TIN-nummer som har registrerats i Taiwan.

Om du inte kan uppvisa ett taiwanesiskt momsregistreringsnummer eller skatteregistrering i Taiwan är Google skyldigt att tillämpa 3 % i källskatt på betalningen som görs för dina transaktioner med användare i Taiwan. Om Google måste tillämpa källskatten kan du dessutom inte få ett specifikt källskattekvitto utfärdat av de taiwanesiska skattemyndigheterna i ditt namn av Google.

Från och med augusti 2020 drar Google av 3 % i källskatt av din andel av intäkterna från försäljningen till slutanvändare i Taiwan. Du hittar mer information i tabellen nedan.

Intäktsperiod

Hur tillämpas avdraget?

Hur visas det i Google Play Console?
Jan 2017–dec 2019

Sammanlagt belopp som dras i lika stora delar i upp till sex månader från och med utbetalningen i augusti för att minimera påverkan på kassaflödet

Källskatt i Taiwan (2017–2019)

Jan–jul 2020 Sammanlagt belopp som dras i lika stora delar i upp till sex månader från och med utbetalningen i augusti för att minimera påverkan på kassaflödet

Källskatt i Taiwan (jan–jul 2020)

Från och med aug 2020

Avdrag från månatlig utbetalning

Källskatt i Taiwan

 

Kontakta Google Plays support för utvecklare om du har frågor eller behöver hjälp.

Informationsmeddelande om direktdebitering via operatören

Sedan den 1 augusti 2019 har Google Play dragit av summor som motsvarar lokala källskatter från intäkter som har genererats via direktdebitering via operatören (DCB) för köp i Google Play Butik-appen och i andra appar som görs av kunder i Saudiarabien, Kuwait eller Sri Lanka. De avdragna beloppen visas i intäktsrapporten för utvecklare med texten Direct Carrier Billing Withholding Tax.

Google har sammanställt ett informationsmeddelande för året som avslutades den 31 december 2019. I det framgår vilken källskattesats som har tillämpats av operatören och summan som har dragits av från dina intäkter efter land. Informationsmeddelandet är inte ett offentligt myndighetsdokument. Det har sammanställts av Google i informationssyfte. Det är inte avsett att vara och ska inte användas som rådgivning om skatter, juridik eller bokföring. Det finns inga garantier för att du har rätt att göra anspråk på skattekrediter, skatteavdrag eller en återbäring av hela eller delar av den avdragna summan. Kontakta din skatterådgivare om du behöver specifik rådgivning om informationsmeddelandet.

Om du behöver en kopia av informationsmeddelandet för året som avslutades den 31 december 2019 skickar du ett e-postmeddelande till developer-WHT@google.com och ber att få meddelandet.

Du måste bekräfta din identitet genom att ange id:t för din betalningsprofil. Så här hittar du id:t för betalningsprofilen: 

  1. Logga in i Play Console.
  2. Klicka på Inställningar Inställningar > Utvecklarkonto > Betalningsinställningar > Hantera inställningar.
  3. Skrolla ned till id:t som står under din betalningsprofil.

Du får ett e-postmeddelande med en bifogad PDF-fil av informationsmeddelandet inom 48 timmar.  Kontakta oss på developer-WHT@google.com om du har ytterligare frågor.

Vanliga frågor

Varför ändras det här? Varför nu? Varför förde inte Google vidare den här kostnaden från början?

Regelverken för lokala marknader ändras ofta. Därför arbetar vi ständigt med att se till att alla parter uppfyller lokala krav och gör ändringar efter behov. Källskatter är skatter på utvecklarens inkomster från försäljning till användare på de här lokala marknaderna. Fram tills nu har Google betalat den här kostnaden medan vi tog fram åtgärder för att kunna föra tillämpliga förbindande kostnader vidare till utvecklarna.

När börjar jag ådra mig de här kostnaderna?

De står i det första utdraget för månaden då ändringarna gjordes för landet eller regionen ifråga. Till exempel påverkas inkomsten för augusti av ändringar som sker den 1 augusti 2019.

Visas källskatten som en rad i rapporterna om Google eller Googles betalningshandläggare drar av källskatt för appar och köp i appar i Google Play Butik som gjorts med direktdebitering via operatören? Var visas den?

Ja, källskatten visas som en rad i intäktsrapporten för utvecklare med texten Direct Carrier Billing Withholding Tax.

Blir jag återbetalningsskyldig för skatt som Google tidigare betalat om Google eller Googles betalningshandläggare drar av källskatt för appar och köp i appar i Google Play Butik som gjorts med direktdebitering via operatören?

Nej.

Kan jag välja bort källskatten?

Nej. Detta är skatt på dina inkomster från försäljning till användare i landet eller regionen ifråga.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt