Εσωτερική κοινοποίηση πακέτων εφαρμογών και αρχείων APK

Με την εσωτερική κοινοποίηση εφαρμογών, μπορείτε να κοινοποιήσετε γρήγορα ένα πακέτο εφαρμογών ή ένα APK στην εσωτερική ομάδα και τους υπευθύνους δοκιμών σας ανεβάζοντας ένα APK ή ένα πακέτο εφαρμογής στη σελίδα μεταφόρτωσης εσωτερικής κοινοποίησης εφαρμογών. Για να κοινοποιήσετε την εφαρμογή σας, μπορείτε να διαχειριστείτε τους υπευθύνους δοκιμών με μια λίστα διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να κάνετε την εφαρμογή σας διαθέσιμη σε οποιονδήποτε χρήστη στον οποίο κοινοποιείτε έναν σύνδεσμο λήψης.

Πριν από τη μεταφόρτωση αρχείων για την κοινοποίηση εφαρμογών, θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

 • Εάν έχετε άδεια να δημοσιεύετε εφαρμογές σε οποιοδήποτε κανάλι, είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης μεταφόρτωσης από προεπιλογή.
 • Μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε τους κωδικούς έκδοσης για τα πακέτα εφαρμογών ή τα αρχεία APK που κοινοποιείτε.
 • Μπορείτε να ανεβάσετε και να κοινοποιήσετε αρχεία APK με δυνατότητα εντοπισμού σφαλμάτων.
 • Τα τεχνουργήματα που έχουν ανέβει για εσωτερική κοινοποίηση εφαρμογών δεν εμφανίζονται στη βιβλιοθήκη τεχνουργημάτων σας, ούτε μπορούν να συμπεριληφθούν στις κυκλοφορίες σε κανάλια δοκιμής ή παραγωγής.
 • Τα τεχνουργήματα που έχουν ανέβει για εσωτερική κοινοποίηση εφαρμογών δεν χρειάζεται να υπογραφούν με ένα κλειδί παραγωγής ή μεταφόρτωσης. Υπογράφονται εκ νέου αυτόματα με ένα κλειδί εσωτερικής κοινοποίησης εφαρμογών, το οποίο δημιουργείται αυτόματα για την εφαρμογή σας από την Google.
 • Μπορείτε να κοινοποιήσετε έναν σύνδεσμο εσωτερικής κοινοποίησης σε όσους χρήστες επιθυμείτε, αλλά 100 χρήστες το μέγιστο θα μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο.
 • Οι σύνδεσμοι λήψης λήγουν σε 60 ημέρες μετά την ημερομηνία φόρτωσης.
Ανεβάστε και κοινοποιήστε εφαρμογές για έλεγχο
 1. Αφού συνδεθείτε σε έναν Λογαριασμό Google που έχει προστεθεί ως εξουσιοδοτημένος χρήστης μεταφόρτωσης, επισκεφτείτε τη σελίδα εσωτερικής κοινοποίησης εφαρμογών.
 2. Κάντε κλικ στην Αναζήτηση αρχείων.
 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα έκδοσης που θα βοηθήσει εσάς και τους υπευθύνους δοκιμών να αναγνωρίσουν την εφαρμογή σας ή διατηρήστε το υπάρχον όνομα έκδοσης από το APK ή το πακέτο της εφαρμογής σας.
 4. Κάντε κλικ στην Επιβεβαίωση μεταφόρτωσης.
 5. Δίπλα σε μια εφαρμογή, κάντε κλικ στην Αντιγραφή URL.
 6. Κοινοποιήστε τον σύνδεσμο λήψης στους υπευθύνους δοκιμών σας.
Προσθέστε εξουσιοδοτημένους χρήστες μεταφόρτωσης

Επιλογή 1: Δημιουργήστε μια νέα λίστα εξουσιοδοτημένων χρηστών μεταφόρτωσης

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Εργαλεία ανάπτυξης > Εσωτερική κοινοποίηση εφαρμογών.
 4. Επιλέξτε την καρτέλα Εξουσιοδοτημένοι χρήστες μεταφόρτωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη Δημιουργία λίστας.
 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για να προσδιορίσετε τη λίστα των χρηστών μεταφόρτωσης.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια λίστα για μελλοντικές δοκιμές σε οποιαδήποτε από τις εφαρμογές σας.
 6. Προσθέστε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαχωρισμένες με κόμμα ή κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφόρτωση νέου αρχείου CSV. Εάν χρησιμοποιείτε ένα αρχείο CSV, προσθέστε κάθε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δική της γραμμή χωρίς κόμματα.
  • Εάν ανεβάσετε ένα αρχείο CSV αφού πληκτρολογήσετε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα αντικαταστήσει τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε προσθέσει.
  • Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μεταφόρτωσης δεν χρειάζεται να είναι χρήστες του λογαριασμού σας στο Play Console.
 7. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.
 8. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο όνομα των λιστών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Σημείωση: Εάν δημιουργήσετε μια λίστα διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε την ίδια λίστα όταν προσθέτετε εξουσιοδοτημένους χρήστες μεταφόρτωσης, λήψης και υπευθύνους δοκιμών για τα κανάλια δοκιμής στον λογαριασμό προγραμματιστή του Google Play.

Επιλογή 2: Χρησιμοποιήστε μια υπάρχουσα λίστα εξουσιοδοτημένων χρηστών μεταφόρτωσης

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Εργαλεία ανάπτυξης > Εσωτερική κοινοποίηση εφαρμογών.
 4. Επιλέξτε την καρτέλα Εξουσιοδοτημένοι χρήστες μεταφόρτωσης.
 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο όνομα των λιστών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Προσθέστε εξουσιοδοτημένους υπευθύνους δοκιμών

Σημαντικό: Μετά την προσθήκη εξουσιοδοτημένων υπευθύνων δοκιμών, δώστε τους οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της εσωτερικής κοινοποίησης εφαρμογών.

Επιλογή 1: Κάντε την εφαρμογή σας διαθέσιμη σε οποιονδήποτε κατέχει τον σύνδεσμο

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Εργαλεία ανάπτυξης > Εσωτερική κοινοποίηση εφαρμογών.
 4. Επιλέξτε την καρτέλα Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι δοκιμών.
 5. Στην ενότητα Διαθεσιμότητα συνδέσμου επιλέξτε Δεν υπάρχουν λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επιλογή 2: Δημιουργήστε μια νέα λίστα εξουσιοδοτημένων υπευθύνων δοκιμών

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Εργαλεία ανάπτυξης > Εσωτερική κοινοποίηση εφαρμογών.
 4. Επιλέξτε την καρτέλα Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι δοκιμών.
 5. Στην ενότητα Διαθεσιμότητα συνδέσμου, επιλέξτε Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 6. Κάντε κλικ στη Δημιουργία λίστας.
 7. Πληκτρολογήστε κάποιο όνομα για τη λίστα των υπευθύνων δοκιμών σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια λίστα για μελλοντικές δοκιμές σε οποιαδήποτε από τις εφαρμογές σας.
 8. Προσθέστε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαχωρισμένες με κόμμα ή κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφόρτωση νέου αρχείου CSV. Εάν χρησιμοποιείτε ένα αρχείο CSV, προσθέστε κάθε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δική της γραμμή χωρίς κόμματα.
  • Σημείωση: Εάν ανεβάσετε ένα αρχείο CSV αφού πληκτρολογήσετε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα αντικατασταθούν οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε προσθέσει.
 9. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.
 10. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο όνομα των λιστών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Σημείωση: Εάν δημιουργήσετε μια λίστα διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε την ίδια λίστα όταν προσθέτετε εξουσιοδοτημένους χρήστες μεταφόρτωσης, λήψης και υπευθύνους δοκιμών για τα κανάλια δοκιμής στον λογαριασμό προγραμματιστή του Google Play.

Επιλογή 3: Χρησιμοποιήστε μια υπάρχουσα λίστα υπευθύνων δοκιμών

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Εργαλεία ανάπτυξης > Εσωτερική κοινοποίηση εφαρμογών.
 4. Επιλέξτε την καρτέλα Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι δοκιμών.
 5. Στην ενότητα Διαθεσιμότητα συνδέσμου, επιλέξτε Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο όνομα των λιστών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Τρόπος ενεργοποίησης της εσωτερικής κοινοποίησης εφαρμογών από τους εξουσιοδοτημένους υπευθύνους δοκιμών

Προτού οι εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι δοκιμών να είναι σε θέση να κατεβάσουν εφαρμογές χρησιμοποιώντας την εσωτερική κοινοποίηση εφαρμογών, θα πρέπει να ενεργοποιήσουν την εσωτερική κοινοποίηση εφαρμογών στην εφαρμογή Google Play Store.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Store Google Play.
 2. Πατήστε Μενού Μενού > Ρυθμίσεις.
 3. Στην ενότητα Πληροφορίες, πατήστε την έκδοση Play Store 7 φορές.
 4. Αφού εμφανιστεί η ρύθμιση Εσωτερική κοινοποίηση εφαρμογών, πατήστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε την εσωτερική κοινοποίηση εφαρμογών.
 5. Πατήστε Ενεργοποίηση.

