De download- en installatiegrootten van uw app controleren

We willen u helpen efficiënte apps te bouwen die zijn geoptimaliseerd voor grootte. Daarom kunt u de download- en installatiegrootten van uw app-releases bekijken om te zien of de grootte van uw app na verloop van tijd is veranderd.

App-grootte is een van de belangrijkste factoren die van invloed kunnen zijn op uw app-statistieken voor installeren en verwijderen. Daarom moet u de download- en installatiegrootten van uw app regelmatig controleren en inzicht krijgen in hoe u deze kunt verkleinen. Beide grootten zijn aan elkaar gerelateerd. Hier ziet u waar ze van elkaar verschillen:

 • Downloadgrootte: De grootte van de app die gebruikers downloaden op Google Play. Een grotere downloadgrootte zorgt ervoor dat het langer duurt om de app te downloaden.
 • Grootte op apparaat (op het moment van installatie): De vereiste ruimte op het apparaat om de app te installeren. Als apps worden gedownload, zijn ze gecomprimeerd. Hierdoor kan de installatiegrootte groter zijn dan de downloadgrootte. Als een app een grotere installatiegrootte heeft, is er meer ruimte vereist op het apparaat van een gebruiker om de installatie te voltooien. Als de app wordt geopend, varieert de grootte op de schijf afhankelijk van het app-gebruik.

Opmerking: Alle grootten zijn berekeningen op basis van uw nieuwste productierelease en de apparaatconfiguratie XXXHDPI ARMv8 of de dichtstbijliggende ondersteunde apparaatconfiguratie voor uw app.

Grootten en aan grootte gerelateerde statistieken controleren en vergelijken

Nadat u uw app op een productietrack heeft uitgebracht, kunt u hier de download- en installatiegrootten van uw app bekijken:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Klik in het linkermenu op App-vitaliteit > App-grootte.
 4. Selecteer bovenaan het scherm het tabblad Downloadgrootte van app of App-grootte op apparaat.

U kunt de volgende gegevens vinden op de tabbladen voor de download- en installatiegrootte van uw app:

 • Downloadgrootte/grootte op apparaat: De grootte van uw app op een referentie-apparaat en het bereik van de app-grootte voor alle apparaatconfiguraties.
 • Downloadgrootte/grootte op apparaat versus vergelijkbare apps: De grootte van uw app vergeleken met vergelijkbare apps.
  • Als u een aangepaste groep met vergelijkbare apps van acht tot twaalf apps wilt maken, klikt u op Groep met vergelijkbare apps bewerken.
 • Downloadgrootte/grootte op apparaat in de loop der tijd: Hoe de grootte van uw app in de loop der tijd is veranderd en hoe groot de app is in vergelijking met andere apps.
  • Rechtsboven in het diagram kunt u de periode selecteren die u wilt bekijken en het selectievakje aanvinken om het groottebereik van uw app voor alle apparaatconfiguraties weer te geven.
 • Actieve apparaten met <1 GB vrije ruimte: Het percentage actieve gebruikers van uw app met minder dan 1 GB vrije opslagruimte op het apparaat.
 • Verwijderingen op apparaten met <1 GB vrije ruimte: De verhouding tussen verwijderingen op actieve apparaten met minder dan 1 GB vrije opslagruimte en verwijderingen op alle actieve apparaten.

Opmerking: De statistieken Actieve apparaten met <1 GB vrije ruimte en Verwijderingen op apparaten met <1 GB vrije ruimte worden berekend op basis van een voortschrijdend gemiddelde over dertig dagen en worden alleen weergegeven als wordt bepaald dat ze van toepassing zijn op uw app.

Uitsplitsingen van downloadgrootte/grootte op apparaat weergeven

Als u apps publiceert met de Android App Bundle, kunt u een diagram bekijken dat is geordend op basis van de versiecode van de bundel. Hier vindt u een uitsplitsing van hoeveel ruimte verschillende componenten van uw app gebruiken vergeleken met de totale download- of installatiegrootte van uw app.

U kunt deze uitsplitsing gebruiken om te onderzoeken welke delen van uw app de meeste ruimte innemen en gebieden te identificeren die u verder kunt optimaliseren om ruimte te besparen. De uitsplitsing is gebaseerd op een APK die op basis van uw app-bundel is gegenereerd voor de configuratie van het referentie-apparaat.

Suggesties voor optimalisatie weergeven

Onderaan de pagina kunt u voorgestelde optimalisaties voor uw app bekijken. Als u uw app publiceert met een APK, ziet u de suggestie om de Android App Bundle te gebruiken. U ziet hierbij ook een schatting van wat u kunt besparen aan grootte. Als u uw app publiceert met de Android App Bundle, kunt u een grondigere analyse uitvoeren en wordt een lijst weergegeven met voorgestelde optimalisaties.

Bij elke optimalisatie vindt u specifieke richtlijnen voor welke wijzigingen u zou moeten aanbrengen. Als het mogelijk is een schatting te berekenen, ziet u ook hoeveel grootte u kunt besparen door de wijzigingen door te voeren. Schattingen van de grootte zijn onafhankelijke schattingen en verschillen waarschijnlijk als u tegelijkertijd meerdere optimalisaties implementeert.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen