App-vitaliteit en beoordelingen vergelijken met custom groepen met vergelijkbare apps

Met custom groepen met vergelijkbare apps kunt u de app-vitaliteit en beoordelingsgegevens van uw app vergelijken met een groep apps die u selecteert.

Hier volgen enkele belangrijke zaken die u moet weten over custom groepen met vergelijkbare apps:

 • U kunt twee custom groepen met vergelijkbare apps maken, één voor app-vitaliteit en één voor beoordelingen.
 • U kunt maximaal drie keer per maand een custom groep met vergelijkbare apps voor app-vitaliteit bewerken.
 • Nadat u een custom groep met vergelijkbare apps voor app-vitaliteit of beoordelingen heeft gemaakt, kunt u deze op andere pagina's in dat gedeelte selecteren.
 • Als een app in een custom groep met vergelijkbare apps niet meer beschikbaar is (zoals een app waarvoor de publicatie ongedaan is gemaakt of een app die is afgemeld voor benchmarking), wordt deze vervangen door een aanbevolen app.

Een custom groep met vergelijkbare apps bewerken

Ga als volgt te werk om een custom groep met vergelijkbare apps te bewerken:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
  • App-vitaliteit: Klik in het linkermenu op App-vitaliteit > Overzicht > Details weergeven op een kaart.
  • Beoordelingen: Klik in het linkermenu op Gebruikersfeedback > Beoordelingen.
 3. Selecteer bovenaan de pagina van de vergelijkingskaart de optie Groep met vergelijkbare apps bewerken.
 4. Kies apps uit de aanbevolen set of zoek naar andere apps op app- of pakketnaam.
  • Opmerking: Als u een custom groep met vergelijkbare apps maakt voor app-vitaliteit, moet u acht tot twaalf apps selecteren.
  • Als u een app wilt toevoegen, selecteert u het pictogram +.
  • Als u een app wilt verwijderen, selecteert u het pictogram X.
 5. Voeg apps toe aan de groep met vergelijkbare apps en selecteer vervolgens Updaten.

Tip: Wanneer u uw app vergelijkt met een custom groep met vergelijkbare apps, kunt u de muisaanwijzer op het pictogram van een afzonderlijke app plaatsen om te zien hoe de gegevens van uw app zich verhouden tot die specifieke app.

Afmelden voor benchmarking voor app-vitaliteit

Als u zich afmeldt voor benchmarking voor app-vitaliteit, kunt u niet zien hoe uw app zich verhoudt tot de custom groep met vergelijkbare apps voor app-vitaliteit. Andere ontwikkelaars kunnen uw app niet kiezen voor hun groep met vergelijkbare apps. De eerste keer dat u zich afmeldt, kan dit tot 48 uur duren.

De beoordelingsgegevens van uw app worden nog steeds opgenomen in algemene vergelijkingen voor categorieën en u kunt nog steeds zien hoe de beoordelingen van uw app zich verhouden tot andere apps in dezelfde categorie.

Opmerking: Nadat u zich heeft afgemeld voor benchmarking, blijven uw app-vitaliteitsgegevens tijdelijk gecombineerd met gegevens van andere apps om de mediaan voor benchmarking te kunnen berekenen. De eerste keer dat u zich afmeldt, worden uw gegevens binnen 48 uur verwijderd uit sets met groepen met vergelijkbare apps. Als u zich opnieuw afmeldt, worden uw gegevens aan het einde van de kalendermaand uit sets groepen met vergelijkbare apps verwijderd.

U kunt zich als volgt afmelden voor benchmarking:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Klik in het linkermenu op App-vitaliteit > Overzicht > Details weergeven op een kaart.
 4. Selecteer bovenaan de pagina van de vergelijkingskaart het vraagtekenpictogram > Afmelden.
 5. Vink het selectievakje 'Gegevens delen om custom groepen met vergelijkbare apps voor app-vitaliteit te gebruiken' uit.
 6. Klik op Afmelden.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?