Λήψη πιστοποιητικών

Για τη χρήση των υπηρεσιών τους, ορισμένοι πάροχοι API ζητούν ένα πιστοποιητικό που να αντιστοιχεί στο όνομα του πακέτου της εφαρμογής. Αφού ανεβάσετε ένα APK στη σελίδα μεταφόρτωσης της εσωτερικής κοινοποίησης εφαρμογών για πρώτη φορά, το Play Console δημιουργεί ένα πιστοποιητικό που χρησιμοποιείται για κάθε μια από τις μεταφορτώσεις σας για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Κάθε αρχείο APK υπογράφεται εκ νέου με αυτό το πιστοποιητικό δοκιμής, ανεξάρτητα από το πιστοποιητικό που χρησιμοποιήσατε για την υπογραφή της εφαρμογής σας.

Για να κατεβάσετε το πιστοποιητικό δοκιμής:

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Εργαλεία ανάπτυξης > Εσωτερική κοινοποίηση εφαρμογών.
 4. Επιλέξτε την καρτέλα Πιστοποιητικό εφαρμογής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη Λήψη πιστοποιητικού.
  • Εάν χρειάζεστε μοναδικά χαρακτηριστικά μεμονωμένων πιστοποιητικών, κάντε κλικ στο εικονίδιο αντιγραφής δίπλα στον τύπο του πιστοποιητικού για να το αντιγράψετε στο πρόχειρο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση της εσωτερικής κοινοποίησης εφαρμογών, μπορείτε να τα διορθώσετε με τους παρακάτω τρόπους.

Ο χρήστης δεν είναι υπεύθυνος δοκιμών της εσωτερικής κοινοποίησης εφαρμογών
Εάν οι υπεύθυνοι δοκιμών σας αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη λήψη της εσωτερικής εφαρμογής σας, βεβαιωθείτε ότι τους έχετε προσθέσει ως εξουσιοδοτημένους υπευθύνους δοκιμών ή ότι η εφαρμογή σας είναι διαθέσιμη σε οποιονδήποτε διαθέτει τον σύνδεσμο.
Η εφαρμογή δεν είναι διαθέσιμη για τους υπευθύνους δοκιμών

Εάν μια εφαρμογή δεν είναι διαθέσιμη για έναν χρήστη στο Google Play, τότε δεν θα είναι δυνατή η λήψη της χρησιμοποιώντας την εσωτερική κοινοποίηση εφαρμογών. Προκειμένου οι υπεύθυνοι δοκιμών σας να είναι σε θέση να κατεβάσουν την εσωτερική εφαρμογή σας, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην καταχώριση καταστήματος της εφαρμογής σας στο Google Play.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα των λόγων για τους οποίους μια εσωτερική εφαρμογή δεν θα είναι διαθέσιμη για λήψη από έναν χρήστη:

Έγινε λήψη της εφαρμογής σας από τον μέγιστο αριθμό υπευθύνων δοκιμών

Εάν κοινοποιήσετε έναν σύνδεσμο εσωτερικής κοινοποίησης εφαρμογών σε πολλούς χρήστες, μπορεί να συμπληρώσετε τον μέγιστο αριθμό χρηστών (100) που μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή σας μέσω ενός μόνο συνδέσμου.

Για να κοινοποιήσετε την εφαρμογή σας σε περισσότερους χρήστες χρησιμοποιώντας έναν σύνδεσμο, ανεβάστε το ίδιο APK ή πακέτο εφαρμογής και θα λάβετε έναν νέο σύνδεσμο λήψης. Έως και 100 χρήστες μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή σας μέσω κάθε μοναδικού συνδέσμου.

Ο σύνδεσμος λήψης έχει λήξει

Εάν ο σύνδεσμος για τη λήψη της εσωτερικής εφαρμογής σας λήξει, ανεβάστε το ίδιο APK ή πακέτο εφαρμογής ξανά για να λάβετε έναν νέο σύνδεσμο.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;