Zrážková daň

V súlade s požiadavkami na niektorých miestnych trhoch sa môžu zrážkové dane vzťahovať na vývojárov, ktorí v týchto krajinách ponúkajú aplikáciu v Obchode Google Play a nákupy v aplikácii prostredníctvom fakturácie operátorom.

Vývojárom dôrazne odporúčame, aby sa poradili s profesionálnym daňovým poradcom, ktorý im vysvetlí individuálne dôsledky týkajúce sa dane na dotknutých trhoch a poskytne informácie o možnom vplyve na podnikanie.

Pokyny pre jednotlivé oblasti a krajiny

Kuvajt

Ak ponúkate aplikáciu v Obchode Google Play a nákupy v aplikácii uskutočňované prostredníctvom fakturácie operátorom zákazníkmi v Kuvajte, od 1. augusta 2019 bude Google (alebo jeho partnerskí spracovatelia platieb) odvádzať max. 5 % zrážkovú daň.

Saudská Arábia

Ak ponúkate aplikáciu v Obchode Google Play a nákupy v aplikácii uskutočňované prostredníctvom fakturácie operátorom zákazníkmi v Saudskej Arábii, od 1. augusta 2019 bude Google /(alebo jeho partnerskí spracovatelia platieb) odvádzať max. 8 % zrážkovú daň.

Srí Lanka

Ak ponúkate aplikáciu v Obchode Google Play a nákupy v aplikácii uskutočňované prostredníctvom fakturácie operátorom zákazníkmi na Srí Lanke, od 1. augusta 2019 bude Google (alebo jeho partnerskí spracovatelia platieb) odvádzať max. 10 % zrážkovú daň.

Časté otázky

Prečo dochádza k tejto zmene? Prečo teraz? Prečo Google tieto náklady neodvádza od začiatku?

Regulačné prostredie sa na miestnych trhoch často mení. Neustále sa snažíme zaistiť, aby všetky strany dodržiavali miestne požiadavky a implementovali potrebné zmeny. Zrážkové dane sú dane z príjmov vývojárov z predaja používateľom na týchto miestnych trhoch. Google hradil tieto náklady za vývojárov, dokým sme realizovali opatrenia, aby sme mohli preniesť náklady na túto povinnosť na vývojárov.

Kedy začnú byť účtované tieto poplatky?

V prvom výpise za mesiac, v ktorom boli vykonané zmeny pre konkrétnu krajinu. Zmeny implementované 1. augusta 2019 napríklad ovplyvnia vaše zárobky za august.

Zobrazí sa v prehľadoch zrážková daň ako riadková položka? Kde sa zobrazí?

Áno, zobrazí sa ako riadková položka v prehľade zárobkov vývojára s názvom Zrážková daň za fakturáciu operátorom.

Budem dlhovať Googlu dane, ktoré doteraz platil?

Nie.

Môžem zrušiť zrážanie daní?

Nie, tieto dane vyplývajú z vášho príjmu z predaja používateľom v danej krajine.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?