แชร์ App Bundle และ APK ภายใน

การแชร์แอปภายในทำให้คุณแชร์ App Bundle หรือ APK กับทีมและผู้ทดสอบภายในได้อย่างรวดเร็วด้วยการอัปโหลด APK หรือ App Bundle ในหน้าการอัปโหลดการแชร์แอปภายใน คุณจะแชร์แอปด้วยการจัดการผู้ทดสอบโดยใช้รายชื่ออีเมล หรือทำให้แอปพร้อมใช้งานสำหรับทุกคนที่คุณแชร์ลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้

ก่อนที่จะอัปโหลดไฟล์สำหรับการแชร์แอปภายใน สิ่งสำคัญที่ควรทราบมีดังนี้

 • หากคุณมีสิทธิ์เผยแพร่แอปในแทร็กใดก็ตาม คุณจะเป็นผู้อัปโหลดที่ได้รับอนุญาตโดยค่าเริ่มต้น
 • คุณใช้รหัสเวอร์ชันของ App Bundle หรือ APK ที่แชร์อยู่ซ้ำได้
 • คุณมีสิทธิ์อัปโหลดและแชร์ APK ที่แก้ไขข้อบกพร่องได้
 • อาร์ติแฟกต์ที่อัปโหลดเพื่อการแชร์แอปภายในจะไม่แสดงในไลบรารีอาร์ติแฟกต์ และนำมารวมไว้ในรุ่นที่ทดสอบหรือแทร็กเวอร์ชันที่ใช้งานจริงไม่ได้
 • อาร์ติแฟกต์ที่อัปโหลดเพื่อการแชร์แอปภายในไม่จำเป็นต้องมีการรับรองด้วยคีย์เวอร์ชันที่ใช้งานจริงหรือคีย์การอัปโหลด ระบบจะรับรองอาร์ติแฟกต์อีกครั้งโดยอัตโนมัติด้วยคีย์การแชร์แอปภายในที่ Google สร้างให้แอปโดยอัตโนมัติ
 • คุณแชร์ลิงก์การแชร์แอปภายในกับผู้ใช้กี่คนก็ได้ แต่มีผู้ใช้ไม่เกิน 100 คนที่จะดาวน์โหลดแอปโดยใช้ลิงก์นั้นได้
 • ลิงก์ดาวน์โหลดจะหมดอายุภายใน 60 วันหลังจากวันที่อัปโหลด
อัปโหลดและแชร์แอปเพื่อการทดสอบ
 1. หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่เพิ่มเป็นผู้อัปโหลดที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้ไปที่หน้าการอัปโหลดการแชร์แอปภายใน
 2. คลิกเรียกดูไฟล์
 3. พิมพ์ชื่อเวอร์ชันเพื่อช่วยให้คุณและผู้ทดสอบระบุแอป หรือเก็บชื่อเวอร์ชันที่มีอยู่ของ APK หรือ App Bundle
 4. คลิกยืนยันการอัปโหลด
 5. คลิกคัดลอก URL ข้างแอป
 6. แชร์ลิงก์ดาวน์โหลดกับผู้ทดสอบ
เพิ่มผู้อัปโหลดที่ได้รับอนุญาต

ตัวเลือกที่ 1: สร้างรายชื่อผู้อัปโหลดที่ได้รับอนุญาตใหม่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ในเมนูด้านซ้าย ให้เลือกเครื่องมือสำหรับการพัฒนา > การแชร์แอปภายใน
 4. เลือกแท็บ "ผู้อัปโหลดที่ได้รับอนุญาต" จากนั้นคลิกสร้างรายการ
 5. พิมพ์ชื่อเพื่อระบุรายชื่อผู้อัปโหลด
  • คุณใช้รายชื่อเดียวกันนี้สำหรับการทดสอบในอนาคตกับแอปใดก็ได้
 6. เพิ่มอีเมลที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค หรือคลิกอัปโหลดไฟล์ CSV ใหม่ หากใช้ไฟล์ CSV ให้ใส่อีเมล 1 รายการต่อบรรทัดโดยไม่มีเครื่องหมายจุลภาค
  • หากอัปโหลดไฟล์ CSV หลังจากที่พิมพ์อีเมล ระบบจะเขียนทับอีเมลที่เพิ่มไว้
  • ผู้อัปโหลดที่ได้รับอนุญาตไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใช้บัญชี Play Console
 7. คลิกบันทึก
 8. เลือกช่องทำเครื่องหมายข้างชื่อรายการที่ต้องการใช้

หมายเหตุ: หากคุณสร้างรายชื่ออีเมล คุณจะใช้รายการเดียวกันนี้ซ้ำเมื่อเพิ่มผู้อัปโหลด ผู้ดาวน์โหลด และผู้ทดสอบที่ได้รับอนุญาตเพื่อการทดสอบแทร็กในบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ได้

ตัวเลือกที่ 2: ใช้รายชื่อผู้อัปโหลดที่ได้รับอนุญาตที่มีอยู่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ในเมนูด้านซ้าย ให้เลือกเครื่องมือสำหรับการพัฒนา > การแชร์แอปภายใน
 4. เลือกแท็บ "ผู้อัปโหลดที่ได้รับอนุญาต"
 5. เลือกช่องทำเครื่องหมายข้างชื่อรายการที่ต้องการใช้
เพิ่มผู้ทดสอบที่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลสำคัญ: หลังจากที่เพิ่มผู้ทดสอบที่ได้รับอนุญาต ให้แนะนำวิธีเปิดการแชร์แอปภายในแก่ผู้ทดสอบ

ตัวเลือกที่ 1: ทำให้แอปพร้อมใช้งานสำหรับทุกคนที่มีลิงก์

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ในเมนูด้านซ้าย ให้เลือกเครื่องมือสำหรับการพัฒนา > การแชร์แอปภายใน
 4. เลือกแท็บ "ผู้ทดสอบที่ได้รับอนุญาต"
 5. ในส่วน "ความพร้อมใช้งานของลิงก์" ให้เลือกไม่มีรายชื่ออีเมล

ตัวเลือกที่ 2: สร้างรายชื่อผู้ทดสอบที่ได้รับอนุญาตใหม่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ในเมนูด้านซ้าย ให้เลือกเครื่องมือสำหรับการพัฒนา > การแชร์แอปภายใน
 4. เลือกแท็บ "ผู้ทดสอบที่ได้รับอนุญาต"
 5. ในส่วน "ความพร้อมใช้งานของลิงก์" ให้เลือกรายชื่ออีเมล
 6. คลิกสร้างรายชื่อ
 7. พิมพ์ชื่อเพื่อระบุรายชื่อผู้ทดสอบ คุณใช้รายชื่อเดียวกันนี้สำหรับการทดสอบในอนาคตกับแอปใดก็ได้
 8. เพิ่มอีเมลที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค หรือคลิกอัปโหลดไฟล์ CSV ใหม่ หากใช้ไฟล์ CSV ให้ใส่อีเมล 1 รายการต่อบรรทัดโดยไม่มีเครื่องหมายจุลภาค
  • หมายเหตุ: หากอัปโหลดไฟล์ CSV หลังจากที่พิมพ์อีเมล ระบบจะเขียนทับอีเมลที่เพิ่มไว้
 9. คลิกบันทึก
 10. เลือกช่องทำเครื่องหมายข้างชื่อรายการที่ต้องการใช้

หมายเหตุ: หากคุณสร้างรายชื่ออีเมล คุณจะใช้รายการเดียวกันนี้ซ้ำเมื่อเพิ่มผู้อัปโหลด ผู้ดาวน์โหลด และผู้ทดสอบที่ได้รับอนุญาตเพื่อการทดสอบแทร็กในบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ได้

ตัวเลือกที่ 3: ใช้รายชื่อผู้ทดสอบที่ได้รับอนุญาตที่มีอยู่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ในเมนูด้านซ้าย ให้เลือกเครื่องมือสำหรับการพัฒนา > การแชร์แอปภายใน
 4. เลือกแท็บ "ผู้ทดสอบที่ได้รับอนุญาต"
 5. ในส่วน "ความพร้อมใช้งานของลิงก์" ให้เลือกรายชื่ออีเมล
 6. เลือกช่องทำเครื่องหมายข้างชื่อรายการที่ต้องการใช้

