Išskaičiuojamasis mokestis (WHT)

Pagal kai kurių vietos rinkų reikalavimus kūrėjams, kurie teikia programų pirkimo „Google Play“ parduotuvėje ir pirkimo programoje paslaugas tose šalyse, gali būti taikomi išskaičiuojamieji mokesčiai (angl. „withholding taxes“ – WHT).

Labai rekomenduojame kūrėjams pasikonsultuoti su profesionaliu mokesčių konsultantu, kad suprastumėte individualias mokestines pasekmes aktualiose rinkose ir gautumėte rekomendacijų dėl galimo poveikio jūsų verslui.

Konkrečių regionų ir šalių gairės

Egypt

If you offer Google Play Store app and in-app purchases made via direct carrier billing (DCB) by customers in Egypt, beginning March 2020, Google or its payment processor partners will deduct up to 20% of withholding tax (WHT).

Kuveitas

Jei klientams Kuveite teikiate programų pirkimo „Google Play“ parduotuvėje ir pirkimo programoje paslaugas naudodami tiesioginį atsiskaitymą per operatorių (DCB), nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. „Google“ ar su ja bendradarbiaujančios mokėjimų apdorojimo įmonės išskaitys iki 5 proc. išskaičiuojamojo mokesčio (WHT).

Saudo Arabija

Jei klientams Saudo Arabijoje teikiate programų pirkimo „Google Play“ parduotuvėje ir pirkimo programoje paslaugas naudodami tiesioginį atsiskaitymą per operatorių (DCB), nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. „Google“ ar su ja bendradarbiaujančios mokėjimų apdorojimo įmonės išskaitys iki 8 proc. išskaičiuojamojo mokesčio (WHT).

Nuo 2019 m. gruodžio 1 d. „Google“ ar su ja bendradarbiaujančios mokėjimų apdorojimo įmonės nebeišskaito jokių išskaičiuojamųjų mokesčių iš pirkinių, įsigytų naudojant DCB Saudo Arabijoje. Visos išskaitytos sumos, susijusios su 2019 m. gruodžio mėn. ir vėlesniu laikotarpiu, bus grąžintos kūrėjams.

Šri Lanka

Jei klientams Šri Lankoje teikiate programų pirkimo „Google Play“ parduotuvėje ir pirkimo programoje paslaugas naudodami tiesioginį atsiskaitymą per operatorių (DCB), nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. „Google“ ar su ja bendradarbiaujančios mokėjimų apdorojimo įmonės išskaitys iki 10 proc. išskaičiuojamojo mokesčio (WHT).

Taivanas

Pagal vietinius Taivano mokesčių įstatymus „Google“ privalo išskaičiuoti mokesčius iš jums sumokėtų mokėjimų, jei tokie mokėjimai yra susiję su pardavimu, atliktu galutiniams naudotojams Taivane per „Play“ parduotuvę. 2018 m. sausio mėn. priimtas sprendimas įsigaliojo atgaline tvarka nuo 2017 m. sausio 1 d. „Google“ aktyviai bendradarbiauja su Taivano mokesčių institucijomis dėl šio sprendimo ir tik neseniai gavo paaiškinimą. Iki šiol jums nebuvo taikomi jokie Taivano išskaičiuojamieji mokesčiai, nes laukėme paaiškinimo iš Taivano mokesčių institucijų. 

Tai paveiks kūrėjus, kurie neturi:

  • Taivano PVM ID (8 skaitmenų skaitinio numerio)
  • arba Taivane registruoto užsienio MIN.

Jei negalite pateikti Taivano PVM ID ar mokesčių registracijos duomenų Taivane, „Google“ privalo taikyti 3 proc. išskaičiuojamąjį mokestį visiems mokėjimams, kuriuos gavote naudotojams Taivane atlikus operacijas. Be to, jei „Google“ taiko išskaičiuojamąjį mokestį, „Google“ negalės pateikti specialios pažymos apie sumokėtus išskaičiuojamuosius mokesčius, kurią jūsų vardu išduoda Taivano mokesčių institucijos.

Nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. „Google“ išskaitys 3 proc. išskaičiuojamąjį mokestį iš jūsų pajamų dalies, gautos iš pardavimo galutiniams naudotojams Taivane. Jei reikia išsamesnės informacijos, žr. toliau pateiktą lentelę.

Pajamų laikotarpis

Kaip bus taikomas išskaitymas?

Kaip tai bus pateikiama „Google Play Console“?
2017 m. sausio mėn.–2019 m. gruodžio mėn.

Sukaupta suma bus išskaitoma lygiomis dalimis per 6 mėnesius nuo rugpjūčio išmokos, siekiant mažiau paveikti pinigų srautą

Taivano išskaičiuojamasis mokestis (2017–2019 m.)

2020 m. sausio mėn.–2020 m. liepos mėn.

Vienkartinis išskaitymas iš rugpjūčio išmokos

Taivano išskaičiuojamasis mokestis (2020 m. sausio–liepos mėn.)

2020 m. rugpjūčio mėn. ir vėliau

Išskaitymas iš mėnesio išmokų

Taivano išskaičiuojamasis mokestis

 

Jei turite klausimų ar reikia pagalbos, galite susisiekti su „Google Play“ kūrėjų palaikymo komanda.

DCB informacinis pareiškimas

Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. „Google Play“ pradėjo išskaityti sumas, priskiriamas vietiniams išskaičiuojamiesiems mokesčiams, iš pajamų, gautų iš „Google Play“ parduotuvės programos ir pirkinių programoje, kurias sugeneravo klientai Saudo Arabijoje, Kuveite arba Šri Lankoje naudodami tiesioginį atsiskaitymą per operatorių (DCB). Šios išskaitytos sumos yra įtrauktos į jūsų kūrėjo pajamų ataskaitą kaip „Tiesioginio atsiskaitymo per operatorių išskaičiuojamasis mokestis“.

„Google“ parengė informacinį pareiškimą už metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d., kuriame pateikiamas operatoriaus taikomas išskaitymo rodiklis ir iš jūsų pajamų išskaityta suma pagal šalį. Informacinis pareiškimas nėra oficialus vyriausybės dokumentas ir „Google“ jį parengė tik jūsų informavimo tikslais. Jis nėra skirtas patarimams, susijusiems su mokesčiais, įstatymais ar apskaita, teikti ir juo neturėtų būti remiamasi teikiant šiuos patarimus. Nesuteikiama jokių garantijų dėl jūsų teisės reikalauti mokesčių kredito, išskaitymo ar lėšų grąžinimo už visas išskaitytas sumas ar bet kurią jų dalį. Jei reikia konkrečių patarimų dėl informacinio pareiškimo, kreipkitės į mokesčių konsultantą.

Jei norite gauti 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų informacinio pareiškimo kopiją, siųskite el. laišką adresu developer-WHT@google.com pateikdami pareiškimo užklausą.

Kad galėtume patvirtinti jūsų tapatybę, turėsite pateikti mokėjimų profilio ID. Mokėjimų profilio ID rasite adresu 

  1. Prisijunkite prie „Play Console“.
  2. Spustelėkite Nustatymai Nustatymai > Kūrėjo paskyra > Mokėjimo nustatymai > Tvarkyti nustatymus.
  3. Slinkite iki mokėjimų profilyje pateikto ID.

Per 48 valandas gausite atsakymą el. paštu su informaciniu pareiškimu PDF formatu. Jei turite daugiau klausimų, susisiekite su mumis adresu developer-WHT@google.com.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kodėl vyksta šie pakeitimai? Kodėl dabar? Kodėl „Google“ netaikė šio mokesčio nuo pat pradžių?

Vietos rinkose reglamentavimo aplinka dažnai keičiasi, nuolat siekiame užtikrinti, kad visos šalys laikytųsi vietos reikalavimų ir pritaikytų reikiamus keitimus. Išskaičiuojamieji mokesčiai yra mokesčiai nuo kūrėjų pajamų, gautų iš pardavimo naudotojams šiose vietos rinkose. Iki dabar „Google“ padengdavo šį mokestį už kūrėjus, bet ėmėsi priemonių, kad galėtų perduoti jiems taikomų įsipareigojimų mokestį.

Kada pradėsiu mokėti šiuos mokesčius?

Pirmojo mėnesio ataskaitoje, kai bus įgyvendinti pakeitimai konkrečioje šalyje ar regione. Pavyzdžiui, 2019 m. rugpjūčio 1 d. atlikti pakeitimai turės įtakos jūsų rugpjūčio mėnesio pajamoms.

Jei „Google“ ar su ja bendradarbiaujančios mokėjimų apdorojimo įmonės išskaitys išskaičiuojamąjį mokestį (WHT) iš „Google Play“ parduotuvės programos ir pirkinių programoje, įsigytų naudojant tiesioginį atsiskaitymą per operatorių (DCB), ar išskaičiuojamasis mokestis bus pateiktas kaip eilutinis elementas mano ataskaitose? Kur galiu jį peržiūrėti?

Taip. Jis bus rodomas kaip eilutinis elementas „Tiesioginio atsiskaitymo per operatorių išskaičiuojamasis mokestis“ kūrėjo pajamų ataskaitoje.

Jei „Google“ ar su ja bendradarbiaujančios mokėjimų apdorojimo įmonės išskaitys išskaičiuojamąjį mokestį (WHT) iš „Google Play“ parduotuvės programos ir pirkinių programoje, įsigytų naudojant tiesioginį atsiskaitymą per operatorių (DCB), ar turėsiu grąžinti „Google“ mokesčių sumą, kurią ji padengė anksčiau?

Ne.

Ar galiu atsisakyti mokesčių išskaitymo?

Ne. Šie mokesčiai atsiranda dėl pajamų, gautų iš pardavimo naudotojams šioje šalyje ar regione.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?