Interné zdieľanie balíkov aplikácií a súborov APK

Interné zdieľanie aplikácií vám umožňuje rýchlo zdieľať balík aplikácie alebo súbor APK s interným tímom aj testermi jeho nahraním na stránke nahrávania interného zdieľania aplikácií. Pri zdieľaní aplikácie môžete spravovať testerov pomocou zoznamu e‑mailových adries alebo môžete aplikáciu sprístupniť komukoľvek prostredníctvom odkazu na stiahnutie.

Pred nahrávaní súborov na interné zdieľanie aplikácií by ste mali pamätať na nasledujúce dôležité skutočnosti:

 • Ak máte povolenie na zverejňovanie aplikácií do všetkých kanálov, nahrávanie máte predvolene autorizované.
 • Kódy verzií zdieľaných balíkov aplikácie alebo súborov APK môžete znova použiť.
 • Môžete nahrávať a zdieľať súbory APK, ktoré sa dajú ladiť.
 • Artefakty nahrané na interné zdieľanie aplikácií sa nezobrazujú v knižnici artefaktov ani sa nedajú zahrnúť do vydaní v testovacích alebo produkčných kanáloch.
 • Artefakty nahrané na interné zdieľanie aplikácií nemusia byť podpísané produkčným kľúčom ani kľúčom nahrávania. Automaticky sa znova podpíšu kľúčom interného zdieľania aplikácií, ktorý bude pre vašu aplikáciu automaticky vytvorený Googlom.
 • Odkaz na interné zdieľanie aplikácie môžete zdieľať s ľubovoľným počtom používateľov, ale prostredníctvom tohto odkazu si ju bude môcť stiahnuť maximálne 100 používateľov.
 • Platnosť odkazov na stiahnutie vyprší 60 dní po dátume nahrania.
Nahrávanie a zdieľanie aplikácií na testovanie
 1. Keď sa prihlásite do účtu Google, ktorý má autorizované nahrávanie, prejdite na stránku nahrávania interného zdieľania aplikácií.
 2. Kliknite na Prehliadať súbory.
 3. Zadajte pre súbor APK alebo balík aplikácie názov verzie, ktorý vám a testerom pomôže aplikáciu identifikovať, alebo ponechajte súčasný.
 4. Kliknite na Potvrdiť nahranie.
 5. Vedľa príslušnej aplikácie kliknite na Kopírovať webovú adresu.
 6. Zdieľajte odkaz na stiahnutie s testermi.
Pridávanie používateľov s autorizovaným nahrávaním

1. možnosť: vytvorenie nového zoznamu používateľov s autorizovaným nahrávaním

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte Nástroje na vývoj > Interné zdieľanie aplikácií.
 4. Vyberte kartu Používatelia s autorizovaným nahrávaním a potom kliknite na Vytvoriť zoznam.
 5. Zadajte názov zoznamu používateľov.
  • Tento zoznam môžete použiť aj na budúce testovanie ľubovoľných aplikácií.
 6. Pridajte e‑mailové adresy oddelené čiarkami alebo kliknite na Nahrať nový súbor CSV. Ak použijete súbor CSV, zadajte jednotlivé e‑mailové adresy do samostatných riadkov bez čiarok.
  • Ak po zadaní e‑mailových adries nahráte súbor CSV, prepíše všetky pridané e‑mailové adresy.
  • Používatelia s autorizovaným nahrávaním nemusia byť používateľmi vášho účtu Play Console.
 7. Kliknite na Uložiť.
 8. Začiarknite políčko vedľa názvu zoznamov, ktoré chcete použiť.

Poznámka: Ak vytvoríte zoznam e‑mailových adries, môžete ho znova použiť pri pridávaní používateľov s autorizovaným nahrávaním a sťahovaním a testerov pre testovacie kanály v účte vývojára Google Play.

2. možnosť: použite existujúceho zoznamu používateľov s autorizovaným nahrávaním

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte Nástroje na vývoj > Interné zdieľanie aplikácií.
 4. Vyberte kartu Používatelia s autorizovaným nahrávaním
 5. Začiarknite políčko vedľa názvu zoznamov, ktoré chcete použiť.
Pridávanie autorizovaných testerov

Dôležité: Po pridaní autorizovaných testerov im dajte pokyny, ako zapnúť interné zdieľanie aplikácií.

1. možnosť: sprístupnenie aplikácie komukoľvek s odkazom

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte Nástroje na vývoj > Interné zdieľanie aplikácií.
 4. Vyberte kartu Autorizovaní testeri.
 5. V časti Dostupnosť odkazu vyberte Žiadne distribučné zoznamy.

