Išskaičiuojamasis mokestis (WHT)

Pagal kai kurių vietos rinkų reikalavimus kūrėjams, kurie teikia programų pirkimo „Google Play“ parduotuvėje ir pirkimo programoje paslaugas tose šalyse, gali būti taikomi išskaičiuojamieji mokesčiai (angl. „withholding taxes“ – WHT).

Labai rekomenduojame kūrėjams pasikonsultuoti su profesionaliu mokesčių konsultantu, kad suprastumėte individualias mokestines pasekmes aktualiose rinkose ir gautumėte rekomendacijų dėl galimo poveikio jūsų verslui.

Konkrečių regionų ir šalių gairės

Brazilija

Jei klientams Brazilijoje teikiate programų pirkimo „Google Play“ parduotuvėje ir pirkimo programoje paslaugas naudodami bet kurią pasiekiamą mokėjimo formą, „Google“ ar su ja bendradarbiaujančios mokėjimų apdorojimo įmonės iš jūsų pajamų paskirstymo mokėjimų išskaitys visą Brazilijos išskaičiuojamųjų mokesčių (WHT) sumą, kuri gali atitikti 25 proc. kliento pirkinio kainos.

Išskaičiuojamieji mokesčiai taikomi tik ne vietiniams kūrėjams, bet jei esate Brazilijos kūrėjas, kuriam mokama ne BRL valiuta, išskaičiuojamieji mokesčiai bus išskaityti iš jūsų pajamų paskirstymo mokėjimų. Galite perkelti į BRL paskyrą atlikdami čia nurodytus veiksmus ir rasti papildomos išsamios informacijos apie palaikomą Brazilijos realo valiutą bei reikiamus mokesčius.

Teikdama paslaugas kūrėjams „Google“ nuolat stebi mokesčių nuostatų pakeitimus ir atitinkamai keičia „Google“ nustatymus bei informuoja apie tai kūrėjus.

Egypt

If you offer Google Play Store app and in-app purchases made via direct carrier billing (DCB) by customers in Egypt, beginning March 2020, Google or its payment processor partners will deduct up to 20% of withholding tax (WHT).

Indija

Jei esate Indijoje ir teikiate „Google Play“ parduotuvės programą bei pirkimo programoje paslaugas, nuo 2020 m. gruodžio 1 d. „Google“ išskaitys Indijos išskaičiuojamuosius mokesčius (WHT) iš jūsų operacijų ir perves juos Indijos vyriausybei. Tokių išskaičiuojamųjų mokesčių suma yra:

 • 1 proc. (laikinai sumažinta iki 0,75 proc. iki 2021 m. kovo 31 d.) nuo kliento pirkinio kainos (neįskaitant Indijos GST), taikoma jūsų atliekamoms su „Google“ susijusioms operacijoms, jei pateikėtenuolatinį sąskaitos numerį (angl. „Permanent Account Number“, PAN) „Google“, arba 
 • 5 proc. nuo kliento pirkinio kainos (neįskaitant Indijos GST), taikoma jūsų atliekamoms su „Google“ susijusioms operacijoms, jei „Google“ nepateikėte savo PAN

Kad pritaikytų tinkamą išskaičiuojamojo mokesčio tarifą, „Google“ turi rinkti jūsų Indijos PAN. Toliau nurodoma, kaip galite pateikti „Google“ savo PAN.

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Kairiajame meniu spustelėkite Nustatymai Nustatymai > Mokėjimo nustatymai.
 3. Skiltyje Nustatymai spustelėkite Tvarkyti nustatymus
 4. Slinkite žemyn į skiltį Indijos mokesčių informacija ir spustelėkite „Redaguoti“ Pieštuko piktograma / redagavimo piktograma.
 5. Įveskite arba atnaujinkite PAN.
 6. Spustelėkite Išsaugoti.

Jei reikia išsamesnės informacijos, susijusios su WHT, ir atitinkamų WHT dokumentų, vėl žr. šį straipsnį.

Kuveitas

Jei klientams Kuveite teikiate programų pirkimo „Google Play“ parduotuvėje ir pirkimo programoje paslaugas naudodami tiesioginį atsiskaitymą per operatorių (DCB), nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. „Google“ ar su ja bendradarbiaujančios mokėjimų apdorojimo įmonės išskaitys iki 5 proc. išskaičiuojamojo mokesčio (WHT).

Saudo Arabija

Jei klientams Saudo Arabijoje teikiate programų pirkimo „Google Play“ parduotuvėje ir pirkimo programoje paslaugas naudodami tiesioginį atsiskaitymą per operatorių (DCB), nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. „Google“ ar su ja bendradarbiaujančios mokėjimų apdorojimo įmonės išskaitys iki 8 proc. išskaičiuojamojo mokesčio (WHT).

Nuo 2019 m. gruodžio 1 d. „Google“ ar su ja bendradarbiaujančios mokėjimų apdorojimo įmonės nebeišskaito jokių išskaičiuojamųjų mokesčių iš pirkinių, įsigytų naudojant DCB Saudo Arabijoje. Visos išskaitytos sumos, susijusios su 2019 m. gruodžio mėn. ir vėlesniu laikotarpiu, buvo grąžintos kūrėjams 2020 m. spalio mėn.

Šri Lanka

Jei klientams Šri Lankoje teikiate programų pirkimo „Google Play“ parduotuvėje ir pirkimo programoje paslaugas naudodami tiesioginį atsiskaitymą per operatorių (DCB), nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. „Google“ ar su ja bendradarbiaujančios mokėjimų apdorojimo įmonės išskaitys iki 10 proc. išskaičiuojamojo mokesčio (WHT).

Taivanas

Pagal vietinius Taivano mokesčių įstatymus „Google“ privalo išskaičiuoti mokesčius iš jums sumokėtų mokėjimų, jei tokie mokėjimai yra susiję su pardavimu, atliktu galutiniams naudotojams Taivane per „Play“ parduotuvę. 2018 m. sausio mėn. priimtas sprendimas įsigaliojo atgaline tvarka nuo 2017 m. sausio 1 d. „Google“ aktyviai bendradarbiauja su Taivano mokesčių institucijomis dėl šio sprendimo ir tik neseniai gavo paaiškinimą. Iki šiol jums nebuvo taikomi jokie Taivano išskaičiuojamieji mokesčiai, nes laukėme paaiškinimo iš Taivano mokesčių institucijų. 

Tai paveiks kūrėjus, kurie neturi:

 • Taivano PVM ID (8 skaitmenų skaitinio numerio)
 • arba Taivane registruoto užsienio MIN.

Jei negalite pateikti Taivano PVM ID ar mokesčių registracijos duomenų Taivane, „Google“ privalo taikyti 3 proc. išskaičiuojamąjį mokestį visiems mokėjimams, kuriuos gavote naudotojams Taivane atlikus operacijas. Be to, jei „Google“ taiko išskaičiuojamąjį mokestį, „Google“ negalės pateikti specialios pažymos apie sumokėtus išskaičiuojamuosius mokesčius, kurią jūsų vardu išduoda Taivano mokesčių institucijos.

Nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. „Google“ išskaitys 3 proc. išskaičiuojamąjį mokestį iš jūsų pajamų dalies, gautos iš pardavimo galutiniams naudotojams Taivane. Jei reikia išsamesnės informacijos, žr. toliau pateiktą lentelę.

Pajamų laikotarpis

Kaip bus taikomas išskaitymas?

Kaip tai bus pateikiama „Google Play Console“?
2017 m. sausio mėn.–2019 m. gruodžio mėn.

Sukaupta suma bus išskaitoma lygiomis dalimis per 6 mėnesius nuo rugpjūčio išmokos, siekiant mažiau paveikti pinigų srautą

Taivano išskaičiuojamasis mokestis (2017–2019 m.)

2020 m. sausio mėn.–2020 m. liepos mėn. Sukaupta suma bus išskaitoma lygiomis dalimis per 6 mėnesius nuo rugpjūčio išmokos, siekiant mažiau paveikti pinigų srautą

Taivano išskaičiuojamasis mokestis (2020 m. sausio–liepos mėn.)

2020 m. rugpjūčio mėn. ir vėliau

Išskaitymas iš mėnesio išmokų

Taivano išskaičiuojamasis mokestis

 

Jei turite klausimų ar reikia pagalbos, galite susisiekti su „Google Play“ kūrėjų palaikymo komanda.

Išskaičiuojamųjų mokesčių informacijos ataskaitos 

„Google“ parengė išskaičiuojamųjų mokesčių informacijos ataskaitą už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d., kurioje pateikiamas išskaitymo rodiklis ir iš jūsų pajamų išskaityta suma pagal šalį.  Be to, buvo parengta istorinė pardavimo ataskaita klientams, kurių juridinis adresas 2017 m.–2019 m. buvo Taivane. 

Šios informacijos ataskaitos nėra oficialūs vyriausybės dokumentai ir „Google“ juos parengė tik norėdama jus informuoti. Jos nėra skirtos patarimams, susijusiems su mokesčiais, įstatymais ar apskaita, teikti ir jomis neturėtų būti remiamasi teikiant šiuos patarimus. Nesuteikiama jokių garantijų dėl jūsų teisės reikalauti mokesčių kredito, išskaitymo ar lėšų grąžinimo už visas išskaitytas sumas ar bet kurią jų dalį. Jei reikia konkrečių patarimų dėl informacinio pareiškimo, kreipkitės į mokesčių konsultantą.

Jei norite gauti šių informacijos ataskaitų kopiją, atsisiųskite tiesiai iš „Google Play Console“. Eikite į puslapį Finansų ataskaitų atsisiuntimas (Ataskaitų atsisiuntimasFinansų) ir slinkite į skiltį „Išskaičiuojamojo mokesčio informacijos ataskaitos“.

Indijos pažymos apie sumokėtus išskaičiuojamuosius mokesčius (16A forma) 

Indijos pažymos apie sumokėtus išskaičiuojamuosius mokesčius (16A forma) teikiamos kartą per ketvirtį kūrėjams, kurių prekybininko paskyros yra Indijoje. Išsami informacija (pvz., PAN, oficialus PAN savininko vardas bei pavardė ir t. t.), kurią teikiate mokėjimų profilyje, turi būti nurodyta teisingai.

Šios pažymos bus pasiekiamos praėjus 15 dienų nuo ketvirčio duomenų pateikimo datos. Pavyzdžiui, jei 2020 m. 4-ojo ketvirčio duomenų pateikimo data yra 2021 m. sausio 31 d., pažymos bus pasiekiamos nuo 2021 m. vasario 15 d.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kodėl kūrėjas atsakingas už šiuos apmokestinimus?

Išskaičiuojamieji mokesčiai yra mokesčiai nuo kūrėjų pajamų, gautų iš pardavimo naudotojams šiose vietos rinkose.

Jei „Google“ ar su ja bendradarbiaujančios mokėjimų apdorojimo įmonės išskaitys išskaičiuojamąjį mokestį (WHT) iš „Google Play“ parduotuvės programos ir pirkinių programoje, įsigytų naudojant tiesioginį atsiskaitymą per operatorių (DCB), ar išskaičiuojamasis mokestis bus pateiktas kaip eilutinis elementas mano ataskaitose? Kur galiu jį peržiūrėti?

Taip, WHT bus rodomas kaip eilutinis elementas kūrėjo pajamų ataskaitoje. WHT bus rodomas taip:

 • Tiesioginio atsiskaitymo per operatorių (DCB) operacijos Pietų Afrikoje, Šri Lankoje, Kuveite, Egipte: „Tiesioginio atsiskaitymo per operatorių išskaičiuojamasis mokestis“ 
 • Visos mokėjimo formų operacijos Brazilijoje: “BRAZIL_IRRF“ ir „BRAZIL_CIDE“
 • Visos mokėjimo formų operacijos Taivanyje: „TAIWAN_WITHHOLDING_TAX_2017_2019“, „TAIWAN_WITHHOLDING_TAX_2020“ ir „TAIWAN_WITHHOLDING_TAX“
Jei „Google“ ar su ja bendradarbiaujančios mokėjimų apdorojimo įmonės išskaitys išskaičiuojamąjį mokestį (WHT) iš „Google Play“ parduotuvės programos ir pirkinių programoje, įsigytų naudojant tiesioginį atsiskaitymą per operatorių (DCB), ar turėsiu grąžinti „Google“ mokesčių sumą, kurią ji padengė anksčiau?

Ne.

Ar galiu atsisakyti mokesčių išskaitymo?

Ne. Šie mokesčiai atsiranda dėl pajamų, gautų iš pardavimo naudotojams šioje šalyje ar regione.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta