Interno dijeljenje paketa aplikacije i APK-ova

Zahvaljujući internom dijeljenju aplikacije brzo možete podijeliti paket aplikacije ili APK sa svojim internim timom i testerima tako što ćete APK ili paket aplikacije prenijeti na stranicu za prijenos aplikacije za interno dijeljenje. Da biste dijelili svoju aplikaciju, možete upravljati testerima s popisom e-adresa ili možete omogućiti da vaša aplikacija bude dostupna svima s kojima dijelite vezu za preuzimanje.

Prije prijenosa datoteka za interno dijeljenje aplikacije treba znati nekoliko važnih stvari:

 • Ako imate dopuštenje za objavljivanje aplikacija na bilo koji zapis, prema zadanim postavkama vi ste ovlašteni prenositelj.
 • Možete ponovo upotrijebiti kodove verzije za pakete aplikacije ili APK-ove koje dijelite.
 • Možete prenijeti i dijeliti APK-ove u kojima se mogu ispraviti pogreške.
 • Preneseni artefakti za interno dijeljenje aplikacije ne prikazuju se u vašoj biblioteci artefakata i ne mogu biti uključeni u izdanja o testiranju ili na produkcijske verzije.
 • Preneseni artefakti za interno dijeljenje aplikacije ne moraju se potpisati ključem za produkciju ili prijenos. Automatski se ponovo potpisuju s ključem za interno dijeljenje aplikacije, koji Google automatski stvara za vašu aplikaciju.
 • Vezu za interno dijeljenje aplikacije možete podijeliti s onoliko korisnika koliko želite, no vašu će aplikaciju putem veze moći preuzeti najviše 100 korisnika.
 • Veze za preuzimanje istječu 60 dana nakon datuma prijenosa.
Prenesite i dijelite aplikacije za testiranje
 1. Nakon što se prijavite na Google račun koji je dodan kao ovlašteni prenositelj, posjetite stranicu za prijenos za interno dijeljenje aplikacije.
 2. Kliknite na Pregledaj datoteke.
 3. Upišite naziv verzije koji će vama i vaši testerima pomoći u identificiranju aplikacije ili zadržite naziv postojeće verzije iz svojeg APK-a ili paketa aplikacije.
 4. Kliknite Potvrdi prijenos.
 5. Uz aplikaciju kliknite Kopiraj URL.
 6. Podijelite vezu za preuzimanje sa svojim testerima.
Dodajte ovlaštene prenositelje

1. opcija: stvorite novi popis ovlaštenih prenositelja

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. U lijevom izborniku odaberite Razvojni alati > Interno dijeljenje aplikacije.
 4. Odaberite karticu "Ovlašteni prenositelji", a potom kliknite Izradi popis.
 5. Unesite naziv za identifikaciju svojeg popisa prenositelja.
  • Isti popis možete upotrebljavati za buduće testove na bilo kojoj aplikaciji.
 6. Dodajte e-adrese razdvojene zarezima ili kliknite Prenesi novu CSV datoteku. Ako koristite CSV datoteku, svaku e-adresu navedite u zasebnoj crti, bez zareza.
  • Ako prensete CSV datoteku nakon što upišete e-adrese, ona će se prepisati preko bilo koje e-adrese koju ste dodali.
  • Ovlašteni prenositelji ne moraju biti korisnici vašeg računa na Play konzoli.
 7. Kliknite Spremi.
 8. Odaberite potvrdni okvir uz naziv popisa koji(e) želite upotrijebiti.

Napomena: ako izradite popis e-adresa, ponovo možete upotrijebiti isti popis kada dodajete ovlaštene prenositelje, preuzimatelje i testere za testiranje zapisa na svojem računu razvojnog programera na Google Playu.

2. opcija: koristite postojeći popis ovlaštenih prenositelja

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. U lijevom izborniku odaberite Razvojni alati > Interno dijeljenje aplikacije.
 4. Odaberite karticu "Ovlašteni prenositelji".
 5. Odaberite potvrdni okvir uz naziv popisa koji(e) želite upotrijebiti.
Dodajte ovlaštene testere

Važno: nakon što dodate ovlaštene testere, svojim testerima dajte upute o tome kako uključiti interno dijeljenje aplikacije.

1. opcija: neka vaša aplikacija bude dostupna svima koji imaju vezu

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. U lijevom izborniku odaberite Razvojni alati > Interno dijeljenje aplikacije.
 4. Odaberite karticu "Ovlašteni testeri".
 5. U odjeljku "Dostupnost veze" odaberite Nema popisa e-adresa.

2. opcija: izradite novi popis ovlaštenih testera

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. U lijevom izborniku odaberite Razvojni alati > Interno dijeljenje aplikacije.
 4. Odaberite karticu "Ovlašteni testeri".
 5. U odjeljku "Dostupnost veze" odaberite Popisi e-pošte.
 6. Kliknite Izradi popis.
 7. Unesite naziv za popis testera. Isti popis možete upotrebljavati za buduće testove na bilo kojoj aplikaciji.
 8. Dodajte e-adrese razdvojene zarezima ili kliknite Prenesi novu CSV datoteku. Ako koristite CSV datoteku, svaku e-adresu navedite u zasebnoj crti, bez zareza.
  • Napomena: ako prensete CSV datoteku nakon što upišete e-adrese, ona će se prepisati preko bilo koje e-adrese koju ste dodali
 9. Kliknite Spremi.
 10. Odaberite potvrdni okvir uz naziv popisa koji(e) želite upotrijebiti.

Napomena: ako izradite popis e-adresa, ponovo možete upotrijebiti isti popis kada dodajete ovlaštene prenositelje, preuzimatelje i testere za testiranje zapisa na svojem računu razvojnog programera na Google Playu.

3. opcija: koristite postojeći popis ovlaštenih testera

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. U lijevom izborniku odaberite Razvojni alati > Interno dijeljenje aplikacije.
 4. Odaberite karticu "Ovlašteni testeri".
 5. U odjeljku "Dostupnost veze" odaberite Popisi e-pošte.
 6. Odaberite potvrdni okvir uz naziv popisa koji(e) želite upotrijebiti.

Kako ovlašteni testeri uključuju interno dijeljenje aplikacije

Prije nego što ovlašteni testeri mogu preuzeti aplikacije putem internog dijeljenja aplikacije, moraju uključiti interno dijeljenje aplikacije u svojoj aplikaciji Trgovina Google Play.

 1. Otvorite aplikaciju Trgovina Google Play Google Play.
 2. Dodirnite Izbornik Izbornik > Postavke.
 3. U odjeljku "O aplikaciji" sedam puta dodirnite verziju Trgovine Play.
 4. Nakon što se prikaže postavka Interno dijeljenje aplikacije, dodirnite prekidač da biste uključili interno dijeljenje aplikacije.
 5. Dodirnite Uključi.

Preuzimanje certifikata

Da biste koristili njihove usluge, neki pružatelji API-ja zahtijevaju certifikat koji se može upariti s nazivom paketa aplikacije. Nakon što prvi put prenesete APK na stranicu za prijenos za interno dijeljenje aplikacije, Play konzola generira certifikat koji se koristi za svaki vaš prijenos za tu aplikaciju. Svaki APK ponovo se potpisuje tim testnim certifikatom, neovisno o tome koji ste certifikat koristili za potpisivanje svoje aplikacije.

Preuzimanje testnog certifikata:

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. U lijevom izborniku odaberite Razvojni alati > Interno dijeljenje aplikacije.
 4. Odaberite karticu "Certifikat aplikacije", a potom kliknite Preuzmi certifikat.
  • Ako su vam potrebni otisci prstiju pojedinačnog certifikata, kliknite ikonu kopiranja koja se nalazi uz vrstu certifikata da biste ga kopirali u međuspremnik.

Rješavanje problema

Ako naiđete na probleme tijekom korištenja internog dijeljenja aplikacije, možete ih riješiti na nekoliko načina.

Korisnik nije tester internog dijeljenja aplikacije
Ako vaši testeri imaju problema s preuzimanjem vaše interne aplikacije, provjerite jeste li ih dodali kao pojedinačne testere ili je li aplikacija dostupna svima s vezom.
Aplikacija nije dostupna za testere

Ako aplikacija nije dostupna za korisnika na Google Playu, neće je moći preuzeti putem testiranja interne aplikacije. Da bi testeri mogli preuzeti vašu internu aplikaciju, moraju imati pristup unosu vaše aplikacije na Google Playu.

Evo nekoliko primjera zašto interna aplikacija neće biti dostupna korisniku za preuzimanje:

Vašu aplikaciju preuzeo je maksimalan broj testera

Ako vezu za dijeljenje interne aplikacije dijelite s brojnim korisnicima, možete dostići maksimalan broj korisnika (100) koji mogu preuzeti vašu aplikaciju s jedne veze.

Da biste aplikaciju dijelili s više korisnika putem veze, prenesite isti APK ili paket aplikacije i dobit ćete novu vezu za preuzimanje. Sa svake jedinstvene veze vašu aplikaciju može preuzeti do 100 korisnika.

Istekla je veza za preuzimanje

Ako istekne veza za preuzimanje vaše interne aplikacije, ponovo prenesite isti APK ili paket aplikacije da biste dobili novu vezu.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?