2. možnosť: vytvorenie nového zoznamu autorizovaných testerov

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte Nástroje na vývoj > Interné zdieľanie aplikácií.
 4. Vyberte kartu Autorizovaní testeri.
 5. V časti Dostupnosť odkazu vyberte Distribučné zoznamy.
 6. Kliknite na Vytvoriť zoznam.
 7. Zadajte názov zoznamu testerov. Tento zoznam môžete použiť aj na budúce testovanie ľubovoľných aplikácií.
 8. Pridajte e‑mailové adresy oddelené čiarkami alebo kliknite na Nahrať nový súbor CSV. Ak použijete súbor CSV, zadajte jednotlivé e‑mailové adresy do samostatných riadkov bez čiarok.
  • Poznámka: Ak po zadaní e‑mailových adries nahráte súbor CSV, prepíše všetky pridané e‑mailové adresy.
 9. Kliknite na Uložiť.
 10. Začiarknite políčko vedľa názvu zoznamov, ktoré chcete použiť.

Poznámka: Ak vytvoríte zoznam e‑mailových adries, môžete ho nova použiť pri pridávaní používateľov s autorizovaným nahrávaním a sťahovaním a testerov pre testovacie kanály v účte vývojára Google Play.

3. možnosť: použitie existujúceho zoznamu autorizovaných testerov

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte Nástroje na vývoj > Interné zdieľanie aplikácií.
 4. Vyberte kartu Autorizovaní testeri.
 5. V časti Dostupnosť odkazu vyberte Distribučné zoznamy.
 6. Začiarknite políčko vedľa názvu zoznamov, ktoré chcete použiť.

Ako autorizovaní testeri zapnú interné zdieľanie aplikácií

Než autorizovaní testeri budú môcť sťahovať aplikácie pomocou interného zdieľania aplikácií, musia si v aplikácii Obchod Google Play zapnúť interné zdieľanie aplikácií.

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Google Play Google Play.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka > Nastavenia.
 3. V časti Informácie klepnite sedemkrát na verziu Obchodu Play.
 4. Keď sa zobrazí nastavenie Interné zdieľanie aplikácií, klepnutím na prepínač zapnite interné zdieľanie aplikácií.
 5. Klepnite na Zapnúť.

Sťahovanie certifikátov

Niektorí poskytovatelia rozhraní API požadujú na používanie svojich služieb spárovanie certifikátu s názvom balíka aplikácie. Keď prvýkrát nahráte súbor APK na stránku nahrávania interného zdieľania aplikácií, Play Console vygeneruje certifikát, ktorý sa bude používať pre každý nahraný súbor danej aplikácie. Týmto testovacím certifikátom sa opakovane podpíše každý súbor APK, a to bez ohľadu na certifikát, ktorým bola podpísaná aplikácia.

Postup stiahnutia testovacieho certifikátu:

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte Nástroje na vývoj > Interné zdieľanie aplikácií.
 4. Vyberte kartu Certifikát aplikácie a kliknite na Stiahnuť certifikát.
  • Ak potrebujete jednotlivé digitálne odtlačky certifikátu, kliknite na ikonu kopírovania vedľa typu certifikátu a tak ho skopírujte do schránky.

Riešenie problémov

Ak pri používaní interného zdieľania aplikácii narazíte na problémy, môžete ich opraviť podľa nasledujúcich spôsobov.

Používateľ nie je tester v rámci interného zdieľania aplikácií
Ak majú testeri pri sťahovaní internej aplikácie problémy, skontrolujte, či ste ich pridali ako autorizovaných testerov alebo či ste aplikáciu sprístupnili komukoľvek s odkazom.
Testeri nemajú aplikáciu k dispozícii

Ak vašu aplikáciu nemajú používatelia v službe Google Play k dispozícii, nebudú si ju môcť stiahnuť pomocou interného zdieľania aplikácií. Na jej stiahnutie potrebujú prístup k záznamu aplikácie v obchode v službe Google Play.

Niekoľko príkladov, prečo interná aplikácia nemusí byť používateľom k dispozícii na stiahnutie:

Aplikáciu si stiahol maximálny počet testerov

Ak odkaz na interné zdieľanie aplikácie zdieľate s mnohými používateľmi, môžete dosiahnuť maximálny počet používateľov (100), ktorí si aplikáciu môžu stiahnuť prostredníctvom jedného odkazu.

Ak chcete aplikáciu zdieľať prostredníctvom odkazu s väčším počtom používateľov, nahrajte rovnaký súbor APK alebo balík aplikácie a získate nový odkaz na stiahnutie. Prostredníctvom jedinečného odkazu si aplikáciu môže stiahnuť maximálne 100 používateľov.

Vypršala platnosť odkazu na stiahnutie

Ak vyprší platnosť odkazu na stiahnutie internej aplikácie, znova nahrajte rovnaký súbor APK alebo balík aplikácie a získate nový odkaz.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?