Удържане на данъци

Поради изискванията в някои местни пазари е възможно от програмистите, които предлагат платени приложения и елементи в приложения в Google Play Магазин, да се удържат данъци за покупките, направени в съответните държави.

Настоятелно препоръчваме да се обърнете към професионален данъчен консултант, за да разберете какви ще бъдат данъчните последици за вас в засегнатите пазари и какъв ще е потенциалният ефект върху бизнеса ви.

Указания за конкретни региони и държави

Бразилия

Ако предлагате платени приложения и елементи в приложения в Google Play Магазин, направени от клиенти в Бразилия чрез всички налични начини на плащане, Google или партниращите си с нас организации за обработка на плащания ще начисляват пълната сума за данъчни удръжки при източника в Бразилия, равна на от 25% от цената на покупката на клиентите, от плащанията ви за дяла от приходите.

Удържаните данъци при източника са приложими само за програмисти, които не са от Бразилия. Ако обаче сте програмист от Бразилия и получавате плащания във валута, различна от бразилски реал, удържаните данъци ще се приспадат от плащанията за вашия дял от приходите. Можете да мигрирате профила си към бразилски реали, като изпълните посочените тук стъпки, както и да видите допълнителни подробности за поддръжката за бразилски реали и задължителните данъци.

Като част от услугата ни за програмисти Google постоянно следи за актуализации на данъчните разпоредби и ще извършва промени или ще уведомява програмистите за промени в подхода ни.

Египет

Ако предлагате платени приложения и елементи в приложения в Google Play Магазин, от март 2020 г. Google или партниращите си с нас организации за обработка на плащания ще начисляват до 20% данъчни удръжки за покупките, направени от клиенти в Египет чрез директно таксуване от оператор.

Индия

Ако се намирате в Индия и предлагате платени приложения и елементи в приложения в Google Play Магазин, от 1 декември 2020 г. Google ще приспада от приходите ви данъчни удръжки при източника в Индия и ще ги внася в правителството на страната. Размерът на данъчните удръжки е равен на:

 • 1% (временно е намален на 0,75% до 31 март 2021 г.) от цената на покупката на клиентите (без данъка върху стоките и услугите в Индия) от приходите, които трябва да ви бъдат изплатени от Google, ако сте ни предоставили идентификатора си PAN;
 • 5% от цената на покупката на клиентите (без данъка върху стоките и услугите в Индия) от приходите, които трябва да ви бъдат изплатени от Google, ако не сте ни предоставили идентификатора си PAN.

С цел прилагане на правилния процент за данъчните удръжки Google трябва разполага с индийския ви идентификатор PAN. Ето как можете да ни го предоставите:

 1. Отворете Play Console и страницатаПотребителски профил за плащания  (Настройване Настройки >Потребителски профил за плащания).
 2. В секцията „Настройки“ кликнете върху Управление на настройките.
 3. Превъртете надолу до „Данъчна информация за Индия“ и кликнете върху иконата на молив Икона на молив/икона за редактиране.
 4. Въведете или актуализирайте своя PAN.
 5. Кликнете върху Запазване.
Кувейт

Ако предлагате платени приложения и елементи в приложения в Google Play Магазин, от 1 август 2019 г. Google или партниращите си с нас организации за обработка на плащания ще начисляват до 5% данъчни удръжки за покупките, направени от клиенти в Кувейт чрез директно таксуване от оператор.

Мианмар

Ако предлагате платени приложения и елементи в приложения в Google Play Магазин, от 1 април 2022 г. Google или партниращите си с нас организации за обработка на плащания ще начисляват до 2,5% данъчни удръжки за покупките, направени от клиенти в Мианмар чрез директно таксуване от оператор.

Саудитска Арабия

Ако предлагате платени приложения и елементи в приложения в Google Play Магазин, от 1 август 2019 г. Google или партниращите си с нас организации за обработка на плащания ще начисляват до 8% данъчни удръжки за покупките, направени от клиенти в Саудитска Арабия чрез директно таксуване от оператор.

От 1 декември 2019 г. Google и партниращите си с нас организации за обработка на плащания не удържат данъци за покупките, направени в Саудитска Арабия чрез директно таксуване от оператор.Всички удържани суми за периода декември 2019 г. и след това бяха кредитирани обратно на програмистите през октомври 2020 г.

Шри Ланка

Ако предлагате платени приложения и елементи в приложения в Google Play Магазин, от 1 август 2019 г. Google или партниращите си с нас организации за обработка на плащания ще начисляват до 10% данъчни удръжки за покупките, направени от клиенти в Шри Ланка чрез директно таксуване от оператор.

Тайван

Съгласно данъчните закони на Тайван сме длъжни да удържаме данък при източника върху получаваните от вас плащания, когато са свързани с продажби на крайни потребители в Тайван, които сте извършили чрез Google Play Магазин. Постановлението от януари 2018 г. влезе в сила със задна дата от 1 януари 2017 г. Редовно подвигахме въпроса относно това постановление пред тайванските данъчни органи и едва наскоро получихме разяснения. Досега върху плащанията към вас не сме удържали данък при източника, тъй като изчаквахме разяснения от тайванските данъчни органи. 

Това засяга програмистите, които нямат:

 • идентификационен номер по ДДС в Тайван (8-цифрен номер) или
 • чуждестранен идентификационен номер на данъкоплатец (TIN), регистриран в Тайван.

Ако не можете да предоставите данъчна регистрация или идентификационен номер по ДДС в Тайван, сме длъжни да удържаме данък при източника в размер на 3% от получаваните от вас плащания за всичките ви транзакции с потребители в Тайван. Освен това, ако удържаме данъка при източника, няма да можем да предоставим документ за плащането му, издаден от тайванските данъчни органи на ваше име.

От август 2020 г. Google ще удържа данък при източника в размер на 3% от вашия дял от приходите, получени от продажбите на крайни потребители в Тайван. За повече подробности разгледайте таблицата по-долу.

Период на приходите

Как ще се извърши удържането?

Как ще бъде отразено в Google Play Console?
Януари 2017 г. – декември 2019 г.

Обща сума, която ще бъде удържана на равни части в рамките на до шест месеца, като се започне от изплащането през август, така че паричният ви поток да бъде засегнат минимално

Удържане на данъка при източника за Тайван (2017 г. – 2019 г.)

Януари 2020 г. – юли 2020 г. Обща сума, която ще бъде удържана на равни части в рамките на до шест месеца, като се започне от изплащането през август, така че паричният ви поток да бъде засегнат минимално

Удържане на данъка при източника за Тайван (януари – юли 2020 г.)

От август 2020 г. нататък

Удръжка от месечното изплащане

Удържане на данъка при източника за Тайван

 

Ако имате въпроси или нужда от съдействие, можете да се свържете с екипа за поддръжка за програмисти в Google Play.

Документи за данъка, удържан при източника

Следните документи за данъка, удържан при източника, са налице за изтегляне от страницата Изтегляне на финансови отчети (Изтегляне на отчетите > Финансови) в Play Console. Трябва да имате разрешението Преглед на финансови данни, поръчки и отговори на анкетата за анулиранията.

Декларации за данъка, удържан при източника

Google ще предостави декларация за удържания при източника данък за годината, завършила на 31 декември 2020 г., в която са посочени процентът на удръжките и сумата, удържана от приходите ви по държави. Освен това е подготвена и декларация за продажбите на клиенти с юридически адреси в Тайван за периода 2017 – 2019 г.

Тези декларации не са официални правителствени документи и са изготвени от Google само с информационна цел. Те не са предназначени да дават данъчни, правни или счетоводни съвети и не бива да се използват за това. Моля, обърнете се към данъчния си консултант за конкретни съвети относно декларацията.

Документи за платения в Индия данък, удържан при източника (формуляр 16A)

Удостоверенията за платения в Индия данък, удържан при източника (формуляр 16A), се предоставят всяко тримесечие на програмистите с профил на търговец в Индия. Данните (напр. постоянен идентификационен номер (PAN), юридическото име на титуляра на PAN и др.), които сте посочили в потребителския си профил за плащания, трябва да са правилни.

Тези удостоверения ще са достъпни 15 дни след датата на подаване за съответното тримесечие. Например ако за четвъртото тримесечие на 2020 г. тя е 31 януари 2021 г., те ще са достъпни от 15 февруари 2021 г.

Често задавани въпроси

Въпроси, свързани с всички държави

Защо програмистът носи отговорност за тези таксувания?

Данъците, удържани при източника, представляват данъкът върху приходите на програмистите от продажби на потребители в съответните местни пазари.

Ако Google или партниращите си с нас организации за обработка на плащания начислят данъчни удръжки при източника за покупките на платени приложения или елементи в приложения в Google Play Магазин, направени чрез директно таксуване от оператор, ще се показват ли съответните данъчни удръжки като отделен ред в отчета ми? Къде мога да ги видя?

Да, данъците, удържани при източника, ще се показват на отделен ред в отчета за приходите на програмиста и ще бъдат отразени по следния начин:

 • за транзакциите с директно таксуване от оператор в Египет, Кувейт, Шри Ланка и Южна Африка – „Данъчни удръжки за директно таксуване от оператор“;
 • за всички транзакции чрез начини на плащане в Бразилия – BRAZIL_IRFF и BRAZIL_CIDE;
 • за всички транзакции чрез начини на плащане в Тайван – TAIWAN_WITHHOLDING_TAX_2017_2019, TAIWAN_WITHHOLDING_TAX_2020 и TAIWAN_WITHHOLDING_TAX.
Ако Google или партниращите си с нас организации за обработка на плащания начислят данъчни удръжки при източника за покупките на платени приложения или елементи в приложения в Google Play Магазин, направени чрез директно таксуване от оператор, ще дължа ли покритата от Google сума за данъците за минали периоди?

Не.

Мога ли да избегна удържането на данъци?

Не. Тези данъци са в резултат от приходите ви от продажби на потребители в съответните държава или регион.

Въпроси за Индия

Какво е PAN?

Постоянният идентификационен номер (PAN) е буквено-цифрен идентификатор от десет знака, издаден от службата за подоходно данъчно облагане в Индия. Той се счита за данъчен идентификационен номер за целите на подоходното/прякото данъчно облагане.

Защо името в документа за платени данъчни удръжки/формуляр 16A е различно от това, което предоставих на Google?

Моля, обърнете внимание, че името в документа за платени данъчни удръжки/формуляр 16A е въз основа на това, което е свързано с идентификатора PAN, предоставен от вас на Google, и документирано в службата за подоходно данъчно облагане в Индия. Google не може да поправи името в документа, който се генерира въз основа на записите на индийската служба за подоходно данъчно облагане.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
false
false
true
true
92637
false
false