ตรวจสอบขนาดการดาวน์โหลดและขนาดการติดตั้งของแอป

คุณตรวจสอบขนาดการดาวน์โหลดและขนาดการติดตั้งของแอปแต่ละรุ่นได้ รวมถึงดูว่าขนาดแอปเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อช่วยในการสร้างแอปที่มีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการปรับขนาดอย่างเหมาะสม

ขนาดแอปเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งซึ่งอาจมีผลต่อเมตริกการติดตั้งและการถอนการติดตั้งของแอป ดังนั้นคุณจึงควรตรวจสอบและหาวิธีลดขนาดการดาวน์โหลดและขนาดการติดตั้งของแอปเป็นประจำ ขนาด 2 ประเภทนี้สัมพันธ์กันโดยมีข้อแตกต่างดังนี้

 • ขนาดการดาวน์โหลด: ขนาดของแอปที่ผู้ใช้ดาวน์โหลดใน Google Play เมื่อแอปมีขนาดการดาวน์โหลดที่ใหญ่ ก็จะใช้เวลาดาวน์โหลดนาน
 • ขนาดในอุปกรณ์ (ณ เวลาติดตั้ง): ขนาดพื้นที่ที่ต้องใช้ในการติดตั้งแอป เนื่องจากมีการบีบอัดแอปเมื่อดาวน์โหลด ขนาดการติดตั้งจึงอาจใหญ่กว่าขนาดการดาวน์โหลด เมื่อแอปมีขนาดการติดตั้งที่ใหญ่กว่า อุปกรณ์ของผู้ใช้ก็จะต้องมีพื้นที่มากขึ้นเพื่อให้ติดตั้งแอปได้สำเร็จ หลังจากที่ผู้ใช้เปิดแอป ขนาดของแอปบนดิสก์จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานแอป

หมายเหตุ: ขนาดทุกประเภทมาจากการคำนวณจากตัวอย่างซึ่งอิงจากเวอร์ชันล่าสุดที่ใช้งานจริงและการกำหนดค่าอุปกรณ์เป็น XXXHDPI ARMv8 หรือการกำหนดค่าอุปกรณ์ที่รองรับซึ่งใกล้เคียงที่สุดสำหรับแอป

ตรวจสอบและเปรียบเทียบขนาดและเมตริกที่เกี่ยวข้องกับขนาด

หลังจากที่เปิดตัวแอปในแทร็กเวอร์ชันที่ใช้งานจริง คุณจะดูขนาดการดาวน์โหลดและขนาดการติดตั้งของแอปได้โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ที่เมนูด้านซ้าย ให้คลิก Android Vitals > ขนาดแอป
 4. บริเวณด้านบนของหน้าจอ ให้เลือกแท็บขนาดการดาวน์โหลดแอปหรือขนาดแอปในอุปกรณ์

คุณจะเห็นข้อมูลต่อไปนี้ในแท็บขนาดการดาวน์โหลดและขนาดการติดตั้งของแอป

 • ขนาดการดาวน์โหลด/ขนาดในอุปกรณ์: ขนาดแอปในอุปกรณ์อ้างอิงและช่วงขนาดของแอปในการกำหนดค่าอุปกรณ์ทั้งหมด
 • ขนาดการดาวน์โหลด/ขนาดในอุปกรณ์เทียบกับแอปเทียบเท่า: ขนาดแอปของคุณเทียบกับแอปเทียบเท่า
  • หากต้องการกำหนดกลุ่มแอปเทียบเท่าให้มีแอปจำนวน 8-12 แอป ให้คลิกแก้ไขกลุ่มแอปเทียบเท่า
 • ขนาดการดาวน์โหลด/ขนาดในอุปกรณ์ในช่วงเวลาต่างๆ: ขนาดแอปของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและแตกต่างหรือเหมือนกับแอปเทียบเท่าในช่วงเวลาต่างๆ อย่างไร
  • ที่บริเวณด้านขวาบนของแผนภูมิ คุณเลือกช่วงวันที่ที่ต้องการดูและเลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อแสดงช่วงขนาดของแอปในการกำหนดค่าอุปกรณ์ทั้งหมดได้
 • อุปกรณ์ที่มีการใช้งานที่มีพื้นที่ว่างเหลือ < 1 GB: เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้แอปที่ยังมีการใช้งานอยู่และมีพื้นที่เก็บข้อมูลในอุปกรณ์เหลือน้อยกว่า 1 GB
 • การถอนการติดตั้งในอุปกรณ์ที่มีพื้นที่ว่างเหลือ < 1 GB: อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างการถอนการติดตั้งในอุปกรณ์ที่ยังมีการใช้งานอยู่และมีพื้นที่เก็บข้อมูลเหลือน้อยกว่า 1 GB ต่อการถอนการติดตั้งในอุปกรณ์ที่มีการใช้งานทั้งหมด

หมายเหตุ: อุปกรณ์ที่ยังมีการใช้งานอยู่และมีพื้นที่ว่างเหลือ < 1 GB และการถอนการติดตั้งในอุปกรณ์ที่มีพื้นที่ว่างเหลือ < 1 GB: การคำนวณเมตริกดังกล่าวจะอิงตามค่าเฉลี่ยต่อเนื่อง 30 วัน และจะแสดงข้อมูลต่อเมื่อระบบพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับแอปของคุณเท่านั้น

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดการดาวน์โหลด/ขนาดในอุปกรณ์

หากเผยแพร่แอปโดยใช้ Android App Bundle คุณจะเห็นแผนภูมิที่จัดระเบียบตามรหัสเวอร์ชันของ Bundle พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณพื้นที่ที่คอมโพเนนต์ต่างๆ ของแอปใช้เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดการดาวน์โหลดหรือขนาดการติดตั้งโดยรวมของแอป

คุณอาจใช้รายละเอียดนี้เพื่อดูว่าส่วนใดของแอปใช้พื้นที่มากที่สุดและระบุส่วนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดขนาดได้ รายละเอียดดังกล่าวอิงตาม APK ที่สร้างจาก App Bundle สำหรับการกำหนดค่าอุปกรณ์อ้างอิง

ดูคำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพ

ที่บริเวณด้านล่างของหน้า คุณจะดูการเพิ่มประสิทธิภาพที่แนะนำสำหรับแอปได้ หากเผยแพร่แอปโดยใช้ APK คุณจะเห็นคำแนะนำในการใช้ Android App Bundle พร้อมขนาดโดยประมาณที่อาจลดได้ หากเผยแพร่แอปโดยใช้ Android App Bundle จะมีการวิเคราะห์ที่ละเอียดยิ่งขึ้นให้ใช้งานและคุณจะเห็นรายการของการเพิ่มประสิทธิภาพที่แนะนำ

การเพิ่มประสิทธิภาพแต่ละรายการมีคำแนะนำที่เจาะจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ควรทำ และขนาดที่คุณอาจลดลงได้เมื่อใช้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (ในกรณีที่ระบบคำนวณค่าโดยประมาณได้) ขนาดโดยประมาณเกิดจากการประมาณค่าแบบอิสระและมีแนวโน้มที่จะไม่ตรงตามนี้หากคุณใช้การเพิ่มประสิทธิภาพหลายรายการพร้อมกัน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร