Källskatt

Utvecklare som erbjuder köp av och i appar i Google Play Butik på vissa lokala marknader måste betala källskatt för köp som görs i de länderna.

Vi rekommenderar starkt att utvecklare rådgör med en professionell skatterådgivare om vilken betydelse skatten får för dem på de aktuella marknaderna och får vägledning om hur företaget påverkas.

Region- och landsspecifika riktlinjer

Brasilien

Om du erbjuder kunder i Brasilien köp av appar eller köp i appar i Google Play Butik, oavsett betalningsmetod, drar Google eller vår betalningshandläggare av källskatten, vilket motsvarar 25 % (15 % IRRF och 10 % CIDE) från utbetalningarna av din intäktsandel.

Källskatten gäller endast utländska utvecklare, men om du som är utvecklare i Brasilien får betalt i en annan valuta än BRL dras källskatten av från utbetalningarna av din intäktsandel. Du kan migrera till ett konto i BRL genom att följa anvisningarna här och läsa mer om stödet för brasiliansk real och den obligatoriska skatten.

Google håller ständigt ett öga på om skattereglerna ändras och när så sker inför vi ändringar eller meddelar utvecklarna om ändringarna som en del av vår tjänst.

Egypten

Om du erbjuder kunder i Egypten köp av appar eller köp i appar med direktdebitering via operatören i Google Play Butik gör Google eller vår betalningshandläggare avdrag på upp till 20 % av källskatten.

Indien

Om du befinner dig i Indien och erbjuder Google Play Butik-appen och köp i appar drar Google av källskatt från dina intäkter och överför denna källskatt till de indiska myndigheterna. Denna källskatt motsvarar:

 • 1 % av kundens inköpspris (exklusive GST i Indien) från intäkter som ska betalas till dig från Google om du har gett ditt permanenta kontonummer (PAN) till Google eller 
 • 5 % av kundens inköpspris (exklusive GST i Indien) från intäkter som ska betalas till dig från Google inte har gett ditt PAN till Google. 

Google måste samla in ditt indiska PAN för att tillämpa rätt skattesats för källskatt. Så här ger du Google ditt PAN:

 1. Öppna Play Console och sidan Betalningsprofil  (Konfigurera Inställningar > Betalningsprofil).
 2. Klicka på Hantera inställningar i avsnittet Inställningar.
 3. Scrolla ned till skatteuppgifterna för Indien och klicka på pennikonen Penna/redigeringsikon.
 4. Ange eller uppdatera PAN.
 5. Klicka på Spara.
Kuwait

Om du erbjuder kunder i Kuwait köp av appar eller köp i appar med direktdebitering via operatören i Google Play Butik kan Google eller vår betalningshandläggare göra avdrag på upp till 5 % av källskatten.

Myanmar

Om du erbjuder kunder i Myanmar köp av appar eller köp i appar med direktdebitering via operatören i Google Play Butik gör Google eller vår betalningshandläggare avdrag på upp till 2,5 % av källskatten.

Sri Lanka

Om du erbjuder kunder i Sri Lanka köp av appar eller köp i appar med direktdebitering via operatören i Google Play Butik gör Google eller vår betalningshandläggare avdrag på upp till 10 % av källskatten.

Taiwan

Enligt den lokala skattelagstiftningen i Taiwan har Google skyldighet att hålla inne skatt på betalningar till dig, där betalningarna är kopplade till försäljning till slutanvändare i Taiwan som du gjort via Play Butik. 

Detta påverkar utvecklare som saknar något av följande:

 • momsregistreringsnummer i Taiwan (åtta siffror) eller
 • utländska TIN-nummer som har registrerats i Taiwan.

Om du inte kan uppvisa ett taiwanesiskt momsregistreringsnummer eller skatteregistrering i Taiwan är Google skyldigt att tillämpa och dra av 3 % i källskatt på betalningen som görs för dina transaktioner med användare i Taiwan. Om Google måste tillämpa källskatten kan du dessutom inte få ett specifikt källskattekvitto utfärdat av de taiwanesiska skattemyndigheterna i ditt namn av Google.

Kontakta Google Plays support för utvecklare om du har frågor eller behöver hjälp.

Källskattsdokument

Följande källskattedokument gå att ladda ned på sidan Ladda ned ekonomiska rapporter (Ladda ned rapporter > Ekonomi) i Play Console. Du måste ha behörigheten Visa ekonomiska uppgifter, beställningar och svar på uppsägningsenkäter.

Källskattedokument

Google tillhandahåller för närvarande en årlig källskattedeklaration som visar källskattesatserna och beloppen som har dragits av från dina intäkter under kalenderåret efter land. 

Informationsmeddelandena är inte officiella myndighetsdokument och har sammanställts av Google i informationssyfte. De är inte avsedda att vara och ska inte användas som rådgivning om skatter, juridik eller bokföring. Kontakta din skatterådgivare om du behöver specifik rådgivning om informationsmeddelandet.

Källskattekvitton i Indien (blankett 16A) 

Källskattekvitton i Indien (blankett 16A) tillhandahålls kvartalsvis till utvecklare med ett säljarkonto i Indien. Du måste ange korrekta uppgifter (t.ex. PAN, det juridiska namnet på PAN-innehavaren osv.) i betalningsprofilen.

Kvittona blir tillgängliga 15 dagar efter registreringsdatumet för kvartalet. Till exempel är den 31 januari 2021 registreringsdatum för fjärde kvartalet, så kvittona är tillgängliga från och med den 15 februari 2021.

Vanliga frågor

Globala frågor

Varför ansvarar utvecklaren för dessa avgifter?

Källskatt är skatt på utvecklarens intäkter från försäljning till användare på de här lokala marknaderna.

Visas källskatten som en rad i rapporterna om Google eller Googles betalningshandläggare drar av källskatt för appar och köp i appar i Google Play Butik som gjorts med direktdebitering via operatören? Var visas den?

Ja, källskatten visas som en rad i intäktsrapporten för utvecklare. Källskatten visas så här:

 • Transaktioner med direktdebitering via operatören i Egypten (EG), Kuwait (KW), Myanmar (MM) och Sri Lanka (LK): Direct Carrier Billing Withholding Tax 
 • Alla betalningsmetoder i Brasilien: BRAZIL_IRRF och BRAZIL_CIDE
 • Alla betalningsmetoder i Taiwan: TAIWAN_WITHHOLDING_TAX_2017_2019, TAIWAN_WITHHOLDING_TAX_2020 och TAIWAN_WITHHOLDING_TAX
Blir jag återbetalningsskyldig för skatt som Google tidigare betalat om Google eller Googles betalningshandläggare drar av källskatt för appar och köp i appar i Google Play Butik som gjorts med direktdebitering via operatören?

Nej.

Kan jag välja bort källskatten?

Nej. Detta är skatt på dina inkomster från försäljning till användare i landet eller regionen ifråga.

Frågor om certifieringar för USA och Singapore i avsnitt 3.6 i DDA

Förbjuder Plays distributionsavtal för utvecklare (DDA) att en utvecklare lanserar, distribuerar eller säljer en app i USA och/eller Singapore?

Nej. Avsnitt 3.6 i DDA förbjuder inte försäljning till dessa marknader, oavsett var utvecklaren befinner sig eller är skattskyldig.

Kräver den här ändringen av DDA att jag meddelar Google om jag planerar att lansera ett nytt spel eller en ny app i USA eller Singapore?

Nej. Avsnitt 3.6 i DDA kräver inte att du meddelar oss för att du vill lansera ett nytt spel eller en ny app i USA och/eller Singapore.

Kräver den här ändringen av DDA att jag meddelar Google om ett befintligt spel eller en befintlig app?

Nej, såvida inte spelet eller appen erbjuder en prenumeration i appen och du ger stöd för/underhåller prenumerationsinnehållet från USA eller Singapore och inte är skattskyldig i landet som du tillhandahåller tjänsterna från (t.ex. att du eller dina anställda är fysiskt närvarande i USA eller Singapore och utför aktiviteter för att underhålla/stödja prenumerationsinnehållet i något av dessa länder).

Vad menas med tjänster?

Tjänster avser i allmänhet inte försäljningen av en app eller ett spel. Tjänster innebär i allmänhet inte heller försäljningen av en produkt i appen såvida inte produkten i appen är prenumerationsbaserad. Intäkter som betalas till utvecklare för prenumerationer i appar kan betraktas som tjänsteintäkter. 

Exempel på att utföra tjänster är sådant som du gör för att uppdatera eller underhålla innehåll gällande ett prenumerationserbjudande. Detta kan även innefatta eventuell kundsupport som du tillhandahåller gällande uppdateringen eller underhållningen av prenumerationsinnehåll. Tjänster omfattar i allmänhet inte arbete med att utveckla, bygga, sälja, marknadsföra eller ge stöd för ett spel eller en app utom när det gäller prenumerationsinnehåll som erbjuds i spelet eller appen.

Vad menas med att utföra tjänster på en av de avsedda platserna?

Den här komponenten i DDA gäller endast platsen där rättssubjektet, ditt utvecklarkonto på Play, utför aktiviteter för att underhålla prenumerationer som säljs via Google Play. Detta omfattar inte arbete som utförs av ett partnerföretag i USA eller Singapore om de inte omfattas av DDA.

Jag uppfyller villkoren (eller är osäker på om jag uppfyller villkoren) för att meddela Google.  Hur meddelar jag Google och vilken information ska jag inkludera?

Skicka ett e-postmeddelande till play-tax-notices@google.com med följande information:
1. Namnet på individen eller företaget i utvecklarkontot på Google Play.
2. Landet där du är skattskyldig.
3. Anledningen till meddelandet:

a. tjänster utförs i USA men hemvist är utanför USA
b. tjänster utförs i Singapore men hemvist är utanför Singapore
c. tjänster utförs i USA och Singapore men hemvist är utanför båda länderna
d. annat – förklara varför du skickar ett meddelande eller varför du tror att ett meddelande kan krävas.

4. Uppgifter för utvecklarkontot på Play:

a. namn
b. profil-id.

Frågor specifika för Indien

Vad är ett PAN?

Ett permanent kontonummer (PAN) är en alfanumerisk identifierare på tio tecken som utfärdas av det indiska inkomstskattedepartementet. Det är även skatteregistreringsnumret för inkomstskatt och direktskatt.

Varför står det ett annat namn på källskattekvittot/blankett 16A än det jag har gett Google?

Observera att namnet på källskattekvittot/blankett 16A har hämtats från namnet som är kopplat till PAN-numret Google har fått av dig. Det är alltså samma namn som är registrerat hos det indiska inkomstskattedepartementet. Google kan inte ändra namnet som visas på kvittot eftersom det genereras utifrån register hos det indiska inkomstskattedepartementet.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
977019176782351281
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
92637