Comprovar les mides de baixada i d'instal·lació de l'aplicació

Per ajudar-te a crear aplicacions eficients amb la mida optimitzada, pots comprovar les mides de baixada i d'instal·lació de les versions de l'aplicació i esbrinar com n'ha canviat la mida al llarg del temps.

La mida de l'aplicació és un dels factors més importants que poden afectar les mètriques d'instal·lació i desinstal·lació; per tant, és important que la supervisis amb freqüència i entenguis com pots reduir les mides de baixada i d'instal·lació de l'aplicació. Atès que les dues mides estan relacionades, t'expliquem en què es diferencien:

 • Mida de baixada: la mida de l'aplicació que els usuaris baixen de Google Play. Quan una aplicació té una mida de baixada més gran, tarda més a baixar-se.
 • Mida al dispositiu (en el moment de la instal·lació): la quantitat d'espai necessari per instal·lar l'aplicació. Com que les aplicacions estan comprimides en baixar-les, és possible que la mida d'instal·lació sigui més gran que la de baixada. Quan una aplicació té una mida d'instal·lació més gran, cal més espai al dispositiu de l'usuari per completar la instal·lació. Quan s'obre l'aplicació, la mida al disc varia segons l'ús que se'n faci.

Nota: totes les mides són càlculs representatius basats en la teva darrera versió de producció i la configuració del dispositiu XXXHDPI ARMv8 o la configuració del dispositiu admesa més semblant per a l'aplicació.

Comprovar i comparar mides i mètriques relacionades amb la mida

Després de publicar l'aplicació en un canal de producció, segueix aquests passos per consultar les mides de baixada i d'instal·lació de l'aplicació:

 1. Inicia la sessió a Play Console.
 2. Selecciona una aplicació.
 3. Al menú de l'esquerra, fes clic a Android vitals > Mida de l'aplicació.
 4. A prop de la part superior de la pantalla, selecciona les pestanyes Mida de baixada de l'aplicació o Mida de l'aplicació al dispositiu.

A les pestanyes de les mides de baixada i d'instal·lació de l'aplicació, pots consultar les dades següents:

 • Mida de baixada o mida al dispositiu: la mida de l'aplicació en un dispositiu de referència i el seu interval de mides en totes les configuracions del dispositiu.
 • Mida de baixada o mida al dispositiu en comparació amb les aplicacions semblants: la mida de la teva aplicació comparada amb la d'aplicacions semblants.
  • Per crear un grup personalitzat de 8-12 aplicacions semblants, fes clic a Edita el grup d'aplicacions semblants.
 • Mida de baixada o mida al dispositiu al llarg del temps: com ha canviat la mida de l'aplicació i comparativa amb aplicacions semblants al llarg del temps.
  • A prop de la part superior dreta del gràfic, pots seleccionar l'interval de dates que vols consultar i marcar-ne la casella perquè es mostri l'interval de mides de l'aplicació en totes les configuracions del dispositiu.
 • Dispositius actius amb < 1 GB d'espai lliure: el percentatge d'usuaris actius de la teva aplicació amb menys d'1 GB d'espai d'emmagatzematge lliure al dispositiu.
 • Desinstal·lacions en dispositius amb < 1 GB d'espai lliure: la proporció de desinstal·lacions en dispositius actius amb menys d'1 GB d'espai d'emmagatzematge lliure respecte de les desinstal·lacions en tots els dispositius actius.

Nota: les mètriques Dispositius actius amb < 1 GB d'espai lliure i Desinstal·lacions en dispositius amb < 1 GB d'espai lliure es calculen en funció d'una mitjana acumulada de 30 dies i només es mostren quan es determina que són aplicables a la teva aplicació.

Veure la mida de baixada o la mida al dispositiu desglossades

Si publiques aplicacions amb l'Android App Bundle, pots consultar un gràfic organitzat per codi de versió de paquet en què es desglossa l'espai que ocupen diferents components de l'aplicació en comparació amb la mida de baixada o d'instal·lació total de l'aplicació.

Pots utilitzar aquest desglossament per esbrinar quines parts de l'aplicació ocupen més espai i determinar quins aspectes es poden optimitzar encara més. El desglossament es basa en un APK generat a partir de l'app bundle per a la configuració del dispositiu de referència.

Veure suggeriments d'optimització

A prop de la part inferior de la pàgina, pots consultar les optimitzacions suggerides per a l'aplicació. Si publiques l'aplicació amb un APK, es mostrarà un suggeriment perquè utilitzis l'Android App Bundle i un càlcul aproximat de l'estalvi de mida. Si publiques l'aplicació amb l'Android App Bundle, podràs disposar d'una anàlisi més detallada i es mostrarà una llista d'optimitzacions suggerides.

Cada optimització inclou indicacions concretes sobre quins canvis es poden fer i, quan sigui possible fer un càlcul aproximat, l'estalvi de mida que pots aconseguir en implementar els canvis. Els càlculs de la mida són independents i, probablement, seran diferents si implementes diverses optimitzacions alhora.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?