วิธีเปิดการแชร์แอปภายในสำหรับผู้ทดสอบที่ได้รับอนุญาต

ก่อนที่ผู้ทดสอบที่ได้รับอนุญาตจะดาวน์โหลดแอปโดยใช้การแชร์แอปภายในได้ ผู้ทดสอบต้องเปิดการแชร์แอปภายในผ่านแอป Google Play Store ของตน

 1. เปิดแอป Google Play Store Google Play
 2. แตะเมนู เมนู > การตั้งค่า
 3. ในส่วน "เกี่ยวกับ" ให้แตะเวอร์ชัน Play Store 7 ครั้ง
 4. หลังจากที่การตั้งค่าการแชร์แอปภายในปรากฏขึ้น ให้แตะสวิตช์เพื่อเปิดการแชร์แอปภายใน
 5. แตะเปิด

ดาวน์โหลดใบรับรอง

ผู้ให้บริการ API บางรายจะขอใบรับรองเพื่อจับคู่กับชื่อแพ็กเกจของแอปก่อนที่จะให้คุณใช้บริการ หลังจากที่อัปโหลด APK ไปยังหน้าการอัปโหลดการแชร์แอปภายในเป็นครั้งแรก Play Console จะสร้างใบรับรองที่ใช้สำหรับการอัปโหลดแอปนั้นแต่ละครั้ง ระบบจะรับรอง APK ทุกรายการด้วยใบรับรองการทดสอบนี้ไม่ว่าคุณจะใช้ใบรับรองใดก็ตามในการรับรองแอป

วิธีดาวน์โหลดใบรับรองการทดสอบ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ในเมนูด้านซ้าย ให้เลือกเครื่องมือสำหรับการพัฒนา > การแชร์แอปภายใน
 4. เลือกแท็บ "ใบรับรองแอป" แล้วคลิกดาวน์โหลดใบรับรอง
  • หากต้องการลายนิ้วมือของใบรับรองแต่ละรายการ ให้คลิกไอคอนคัดลอกข้างประเภทใบรับรองเพื่อคัดลอกลายนิ้วมือไปยังคลิปบอร์ด

แก้ปัญหา

หากคุณประสบปัญหาในการใช้การแชร์แอปภายใน ให้แก้ปัญหาโดยใช้วิธีต่อไปนี้

ผู้ใช้ไม่ได้เป็นผู้ทดสอบการแชร์แอปภายใน
หากผู้ทดสอบมีปัญหาในการดาวน์โหลดแอปภายใน ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เพิ่มผู้ทดสอบเป็นผู้ทดสอบที่ได้รับอนุญาตหรือทำให้แอปพร้อมใช้งานสำหรับทุกคนที่มีลิงก์แล้ว
แอปไม่พร้อมให้ผู้ทดสอบใช้งาน

หากแอปไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ใน Google Play ผู้ใช้จะดาวน์โหลดแอปโดยใช้การทดสอบแอปภายในไม่ได้ ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปใน Google Play จึงจะดาวน์โหลดแอปภายในได้

ตัวอย่างสาเหตุที่แอปภายในไม่พร้อมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดมีดังนี้

จำนวนผู้ทดสอบสูงสุดที่ดาวน์โหลดแอป

หากคุณแชร์ลิงก์การแชร์แอปภายในกับผู้ใช้จำนวนมาก ก็อาจมีผู้ใช้ครบจำนวนสูงสุด (100 คน) ที่ดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์เดียวได้

ในการแชร์แอปกับผู้ใช้มากขึ้นโดยใช้ลิงก์ ให้อัปโหลด APK หรือ App Bundle เดียวกันเพื่อรับลิงก์ดาวน์โหลดใหม่ จะมีผู้ใช้สูงสุด 100 คนที่ดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ที่ไม่ซ้ำแต่ละลิงก์ได้

ลิงก์ดาวน์โหลดหมดอายุแล้ว

หากลิงก์สำหรับดาวน์โหลดแอปภายในหมดอายุ ให้อัปโหลด APK หรือ App Bundle เดียวกันอีกครั้งเพื่อรับลิงก์ใหม่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร