Kontrollera appens nedladdnings- och installationsstorlek

Du kan se efter hur stora dina appversioner är vid nedladdning och installation så att du får välbyggda appar med optimal storlek, och se hur appens storlek har förändrats med tiden.

Appens storlek är en av de viktigaste faktorerna som påverkar mätvärdena för installationer och avinstallationer, så det är viktigt att hålla koll på appens nedladdnings- och installationsstorlek och veta hur du kan hålla dem nere. De två storlekarna hänger samman men skiljer sig åt på följande sätt:

 • Nedladdningsstorlek: Storleken på den app som användarna laddar ned på Google Play. Ju större nedladdningsstorlek, desto längre tid tar det att ladda ned appen.
 • Storlek på enheten (vid installationstillfället): Hur mycket utrymme som krävs för att installera appen. Eftersom appar laddas ned i komprimerat format kan installationsstorleken vara större än nedladdningsstorleken. Ju större installationsstorlek en app har, desto mer utrymme krävs för att slutföra installationen på användarens enhet. När appen väl har öppnats tar den upp olika mycket plats på enheten beroende på hur den används.

Obs! Alla storlekar är uppskattningar som beräknas utifrån den senaste produktionsversionen och enhetskonfigurationen för XXXHDPI ARMv8 eller den mest likvärdiga enhetskonfiguration som appen har stöd för.

Kontrollera och jämföra storlekar och storleksrelaterade mätvärden

När en app har lanserats i en produktionskanal hittar du dess nedladdnings- och installationsstorlek så här:

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Klicka på Android-diagnos på menyn till vänster > Appstorlek.
 4. Välj fliken Nedladdningens storlek eller Appens storlek på enheten upptill på skärmen.

Följande data visas på flikarna för nedladdningsstorlek och installationsstorlek:

 • Nedladdningsstorlek/storlek på enheten: Appens storlek på en referensenhet och vilket intervall som storlekarna sträcker sig över på alla enhetskonfigurationer.
 • Nedladdningsstorlek/storlek på enheten jämfört med sin grupp: Hur stor appen är jämfört med liknande appar.
  • Om du vill skapa en anpassad referensgrupp med 8–12 appar klickar du på Redigera grupp med jämförbara appar.
 • Nedladdningsstorlek/storlek på enheten över tid: Hur appens storlek har ändrats, och en jämförelse med liknande appar.
  • Uppe till höger om diagrammet kan du välja vilket datumintervall som ska visas och markera kryssrutan om appens storlek på alla enhetskonfigurationer ska tas med.
 • Aktiva enheter med < 1 GB ledigt: Procentandelen aktiva appanvändare som har mindre än 1 GB lagringsutrymme kvar på enheten.
 • Avinstallationer på enheter med < 1 GB ledigt: Förhållandet mellan antalet avinstallationer på aktiva enheter med mindre än 1 GB ledigt lagringsutrymme och antalet avinstallationer på alla aktiva enheter.

Obs! Mätvärdena Aktiva enheter med < 1 GB ledigt och Avinstallationer på enheter med < 1 GB ledigt beräknas utifrån ett 30 dagars löpande genomsnitt och visas bara när de har befunnits vara tillämpliga på appen.

Visa uppdelad nedladdningsstorlek/storlek på enheten

Om du använder AAB-arkiv när du publicerar appar kan du ta fram ett diagram ordnat efter arkivets versionskod som visar hur mycket plats olika komponenter i appkontot tar i förhållande till appens totala nedladdnings- eller installationsstorlek.

Med hjälp av denna uppdelning kan du se vilka delar av appen som tar upp mest plats och hitta områden där utrymmesanvändningen kan förbättras ytterligare. Uppdelningen bygger på en APK-fil som genererats utifrån AAB-arkivet för den enhetskonfiguration som används som referens.

Visa optimeringsförslag

Nedtill på sidan visas förslag på hur du kan optimera appen. Om du publicerar appen med en APK-fil visas ett förslag om att använda AAB-arkiv, med en uppskattning av hur mycket utrymme du skulle spara. Om du publicerar med AAB-arkiv visas en mer ingående analys med en lista över optimeringsförslag.

I varje optimeringsförslag anges specifikt vad som kan ändras. Dessutom visas en uppskattning av hur mycket utrymme du skulle spara om du införde ändringarna, om det går att beräkna en sådan. Storleksuppskattningarna görs oberoende av varandra och blir sannolikt olika om du implementerar flera optimeringar samtidigt.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?