Kontrola veľkostí aplikácie na stiahnutie a inštaláciu

Môžete skontrolovať veľkosti vydaní aplikácie na stiahnutie a inštaláciu a zistiť, ako sa veľkosť aplikácie časom menila. Pomôže vám to vytvárať efektívne aplikácie s optimalizovanou veľkosťou.

Veľkosť aplikácie je jeden z najvýznamnejších faktorov, ktorý môže ovplyvniť metriky inštalácií a odinštalovaní vašej aplikácie, takže je dôležité ju sledovať a tiež je potrebné porozumieť, ako môžete znížiť veľkosti aplikácie na stiahnutie a inštaláciu. Kedže tieto dve veľkosti spolu súvisia, uvádzame, v čom sa líšia:

 • Veľkosť na stiahnutie: veľkosť aplikácie, ktorú používatelia stiahnu v službe Google Play. Sťahovanie väčších aplikácií trvá dlhšie.
 • Veľkosť v zariadení (v čase inštalácie): voľné miesto potrebné na inštaláciu aplikácie. Aplikácie sú pri sťahovaní komprimované, takže ich veľkosť na inštaláciu môže byť väčšia ako veľkosť na stiahnutie. Keď je veľkosť na inštaláciu aplikácie väčšia, na jej dokončenie sa v zariadení používateľa vyžaduje viac miesta. Po otvorení aplikácie závisí jej veľkosť na disku od jej používania.

Poznámka: Všetky veľkosti sú reprezentatívne výpočty založené na vašom poslednom produkčnom vydaní a konfigurácii zariadenia XXXHDPI ARMv8 alebo najbližšej podporovanej konfigurácii zariadenia pre vašu aplikáciu.

Kontrola a porovnanie veľkostí a metrík súvisiacich s veľkosťou

Po vydaní aplikácie do produkčného kanála si môžete zobraziť jej veľkosti na stiahnutie a inštaláciu nasledovne:

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo kliknite na Android Vitals > Veľkosť aplikácie.
 4. V hornej časti obrazovky vyberte Veľkosť súboru aplikácie na stiahnutie alebo Veľkosť aplikácie v zariadení.

Na kartách veľkostí aplikácie na stiahnutie a inštaláciu nájdete nasledujúce údaje:

 • Veľkosť na stiahnutie / veľkosť v zariadení: veľkosť aplikácie v referenčnom zariadení a rozsah jej veľkostí vo všetkých konfiguráciách zariadení.
 • Veľkosť na stiahnutie alebo veľkosť v zariadení v porovnaní s podobnými aplikáciami: aká je veľkosť vašej aplikácie v porovnaní s ostatnými.
  • Ak chcete vytvoriť vlastnú skupinu ôsmich až dvanástich podobných aplikácií, kliknite na Upraviť skupinu podobných aplikácií.
 • Veľkosť na stiahnutie alebo veľkosť v zariadení v priebehu času: ako sa veľkosť vašej aplikácie menila postupom času a porovnanie s podobnými aplikáciami.
  • V pravom hornom rohu grafu môžete vybrať požadované obdobie a začiarknuť políčko, aby sa zobrazil rozsah veľkostí aplikácie vo všetkých konfiguráciách zariadení.
 • Aktívne zariadenia s < 1 GB voľného miesta: percento aktívnych používateľov vašej aplikácie s menej ako 1 GB voľného priestoru.
 • Odinštalovania v zariadeniach s < 1 GB voľného miesta: podiel odinštalovaní v aktívnych zariadeniach s menej ako 1 GB voľného priestoru a odinštalovaní vo všetkých aktívnych zariadeniach.

Poznámka: Aktívne zariadenia s < 1 GB voľného miesta a Odinštalovania v zariadeniach s < 1 GB voľného miesta: metriky sú vypočítané na základe tridsaťdňového kĺzavého priemeru a zobrazia sa iba vtedy, keď budú súvisieť s vašou aplikáciou.

Zobrazenie rozdelení veľkosti na stiahnutie a veľkosti v zariadení

Ak zverejňujete aplikácie prostredníctvom balíka Android App Bundle, môžete si zobraziť graf, ktorý je usporiadaný podľa kódu verzie balíka s rozdelením toho, koľko miesta využívajú rôzne komponenty aplikácie v porovnaní s celkovou veľkosťou aplikácie na stiahnutie alebo inštaláciu.

Pomocou tohto rozdelenia môžete zistiť, ktoré časti aplikácie zaberajú najviac miesta, a určiť oblasti, ktorých veľkosť môžete ešte viac optimalizovať. Rozdelenie je založené na súprave APK vygenerovanej z balíka aplikácie pre referenčnú konfiguráciu zariadenia.

Návrhy na optimalizáciu

V dolnej časti stránky si môžete prezrieť navrhované optimalizácie aplikácie. Ak zverejňujete aplikáciu prostredníctvom súpravy APK, uvidíte návrh, aby ste použili balík Android App Bundle, s odhadom potenciálne ušetreného miesta. Ak svoju aplikáciu zverejňujete prostredníctvom balíka Android App Bundle, budete mať k dispozícii podrobnejšiu analýzu so zoznamom navrhovaných optimalizácií.

Každá optimalizácia zahrnuje konkrétne pokyny, aké zmeny vykonať, a výpočet potenciálne ušetreného miesta (tam, kde je to možné), ktoré môžete implementáciou daných zmien dosiahnuť. Odhady veľkosti sú nezávislé a ak implementujete viacero optimalizácií naraz, môžu sa líšiť.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?