Chia sẻ nội bộ các gói ứng dụng và APK

Với tính năng chia sẻ ứng dụng nội bộ, bạn có thể chia sẻ nhanh chóng gói ứng dụng hoặc APK với nhóm nội bộ và người thử nghiệm bằng cách tải APK hoặc gói ứng dụng lên trang tải lên để chia sẻ ứng dụng nội bộ. Để chia sẻ ứng dụng của mình, bạn có thể quản lý người thử nghiệm bằng danh sách địa chỉ email hoặc cung cấp ứng dụng của bạn cho bất kỳ người nào mà bạn chia sẻ đường dẫn liên kết tải xuống.

Trước khi tải các tệp lên để chia sẻ ứng dụng nội bộ, đây là một số điều quan trọng cần biết:

 • Nếu có quyền xuất bản ứng dụng lên bất kỳ phiên bản nào, bạn là người tải lên được ủy quyền theo mặc định.
 • Bạn có thể sử dụng lại mã phiên bản cho các gói ứng dụng hoặc APK mà bạn đang chia sẻ.
 • Bạn có thể tải lên và chia sẻ APK có thể gỡ lỗi.
 • Các cấu phần phần mềm được tải lên để chia sẻ ứng dụng nội bộ không được hiển thị trong thư viện cấu phần phần mềm của bạn. Bạn cũng không thể đưa chúng vào các bản phát hành cho phiên bản thử nghiệm hoặc chính thức.
 • Các cấu phần phần mềm được tải lên để chia sẻ ứng dụng nội bộ không cần phải được ký bằng khóa sản xuất hoặc khóa tải lên. Chúng sẽ tự động được ký lại bằng khóa chia sẻ ứng dụng nội bộ mà Google tự động tạo cho ứng dụng của bạn.
 • Bạn có thể chia sẻ đường dẫn liên kết chia sẻ ứng dụng nội bộ với bao nhiêu người dùng tùy thích, nhưng tối đa 100 người dùng sẽ có thể tải ứng dụng của bạn xuống bằng đường dẫn liên kết này.
 • Liên kết tải xuống sẽ hết hạn sau 60 ngày kể từ ngày tải lên.
Tải lên và chia sẻ ứng dụng để thử nghiệm
 1. Sau khi bạn đăng nhập vào Tài khoản Google đã được thêm dưới tư cách người tải lên được ủy quyền, hãy truy cập vào trang tải lên của tính năng chia sẻ ứng dụng nội bộ.
 2. Nhấp vào Duyệt qua tệp.
 3. Nhập tên phiên bản để giúp bạn và người thử nghiệm xác định ứng dụng của bạn hoặc dùng tên phiên bản hiện tại cho gói ứng dụng hoặc APK.
 4. Nhấp vào Xác nhận tải lên.
 5. Bên cạnh ứng dụng, hãy nhấp vào Sao chép URL.
 6. Chia sẻ đường dẫn liên kết tải xuống với những người thử nghiệm của bạn.
Thêm người tải lên được ủy quyền

Tùy chọn 1: Tạo danh sách những người tải lên được ủy quyền mới

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, hãy chọn Công cụ phát triển > Chia sẻ ứng dụng nội bộ.
 4. Chọn tab "Người tải lên được ủy quyền", và sau đó nhấp vào Tạo danh sách.
 5. Nhập tên để xác định danh sách người tải lên.
  • Bạn có thể sử dụng danh sách tương tự cho các thử nghiệm trong tương lai trên bất kỳ ứng dụng nào của bạn.
 6. Thêm địa chỉ email được phân tách bằng dấu phẩy hoặc nhấp vào Tải lên tệp CSV mới. Nếu bạn sử dụng tệp CSV, hãy đặt từng địa chỉ email trên từng dòng riêng mà không có dấu phẩy.
  • Nếu bạn tải tệp CSV lên sau khi nhập địa chỉ email, tệp sẽ ghi đè lên bất kỳ địa chỉ email nào bạn đã thêm.
  • Người tải lên được ủy quyền không cần phải là người dùng tài khoản Play Console của bạn.
 7. Nhấp vào Lưu.
 8. Chọn hộp kiểm bên cạnh tên của (những) danh sách bạn muốn sử dụng.

Lưu ý: Nếu tạo danh sách địa chỉ email, bạn có thể sử dụng lại danh sách đó khi thêm người tải lên, người tải xuống và người thử nghiệm được ủy quyền cho các phiên bản thử nghiệm trên tài khoản nhà phát triển Google Play của bạn.

Tùy chọn 2: Sử dụng danh sách những người tải lên được ủy quyền hiện có

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, hãy chọn Công cụ phát triển > Chia sẻ ứng dụng nội bộ.
 4. Chọn tab "Người tải lên được ủy quyền".
 5. Chọn hộp kiểm bên cạnh tên của (những) danh sách bạn muốn sử dụng.
Thêm người thử nghiệm được ủy quyền

Quan trọng: Sau khi thêm người thử nghiệm được ủy quyền, hãy cung cấp cho họ thông tin hướng dẫn về cách bật tính năng chia sẻ ứng dụng nội bộ.

Tùy chọn 1: Cung cấp ứng dụng của bạn cho bất kỳ ai có đường dẫn liên kết

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, hãy chọn Công cụ phát triển > Chia sẻ ứng dụng nội bộ.
 4. Chọn tab "Người thử nghiệm được ủy quyền".
 5. Bên dưới phần "Tình trạng sẵn có của đường dẫn liên kết", chọn Không có danh sách email.

Tùy chọn 2: Tạo danh sách người thử nghiệm được ủy quyền mới

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, hãy chọn Công cụ phát triển > Chia sẻ ứng dụng nội bộ.
 4. Chọn tab "Người thử nghiệm được ủy quyền".
 5. Bên dưới phần "Tình trạng sẵn có của đường dẫn liên kết", chọn Danh sách email.
 6. Nhấp vào Tạo danh sách.
 7. Nhập tên để xác định danh sách người thử nghiệm. Bạn có thể sử dụng danh sách tương tự cho các thử nghiệm trong tương lai trên bất kỳ ứng dụng nào của bạn.
 8. Thêm địa chỉ email được phân tách bằng dấu phẩy hoặc nhấp vào Tải lên tệp CSV mới. Nếu bạn sử dụng tệp CSV, hãy đặt từng địa chỉ email trên từng dòng riêng mà không có dấu phẩy.
  • Lưu ý: Nếu bạn tải tệp CSV lên sau khi nhập địa chỉ email, tệp sẽ ghi đè lên bất kỳ địa chỉ email nào bạn đã thêm
 9. Nhấp vào Lưu.
 10. Chọn hộp kiểm bên cạnh tên của (những) danh sách bạn muốn sử dụng.

Lưu ý: Nếu tạo danh sách địa chỉ email, bạn có thể sử dụng lại danh sách đó khi thêm người tải lên, người tải xuống và người thử nghiệm được ủy quyền cho các phiên bản thử nghiệm trên tài khoản nhà phát triển Google Play của bạn.

Tùy chọn 3: Sử dụng danh sách người thử nghiệm được ủy quyền hiện có

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, hãy chọn Công cụ phát triển > Chia sẻ ứng dụng nội bộ.
 4. Chọn tab "Người thử nghiệm được ủy quyền".
 5. Bên dưới phần "Tình trạng sẵn có của đường dẫn liên kết", chọn Danh sách email.
 6. Chọn hộp kiểm bên cạnh tên của (những) danh sách bạn muốn sử dụng.

Người thử nghiệm được ủy quyền bật tính năng chia sẻ ứng dụng nội bộ bằng cách nào

Trước khi người thử nghiệm được ủy quyền có thể tải ứng dụng xuống bằng tính năng chia sẻ ứng dụng nội bộ, họ cần bật tính năng chia sẻ ứng dụng nội bộ trên ứng dụng Cửa hàng Google Play của họ.

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn > Cài đặt.
 3. Trong phần "Giới thiệu", hãy nhấn vào phiên bản Cửa hàng Play 7 lần.
 4. Sau khi tùy chọn cài đặt Chia sẻ ứng dụng nội bộ xuất hiện, hãy nhấn vào nút chuyển để bật tính năng chia sẻ ứng dụng nội bộ.
 5. Nhấn vào Bật.

Tải chứng chỉ xuống

Để sử dụng dịch vụ của họ, một số nhà cung cấp API yêu cầu chứng chỉ để ghép với tên gói của ứng dụng. Sau khi bạn tải APK lên trang tải lên của tính năng chia sẻ ứng dụng nội bộ lần đầu tiên, Play Console sẽ tạo chứng chỉ mà sẽ được sử dụng cho mỗi lần bạn tải ứng dụng đó lên. Mọi APK đều được ký lại bằng chứng chỉ kiểm tra này, bất kể bạn đã sử dụng chứng chỉ nào để ký ứng dụng.

Để tải chứng chỉ kiểm tra của bạn xuống:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, hãy chọn Công cụ phát triển > Chia sẻ ứng dụng nội bộ.
 4. Chọn tab "Chứng chỉ ứng dụng", sau đó nhấp vào Tải chứng chỉ xuống.
  • Nếu bạn cần tệp tham chiếu chứng chỉ cá nhân, hãy nhấp vào biểu tượng sao chép bên cạnh loại chứng chỉ để sao chép vào khay nhớ tạm của bạn.

Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng tính năng chia sẻ ứng dụng nội bộ, thì sau đây là một vài cách để khắc phục sự cố.

Người dùng không phải là người thử nghiệm cho tính năng chia sẻ ứng dụng nội bộ
Nếu người thử nghiệm gặp sự cố khi tải ứng dụng nội bộ của bạn xuống, hãy đảm bảo rằng bạn đã thêm họ dưới dạng người thử nghiệm được ủy quyền hoặc cung cấp ứng dụng của bạn cho bất kỳ ai có đường dẫn liên kết.
Ứng dụng không có sẵn cho người thử nghiệm

Nếu một ứng dụng không có sẵn cho người dùng trên Google Play, thì họ sẽ không thể tải xuống bằng tính năng thử nghiệm ứng dụng nội bộ. Để người thử nghiệm có thể tải ứng dụng nội bộ của bạn xuống, họ cần có quyền truy cập vào danh sách cửa hàng ứng dụng của bạn trên Google Play.

Dưới đây là một vài ví dụ về lý do tại sao một ứng dụng nội bộ sẽ không có sẵn cho người dùng tải xuống:

Số lượng người thử nghiệm tải ứng dụng của bạn xuống đã đạt đến con số tối đa

Nếu chia sẻ đường dẫn liên kết chia sẻ ứng dụng nội bộ với nhiều người dùng, bạn có thể đạt tới số lượng người dùng tối đa (100) có thể tải ứng dụng của bạn xuống thông qua một đường dẫn liên kết duy nhất.

Để chia sẻ ứng dụng của bạn với nhiều người dùng hơn bằng cách sử dụng một đường dẫn liên kết, hãy tải APK hoặc gói ứng dụng đó lên và bạn sẽ nhận được một đường dẫn liên kết tải xuống mới. Tối đa 100 người dùng có thể tải ứng dụng của bạn xuống bằng mỗi đường dẫn liên kết riêng biệt.

Đường dẫn liên kết tải xuống đã hết hạn

Nếu đường dẫn liên kết để tải ứng dụng nội bộ của bạn xuống hết hạn, hãy tải APK hoặc gói ứng dụng đó lên lại để nhận đường dẫn liên kết mới.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?