เปรียบเทียบ Android Vitals และคะแนนของแอปกับกลุ่มแอปเทียบเท่าที่กำหนดเอง

กลุ่มแอปเทียบเท่าที่กำหนดเองช่วยให้คุณเปรียบเทียบข้อมูล Android Vitals และคะแนนของแอปคุณกับกลุ่มแอปที่คุณเลือกได้

สิ่งสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับกลุ่มแอปเทียบเท่าที่กำหนดเองมีดังนี้

 • คุณสร้างกลุ่มแอปเทียบเท่าที่กำหนดเองได้ 2 กลุ่มคือ กลุ่มสำหรับ Android Vitals และกลุ่มสำหรับคะแนน
 • คุณแก้ไขกลุ่มแอปเทียบเท่าที่กำหนดเองสำหรับ Android Vitals ได้สูงสุด 3 ครั้งต่อเดือน
 • หลังจากที่สร้างกลุ่มแอปเทียบเท่าที่กำหนดเองสำหรับ Android Vitals หรือคะแนนแล้ว คุณจะเลือกกลุ่มดังกล่าวในหน้าอื่นๆ ภายในส่วนนั้นได้
 • หากภายหลังแอปในกลุ่มแอปเทียบเท่าที่กำหนดเองไม่พร้อมใช้งาน (เช่น แอปที่ไม่ได้เผยแพร่หรือแอปที่เลือกไม่ใช้การเปรียบเทียบกับกลุ่มแอปเทียบเท่า) ระบบจะใช้แอปที่แนะนำแทน

แก้ไขกลุ่มแอปเทียบเท่าที่กำหนดเอง

วิธีแก้ไขกลุ่มแอปเทียบเท่าที่กำหนดเองมีดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
  • Android Vitals: ในเมนูด้านซ้าย ให้คลิก Android Vitals > ภาพรวม > ดูรายละเอียด ในการ์ด
  • คะแนน: ในเมนูด้านซ้าย ให้คลิกความคิดเห็นของผู้ใช้ > คะแนน
 3. ที่บริเวณด้านบนของหน้า ในการ์ดการเปรียบเทียบกับกลุ่มแอปเทียบเท่า ให้เลือกแก้ไขกลุ่มแอปเทียบเท่า
 4. เลือกแอปจากชุดที่แนะนำ หรือค้นหาแอปอื่นด้วยชื่อแอปหรือชื่อแพ็กเกจ
  • หมายเหตุ: หากจะสร้างกลุ่มแอปเทียบเท่าที่กำหนดเองสำหรับ Android Vitals คุณต้องเลือกแอป 8-12 แอป
  • หากต้องการเพิ่มแอป ให้เลือกไอคอน +
  • หากต้องการนำแอปออก ให้เลือกไอคอน X
 5. เพิ่มแอปในกลุ่มแอปเทียบเท่า จากนั้นเลือกอัปเดต

เคล็ดลับ: เมื่อเปรียบเทียบแอปกับกลุ่มแอปเทียบเท่าที่กำหนดเอง คุณเลื่อนเคอร์เซอร์ไปวางเหนือไอคอนของแอปหนึ่งๆ เพื่อดูข้อมูลของแอปคุณเทียบกับแอปนั้นๆ ได้

เลือกไม่ใช้การเปรียบเทียบกับกลุ่มแอปเทียบเท่าสำหรับ Android Vitals

หากคุณเลือกไม่ใช้การเปรียบเทียบกับกลุ่มแอปเทียบเท่าสำหรับ Android Vitals คุณจะดูการเปรียบเทียบ Android Vitals ของแอปคุณกับของกลุ่มแอปเทียบเท่าที่กำหนดเองไม่ได้ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์คนอื่นๆ จะเลือกแอปของคุณไปไว้ในกลุ่มแอปเทียบเท่าของตนไม่ได้ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาสูงสุด 48 ชั่วโมงเมื่อคุณเลือกไม่ใช้เป็นครั้งแรก

ข้อมูลคะแนนของแอปคุณจะยังคงรวมอยู่ในการเปรียบเทียบโดยรวมตามหมวดหมู่ และคุณจะยังดูคะแนนของแอปเทียบกับแอปอื่นๆ ในหมวดหมู่เดียวกันได้

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเลือกไม่ใช้การเปรียบเทียบกับกลุ่มแอปเทียบเท่า ข้อมูล Android Vitals ของคุณจะยังรวมอยู่กับข้อมูลของแอปอื่นๆ ชั่วคราวเพื่อคำนวณข้อมูลการเปรียบเทียบที่เป็นค่ามัธยฐาน ครั้งแรกที่คุณเลือกไม่ใช้ ระบบจะนำข้อมูลของคุณออกจากชุดแอปเทียบเท่าภายใน 48 ชั่วโมง หากคุณเลือกไม่ใช้อีกครั้ง ระบบจะนำข้อมูลของคุณออกจากชุดแอปเทียบเท่าเมื่อถึงสิ้นเดือนตามปฏิทิน

วิธีเลือกไม่ใช้การเปรียบเทียบกับกลุ่มแอปเทียบเท่ามีดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ในเมนูด้านซ้าย ให้คลิก Android Vitals > ภาพรวม > ดูรายละเอียด ในการ์ด
 4. ที่บริเวณด้านบนของหน้า ในการ์ดการเปรียบเทียบกับกลุ่มแอปเทียบเท่า ให้เลือกไอคอนเครื่องหมายคำถาม > เลือกไม่ใช้
 5. ยกเลิกการเลือกช่อง "แชร์ข้อมูลเพื่อใช้กลุ่มแอปเทียบเท่าที่กำหนดเองสำหรับ Android Vitals"
 6. คลิกเลือกไม่ใช้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร