Porovnanie údajov služby Android Vitals a hodnotení vašej aplikácie s vlastnými skupinami podobných aplikácií

Vlastné skupiny podobných aplikácií vám umožňujú porovnať údaje služby Android Vitals a hodnotenia vašej aplikácie so skupinou aplikácií, ktoré vyberiete.

Niekoľko dôležitých informácií o vlastných skupinách podobných aplikácií:

 • Môžete vytvoriť dve vlastné skupiny podobných aplikácií, jednu pre údaje služby Android Vitals a druhú pre hodnotenia.
 • Vlastnú skupinu podobných aplikácií pre službu Android Vitals môžete upraviť maximálne trikrát za mesiac.
 • Keď vytvoríte vlastnú skupinu podobných aplikácií pre službu Android Vitals alebo hodnotenia, môžete ju vybrať na ďalších stránkach v rámci danej sekcie.
 • Ak prestane byť aplikácia vo vlastnej skupine podobných aplikácií k dispozícii (napríklad aplikácie, ktorých zverejnenie bolo zrušené, alebo také, ktoré boli z porovnávania podobných aplikácií odhlásené), nahradí sa odporúčanou aplikáciou.

Úprava vlastnej skupiny podobných aplikácií

Ako upraviť vlastnú skupinu podobných aplikácií:

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu.
  • Android Vitals: V ponuke vľavo kliknite na príslušnej karte na Android Vitals > Prehľad > Zobraziť podrobnosti.
  • Hodnotenia: V ponuke vľavo kliknite na položky Spätná väzba od používateľov > Hodnotenia.
 3. Na karte porovnávania podobných aplikácií v hornej časti stránky vyberte Upraviť skupinu podobných aplikácií.
 4. Vyberte aplikácie z odporúčanej skupiny alebo vyhľadajte ďalšie podľa názvu aplikácie alebo balíka.
  • Poznámka: Ak vytvárate vlastnú skupinu podobných aplikácií pre službu Android Vitals, musíte vybrať 8 až 12 aplikácií.
  • Ak chcete pridať aplikáciu, vyberte ikonu +.
  • Ak chcete odstrániť aplikáciu, vyberte ikonu X.
 5. Pridajte aplikácie do svojej skupiny podobných aplikácií a vyberte Aktualizovať.

Tip: Pri porovnávaní aplikácie s vlastnou skupinou podobných aplikácií môžete presunutím kurzora na ikonu ľubovoľnej aplikácie zobraziť porovnanie údajov svojej aplikácie s údajmi tejto konkrétnej aplikácie.

Deaktivovanie porovnávania podobných aplikácií pre službu Android Vitals

Ak deaktivujete porovnávanie podobných aplikácií pre službu Android Vitals, nebudete si môcť zobraziť porovnanie svojej aplikácie s vlastnou skupinou podobných aplikácií služby Android Vitals a ďalší vývojári si nebudú môcť vybrať vašu aplikáciu do svojej skupiny podobných aplikácií. Prvá deaktivácia môže trvať až 48 hodín.

Údaje hodnotení vašej aplikácie budú stále zahrnuté do celkových porovnaní v rámci kategórie a budete si stále môcť zobraziť porovnanie hodnotení svojej aplikácie s ďalšími aplikáciami v rovnakej kategórii.

Poznámka: Po deaktivovaní porovnávania podobných aplikácií zostanú vaše údaje služby Android Vitals skombinované s údajmi ďalších aplikácií na výpočet stredných údajov porovnávania. Po prvom deaktivovaní sa vaše údaje odstránia zo skupín podobných aplikácií do 48 hodín. Ak porovnávanie deaktivujete znova, údaje sa odstránia zo skupín podobných aplikácií na konci kalendárneho mesiaca.

Ako deaktivovať porovnávanie podobných aplikácií:

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo kliknite na príslušnej karte na Android Vitals > Prehľad > Zobraziť podrobnosti.
 4. Na karte porovnania podobných aplikácií v hornej časti stránky vyberte ikonu otáznika > Deaktivovať.
 5. Zrušte začiarknutie políčka Zdieľať údaje na použitie vlastných skupín podobných aplikácií služby Android Vitals.
 6. Kliknite na Deaktivovať.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?