Jämföra värden från Android-diagnos och appens betyg med en anpassad referensgrupp

Med en anpassad referensgrupp kan du jämföra värdena från Android-diagnos och appens betyg med en grupp appar som du har valt.

Några viktiga saker att känna till om anpassade referensgrupper:

 • Du kan skapa två anpassade referensgrupper, en för Android-diagnos och en för betyg.
 • En anpassad referensgrupp för Android-diagnos kan ändras upp till tre gånger per månad.
 • När du har skapat en anpassad referensgrupp för Android-diagnos eller betyg går det att välja den på andra sidor i samma sektion.
 • Om en app i en anpassad referensgrupp blir otillgänglig (t.ex. därför att ägaren slutar publicera den eller väljer bort benchmark-värden för den) ersätts den med en rekommenderad app.

Redigera en anpassad referensgrupp

Så här redigerar du en anpassad referensgrupp:

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
  • Android-diagnos: Klicka på Android-diagnos på menyn till vänster > Översikt > Visa information på ett kort.
  • Betyg: Klicka på Feedback från användare på menyn till vänster > Betyg.
 3. Välj Redigera grupp med jämförbara appar upptill på sidan, på jämförelsekortet.
 4. Välj några av de rekommenderade apparna eller sök efter andra appar efter app- eller paketnamn.
  • Obs! Om du skapar en anpassad referensgrupp för Android-diagnos måste du välja åtta till tolv appar.
  • Om du vill lägga till en app väljer du plustecknet +.
  • Om du vill ta bort en app väljer du X:et.
 5. Lägg till appar i gruppen och välj Uppdatera.

Tips! När du jämför en app med en anpassad referensgrupp kan du hålla muspekaren över en enskild appikon och se appens data i jämförelse med just den appen.

Välja bort benchmark-värden för Android-diagnos

Om du väljer bort benchmarkvärden för Android-diagnos kan du inte se hur appen står sig jämfört med den anpassade referensgruppen för Android-diagnos, och andra utvecklare kan inte ta med din app i sin referensgrupp. Första gången du väljer att inte delta kan det ta upp till 48 timmar innan ändringen börjar gälla.

Appens betygsuppgifter tas fortfarande med i övergripande kategorijämförelser och du kan fortfarande se appens betyg jämfört med andra appars i samma kategori.

Obs! När du har valt bort benchmarkvärden finns appens data från Android-diagnos kvar bland övriga appars data under en begränsad tid för beräkning av medianvärdet. Första gången du väljer att inte delta tas appens data bort från referensuppsättningarna inom 48 timmar. Om du väljer att inte delta en gång till tas appens data bort från referensuppsättningarna i slutet av samma kalendermånad.

Så här väljer du bort benchmark-värden för appen:

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Klicka på Android-diagnos på menyn till vänster > Översikt > Visa information på ett kort.
 4. Välj frågetecknet upptill på sidan på jämförelsekortet > Välj att inte delta.
 5. Avmarkera kryssrutan Dela data för anpassade referensgrupper med Android-diagnos.
 6. Klicka på Välj att inte delta.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?